logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-01-14 08:41:40 - Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położ (1.33 MB)
2020-01-14 08:43:10 - Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. (4.51 MB)
2020-01-14 08:45:57 - Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku poł (1.22 MB)
2020-01-27 12:39:15 - Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miej (2.17 MB)
2020-01-27 12:43:20 - Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok. (17.32 MB)
2020-01-27 12:45:02 - Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 rok. (4.22 MB)
2020-01-27 12:54:32 - Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Miejskiej Chojnów (23.53 MB)
2020-01-27 12:57:11 - Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie przepisów o pomocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyz (565.93 kB)
2020-01-27 12:57:53 - Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (669.75 kB)
2020-01-27 12:58:28 - Zarządzenie Nr11/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podst (701.68 kB)
2020-01-27 12:59:17 - Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 rok. (4.52 MB)
2020-02-10 12:42:56 - Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (4.83 MB)
2020-02-10 12:44:34 - Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków założonych w otwartych konkursach ofert na realizację (2.27 MB)
2020-02-10 12:45:55 - Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020r. (3.69 MB)
2020-02-25 09:31:04 - Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 lutego 2020r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2020 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia (884.87 kB)
2020-02-25 09:33:40 - Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby p (416.19 kB)
2020-02-26 11:58:22 - Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakresie (658.64 kB)
2020-02-26 11:59:42 - Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodów gminnych wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20” (980.64 kB)
2020-03-11 11:53:22 - Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (6.17 MB)
2020-03-11 11:55:20 - Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 marca 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakresie w (559.46 kB)
2020-03-11 11:56:17 - Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Mi (892.21 kB)
2020-03-11 11:57:24 - Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (2.00 MB)
2020-03-11 11:58:34 - Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2020r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2020 (623.87 kB)
2020-03-20 08:38:20 - Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (372.93 kB)
2020-03-20 08:40:18 - Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (371.81 kB)
2020-03-20 08:41:58 - Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (374.92 kB)
2020-03-20 08:43:48 - Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (373.17 kB)
2020-03-20 08:47:48 - Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 marca 2020r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy (372.40 kB)
2020-03-11 12:06:10 - Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020 r. (4.04 MB)
2020-03-19 12:15:47 - Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa (3.76 MB)
2020-03-19 12:18:48 - Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć popołudniowych i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (488.73 kB)
2020-03-19 12:19:38 - Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (405.31 kB)
2020-03-19 12:21:53 - Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (687.36 kB)
2020-03-19 12:22:34 - Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (735.88 kB)
2020-03-19 12:23:19 - Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zamknięcia czasowego Targowiska Miejskiego w Chojnowie. (383.42 kB)
2020-03-19 12:24:12 - Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakr (559.40 kB)
2020-03-19 12:47:36 - Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (1.49 MB)
2020-03-19 12:46:42 - Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (719.64 kB)
2020-04-14 11:24:06 - Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na rok 2020r. (2.50 MB)
2020-04-14 11:24:45 - Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć (405.60 kB)
2020-04-14 11:26:51 - Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019r. (5.99 MB)
2020-04-14 11:31:26 - Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.36 MB)
2020-04-14 11:32:13 - Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim (465.68 kB)
2020-04-14 11:32:52 - Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 kwietnia 2020r. zmieniające Zarządzenie nr 42/09 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przepr (376.82 kB)
2020-04-15 13:54:09 - Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.62 MB)
2020-04-14 11:34:10 - Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numeram (2.12 MB)
2020-04-14 11:36:00 - Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych w Chojnow (1.26 MB)
2020-04-28 12:40:02 - Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co- (411.24 kB)
2020-04-28 12:42:16 - Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (2.98 MB)
2020-04-28 12:44:18 - Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (2.71 MB)
2020-04-21 14:12:41 - Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2. (833.55 kB)
2020-06-05 11:07:28 - Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawi (429.39 kB)
2020-06-05 11:08:37 - Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Chojnowa (1.90 MB)
2020-06-05 11:10:39 - Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc (418.06 kB)
2020-06-05 11:13:39 - Zarządzenie Nr 58a/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (8.85 MB)
2020-06-05 11:14:58 - Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 116/16 , (1.22 MB)
2020-06-05 11:15:59 - Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 maja 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 (382.95 kB)
2020-06-05 11:16:59 - Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 224 (1.09 MB)
2020-06-05 11:18:06 - Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 maja 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży , w trybie przetargu ograniczonego, lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mie (1.20 MB)
2020-06-05 11:19:25 - Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów składających się z działek ozna (2.00 MB)
2020-06-05 11:20:27 - Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.05.2020r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa S (421.56 kB)
2020-06-05 11:21:43 - Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych na Targowisku Miejskim w Chojnowie (548.89 kB)
2020-06-05 11:23:37 - Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2020r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac zleconych w ramach zadania pn.:” Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w term (505.99 kB)
2020-06-05 11:25:22 - Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (4.23 MB)
2020-06-05 11:27:38 - Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Chojnowa „Raportu o stanie miasta Chojnowa w 2019r” (304.45 kB)
2020-06-05 11:28:48 - Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Urszuli Marciniszyn –Inspektora ds. infrastruktury m (462.55 kB)
2020-06-05 11:31:49 - Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury –Miejska Biblioteka P (12.69 MB)
2020-06-05 11:36:06 - Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury –Muzeum Regionalne w Ch (12.13 MB)
2020-06-05 11:39:44 - Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kult (14.17 MB)
2020-05-29 14:26:48 - Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 29.05.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2019 (4.06 MB)
2020-05-29 14:30:34 - Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z 29.05.2020 w spr. informacji z wyk. budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżet. Gm. Miejskiej Chojnów za I kw. 2020 r. (525.00 kB)
2020-06-19 13:23:48 - Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie Chojnowa na rok 2020 (10.77 MB)
2020-06-05 11:41:15 - Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie otwarcia Targowiska Miejskiego w Chojnowie (342.01 kB)
2020-06-05 11:42:01 - Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 czerwca 2020r. zmieniające Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek za rezerwację m (309.22 kB)
2020-06-19 13:25:25 - Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym w Chojnowie przy (1.48 MB)
2020-06-19 13:26:06 - Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny i kwalifikacji dokumentów przeznaczonych do brakowania. (758.77 kB)
2020-06-19 13:26:45 - Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 czerwca 2020r. w sprawie otwarcia placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnowa (334.01 kB)
2020-06-26 08:51:59 - Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w mieście Chojnowie (721.35 kB)
2020-06-19 13:28:07 - Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy traktora ogrodniczego John Derre X 590 oraz wykaszarek Husqvarna 5- (452.80 kB)
2020-06-19 13:31:07 - Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na rok 2020 (1.87 MB)
2020-06-19 13:32:01 - Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 173/101 położonej w obrębie 6 miasta Chojn (942.30 kB)
2020-06-23 15:43:21 - Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia, (12.29 MB)
2020-07-06 13:10:13 - Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.98 MB)
2020-07-06 13:11:25 - Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów , mi (2.44 MB)
2020-07-06 13:12:38 - Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczących się w budynku poł (1.15 MB)
2020-08-12 11:54:18 - Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2020 r. (4.75 MB)
2020-08-12 11:53:01 - Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2020 r. (5.25 MB)
2020-08-12 11:55:11 - Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2020r. (4.63 MB)
2020-08-12 11:55:58 - Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjn (1.15 MB)
2020-08-12 11:56:53 - Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2020r. (1.19 MB)
2020-08-12 11:59:19 - Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2020r. (286.12 kB)
2020-08-12 11:59:59 - Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Jędraszczyk, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczycie (541.34 kB)
2020-08-12 12:00:39 - Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.45 MB)
2020-08-12 12:01:28 - Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. budżetu i podatków (2.95 MB)
2020-08-12 12:02:55 - Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (11.75 MB)
2020-08-12 12:03:56 - Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (5.74 MB)
2020-08-12 12:04:34 - Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (635.24 kB)
2020-08-12 12:05:12 - Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela dla pracowników Ur (458.64 kB)
2020-08-12 12:05:45 - Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 sierpnia 2020r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w Chojnowie do oddania w najem w drodze (1.29 MB)
2020-08-12 12:06:24 - Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2020 roku w zakre (675.87 kB)
2020-08-28 12:37:57 - Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” (3.46 MB)
2020-08-28 12:40:52 - Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (7.94 MB)
2020-08-28 12:41:44 - Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 części lokalu mieszkalneg (959.91 kB)
2020-08-28 12:42:39 - Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/5 (1.18 MB)
2020-09-11 13:57:38 - Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020. (3.86 MB)
2020-09-11 14:02:46 - Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (22.12 MB)
2020-09-11 14:05:13 - Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu (3.17 MB)
2020-09-11 14:07:57 - Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 330/ (1.13 MB)
2020-08-28 12:43:21 - Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku ze stanem epidemii. (1.06 MB)
2020-08-28 12:44:40 - Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów (2.33 MB)
2020-09-11 14:11:25 - Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (8.92 MB)
2020-09-18 11:13:42 - Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (1.56 MB)
2020-09-18 11:14:47 - Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezy (1.27 MB)
2020-09-18 11:15:40 - Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2020r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Chojnów od skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości. (564.82 kB)
2020-09-18 11:16:47 - Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji admini (822.98 kB)
2020-09-18 11:17:24 - Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i wydawania w tych spraw (611.85 kB)
2020-10-08 13:09:21 - Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 21.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (3.78 MB)
2020-10-08 13:19:12 - Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 21.09.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (313.36 kB)
2020-10-08 13:14:15 - Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 28.09.2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2020 roku (14.27 MB)
2020-10-08 13:48:46 - Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności (593.65 kB)
2020-10-08 13:53:54 - Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (15.29 MB)
2020-11-12 16:09:25 - Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 30.09.2020 w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (398.22 kB)
2020-10-08 14:01:51 - Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 01.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowmi i innymi podmiot (684.09 kB)
2020-10-08 14:02:54 - Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 01.10.2020 r. w sprawie zapewnienia lokali tymczasowych w związku z pożarem budynku wielorodzinnego przy ul. Drzymały 3 w dn. 20.09.2020 r. (552.90 kB)
2020-10-08 14:04:42 - Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 06.10.2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji dokumentacji związanej z zamknięciem składowiska w Białej (583.51 kB)
2020-11-02 10:28:50 - Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 08.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia wykazu (2.40 MB)
2020-11-02 10:34:42 - Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 08.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (7.67 MB)
2020-11-02 10:37:15 - Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 13.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miej (1.07 MB)
2020-11-02 10:39:34 - Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 13.10.2020 r. w sprawie podziału lokalu nr 4 w budynku przy ul. Wolności 8 (483.02 kB)
2020-11-02 10:43:27 - Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 20.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mi (1.96 MB)
2020-11-02 10:45:59 - Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 23.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków p (2.70 MB)
2020-11-02 10:48:09 - Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (6.07 MB)
2020-11-02 10:51:38 - Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 30.10.2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Miejskiej Cho (2.18 MB)
2021-01-15 12:23:04 - Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020. (12.93 MB)
2021-01-15 12:26:17 - Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV-2 (1.08 MB)
2021-01-15 12:26:55 - Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (697.04 kB)
2021-01-15 12:27:48 - Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (702.35 kB)
2021-01-15 12:36:31 - Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2021 rok. (31.30 MB)
2021-01-15 12:40:18 - Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020. (11.46 MB)
2021-01-15 12:42:48 - Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020. (3.50 MB)
2021-01-15 12:44:50 - Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomośvci zabudowanej garażem (1.34 MB)
2021-01-15 12:51:54 - Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020. (19.08 MB)
2021-01-15 13:03:57 - Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie połączenia lokalu 8 i 7 w jeden lokal mieszkalny w budynku przy ul. M.Reja w Chojnowie (545.05 kB)
2021-01-15 13:08:12 - Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (424.90 kB)
2021-01-15 13:09:05 - Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy gminnego Komisarza spisowego oraz powołania Biura Spisowego (692.64 kB)
2021-01-15 13:10:21 - Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Cho (2.47 MB)
2021-01-15 13:11:08 - Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej (585.58 kB)
2021-01-15 13:12:19 - Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Wyd (2.50 MB)
2021-01-15 13:17:44 - Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2020 (19.17 MB)
2021-01-15 13:20:46 - Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Chojnowie (1.11 MB)
2021-01-26 09:25:06 - Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.45 MB)
2021-01-15 13:22:15 - Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów (3.67 MB)
2021-01-15 13:23:11 - Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją amfiteatru w Parku Śród (418.10 kB)
2021-01-15 13:23:52 - Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z :Przebudową drogi nr 104383D – ul. Asn (399.84 kB)

Ilość odwiedzin: 5091
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 11:28:48
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 11:28:48
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 09:26:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner