logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
minus Wybory, referenda
   minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
   minus Informacje różne
   minus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   minus Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
   minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
      minus Materiały szkoleniowe dla OKW
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Materiały szkoleniowe dla OKW

INFORMACJA  O  SPOSOBIE  PRZYJMOWANIA  ZGŁOSZEŃ  KANDYDATÓW NA  CZŁONKÓW  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), w związku z czasowym zamknięciem dla interesantów Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji informujemy:

 

* Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

* Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

* W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. godzina 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kaminska@chojnow.eu lub urzad.miejski@chojnow.eu  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

Numery telefonów, pod którymi zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy Urząd Miejski w Chojnowie jest zamknięty, a jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony:

76 8188463 – insp. Mirosława Kamińska

76 8187840 – spec. ds. informatyki Barbara Mras

 

 

Załączniki do pobrania: 2020-04-10 08:25:07 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 kwietnia 2020 roku (98.64 kB)
2020-04-14 11:18:40 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 14 kwietnia 2020 r. (62.86 kB)
2020-04-17 09:20:56 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (82.22 kB)
2020-06-08 09:49:51 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (250.83 kB)
2020-06-08 09:52:47 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (29.46 kB)
2020-06-12 12:22:38 - INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY z dnia 12 czerwca 2020 r. (89.59 kB)
2020-06-12 16:50:04 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r. (62.82 kB)
2020-06-15 15:06:57 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (116.22 kB)
2020-06-16 11:00:24 - POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (102.67 kB)
2020-06-23 12:58:39 - Komunikat Burmistrza Miasta Chojnowa (432.33 kB)
2020-06-26 11:58:05 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (679.84 kB)
2020-07-06 10:39:32 - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych - II tura (1.76 MB)

Ilość odwiedzin: 1737
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-03-31 08:51:28
Data udostępnienia informacji: 2020-03-31 08:51:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-06 10:39:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner