logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2021-01-15 13:25:08 - Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych (454.44 kB)
2021-01-15 13:25:53 - Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. (345.79 kB)
2021-01-14 14:16:04 - Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 08.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego garażu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Chojnów or (2.39 MB)
2021-01-14 14:16:35 - Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dn. 11.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego - garażu w budynku wielorodzinnym (2.30 MB)
2021-01-15 13:27:21 - Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego (859.54 kB)
2021-01-15 13:28:58 - Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (5.05 MB)
2021-01-15 13:29:51 - Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów (1.29 MB)
2021-01-26 13:33:15 - Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z „Przebudową i rozbudową rurociągu przes (436.87 kB)
2021-01-26 13:34:07 - Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będacych własnością Gminy Miejskiej Chojnów (1.39 MB)
2021-01-26 13:34:54 - Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 (698.36 kB)
2021-02-12 08:05:00 - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok. (2.03 MB)
2021-02-04 11:41:09 - Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (1.91 MB)
2021-01-26 13:35:26 - Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez (664.35 kB)
2021-01-26 13:36:20 - Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół pods (714.10 kB)
2021-01-26 13:37:48 - Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa (4.06 MB)
2021-02-04 11:42:53 - Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (6.33 MB)
2021-02-04 11:44:17 - Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 lutego 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego (366.19 kB)
2021-02-04 11:45:13 - Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnowa (1.17 MB)
2021-02-09 14:25:14 - Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 złotych (2.79 MB)
2021-02-22 10:08:36 - Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Mikołaja Reja 10 w Chojnowie (506.50 kB)
2021-02-22 10:09:20 - Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (607.50 kB)
2021-02-22 10:10:15 - Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zad (2.24 MB)
2021-02-22 10:11:27 - Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2021r (3.61 MB)
2021-02-22 10:12:00 - Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (372.32 kB)
2021-02-22 10:12:39 - Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (282.37 kB)
2021-02-22 10:13:14 - Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2021 roku w zak (694.38 kB)
2021-03-09 10:52:55 - Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2021 roku w zak (557.01 kB)
2021-03-09 10:51:37 - Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Ob (2.49 MB)
2021-03-09 10:54:31 - Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2021r. (3.70 MB)
2021-03-09 10:56:33 - Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2021r. (4.73 MB)
2021-03-09 10:57:47 - Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie powalania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Pisarskiej – podinspektor ds. budżetu i (458.17 kB)
2021-03-09 10:59:19 - Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (1.71 MB)
2021-03-09 11:00:51 - Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku na obszarze miasta Chojnowa (3.95 MB)
2021-02-26 14:30:18 - Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokalu garażowego stanowiącego własność Gminy (636.40 kB)
2021-03-09 11:03:34 - Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (8.16 MB)
2021-03-10 15:21:44 - Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (269.22 kB)
2021-03-10 15:22:53 - Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej (730.29 kB)
2021-03-22 14:15:12 - Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych (557.03 kB)
2021-03-22 14:16:24 - Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy (1.78 MB)
2021-03-22 14:18:23 - Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (5.10 MB)
2021-03-22 14:19:20 - Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Chojnowie prz (1.15 MB)
2021-03-22 14:20:05 - Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 (476.62 kB)
2021-04-06 11:32:31 - Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (339.95 kB)
2021-04-06 11:33:41 - Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (1.26 MB)
2021-04-06 11:34:21 - Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2021 roku (672.23 kB)
2021-04-06 11:35:12 - Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pana Krzysztofa Piątka (433.43 kB)
2021-04-06 11:36:24 - Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (3.50 MB)
2021-04-06 11:44:08 - Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok (13.70 MB)
2021-04-06 11:45:51 - Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zada (1.79 MB)
2021-04-06 11:46:32 - Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2021 roku (557.91 kB)
2021-04-06 11:47:45 - Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału we współwłasności budynku i gruntu (564.62 kB)
2021-04-06 11:48:28 - Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału we współwłasności budynku i gruntu (609.37 kB)
2021-04-02 08:44:36 - Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego garażu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Cho (1.26 MB)
2021-04-20 09:29:29 - Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2021r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.81 MB)
2021-04-20 09:30:59 - Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (2.96 MB)
2021-04-20 09:32:25 - Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie lokalu nr 1 i 1a w jeden lokal użytkowy w budynku przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (616.24 kB)
2021-04-20 09:34:23 - Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (6.75 MB)
2021-05-12 11:04:26 - Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz miejskieg (6.83 MB)
2021-05-12 11:05:44 - Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (8.06 MB)
2021-05-12 11:07:46 - Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Magdaleny Sawicz-Citkowskiej (429.32 kB)
2021-05-05 15:02:23 - Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację prze (3.65 MB)
2021-05-05 14:25:58 - Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na re (354.45 kB)
2021-05-12 11:08:30 - Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału G (2.59 MB)
2021-05-12 11:09:18 - Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gm (394.51 kB)
2021-06-01 12:39:43 - Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (1.72 MB)
2021-06-01 12:54:59 - Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach położonych przy (1.51 MB)
2021-06-01 12:56:13 - Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numerami ge (1.75 MB)
2021-06-01 13:00:02 - Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (10.54 MB)
2021-06-01 12:53:10 - Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (4.07 MB)
2021-05-31 13:28:20 - Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (2.19 MB)
2021-05-31 13:31:08 - Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2020 (7.73 MB)
2021-06-21 09:38:26 - Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (2.14 MB)
2021-06-21 09:38:57 - Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Witosa (1.33 MB)
2021-06-21 09:39:41 - Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz gminnych jednostkach organizacyjn (5.19 MB)
2021-06-21 09:40:49 - Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów składających się z działek (2.36 MB)
2021-06-21 09:41:53 - Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instancji kultury – Miejska Biblioteka (11.04 MB)
2021-06-21 09:43:14 - Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instancji kultury – Miejski Ośrodek Ku (11.75 MB)
2021-07-08 11:20:05 - Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instancji kultury – Muzeum Regionalne (11.08 MB)
2021-07-08 11:20:52 - Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 191 (1.26 MB)
2021-07-08 11:22:02 - Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budżetu i podatków (2.92 MB)
2021-07-08 11:24:11 - Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (5.68 MB)
2021-07-08 11:25:20 - Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Giza-Gawron (454.56 kB)
2021-07-08 11:26:33 - Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową oświetlenia (429.15 kB)
2021-07-27 16:12:59 - Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (5.20 MB)
2021-07-27 16:14:21 - Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2021 r. (2.17 MB)
2021-07-27 16:15:24 - Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stawnowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów składających się z działek oz (768.57 kB)
2021-07-27 16:16:17 - Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia wykaz (540.80 kB)
2021-07-27 16:17:34 - Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (5.98 MB)
2021-07-27 16:18:18 - Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (283.04 kB)
2021-07-27 16:19:01 - Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (209.60 kB)
2021-07-27 16:20:41 - Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (782.24 kB)
2021-07-27 16:21:51 - Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze pub (1.21 MB)
2021-07-28 12:42:01 - Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału we współwłasności budynku i gruntu (275.10 kB)
2021-08-06 14:19:07 - Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomo (662.32 kB)
2021-08-06 14:20:09 - Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (6.90 MB)
2021-08-06 14:21:34 - Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (1.57 MB)
2021-08-06 14:22:22 - Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2021r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2021r. (1.03 MB)
2021-08-06 14:23:13 - Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2021r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2021r. (395.24 kB)
2021-08-06 14:24:13 - Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2021 roku w z (573.18 kB)
2021-08-06 14:26:16 - Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w (5.47 MB)
2021-08-19 08:55:19 - Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami (2.96 MB)
2021-08-19 08:57:13 - Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojn (3.05 MB)
2021-08-19 08:58:02 - Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2021r. (353.34 kB)
2021-08-19 08:58:33 - Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Bielawskiej w Choj (297.49 kB)
2021-08-19 08:59:18 - Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. K (1.35 MB)
2021-08-19 09:00:13 - Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie lokali, wyłączenie z części wspólnych budynku nieruchomości położonej w Chojnowie p (1.05 MB)
2021-09-07 12:14:49 - Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów we współwłasności budynku i gruntu (650.47 kB)
2021-09-07 12:16:25 - Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie odwołania Pana Mariusza Garbery ze stanowiska Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (377.19 kB)
2021-09-07 12:27:21 - Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Pana Andrzeja Świdurskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (465.69 kB)
2021-09-07 12:28:01 - Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Szuwalskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień na (536.61 kB)
2021-09-07 12:28:40 - Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Książek, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauc (532.55 kB)
2021-09-07 12:29:18 - Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Gac, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela (528.42 kB)
2021-09-07 12:29:53 - Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Mytkowskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n (538.55 kB)
2021-09-07 12:30:25 - Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie odwołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (404.96 kB)
2021-09-07 12:33:55 - Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2021r. (32.72 MB)
2021-09-07 12:35:45 - Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wolności 9 w Chojnowie (582.71 kB)
2021-09-21 13:41:45 - Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa (14.04 MB)
2021-09-07 12:36:45 - Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (6.07 MB)
2021-09-23 08:48:20 - Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (8.28 MB)
2021-09-23 08:49:36 - Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 września 2021r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskieg (999.41 kB)
2021-09-23 08:50:37 - Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 września 2021r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego (746.18 kB)
2021-09-23 08:51:19 - Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 września 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (2.09 MB)
2021-09-23 08:53:22 - Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budżetu i podatków (1.78 MB)
2021-09-23 08:54:00 - Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 września 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych (257.08 kB)
2021-10-04 12:55:24 - Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 września 2021r. w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej (3.51 MB)
2021-09-23 08:54:40 - Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (440.21 kB)
2021-10-11 13:49:36 - Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1 (1.40 MB)
2021-10-11 13:50:26 - Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 września 2021r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodów gminnych wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-21” (1.67 MB)
2021-10-11 13:51:14 - Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych… (3.40 MB)
2021-10-11 13:52:09 - Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (6.13 MB)
2021-10-11 13:53:29 - Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 października 2021r. w sprawie zmiany godzin otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (279.58 kB)
2021-10-11 13:54:03 - Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej (1.33 MB)
2021-11-30 13:39:17 - Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 października 2021r. w sprawie Przeprowadzenia inwentaryzacji (2.73 MB)
2021-10-21 12:43:37 - Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów składających się z dzi (1.44 MB)
2021-10-21 12:44:49 - Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (7.18 MB)
2021-10-21 12:45:44 - Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami i pozyskiwa (2.93 MB)
2021-10-21 12:47:45 - Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pr (717.24 kB)
2021-10-28 13:54:54 - Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (9.61 MB)
2021-10-28 13:55:34 - Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy miejskiej Chojnów oraz ogłoszenia wykazu. (2.52 MB)
2021-10-28 13:56:15 - Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy miejskiej C (1.87 MB)
2021-10-28 13:56:59 - Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 października 2021r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (VII kadencja) (507.81 kB)
2021-10-29 11:20:42 - Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (2.51 MB)
2021-11-04 13:28:39 - Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (12.55 MB)
2021-11-10 13:44:00 - Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 października 2021r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie miejskiej (612.82 kB)
2021-11-09 12:19:42 - Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów składającej się z działki o (1.35 MB)
2021-11-09 12:22:35 - Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia08 listopada 2021r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 288/6 z obrębu 4 miasta Chojnowa (1.36 MB)
2021-11-09 12:23:10 - Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych garażami (1.46 MB)
2021-11-10 10:07:32 - Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MOKSiR (3.04 MB)
2021-11-18 11:47:49 - Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2022 rok (8.38 MB)
2021-11-18 11:51:38 - Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (8.09 MB)
2021-11-18 11:52:44 - Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na budowie terenu rekreacyjnego (264.68 kB)
2021-11-18 11:57:34 - Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz oddanie w dzierżawę lub najem nieruc (787.21 kB)
2021-11-18 11:58:28 - Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. budżetu i podatków w wydziale Fina (2.91 MB)
2021-12-02 13:58:01 - Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów we współwłasności budynku i gruntu (595.33 kB)
2021-12-02 14:15:34 - Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami gospo (1.58 MB)
2021-12-02 14:18:33 - Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej numerem g (1.50 MB)
2021-12-02 13:59:55 - Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia (501.21 kB)
2021-12-17 08:13:23 - Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (15.95 MB)
2021-12-02 14:00:35 - Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MO (469.63 kB)
2021-12-17 08:15:00 - Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (9.48 MB)
2021-12-17 08:15:38 - Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zamian za święto przypadające w so (423.64 kB)
2021-12-17 08:16:16 - Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy miejskiej Chojnów (1.56 MB)
2021-12-31 09:22:29 - Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na 2021r. (4.51 MB)
2021-12-17 08:16:58 - Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych i (525.03 kB)
2021-12-31 07:42:20 - Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz oddanie w dzierżawę lub najem nierucho (799.13 kB)
2021-12-31 09:23:32 - Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (905.77 kB)
2021-12-31 09:25:01 - Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (10.04 MB)
2021-12-31 09:26:29 - Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (666.49 kB)
2021-12-31 09:27:41 - Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (4.30 MB)
2021-12-31 09:28:22 - Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zamian za święto przypadające 01.0 (500.49 kB)
2022-01-11 13:43:13 - Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2021 (7.69 MB)

Ilość odwiedzin: 3470
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-01-11 15:36:09
Data udostępnienia informacji: 2021-01-11 15:36:09
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 13:43:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner