logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2021-02-01 12:41:17 - UCHWAŁA NR XXXV/167/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla (197.59 kB)
2021-02-01 12:42:09 - UCHWAŁA NR XXXV/168/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym oso (137.91 kB)
2021-02-01 12:42:53 - UCHWAŁA NR XXXV/169/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzysta (147.05 kB)
2021-02-01 12:43:44 - UCHWAŁA NR XXXV/170/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami (185.26 kB)
2021-02-01 12:44:38 - UCHWAŁA NR XXXV/171/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 (1.87 MB)
2021-02-01 12:46:11 - UCHWAŁA NR XXXV/172/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.40 MB)
2021-02-01 12:47:17 - UCHWAŁA NR XXXV/173/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B19, C19, D19, E19 oraz F19 (183.88 kB)
2021-02-15 13:50:43 - UCHWAŁA NR XXXVI/174/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prz (3.98 MB)
2021-03-03 13:13:51 - UCHWAŁA NR XXXVII/175/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 (2.68 MB)
2021-03-03 13:15:27 - UCHWAŁA NR XXXVII/176/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.40 MB)
2021-03-03 13:16:27 - UCHWAŁA NR XXXVII/177/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (851.43 kB)
2021-04-02 09:27:05 - UCHWAŁA NR XXXVIII/178/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun (210.37 kB)
2021-04-02 09:46:38 - UCHWAŁA NR XXXVIII/179/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (202.37 kB)
2021-04-02 09:48:02 - UCHWAŁA NR XXXVIII/180/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojn (305.41 kB)
2021-04-02 10:19:30 - UCHWAŁA NR XXXVIII/181/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2021-2028 (2.12 MB)
2021-04-02 10:21:45 - UCHWAŁA NR XXXVIII/182/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych o (172.08 kB)
2021-04-02 10:33:06 - UCHWAŁA NR XXXVIII/183/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2021-2023 (742.61 kB)
2021-04-02 10:34:44 - UCHWAŁA NR XXXVIII/184/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów (426.93 kB)
2021-04-02 10:36:18 - UCHWAŁA NR XXXVIII/185/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelski (185.24 kB)
2021-04-02 10:38:56 - UCHWAŁA NR XXXVIII/186/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację (237.59 kB)
2021-04-02 10:42:54 - UCHWAŁA NR XXXVIII/187/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 (3.26 MB)
2021-04-02 10:44:48 - UCHWAŁA NR XXXVIII/188/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.41 MB)
2021-05-05 09:42:21 - UCHWAŁA NR XXXIX/189/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 (3.26 MB)
2021-05-05 09:43:01 - UCHWAŁA NR XXXIX/190/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.40 MB)

Ilość odwiedzin: 401
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Kuta
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kuta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2021-02-01 09:44:18
Data udostępnienia informacji: 2021-02-01 09:44:18
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-05 09:43:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner