logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
minus Dane podstawowe
   minus Ważne Instytucje
   minus Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Chojnowie
   minus INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
   minus Polityka prywatności
   minus Deklaracja dostępności
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r.

Deklaracja dostępności serwisu BIP – bip.chojnow.net.pl

Urząd Miejski w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Miejskiego w Chojnowie – bip.chojnow.net.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-02 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,       
   
 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Urząd Miejski w Chojnowie
Adres: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

E-mail: urzad.miejski@chojnow.eu

Telefon: 76 818 82 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia

Strona internetowa bip.chojnow.net.pl posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 
 • Urząd Miejski w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Piątek, adres poczty elektronicznej k.piatek@chojnow.eu Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: urzad.miejski@chojnow.eu.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1

Do budynku urzędu prowadzą 2 wejścia: 1 wejście główne przeznaczone dla interesantów, do którego prowadzą schody zaopatrzone w poręcze.; 2 wejście znajduje się z tyłu budynku – przeznaczone do celów służbowych.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostęp do urzędnika możliwy jest poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny – wówczas urzędnik schodzi na dół do osoby na wózku lub przyjmuje taką osobę w oddalonym o 10m budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, dysponującym podjazdem dla wózków i windą.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W urzędzie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

 

Ilość odwiedzin: 199
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-03-08 10:19:24
Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 10:19:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-08 10:56:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner