logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2022-02-03 15:00:20 - UCHWAŁA NR LII/250/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych or (229.96 kB)
2022-02-03 15:01:30 - UCHWAŁA NR LII/251/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (226.10 kB)
2022-02-03 15:02:51 - UCHWAŁA NR LII/252/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chojnowa (4.49 MB)
2022-02-03 15:04:07 - UCHWAŁA NR LII/253/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu (471.93 kB)
2022-02-03 15:05:25 - UCHWAŁA NR LII/254/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody (234.16 kB)
2022-02-03 15:11:08 - UCHWAŁA NR LII/255/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym (222.40 kB)
2022-02-03 15:13:37 - UCHWAŁA NR LIII/256/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Panu Stanisławowi Horodeckiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Chojnowa” (158.52 kB)
2022-03-02 11:50:44 - UCHWAŁA NR LIV/257/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.35 MB)
2022-03-02 11:52:05 - UCHWAŁA NR LIV/258/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.27 MB)
2022-03-02 11:53:54 - UCHWAŁA NR LIV/259/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Miasta Chojnowa (2.09 MB)
2022-04-05 15:25:26 - UCHWAŁA NR LV/260/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.84 MB)
2022-04-05 15:27:05 - UCHWAŁA NR LV/261/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.24 MB)
2022-04-05 15:30:39 - UCHWAŁA NR LV/262/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (209.86 kB)
2022-04-05 15:31:33 - UCHWAŁA NR LV/263/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa n (321.80 kB)
2022-04-05 15:32:20 - UCHWAŁA NR LV/264/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu drzewca do sztandaru (654.57 kB)
2022-04-05 15:33:07 - UCHWAŁA NR LV/265/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów (164.67 kB)
2022-05-04 10:24:36 - UCHWAŁA NR LVI/266/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.47 MB)
2022-05-04 10:26:03 - UCHWAŁA NR LVI/267/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.18 MB)
2022-05-04 10:27:20 - UCHWAŁA NR LVI/268/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej w Chojnowie (230.80 kB)
2022-05-04 10:28:41 - UCHWAŁA NR LVI/269/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa (215.84 kB)
2022-06-15 13:16:10 - UCHWAŁA NR LVII/270/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 maja 2022 r. w sprawie nadania Panu Rudolfowi Wilhelmowi Moritz tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa” (230.43 kB)
2022-06-15 13:14:01 - UCHWAŁA NR LVIII/271/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Panu Zenonowi Chmielewskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Chojnowa” (230.38 kB)
2022-07-01 11:54:10 - UCHWAŁA NR LIX/272/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania (212.89 kB)
2022-07-01 11:55:05 - UCHWAŁA NR LIX/273/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok (221.02 kB)
2022-07-01 11:57:31 - UCHWAŁA NR LIX/274/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok (229.78 kB)
2022-07-01 12:01:05 - UCHWAŁA NR LIX/275/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2021 rok (12.94 MB)
2022-07-01 12:09:42 - UCHWAŁA NR LIX/276/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.29 MB)
2022-07-01 12:10:43 - UCHWAŁA NR LIX/277/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.25 MB)
2022-07-01 12:12:10 - UCHWAŁA NR LIX/278/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa na lata 2023 - 2028 oraz określenia szczegóło (373.75 kB)
2022-07-01 12:13:07 - UCHWAŁA NR LIX/279/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w c (237.01 kB)
2022-07-01 12:14:24 - UCHWAŁA NR LIX/280/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżet (2.10 MB)
2022-07-01 12:15:08 - UCHWAŁA NR LIX/281/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnó (230.47 kB)
2022-07-29 11:59:22 - UCHWAŁA NR LX/282/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/228/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpr (222.40 kB)
2022-07-29 12:00:31 - UCHWAŁA NR LX/283/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.17 MB)
2022-07-29 12:01:41 - UCHWAŁA NR LX/284/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.25 MB)
2022-09-06 15:03:17 - UCHWAŁA NR LXI/285/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnów, w roku szkolnym 2022/2023 (226.73 kB)
2022-09-06 15:04:16 - UCHWAŁA NR LXI/286/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudniony (232.15 kB)
2022-09-06 15:05:35 - UCHWAŁA NR LXI/287/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (221.75 kB)
2022-09-06 15:07:17 - UCHWAŁA NR LXI/288/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.59 MB)
2022-09-06 15:08:38 - UCHWAŁA NR LXI/289/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.36 MB)
2022-10-04 09:17:00 - UCHWAŁA NR LXII/290/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.47 MB)
2022-10-04 09:18:23 - UCHWAŁA NR LXII/291/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.36 MB)
2022-10-04 09:19:20 - UCHWAŁA NR LXII/292/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (346.07 kB)
2022-10-04 09:20:27 - UCHWAŁA NR LXII/293/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa" i "Zas (567.49 kB)
2022-10-04 09:23:06 - UCHWAŁA NR LXII/294/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (217.17 kB)
2022-10-21 09:17:32 - UCHWAŁA NR LXIII/295/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania Pani Krystynie Czapskiej tytułu „Zasłużony dla Miasta Chojnowa” (221.43 kB)
2022-10-21 09:33:05 - UCHWAŁA NR LXIV/296/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.16 MB)
2022-10-21 09:34:12 - UCHWAŁA NR LXIV/297/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.26 MB)
2022-10-21 09:35:10 - UCHWAŁA NR LXIV/298/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania (355.10 kB)
2022-11-03 12:25:21 - UCHWAŁA NR LXV/299/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.81 MB)
2022-11-03 12:26:25 - UCHWAŁA NR LXV/300/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.27 MB)
2022-11-03 12:33:04 - UCHWAŁA NR LXV/301/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (241.40 kB)
2022-11-03 12:35:08 - UCHWAŁA NR LXV/302/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnieni (266.71 kB)
2022-11-03 12:36:51 - UCHWAŁA NR LXV/303/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (250.09 kB)
2022-11-07 14:21:51 - UCHWAŁA NR LXVI/304/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.06 MB)
2022-11-07 14:28:34 - UCHWAŁA NR LXVI/305/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.22 MB)
2022-11-07 14:30:23 - UCHWAŁA NR LXVI/306/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Choj (235.80 kB)
2022-11-23 09:18:31 - UCHWAŁA NR LXVII/307/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (746.83 kB)
2022-11-23 09:23:18 - UCHWAŁA NR LXVII/308/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.22 MB)
2022-12-08 10:46:33 - UCHWAŁA NR LXVIII/309/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Chojnów, w roku szkolnym 2022/2023 (228.44 kB)
2022-12-08 10:50:06 - UCHWAŁA NR LXVIII/310/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (11.33 MB)
2022-12-08 11:06:40 - UCHWAŁA NR LXVIII/311/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (39.76 MB)
2022-12-08 11:09:20 - UCHWAŁA NR LXVIII/312/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (2.20 MB)
2022-12-08 11:13:53 - UCHWAŁA NR LXVIII/313/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.22 MB)
2022-12-08 11:15:59 - UCHWAŁA NR LXVIII/314/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Miejskiej Chojnów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrzosowa (233.08 kB)
2022-12-08 11:30:50 - UCHWAŁA NR LXVIII/315/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych (598.35 kB)
2022-12-21 12:27:05 - UCHWAŁA NR LXIX/316/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (598.35 kB)
2022-12-21 12:28:27 - UCHWAŁA NR LXIX/317/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.21 MB)
2022-12-21 12:30:24 - UCHWAŁA NR LXIX/318/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej Polskiej Konstytucji Marcowej (238.43 kB)
2022-12-21 12:31:37 - UCHWAŁA NR LXX/319/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.17 MB)
2022-12-22 14:57:03 - UCHWAŁA NR LXX/320/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok (4.48 MB)
2022-12-22 14:58:05 - UCHWAŁA NR LXX/321/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadn (327.50 kB)
2022-12-22 14:59:44 - UCHWAŁA NR LXX/322/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dział (307.94 kB)
2022-12-22 15:02:29 - UCHWAŁA NR LXX/323/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prz (4.21 MB)
2022-12-22 15:03:58 - UCHWAŁA NR LXX/324/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (1.47 MB)
2022-12-22 15:05:33 - UCHWAŁA NR LXX/325/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.21 MB)
2023-01-04 15:05:39 - UCHWAŁA NR LXXI/326/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 (871.98 kB)
2023-01-04 15:07:05 - UCHWAŁA NR LXXI/327/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.28 MB)
2023-01-04 15:08:14 - UCHWAŁA NR LXXI/328/22 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (706.43 kB)

Ilość odwiedzin: 2868
Nazwa dokumentu: Rok 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2022-01-03 16:21:53
Data udostępnienia informacji: 2022-01-03 16:21:53
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-04 15:08:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner