logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2023-01-19 10:13:24 - Zarządzenie Nr 01/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023 (2.63 MB)
2023-03-15 11:59:14 - Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 marca 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023 roku w zakresie ws (691.27 kB)
2023-01-19 10:15:15 - Zarządzenie Nr 03/01/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie do pełnienia zastępstwa za ni (257.19 kB)
2023-03-15 12:00:21 - Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 marca 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. (411.90 kB)
2023-01-19 10:16:03 - Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (608.61 kB)
2023-01-19 10:16:35 - Zarządzenie Nr 5 /2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół po (360.96 kB)
2023-01-19 10:17:22 - Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (348.38 kB)
2023-01-19 10:18:16 - Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2023r. (4.43 MB)
2023-01-20 12:22:59 - Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.04 MB)
2023-02-02 09:44:00 - Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych (569.22 kB)
2023-01-19 10:19:17 - Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT (212.15 kB)
2023-01-19 10:20:41 - Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT (218.06 kB)
2023-01-19 10:21:16 - Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT (211.50 kB)
2023-02-02 10:55:23 - Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2023 r. (4.56 MB)
2023-02-02 10:56:24 - Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023 (3.43 MB)
2023-02-02 10:57:05 - Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjn (1.35 MB)
2023-02-02 10:58:04 - Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2023r. (3.71 MB)
2023-02-02 10:58:51 - Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2023r. (3.65 MB)
2023-02-02 10:59:24 - Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023. (352.95 kB)
2023-02-02 11:00:16 - Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i reagowania kryz (2.93 MB)
2023-02-02 11:00:56 - Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynk (605.00 kB)
2023-02-17 08:32:37 - Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (249.88 kB)
2023-02-17 08:33:21 - Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.29 MB)
2023-02-17 08:35:15 - Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność gminy Miejskiej Chojnów (1.23 MB)
2023-02-17 08:36:07 - Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby p (241.52 kB)
2023-02-17 08:37:02 - Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej 69 (918.02 kB)
2023-02-17 08:38:11 - Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnó (663.76 kB)
2023-02-17 08:39:21 - Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznyc (3.84 MB)
2023-02-17 08:40:52 - Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Choj (1.32 MB)
2023-02-14 15:20:27 - Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego (455.21 kB)
2023-02-14 15:21:11 - Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2023 (318.87 kB)
2023-02-14 15:22:09 - Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (389.86 kB)
2023-02-17 13:29:58 - Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2023 rok (588.02 kB)
2023-03-02 12:38:31 - Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2023r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2023 rok (935.38 kB)
2023-03-02 12:39:12 - Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023r. (328.26 kB)
2023-03-02 12:39:42 - Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023r. (286.29 kB)
2023-03-02 12:40:41 - Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023r. (286.36 kB)
2023-03-02 13:01:10 - Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budyn (620.47 kB)
2023-03-02 13:04:34 - Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczonej numerem ge (688.59 kB)
2023-03-15 11:55:01 - Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023. (4.49 MB)
2023-03-15 11:57:31 - Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 marca 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023 roku w zakresie ws (597.49 kB)
2023-03-17 11:20:03 - Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 marca 2023r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2023 roku w zakresie ws (385.57 kB)
2023-03-15 12:00:21 - Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 marca 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. (411.90 kB)
2023-03-15 11:59:40 - Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku (631.33 kB)
2023-03-16 08:56:37 - Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację pr (4.19 MB)
2023-03-16 08:57:44 - Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na (356.47 kB)

Ilość odwiedzin: 278
Nazwa dokumentu: Rok 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2023-01-11 13:28:09
Data udostępnienia informacji: 2023-01-11 13:28:09
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-17 11:21:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner