logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2023-01-18 11:20:22 - UCHWAŁA NR LXXII/329/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.21 MB)
2023-01-18 11:21:07 - UCHWAŁA NR LXXII/330/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.28 MB)
2023-03-06 11:21:06 - UCHWAŁA NR LXXIII/331/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (227.95 kB)
2023-03-06 11:22:13 - UCHWAŁA NR LXXIII/332/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (227.29 kB)
2023-03-06 11:23:37 - UCHWAŁA NR LXXIII/333/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 km przebiegu pojazdu w Mieście Chojnów (227.23 kB)
2023-03-06 11:25:01 - UCHWAŁA NR LXXIII/334/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman (457.34 kB)
2023-03-06 12:06:44 - UCHWAŁA NR LXXIII/335/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W. na Burmistrza Miasta Chojnowa (217.05 kB)
2023-03-06 12:08:47 - UCHWAŁA NR LXXIV/336/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.22 MB)
2023-03-06 12:12:12 - UCHWAŁA NR LXXIV/337/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.27 MB)
2023-03-06 12:13:00 - UCHWAŁA NR LXXIV/338/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – jednostki budżetowej Gminy Miejs (253.82 kB)
2023-04-03 11:32:32 - UCHWAŁA NR LXXV/339/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Chojnowa na rzecz Powiatu Legnickiego (235.26 kB)
2023-04-03 11:33:37 - UCHWAŁA NR LXXV/340/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli (227.83 kB)
2023-04-04 08:17:49 - UCHWAŁA NR LXXV/341/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do (230.62 kB)
2023-04-03 12:25:57 - UCHWAŁA NR LXXV/342/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów (297.96 kB)
2023-04-03 12:33:57 - UCHWAŁA NR LXXV/343/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.67 MB)
2023-04-04 11:47:05 - UCHWAŁA NR LXXV/344/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.30 MB)
2023-04-04 11:49:35 - UCHWAŁA NR LXXV/345/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa (323.09 kB)
2023-04-28 12:24:23 - UCHWAŁA NR LXXVI/346/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.66 MB)
2023-04-28 12:25:22 - UCHWAŁA NR LXXVI/347/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.23 MB)
2023-05-22 11:33:19 - UCHWAŁA NR LXXVII/348/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Miejską Chojnów porozumienia gmin (267.52 kB)
2023-05-22 11:34:20 - UCHWAŁA NR LXXVII/349/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.08 MB)
2023-05-22 11:35:28 - UCHWAŁA NR LXXVII/350/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.36 MB)
2023-05-22 11:36:42 - UCHWAŁA NR LXXVII/351/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 15 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa na lata 2023 - 2028 oraz (302.82 kB)
2023-06-02 10:18:18 - UCHWAŁA NR LXXVIII/352/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.82 MB)
2023-06-02 10:20:32 - UCHWAŁA NR LXXVIII/353/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.43 MB)
2023-06-02 10:21:59 - UCHWAŁA NR LXXVIII/354/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (158.29 kB)
2023-06-02 10:25:22 - UCHWAŁA NR LXXIX/355/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2022 rok (5.92 MB)
2023-06-02 10:28:31 - UCHWAŁA NR LXXIX/356/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 (1.01 MB)
2023-06-02 10:35:07 - UCHWAŁA NR LXXIX/357/23 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.53 MB)

Ilość odwiedzin: 464
Nazwa dokumentu: Rok 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Kuta
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kuta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2023-01-18 11:18:38
Data udostępnienia informacji: 2023-01-18 11:18:38
Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-02 10:35:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner