logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-01-04 13:54:43 - Uchwała Nr V/24/2003 RM w Chojnowie z 29.01.2003 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast (12.45 kB)
2005-01-04 13:55:25 - Uchwała Nr V/25/2003 RM w Chojnowie z 29.01.2003 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ekologii i spraw społecznych (12.30 kB)
2005-01-04 13:57:48 - Uchwała Nr V/26/2003 RM w Chojnowie z 29.01.2003 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla radnych (15.79 kB)
2005-01-05 14:35:49 - Uchwała Nr VI/27/2003 RM w Chojnowie z 26.02.2003 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Chojnowie (21.67 kB)
2005-01-05 14:36:43 - Uchwała Nr VI/28/2003 RM w Chojnowie z 26.02.2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Chojnowa (37.42 kB)
2005-01-05 14:37:12 - Uchwała Nr VI/29/2003 RM w Chojnowie z 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (75.63 kB)
2005-01-05 14:37:55 - Uchwała Nr VI/30/2003 RM w Chojnowie z 26.02.2003 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Chojnowie (11.25 kB)
2005-01-05 14:39:20 - Uchwała Nr VII/31/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznane świadczenie w formie gorącego posiłku dla uczniów uczęszczających do szkoły ... (28.51 kB)
2005-01-05 14:39:53 - Uchwała Nr VII/32/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie ustalenia wartości punktu dla obliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Chojnowskim ... (31.91 kB)
2005-01-05 14:40:15 - Uchwała Nr VII/33/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i ... (27.33 kB)
2005-01-05 14:41:12 - Uchwała Nr VII/34/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (55.82 kB)
2005-01-05 14:41:37 - Uchwała Nr VII/35/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2003 rok (513.56 kB)
2005-01-05 14:42:01 - Uchwała Nr VIII/36/2003 RM w Chojnowie z 25.04.2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r, w sprawie wyrażenia zgody ... (18.25 kB)
2005-01-05 14:42:25 - Uchwała Nr IX/37/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2002 rok (11.38 kB)
2005-01-05 14:42:48 - Uchwała Nr IX/38/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych (21.30 kB)
2005-01-05 14:43:10 - Uchwała Nr IX/39/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki w rejonie ulic Samorządowej i Parkowej miasta Ch (63.91 kB)
2005-01-05 14:43:32 - Uchwała Nr IX/40/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. - STATUT MIASTA CHOJNOWA (248.77 kB)
2005-01-05 14:54:44 - Uchwała Nr IX/41/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (16.94 kB)
2005-01-05 14:55:14 - Uchwała Nr IX/42/2003 RM w Chojnowie z 30.04.2003 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (18.00 kB)
2005-01-05 14:55:34 - Uchwała Nr X/43/2003 RM w Chojnowie z 26.05.2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/35/2003 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2003 rok (21.72 kB)
2005-01-05 14:55:55 - Uchwała Nr X/44/2003 RM w Chojnowie z 26.05.2003 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (15.87 kB)
2005-01-05 14:56:14 - Uchwała Nr XI/45/2003 RM w Chojnowie z 18.06.2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2003 (46.10 kB)
2005-01-05 14:56:50 - Uchwała Nr XI/46/2003 RM w Chojnowie z 18.06.2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (7.54 kB)
2005-01-05 14:59:14 - Uchwała Nr XI/47/2003 RM w Chojnowie z 18.06.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/162/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ... (41.16 kB)
2005-01-05 14:59:44 - Uchwała Nr XI/48/2003 RM w Chojnowie z 18.06.2003 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (16.50 kB)
2005-01-05 15:00:05 - Uchwała Nr XI/49/2003 RM w Chojnowie z 18.06.2003 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (17.10 kB)
2005-01-05 15:00:31 - Uchwała Nr XII/50/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (24.83 kB)
2005-01-05 15:00:57 - Uchwała Nr XII/51/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. - STATUT MIASTA CHOJNOWA (942.56 kB)
2005-01-05 15:01:20 - Uchwała Nr XII/52/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla radnych (11.30 kB)
2005-01-05 15:02:22 - Uchwała Nr XII/53/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących (16.69 kB)
2005-01-05 15:02:46 - Uchwała Nr XII/54/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 11/8/2002 Rady Miejskiej w Chojnowic z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwo (12.07 kB)
2005-01-05 15:03:13 - Uchwała Nr XII/55/2003 RM w Chojnowie z 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa (16.91 kB)
2005-01-21 14:36:50 - Uchwała Nr XII/56/2003 RM w Chojnowie z 27.08.2003 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów zgloszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi (12.30 kB)
2005-01-21 14:37:23 - Uchwała Nr XIII/57/2003 RM Chojnowa z 27.08.2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (97.49 kB)
2005-01-21 14:40:10 - Uchwała Nr XIII/58/2003 RM Chojnowa z 27.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zryczałtowanych diet dla radnych (12.31 kB)
2005-01-21 14:40:44 - Uchwała Nr XIII/59/2003 RM Chojnowa z 27.08.2003 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw przygotowania planów gospodarczych i wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Chojnowa (11.88 kB)
2005-01-21 14:41:13 - Uchwała Nr XIII/60/2003 RM Chojnowa z 27.08.2003 r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych (56.68 kB)
2005-01-21 14:41:45 - Uchwała Nr XIII/61/2003 RM Chojnowa z 27.08.2003 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy miejskiej Chojnów oraz jednostek podporządkowanych ... (23.80 kB)
2005-01-21 14:42:16 - Uchwała Nr XIV/62/2003 RM w Chojnowie z 24.09.2003 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (23.20 kB)
2005-01-21 14:44:57 - Uchwała Nr XIV/63/2003 RM Chojnowa z 24.09.2003 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (20.30 kB)
2005-01-21 14:48:00 - Uchwała Nr XIV/64/2003 RM Chojnowa z 24.09.2003 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (23.17 kB)
2005-01-21 14:50:48 - Uchwała Nr XIV/65/2003 RM Chojnowa z 24.09.2003 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (23.56 kB)
2005-01-21 14:52:17 - Uchwała Nr XV/66/2003 RM Chojnowa z 15.10.2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi (23.70 kB)
2005-01-21 14:53:55 - Uchwała Nr XV/67/2003 RM Chojnowa z 15.10.2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy (14.56 kB)
2005-01-21 14:59:25 - Uchwała Nr XVI/68/03 RM Chojnowa z 29.10.2003 w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego jednostki w rejonie ulic Samorządowej i Parkowej miasta Chojnowa (238.85 kB)
2005-01-25 13:20:57 - Uchwała Nr XVI/69/2003 RM Chojnowa z 29.10.2003 w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Chojnowa ... (27.95 kB)
2005-01-25 13:26:12 - Uchwała Nr XVI/70/2003 RM Chojnowa z 29.10.2003 w sprawie ustalenia wartości punktu dla obliczenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ... (33.93 kB)
2005-01-25 13:28:28 - Uchwała Nr XVI/71/2003 RM Chojnowa z 29.10.2003 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2003 (92.40 kB)
2005-01-25 13:31:45 - Uchwała Nr XVII/72/2003 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2004 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (12.88 kB)
2005-01-25 13:45:15 - Uchwała Nr XVII/73/2003 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji dyscyplinarnych I i II instancji, dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorzą (41.66 kB)
2005-01-25 14:01:49 - Uchwała Nr XVII/74/2003 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Miejskiej Chojnowa oraz Regulaminu przyznawania nagrody dyrektora szkoły ze specjalnego ... (143.18 kB)
2005-01-25 14:06:02 - Uchwała Nr XVII/75/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chojnowa na lata 2003 - 2007 (112.84 kB)
2005-01-25 14:23:04 - Uchwała Nr XVII/76/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (64.85 kB)
2005-01-25 14:23:43 - Uchwała Nr XVII/77/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów (57.76 kB)
2005-01-25 14:24:13 - Uchwała Nr XVII/78/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności podatku od posiadania psów oraz inkasenta i wynagrodzenia za inkaso (62.61 kB)
2005-01-25 14:24:45 - Uchwała Nr XVII/79/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (406.55 kB)
2005-01-25 14:33:21 - Uchwała Nr XVII/80/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego (136.89 kB)
2005-01-25 14:37:47 - Uchwała Nr XVII/81/03 RM Chojnowa z 26.11.2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie (94.65 kB)
2005-01-25 14:41:04 - Uchwała Nr XVIII/82/03 RM Chojnowa z 5.12.2003 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (73.17 kB)
2005-01-25 14:47:35 - Uchwała Nr XIX/83/03 RM Chojnowa z 30.12.2003 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za pomoc społeczną w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach (19.16 kB)
2005-01-25 14:49:15 - Uchwała Nr XIX/84/03 RM Chojnowa z 30.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (99.65 kB)
2005-01-25 14:53:00 - Uchwała Nr XIX/85/03 RM Chojnowa z 30.12.2003 zmieniająca uchwałę Nr VII/35/2003 RM w Chojnowie z 19.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2003 rok oraz Uchwałę Nr X/43/2003 RM (59.91 kB)
2005-01-25 14:59:28 - Uchwała Nr XIX/86/03 RM Chojnowa z 30.12.2003 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2003. (98.46 kB)
2005-01-25 15:02:15 - Uchwała Nr XIX/87/03 RM Chojnowa z 30.12.2003 w sprawie wyboru banku na obsługę budżetu gminy miejskiej Chojnów oraz jednostek podporządkowanych gminie Chojnów (99.34 kB)

Ilość odwiedzin: 24518
Nazwa dokumentu: Rok 2003
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2003-07-17 11:49:37
Data udostępnienia informacji: 2003-07-17 11:49:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:18:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner