logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   minus Szkoła Podstawowa Nr 3
      minus Budżet SP 3
      minus Regulamin SP3
      minus Statut SP3
      minus Pracownicy szkoły
      minus Zamówienia publiczne
      minus Nabór na stanowisko głównego księgowego.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus Regulaminy naboru.
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nauczyciele i inni pracownicy szkoly:

mgr Mariusz Szklarz dyrektor szkoły
mgr Grażyna Klucznik wicedyrektor szkoły - nauczyciel plastyki
mgr Helena Malak - Fotiadis pedagog szkolny
mgr Ewa Wołoszyn bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Szczepanowska nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Więcek nauczyciel historii i bibliotekarz
mgr Anna Pauch nauczyciel języka polskiego
mgr Marta Lewicka-Kościk nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
mgr Justyna Piróg
mgr Katarzyna Adamska
mgr Eliza Ginda
mgr Mariola Jakusik
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Bielecka nauczyciel matematyki, techniki, informatyki i fizyki
mgr Dorota Sienkiewicz nauczyciel matematyki
mgr Hanna Kupczyńska - Kaczyńska nauczyciel wf
mgr Mariusz Nawrocki nauczyciel wf
mgr Izabela Hibner-Majewska nauczyciel przyrody, biologii i geografii
mgr Maria Kawerska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Joanna Godecka
mgr Patrycja Olejnik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Iwanicka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Danuta Dziembulak nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Bogusława Kruk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Mirosława Spes
mgr Katarzyna Jędraszczyk
nauczyciel plastyki
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Bernarda Borkowska nauczyciel informatyki, robotyki i wychowania fizycznego

s. mgr Ewa Poros

ks. mgr Paweł Berezka

nauczyciel religii

nauczyciel religii

mgr Andrzej Świdurski
mgr Joanna Trajewska
nauczyciel - wychowawca świetlicy
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Urszula Bisiorek
mgr Magdalena Książek
nauczyciel - wychowawca świetlicy
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Dariusz Wołoszyn nauczyciel informatyki
mgr Dorota Chopkowicz logopeda
mgr Agnieszka Barszczyk logopeda, nauczyciel nauczania indywidualnego

mgr Ireneusz Więcław

mgr Anna Łosińska
mgr Bartosz Gębala
mgr Andrzej Tracz
mgr Anna Świdurska
mgr Jadwiga Paszkowska-Rakus

nauczyciel matematyki

nauczyciel matematyki
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel historii i wdżr
nauczyciel biologii i chemii

mgr Magdalena Korenik
mgr Magda Sajewicz
mgr Magdalena Książek
mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska
mgr Bożena Zawadzka
nauczyciel nauczania indywidualnego
nauczyciel nauczania indywidualnego
nauczyciel wspomagający
psycholog szkolny
pedagog szkolny i nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Teresa Grzyb główny księgowy
Barbara Głąba kierownik gospodarczy
mgr Wioleta Niemczyk sekretarz szkoły
Bożena Pawłowska pielęgniarka szkolna
Katarzyna Kapuścińska starszy woźny
Maria Porczak pracownik obsługi
Anna Sokołowska pracownik obsługi
Danuta Siwak pracownik obsługi
Zbigniew Sienkiewicz konserwator
Teresa Kiełbowicz intendent
Irena Głód kucharka
Barbara Germanowicz pomoc kuchenna
Bogusława Burzmińska pomoc kuchenna
Lidia Jędraszczyk pracownik obsługi

Ilość odwiedzin: 10955
Nazwa dokumentu: Pracownicy szkoły
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Chojnowa
Osoba, która wytworzyła informację: Dyr. SP 3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyr. SP 3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2005-03-08 13:05:26
Data udostępnienia informacji: 2004-11-10 20:56:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 19:18:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner