logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      minus Organizacja jednostki
      minus Regulamin Organizacyjny
      minus Statut MOPS
      minus Informacje
      plus Budżet i majątek
      plus Nabór pracowników
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie  powołany w 1990 r. organizuje i koordynuje całość inicjatyw, przedsięwzięć i zabezpieczeń na rzecz osób potrzebujących pomocy. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną przez Miejską Radę Narodową celem realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie, a od 1999 r. również zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instrumentem realizującym politykę społeczną państwa, którego działalność - na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - ma na celu "umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia" (art. 1 ust. 1).

Działalność Ośrodka zorientowana jest z jednej strony na poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego swoich klientów, doprowadzenie ich do usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Z drugiej strony ukierunkowana jest na działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu niepożądanych (kryzysowych, patologicznych) sytuacji. Realizacja tych zadań oparta jest na współpracy z wieloma podmiotami, m.in. policją, z placówkami służby zdrowia, edukacji, jak również z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym ( fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.). W konsekwencji ma on przeciwdziałać społecznemu wyłączeniu, marginalizacji jednostek i grup społecznych poprzez przywrócenie im zdolności do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ilość odwiedzin: 7936
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik MOPS
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-18 14:00:26
Data udostępnienia informacji: 2003-11-18 14:00:26
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-18 14:05:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner