logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-05-24 12:48:18 - Uchwała Nr XX/88/04 RM Chojnowa z dnia 28.01.2004 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki w rejonie ulic Samorządowej i Parkowej miasta Chojnowa (289.99 kB)
2004-05-24 13:51:07 - Uchwała Nr XX/89/04 RM Chojnowa z dnia 28.01.2004 r.w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (38.99 kB)
2004-05-25 12:36:14 - Uchwała Nr XX/90/04 RM Chojnowa z dnia 28.01.2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli (78.01 kB)
2004-05-25 12:37:27 - Uchwala Nr XX/91/04 RM Chojnowa z dnia 28 .02.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2004 (13.73 kB)
2004-05-25 12:38:15 - Uchwała Nr XXI/92/04 RM Chojnowa z dnia 25.02.2004r w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Chojnów (12.44 kB)
2004-05-25 12:39:12 - Uchwała Nr XXI/93/04 RM Chojnowa z dnia 25.02.2004r. w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2004 rok (483.17 kB)
2004-05-25 12:40:28 - Uchwała Nr XXI/94/04 RM Chojnowa z dnia 25.02.2004r. w sprawie odpowiedzi na skargę (15.81 kB)
2004-05-25 12:40:59 - Uchwała Nr XXI/95/04 RM Chojnowa z dnia 25.02.2004r. w sprawie odpowiedzi na skargę (17.88 kB)
2004-05-25 12:41:38 - Uchwała Nr XXI/96/04 RM Chojnowa z dnia 25.02.2004r. w sprawie odpowiedzi na skargę (18.78 kB)
2004-05-25 12:43:12 - Uchwała Nr XXII/97/04 RM Chojnowa z dnia 17.03.2004 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej Chojnowa (11.13 kB)
2004-05-25 12:44:12 - Uchwała Nr XXII/98/04 RM Chojnowa z dnia 17.03.2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (10.94 kB)
2004-05-25 12:44:58 - Uchwała Nr XXII/99/04 RM Chojnowa z dnia 17.03.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (36.51 kB)
2004-05-25 12:45:46 - Uchwała Nr XXIII/100/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2003 rok (12.66 kB)
2004-05-25 12:53:08 - Uchwała Nr XXIII/101/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. (13.53 kB)
2004-05-25 12:54:11 - Uchwała Nr XXIII/102/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (15.63 kB)
2004-05-25 12:54:49 - Uchwała Nr XXIII/103/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone (15.31 kB)
2004-05-25 12:55:38 - Uchwała Nr XXIII/104/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (34.73 kB)
2004-05-25 12:56:42 - Uchwała Nr XXIII/105/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej w Chojnowie (22.24 kB)
2004-05-25 12:57:39 - Uchwała Nr XXIII/106/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (11.06 kB)
2004-05-25 12:58:42 - Uchwała Nr XXIII/107/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (11.92 kB)
2004-05-25 12:59:40 - Uchwała Nr XXIII/108/04 RM Chojnowa z dnia 28.04.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (19.79 kB)
2004-07-23 11:30:53 - Uchwała Nr XXIV/109/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa (10.84 kB)
2004-07-23 11:36:41 - Uchwała Nr XXIV/110/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 r. (13.09 kB)
2004-07-23 11:38:43 - Uchwała Nr XXIV/111/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (50.17 kB)
2004-07-23 11:42:04 - Uchwała Nr XXIV/112/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pod nazwą (29.51 kB)
2004-07-23 11:43:08 - Uchwała Nr XXIV/113/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą (25.30 kB)
2004-07-23 11:44:10 - Uchwała Nr XXIV/114/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (19.16 kB)
2004-07-23 11:45:05 - Uchwała Nr XXIV/115/04 RM Chojnowa z dnia 26.05.2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003 - 2007 (133.39 kB)
2004-07-23 13:56:16 - Uchwała Nr XXVI/116/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (143.97 kB)
2004-07-23 13:58:30 - Uchwała Nr XXVI/117/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie przystąpicnia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (244.74 kB)
2004-07-23 13:59:39 - Uchwała Nr XXVI/118/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa" i "Zasłużony dla Miasta Chojnowa" (14.31 kB)
2004-07-23 14:01:16 - Uchwała Nr XXVI/119/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa" i "Zasłużony dla Miasta Chojnowa" (14.00 kB)
2004-07-23 14:01:48 - Uchwała Nr XXVI/120/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: (376.37 kB)
2004-07-23 14:03:34 - Uchwała Nr XXVI/121/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (62.66 kB)
2004-07-23 14:08:02 - Uchwała Nr XXVI/122/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (68.95 kB)
2004-07-23 14:09:09 - Uchwała Nr XXVI/123/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą (16.33 kB)
2004-07-23 14:10:01 - Uchwała Nr XXVI/124/04 RM Chojnowa z 23.06.2004 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVI/118/04 RM Chojnowa z 23.06.2004 r. (15.79 kB)
2004-07-23 14:10:53 - Uchwała Nr XXVI/125/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004 (65.15 kB)
2004-07-23 14:16:24 - Uchwała Nr XXVI/126/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnowie (14.72 kB)
2004-07-23 14:17:27 - Uchwała Nr XXVI/127/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (12.58 kB)
2004-07-23 14:18:18 - Uchwała Nr XXVI/128/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. uchylająca uchwalę Nr XXVI/127/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2004 r. (12.37 kB)
2004-07-23 14:21:16 - Uchwała Nr XXVI/129/04 RM Chojnowa z dnia 23.06.2004 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opiniowania wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (12.92 kB)
2004-07-23 14:22:18 - Uchwała Nr XXVII/130/04 RM Chojnowa z dnia 30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia (675.46 kB)
2004-07-23 14:23:17 - Uchwała Nr XXVII/131/04 RM Chojnowa z dnia 30.06.2004 r. w sprawie nadania Panu Andrzejowi Antoniemu Pawłowskiemu tytułu (14.89 kB)
2004-07-23 14:24:06 - Uchwała Nr XXVIII/132/04 RM Chojnowa z dnia 8.07.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (31.20 kB)
2004-10-27 11:45:13 - Uchwała Nr XXIX/133/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, ... (67.67 kB)
2004-10-27 11:47:15 - Uchwała Nr XXIX/134/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (28.72 kB)
2004-10-27 11:47:55 - Uchwała Nr XXIX/135/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalist. im. A.Falkiewicza we Wrocławiu (14.64 kB)
2004-10-27 11:48:19 - Uchwała Nr XXIX/136/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w sprawie przekształcenia Woj. Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (14.49 kB)
2004-10-27 11:48:49 - Uchwała Nr XXIX/137/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (167.48 kB)
2004-10-27 11:49:14 - Uchwała Nr XXIX/138/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (11.87 kB)
2004-10-27 11:49:37 - Uchwała Nr XXIX/139/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnowie (12.58 kB)
2004-10-27 11:50:02 - Uchwała Nr XXIX/140/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (48.18 kB)
2004-10-27 11:50:31 - Uchwała Nr XXIX/141/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie stanowiska dotyczącego wniosku firmy Dolzamet - Fabryka Łańcuchów Sp. z o.o. w Chojnowie o przyłączenie działki nr 711/1 ... (12.53 kB)
2004-10-27 11:51:01 - Uchwała Nr XXIX/142/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (16.56 kB)
2004-10-27 11:51:28 - Uchwała Nr XXIX/143/04 RM Chojnowa z dnia 25.08.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (25.93 kB)
2004-10-27 11:52:10 - Uchwała Nr XXX/144/04 RM Chojnowa z dnia 7.09.2004 r. w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie weksla własnego (14.45 kB)
2004-10-27 11:53:12 - Uchwała Nr XXXI/145/04 RM Chojnowa z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w sprawie przekształcenia Woj. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ... (13.18 kB)
2004-10-27 11:53:48 - Uchwała Nr XXXI/146/04 RM Chojnowa z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w sprawie przekształcenia Specj. Szpitala Zesp. im. S. Batorego w Wałbrzychu (13.37 kB)
2004-10-27 11:54:17 - Uchwała Nr XXXI/147/04 RM Chojnowa z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chojnowa (21.30 kB)
2004-10-27 11:54:43 - PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA CHOJNÓW - Załącznik do Uchwały Nr XXXI/147/04 RM Chojnowa z dnia 29.09.2004 r. (2.60 MB)
2004-11-24 11:18:32 - Uchwała Nr XXXI/148/04 RM Chojnowa z dnia 29.09.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (16.98 kB)
2004-11-24 11:30:08 - Uchwała Nr XXXII/149/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ... (45.64 kB)
2004-11-24 11:32:33 - Uchwała Nr XXXII/150/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (13.14 kB)
2004-11-24 11:35:19 - Uchwała Nr XXXII/151/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli ... (13.99 kB)
2004-11-24 11:38:17 - Uchwała Nr XXXII/152/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy (855.62 kB)
2004-11-24 11:41:23 - Uchwała Nr XXXII/153/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (38.69 kB)
2004-11-24 11:42:58 - Uchwała Nr XXXII/154/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu ... (91.63 kB)
2004-11-24 11:46:39 - Uchwała Nr XXXII/155/04 RM Chojnowa z dnia 27.10.2004 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (11.38 kB)
2005-01-26 11:28:35 - Uchwała Nr XXXIII/156/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (12.67 kB)
2005-01-26 11:29:50 - Uchwała Nr XXXIII/157/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy ... (101.06 kB)
2005-01-26 11:32:39 - Uchwała Nr XXXIII/158/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2005 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (11.62 kB)
2005-01-26 14:36:11 - Uchwała Nr XXXIII/159/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (16.57 kB)
2005-01-26 14:37:49 - Uchwała Nr XXXIII/160/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (47.61 kB)
2005-01-26 14:40:53 - Uchwała Nr XXXIII/161/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów (12.08 kB)
2005-01-26 14:44:33 - Uchwała Nr XXXIII/162/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (54.69 kB)
2005-01-26 14:48:04 - Uchwała Nr XXXIII/163/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (15.62 kB)
2005-01-26 14:52:53 - Uchwała Nr XXXIII/164/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie finansowania projektu pn. (14.80 kB)
2005-01-26 14:55:21 - Uchwała Nr XXXIII/165/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (22.85 kB)
2005-01-26 14:56:36 - Uchwała Nr XXXIII/166/04 RM Chojnowa z dnia 24.11.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (21.58 kB)
2005-01-26 14:58:14 - Uchwała Nr XXXIV/167/04 RM Chojnowa z dnia 15.12.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Chojnowa podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (55.82 kB)
2005-01-26 15:03:22 - Uchwała Nr XXXIV/168/04 RM Chojnowa z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2003-2007 (105.86 kB)
2005-01-26 15:04:51 - Uchwała Nr XXXV/169/04 RM Chojnowa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 (41.06 kB)
2005-01-26 15:21:47 - Uchwała Nr XXXV/170/04 RM Chojnowa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty pożyczki (13.00 kB)
2005-01-27 08:58:44 - Uchwała Nr XXXV/171/04 RM Chojnowa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok (691.27 kB)
2005-01-27 09:00:44 - Uchwała Nr XXXV/172/04 RM Chojnowa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie odpowiedzi na skargę (18.71 kB)
2005-01-27 09:02:40 - Uchwała Nr XXXV/173/04 RM Chojnowa z dnia 31.12.2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2004 (118.57 kB)
2005-01-27 09:04:28 - Uchwała Nr XXXV/174/04 RM Chojnowa z dnia 29.12.2004 r. zmieniająca uchwała Nr XXI/93/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2004 rok (18.07 kB)
2005-01-27 09:06:56 - Uchwała Nr XXXV/175/04 RM Chojnowa z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Chojnowa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (29.16 kB)

Ilość odwiedzin: 26706
Nazwa dokumentu: Rok 2004
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2004-01-02 20:32:43
Data udostępnienia informacji: 2004-01-02 20:32:43
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:18:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner