logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2004-08-04 15:05:13 - Zarządzenie Nr 1/2004 z 5.01.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (42.36 kB)
2004-08-04 15:05:50 - Zarządzenie Nr 2/2004 z 9.01.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Sołtysiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13.05 kB)
2004-08-04 15:06:11 - Zarządzenie Nr 3/2004 z 9.01.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu garaży stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (22.14 kB)
2004-08-04 15:06:32 - Zarządzenie Nr 4/2004 z 16.01.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 337/2 położona w obrębie 4 miasta Chojnowa (21.96 kB)
2004-08-04 15:06:52 - Zarządzenie Nr 5/2004 z 27.01.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (47.67 kB)
2004-08-04 15:07:15 - Zarządzenie Nr 6/2004 z 27.01.2004 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (26.20 kB)
2004-08-04 15:07:53 - Zarządzenie Nr 7/2004 z 2.02.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (26.46 kB)
2004-08-04 15:08:22 - Zarządzenie Nr 8/2004 z 12.02.2004 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych (13.39 kB)
2004-08-04 15:08:49 - Zarządzenie Nr 9/2004 z 19.02.2004 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych (13.03 kB)
2004-08-04 15:09:14 - Zarządzenie Nr 10/2004z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (14.44 kB)
2004-08-04 15:09:40 - Zarządzenie Nr 11/2004 z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.95 kB)
2004-08-04 15:10:09 - Zarządzenie Nr 12/2004 z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.91 kB)
2004-08-04 15:10:44 - Zarządzenie Nr 13/2004 z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.32 kB)
2004-08-04 15:11:34 - Zarządzenie Nr 14/2004 z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.81 kB)
2004-08-04 15:12:08 - Zarządzenie Nr 15/2004 z 20.02.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.57 kB)
2004-08-04 15:12:47 - Zarządzenie Nr 16/2004 z 25.02.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (13.42 kB)
2004-08-04 15:13:11 - Zarządzenie Nr 17/2004 z 27.02.2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2004 r. (68.01 kB)
2004-08-04 15:13:37 - Zarządzenie Nr 18/2004 z 27.02.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - dz. od nr 278/1 do nr 278/114 położone w obrębie 6 miasta Chojnowa (39.03 kB)
2004-08-04 15:14:32 - Zarządzenie Nr 19/2004 z 4.03.2004 - Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (355.65 kB)
2004-08-04 15:14:58 - Zarządzenie Nr 20/2004 z 4.03.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (27.92 kB)
2004-08-04 15:15:25 - Zarządzenie Nr 21/2004 z 8.03.2004 w sprawie opinii dotyczącej opłat za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie ich na wysypisku (13.23 kB)
2004-08-04 15:15:50 - Zarządzenie Nr 22/2004 z 16.03.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2004 (423.41 kB)
2004-08-04 15:16:49 - Zarządzenie Nr 23/2004 z 23.03.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa (45.33 kB)
2004-08-05 08:11:04 - Zarządzenie Nr 24/2004 z 31.03.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa (69.50 kB)
2004-08-05 08:12:28 - Zarządzenie Nr 25/2004 z 31.03.2004 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2003 (10.27 kB)
2004-08-05 08:13:09 - Zarządzenie Nr 26/2004 z 31.03.2004 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004 (28.77 kB)
2004-08-05 08:13:54 - Zarządzenie Nr 27/2004 z 13.04.2004 w sprawie ustalenia czynszu wolnego za najem lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowej Nr 29/1; 29/5; 29/8 (11.39 kB)
2004-08-05 08:17:43 - Zarządzenie Nr 28/2004 z 15.04.2004 w sprawie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów (92.85 kB)
2004-08-05 08:18:05 - Zarządzenie Nr 29/2004 z 19.04.2004 w sprawie ustanowienia służebności, polegającej na prawie przejazdu i przechodu w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 400/9, położonej przy ul.Wolności (16.08 kB)
2004-08-05 08:18:30 - Zarządzenie Nr 30/2004 z 19.04.2004 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (69.77 kB)
2004-08-05 08:37:34 - Zarządzenie Nr 31/2004 z 22.04.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (18.92 kB)
2004-08-05 08:38:21 - Zarządzenie Nr 32/2004 z 22.04.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (18.09 kB)
2004-08-05 08:43:56 - Zarządzenie Nr 33/2004 z 22.04.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (18.37 kB)
2004-08-05 08:48:52 - Zarządzenie Nr 34/2004 z 30.04.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa (85.23 kB)
2004-08-05 08:50:43 - Zarządzenie Nr 35/2004 z 30.04.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa (39.54 kB)
2004-08-05 08:51:16 - Zarządzenie Nr 36/2004 z 6.05.2004 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (37.39 kB)
2004-08-05 08:55:22 - Zarządzenie Nr 37/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (19.42 kB)
2004-08-05 08:55:59 - Zarządzenie Nr 38/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.63 kB)
2004-08-05 08:56:26 - Zarządzenie Nr 39/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (18.96 kB)
2004-08-05 08:57:01 - Zarządzenie Nr 40/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (19.35 kB)
2004-08-05 08:57:56 - Zarządzenie Nr 41/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (19.15 kB)
2004-08-05 08:58:54 - Zarządzenie Nr 42/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (20.16 kB)
2004-08-05 08:59:26 - Zarządzenie Nr 43/2004 z 6.05.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (20.09 kB)
2004-08-05 09:03:25 - Zarządzenie Nr 44/2004 z 20.05.2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. (48.87 kB)
2004-08-05 09:04:02 - Zarządzenie Nr 45/2004 z 19.05.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (55.36 kB)
2004-08-05 09:05:22 - Zarządzenie Nr 46/2004 z 20.05.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 131/10 w obrębie 4 miasta Chojnowa (28.88 kB)
2004-08-05 09:05:55 - Zarządzenie Nr 47/2004 z 20.05.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (15.65 kB)
2004-08-05 09:06:29 - Zarządzenie Nr 48/2004 z 21.05.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (29.66 kB)
2004-08-05 09:06:56 - Zarządzenie Nr 49/2004 z 24.05.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 135/1 i 135/2 położone przy ul. Broniewskiego w Chojnowie (27.85 kB)
2004-08-05 09:07:24 - Zarządzenie Nr 50/2004 z 26.05.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 377/1 położona przy ul. Parkowej w Chojnowie (24.22 kB)
2004-08-05 09:07:59 - Zarządzenie Nr 51/2004 z 31.05.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa (93.67 kB)
2004-08-05 09:12:09 - Zarządzenie Nr 52/2004 z 31.05.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa (58.86 kB)
2004-08-05 09:31:50 - Zarządzenie Nr 53/2004 z 1.06.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (63.79 kB)
2004-08-05 10:59:28 - Zarządzenie Nr 55/2004 z 1.06.2004 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetaru - lokal nr 1a przy ul. Kościuszki Nr 18 (30.41 kB)
2004-08-05 11:00:06 - Zarządzenie Nr 56/2004 z 15.06.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (57.29 kB)
2004-08-05 11:00:39 - Zarządzenie Nr 57/2004 z 18.06.2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie doprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 r. (34.71 kB)
2004-08-05 11:01:05 - Zarządzenie Nr 58/2004 z 23.06.2004 -zmiana treści Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Chojnowa z 7.07.2003 "Maksymalne ceny opłat za usługi pogrzebowe na Cment. Komunalnym w Chojnowie" (26.63 kB)
2004-08-05 11:01:36 - Zarządzenie Nr 59/2004 z 25.06.2004 - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne (18.71 kB)
2004-08-05 11:02:01 - Zarządzenie Nr 60/2004 z 25.06.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13 (33.55 kB)
2004-08-05 11:02:33 - Zarządzenie Nr 61/2004 z 28.06.2004 w sprawie powołania Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (11.34 kB)
2004-08-05 11:02:54 - Zarządzenie Nr 62/2004 z 28.06.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (15.19 kB)
2004-08-05 11:03:16 - Zarządzenie Nr 63/2004 z 28.06.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (14.92 kB)
2004-08-05 11:03:47 - Zarządzenie Nr 64a/2004z 28.06.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (94.80 kB)
2004-08-05 11:04:15 - Zarządzenie Nr 65/2004 z 28.06.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Rozmus, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13.85 kB)
2004-08-05 11:04:38 - Zarządzenie Nr 66/2004 z 28.06.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Ireneusza Więława, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13.56 kB)
2004-08-05 11:05:05 - Zarządzenie Nr 67/2004 z 28.06.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jadwigi Paszkowskiej-Rakus, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (14.21 kB)
2004-08-05 11:05:36 - Zarządzenie Nr 68/2004 z 30.06.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa (86.89 kB)
2004-08-05 11:07:03 - Zarządzenie Nr 69/2004 z 30.06.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa (148.89 kB)
2004-08-05 11:08:22 - Zarządzenie Nr 70/2004 z 30.06 2004 w sprawie przejęcia od (23.03 kB)
2004-08-05 11:09:06 - Zarządzenie Nr 71/2004 z 14.07.2004 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę terenów zielonych, ogrodów przydomowych i podwórek (11.21 kB)
2004-08-05 11:09:40 - Zarządzenie Nr 72/2004 z 14.07.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (89.43 kB)
2004-08-05 11:10:27 - Zarządzenie Nr 73/2004 z 15.03.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa (70.87 kB)
2004-08-13 08:15:17 - Zarządzenie Nr 74/2004 z 27.07.2004 zmieniające Zarządz. Burm. Miasta Chojnowa w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży stanowiących mienie komunalne (17.06 kB)
2004-08-13 08:35:40 - Zarządzenie Nr 75/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (16.01 kB)
2004-08-13 08:37:18 - Zarządzenie Nr 76/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (16.65 kB)
2004-08-13 08:38:15 - Zarządzenie Nr 77/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (16.12 kB)
2004-08-13 08:39:58 - Zarządzenie Nr 78/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (16.31 kB)
2004-08-13 08:41:05 - Zarządzenie Nr 79/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (16.26 kB)
2004-08-13 08:43:19 - Zarządzenie Nr 80/2004 z 10.08.2004 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (15.66 kB)
2004-08-13 10:55:44 - Zarządzenie Nr 64/2004 z 28.06.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Inglot, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13.65 kB)
2004-08-24 15:43:17 - Zarządzenie Nr 81/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (49.28 kB)
2004-08-24 15:43:52 - Zarządzenie Nr 82/2004 z 13.08.2004 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (26.55 kB)
2004-08-24 15:44:20 - Zarządzenie Nr 83/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu meruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 9/2 położona przy ul. Parkowej w Chojnowie (27.99 kB)
2004-09-16 07:52:13 - Zarządzenie Nr 84/2004 z 23.08.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2004, częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych ... (65.65 kB)
2004-09-16 07:53:03 - Zarządzenie Nr 85/2004 z 24.08.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (44.33 kB)
2004-09-16 07:53:33 - Zarządzenie Nr 86/2004 z 31.08.2004 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 (11.05 kB)
2004-09-16 07:54:04 - Zarządzenie Nr 87/2004 z 31.08.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz nr 275/1 położona przy ul. Łokietka w Chojnowie (30.55 kB)
2004-09-29 11:42:35 - Zarządzenie Nr 88/2004 z 31.08.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków ... (85.17 kB)
2004-09-29 11:43:39 - Zarządzenie Nr 89/2004 z 2.09.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa ... (37.76 kB)
2004-09-29 11:44:38 - Zarządzenie Nr 90/2004 z 6.09.2004 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (26.89 kB)
2004-09-29 11:45:46 - Zarządzenie Nr 91/2004 z 17.09.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu garaży stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców (22.43 kB)
2004-09-29 11:48:13 - Zarządzenie Nr 92/2004 z 17.09.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz nr 131/10 położona przy ul. Lubińskiej w Chojnowie (30.95 kB)
2004-12-15 14:36:45 - Zarządzenie Nr 93/2004 27.09.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.17 kB)
2004-12-15 14:37:21 - Zarządzenie Nr 93a/2004 z 30.09.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2004, częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych ... (115.36 kB)
2004-12-15 14:37:49 - Zarządzenie Nr 94/2004 z 1.10.2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie Panu Jerzemu Krakowskiemu (11.92 kB)
2004-12-15 14:38:24 - Zarządzenie Nr 95/2004 z 1.10.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (14.37 kB)
2004-12-15 14:38:46 - Zarządzenie Nr 96/2004 z 1.10.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (14.05 kB)
2004-12-15 14:39:07 - Zarządzenie Nr 97/2004 z 8.10.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ... (59.92 kB)
2004-12-15 14:39:41 - Zarządzenie Nr 98/2004 z 13.10.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w domu wielolokalowym przy... (28.30 kB)
2004-12-15 14:40:04 - Zarządzenie Nr 99/2004 z 22.10.2004 dot. zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004 (25.19 kB)
2004-12-15 14:40:51 - Zarządzenie Nr 100/2004 z 26.10.2004 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chojnowie przy ul. Drzymały (13.79 kB)
2004-12-15 14:41:19 - Zarządzenie Nr 101/2004 z 29.10.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (14.72 kB)
2004-12-15 14:41:45 - Zarządzenie Nr 102/2004 z 29.10.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (17.29 kB)
2004-12-15 14:42:33 - Zarządzenie Nr 103/2004 z 29.10.2004 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie Panu Jerzemu Krakowskiemu (12.39 kB)
2004-12-15 14:42:57 - Zarządzenie Nr 104/2004 z 2.11.2004 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (32.26 kB)
2004-12-15 14:43:22 - Zarządzenie Nr 105/2004 z 2.11.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa ... (46.14 kB)
2004-12-15 14:43:49 - Zarządzenie Nr 106/2004 z 15.11.2004 w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2005 (774.95 kB)
2004-12-15 14:44:30 - Zarządzenie Nr 107/2004 z 29.11.2004 - w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych (101.85 kB)
2004-12-15 14:45:02 - Zarządzenie Nr 108/2004 z 29.11.2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (389.24 kB)
2004-12-15 14:45:35 - Zarządzenie Nr 109/2004 z 29.11.2004 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont (226.82 kB)
2004-12-15 14:46:02 - Zarządzenie Nr 110/2004 z 1.12.2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Legnickiej (35.79 kB)
2005-01-04 12:07:05 - Zarządzenie Nr 111/2004 z 1.12.2004 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa ... (62.81 kB)
2005-01-04 12:10:52 - Zarządzenie Nr 112/2004 z 6.12.2004 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (14.87 kB)
2005-01-04 12:14:21 - Zarządzenie Nr 113/2004 z 7.12.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2004, częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych ... (103.78 kB)
2005-01-04 12:15:49 - Zarządzenie Nr 114/2004 z 10.12.2004 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC (12.92 kB)
2005-01-04 12:17:22 - Zarządzenie Nr 115/2004 z 10.12.2004 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (18.34 kB)
2005-01-04 12:18:43 - Zarządzenie Nr 116/2004 z 15.12.2004 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2004, częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych oraz ... (84.11 kB)
2005-01-04 12:21:25 - Zarządzenie Nr 117/2004 z 15.12.2004 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie Panu Stanisławowi Horodeckiemu (12.54 kB)
2005-01-04 12:23:11 - Zarządzenie Nr 118/2004 z 15.12.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (16.06 kB)
2005-01-04 12:25:23 - Zarządzenie Nr 119/2004 z 15.12.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (15.74 kB)
2005-01-05 14:31:09 - Zarządzenie Nr 120/2004 z 29.12.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ... (37.70 kB)

Ilość odwiedzin: 31905
Nazwa dokumentu: Rok 2004
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2004-08-04 15:02:53
Data udostępnienia informacji: 2004-08-04 15:02:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:22:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner