logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-01-18 10:24:48 - Zarządzenie Nr 1/2005 z 13.01.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Witosa ... (34.27 kB)
2005-02-03 14:35:59 - Zarządzenie Nr 2/2005 z 19.01.2005 w sprawie wysokości opłat za najem sali widowiskowej w "Domu Chemika" (40.43 kB)
2005-02-03 14:36:55 - Zarządzenie Nr 3/2005 z 19.01.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2005 (481.81 kB)
2005-02-08 09:24:40 - Zarządzenie Nr 4/2005 z 19.01.2005 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2005 r. (69.99 kB)
2005-02-08 09:28:19 - Zarządzenie Nr 5/2005 z 26.01.2005 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 r. (11.97 kB)
2005-02-08 09:30:57 - Zarzadzenie Nr 6/2005 z 26.01.2005 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 r. (10.60 kB)
2005-02-08 09:35:39 - Zarzadzenie Nr 7/2005 z 01.02.2005 zmieniające Uchwałę nr 5/98 Zarządu Miasta Chojnowa w sprawie szczegółowego trybu i zasad sprzedaży lokali użytkowych ... (17.71 kB)
2005-02-08 09:42:07 - Zarządzenie Nr 8/2005 z 01.02.2005 zmieniające Uchwałę Nr 6/98 Zarządu Miasta Chojnowa w sprawie szczegółowego trybu i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (14.37 kB)
2005-02-08 09:45:47 - Zarządzenie Nr 9/2005 z 01.02.2005 zmieniające Zarządzenie nr 56/03 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży stanowiących mienie komunalne ... (13.30 kB)
2005-04-26 12:36:52 - Zarządzenie Nr 10/2005 z 7.02.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Legnickiej... (48.66 kB)
2005-04-26 12:41:06 - Zarządzenie Nr 11/2005 z 7.02.2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 175/9 z obrębu 6 m. Chojnowa (14.36 kB)
2005-04-26 12:44:57 - Zarządzenie Nr 12/2005 z 22.02.2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (16.62 kB)
2005-04-26 12:48:51 - Zarządzenie Nr 13/2005 z 22.02.2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (15.90 kB)
2005-04-26 12:51:41 - Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 22.02.2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (16.31 kB)
2005-04-26 12:55:03 - Zarządzenie Nr 15/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (13.28 kB)
2005-04-26 12:57:10 - Zarządzenie Nr 16/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (13.37 kB)
2005-04-26 13:01:18 - Zarzadzenie Nr 17/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (13.13 kB)
2005-04-26 13:03:43 - Zarządzenia Nr 18/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (13.29 kB)
2005-04-26 13:05:21 - Zarządzenie Nr 19/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (13.32 kB)
2005-04-26 13:07:16 - Zarządzenie Nr 20/2005 z 23.02.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (13.12 kB)
2005-04-26 13:09:06 - Zarządzenie Nr 21/2005 z 1.03.2005 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie Pana Stanisława Horodeckiego (13.23 kB)
2005-04-26 13:11:28 - Zarządzenie Nr 22/2005 z 1.03.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (20.78 kB)
2005-04-26 13:13:32 - Zarządzenie Nr 23/2005 z 1.03.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (20.83 kB)
2005-04-26 13:17:04 - Zarządzenie Nr 24/2005 z 2.03.2005 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 (22.49 kB)
2005-04-26 13:18:58 - Zarządzenie Nr 25/2005 z 3.03.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (68.54 kB)
2005-04-26 13:21:35 - Zarządzenie Nr 26/2005 z 2.03.2005 w sprawie ogłoszenie wykazu garażu stanowiącego mienie komunalne, usytuowanego na działce nr 13/9 z obrebu 6 m. Chojnowa, przeznaczonego do sprzedaży... (24.84 kB)
2005-04-26 13:25:15 - Zarządzenie Nr 27/2005 z 8.03.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2005, dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków... (68.04 kB)
2005-04-26 13:28:19 - Zarządzenie Nr 28/2005 z 9.03.2005 w sprawie sporządzania wzoru wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych... (23.81 kB)
2005-04-26 13:31:34 - Zarządzenie Nr 29/2005 z 10.03.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Kolejowej,... (29.77 kB)
2005-04-26 13:34:36 - Zarządzenie Nr 30/2005 z 14.03.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzedzie Miejskim w Chojnowie (30.23 kB)
2005-04-26 13:36:54 - Zarządzenie Nr 31/2005 z 15.03.2005 zmieniające treść Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lipca 2003 (11.89 kB)
2005-04-26 13:40:02 - Zarządzenie Nr 32/2005 z 21.03.2005 w sprawie ustalenia zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych na rok 2005 (45.94 kB)
2005-04-27 10:54:55 - Zarządzenie Nr 33/2005 z 22.03.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2005, dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków... (61.73 kB)
2005-04-27 11:00:25 - Zarządzenie Nr 34/2005 z 30.03.2005 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2004 (12.85 kB)
2005-04-27 11:02:45 - Zarzadzenie Nr 35/2005 z 30.03.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany budżetu dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej... (84.03 kB)
2005-04-27 11:08:42 - Zarządzenie Nr 36/2005 z 31.03.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (66.20 kB)
2005-04-27 11:11:09 - Zarządzenie Nr 37/2005 z 12.04.2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydz. RG (15.42 kB)
2005-04-27 11:16:26 - Zarządzenie Nr 38/2005 z 14.04.2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (12.51 kB)
2005-04-27 11:22:08 - Zarządzenie Nr 39/2005 z 14.04.2005 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (12.41 kB)
2005-04-27 11:23:39 - Zarządzenie Nr 40/2005 z 18.04.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem działki 35/3 (13.16 kB)
2005-04-27 11:25:58 - Zarządzenie Nr 41/2005 z 18.04.2005 w sprawie ustanowienia służebności, polegajacej na prawie przejazdu i przechodu w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 13/10, położonej przy ul. W.Pol.. (14.93 kB)
2005-04-27 12:58:33 - Zarządzenie Nr 42/2005 z 22.04.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Chmielnej - dz. nr 327/3 oraz ogłoszenia jej wykazu (22.60 kB)
2005-04-27 13:01:47 - Zarządzenie Nr 43/2005 z 22.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Dąbrowskiego... (47.95 kB)
2005-06-28 13:17:16 - Zarządzenie Nr 44/2005 z 29.04.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (76.47 kB)
2005-06-28 13:19:19 - Zarządzenie Nr 45/2005 z 29.04.2005 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2005 (28.12 kB)
2005-06-28 13:28:28 - Zarządzenie Nr 46/2005 z 6.05.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 22/12 położona w obrębie 4 przy ul. Witosa... (24.62 kB)
2005-06-28 13:32:22 - Zarządzenie Nr 47/2005 z 9.05.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Drzymały, oznaczonych numerami działek:209/31, 209/32 i 209/33 (15.68 kB)
2005-06-28 13:36:59 - Zarządzenie Nr 48/2005 z 27.05.2005 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (13.72 kB)
2005-06-28 13:38:54 - Zarządzenie Nr 49/2005 z 27.05.2005 w sprawie ustanowienia służebności, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 21/21, położoną w obrębie 4 miasta Choj (13.65 kB)
2005-06-28 13:41:15 - Zarządzenie Nr 50/2005 z 30.05.2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie własności nieruchomości, oznaczonej numerem działki 21/21 z obrębu 4 miasta Chojnowa, na rzecz... (27.72 kB)
2005-06-28 13:49:07 - Zarządzenie Nr 51/2005 z 30.05.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (95.40 kB)
2005-06-28 13:51:08 - Zarządzenie Nr 52/2005 z 30.05.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ... (29.14 kB)
2005-06-28 13:53:17 - Zarządzenie Nr 53/2005 z 1.06.2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (31.12 kB)
2005-06-28 13:54:22 - Zarządzenie Nr 54/2005 z 6.06.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojknowie przy ul. Reja - cz. dz. nr 321/11 oraz ogłoszenia jej wykazu (22.50 kB)
2005-06-28 14:06:52 - Zarządzenie Nr 55/2005 z 6.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 34/4 położonej w Chojnowie przy ul. Witosa oraz ogłoszenia... (22.11 kB)
2005-06-28 14:09:12 - Zarządzenie Nr 56/2005 z 8.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 379/1 położonej w Chojnowie przy ul. Solskiego oraz ogłoszenia.. (22.28 kB)
2005-06-28 14:11:18 - Zarządzenie Nr 57/2005 z 10.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynku położonym ... (27.78 kB)
2005-06-28 14:14:54 - Zarządzenie Nr 58/2005 z 22.06.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ... (29.18 kB)
2005-06-29 13:20:58 - Zarządzenie Nr 59/2005 z 24.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 135/8 położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej oraz ogłosz... (22.44 kB)
2005-07-20 10:33:11 - Zarządzenie Nr 60/2005 z 30.06.205 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 275/1 położona przy ul. Łokietka ... (22.02 kB)
2005-07-20 10:36:54 - Zarządzenie Nr 61/2005 z 30.06.2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (81.50 kB)
2005-07-20 10:38:08 - Zarządzenie Nr 62/2005 z 30.06.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (110.98 kB)
2005-08-26 13:10:30 - Zarządzenie Nr 63/2005 z 12.07.2005 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (13.28 kB)
2005-08-26 13:12:35 - Zarządzenie Nr 64/2005 z 25.07.2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (37.28 kB)
2005-08-26 13:14:10 - Zarządzenie Nr 65/2005 z 25.07.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (55.81 kB)
2005-08-26 13:15:37 - Zarządzenie Nr 66/2005 z 01.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych numerami działek 366, 367 i 375, położonych przy ul. Samorządowej ... (23.05 kB)
2005-08-26 13:52:05 - Zarządzenie Nr 67/2005 z 01.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 12/13, położonej przy ul. Okrzei w Chojnowie ... (22.04 kB)
2005-08-26 13:54:05 - Zarządzenie Nr 68/2005 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Bieleckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.77 kB)
2005-08-26 13:56:28 - Zarządzenie Nr 69/2005 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Rup-Fliśnik, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.08 kB)
2005-08-26 13:59:16 - Zarządzenie Nr 70/2005 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Myszograj, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.01 kB)
2005-08-26 14:02:07 - Zarządzenie Nr 71/2005 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Denisiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.86 kB)
2005-08-26 14:04:30 - Zarządzenie Nr 72/2005 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Błaszczaka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.79 kB)
2005-08-26 14:08:14 - Zarządzenie Nr 73/05 z 02.08.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Tracza, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.90 kB)
2005-08-26 14:10:11 - Zarządzenie Nr 74/2005 z 08.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (26.21 kB)
2005-08-26 14:11:33 - Zarządzenie Nr 75/2005 z 08.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach ... (31.35 kB)
2005-08-26 14:14:05 - Zarządzenie Nr 76/2005 z 09.08.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-dz.nr 12/56 położona przy ul. Okrzei w Chojnowie (21.23 kB)
2005-08-26 14:16:10 - Zarządzenie Nr 77/2005 z 09.08.2005 wprowadzające zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie (222.88 kB)
2005-08-26 14:19:34 - Zarządzenie Nr 78/2005 z 16.08.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.61 kB)
2005-08-26 14:30:02 - Zarządzenie Nr 79/2005 z 16.08.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (17.12 kB)
2005-08-26 14:31:22 - Zarządzenie Nr 80/2005 z 16.08.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (17.36 kB)
2005-08-26 14:38:45 - Zarządzenie Nr 81/2005 z 16.08.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (17.30 kB)
2005-08-26 14:41:37 - Zarzadzenie Nr 82/2005 z 16.08.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (16.66 kB)
2005-09-02 14:22:07 - Zarzadzenie Nr 83/2005 z 25.08.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Chojnowie przy ul. Parkowej-cz.dz. nr 30/3 i ul. Cichej-cz.dz.381/2 (27.68 kB)
2005-09-02 14:25:36 - Zarządzenie Nr 84/2005 z 25.08.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrebie 1 miasta Chojnowa-działka nr 12 (21.44 kB)
2005-09-02 14:27:49 - Zarządzenie Nr 85/2005 z 26.08.2005 w sprawie wprowadzenia procedur naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (197.43 kB)
2005-09-02 14:29:24 - Zarządzenie Nr 86/2005 z 31.08.2005 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. (1.05 MB)
2005-09-02 14:32:42 - Zarządzenie Nr 87/2005 z 31.08.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (35.46 kB)
2005-10-26 12:41:30 - Zarządzenie Nr 88/2005 z 31.08.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą RM Chojnowa Nr XLVI/213/05 z 31.08.2005 r. (61.72 kB)
2005-10-26 12:42:03 - Zarządzenie Nr 89/2005 z 31.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (72.74 kB)
2005-10-26 12:43:05 - Zarządzenie Nr 90/2005 z 09.09.2005 zmieniające Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16.08.2005 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.79 kB)
2005-10-26 12:43:31 - Zarządzenie Nr 91/2005 z 15.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (35.38 kB)
2005-10-26 12:44:06 - Zarządzenie Nr 92/2005 z 15.09.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach... (32.14 kB)
2005-10-26 12:44:29 - Zarządzenie Nr 93/2005 z 15.09.2005 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.95 kB)
2005-10-26 12:44:52 - Zarządzenie Nr 94/2005 z 21.09.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (39.59 kB)
2005-10-26 12:45:20 - Zarządzenie Nr 95/2005 z 26.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (58.13 kB)
2005-10-26 12:45:42 - Zarządzenie Nr 96/2005 z 30.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (116.40 kB)
2005-10-26 12:46:08 - Zarządzenie Nr 97/2005 z 30.09.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych numerami działek 231/6 i 231/7, położonych przy ul. Złotoryjskiej w Chojnowie... (21.22 kB)
2005-10-26 12:46:33 - Zarządzenie Nr 98/2005 z 03.10.2005 uchylające Zarządzenie Nr 91/2005 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie... (11.29 kB)
2005-10-26 12:46:57 - Zarządzenie Nr 99/2005 z 04.10.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarzadzonych na dzień 09.10.2005 r. (32.74 kB)
2005-10-26 12:47:18 - Zarządzenie Nr 100/2005 z 05.10.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą RM Chojnowa Nr XLVII/219/05... (45.55 kB)
2005-10-26 12:48:20 - Zarządzenie Nr 101/2005 z 07.10.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym... (27.93 kB)
2005-10-26 12:49:10 - Zarządzenie Nr 102/2005 z 12.10.2005 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chojnowa (11.26 kB)
2005-10-26 12:49:33 - Zarządzenie Nr 103/2005 z 12.10.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej numerem działki 209/31, położonej przy ul. Drzymały w obrębie 4 miasta Chojnowa, w udziale 688/1000 (12.64 kB)
2005-10-26 12:50:03 - Zarządzenie Nr 104/2005 z 18.10.2005 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Chojnowa – działki nr 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 24/4. (61.27 kB)
2005-10-26 12:50:25 - Zarządzenie Nr 105/2005 z 26.10.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (49.93 kB)
2005-10-26 12:50:48 - Zarządzenie Nr 106/2005 z 02.11.2005 zmieniające Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie Regulaminu Pracy (59.61 kB)
2005-11-04 11:28:32 - Zarządzenie Nr 107/2005 z 04.11.2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RM Chojnowa w okręgu wyborczym Nr 5... (10.40 kB)
2005-12-21 10:50:53 - Zarzadzenie Nr 108/2005 z 14.11.2005 w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2006 (1010.51 kB)
2005-12-21 10:54:28 - Zarządzenie Nr 109/2005 z 18.11.2005 zmieniające Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie Regulaminu Pracy (55.70 kB)
2005-12-21 10:55:57 - Zarządzenie Nr 110/2005 z 18.11.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku połozonym ... (26.42 kB)
2005-12-21 10:59:01 - Zarządzenie Nr 111/2005 z 23.11.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (93.80 kB)
2005-12-21 11:00:14 - Zarządzenie Nr 112/2005 z 24.11.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dot. zmiany dokonanej Uchwałą RM Chojnowa Nr XLIX/231/05 z dnia 18.11.2005 (35.54 kB)
2005-12-21 11:04:00 - Zarządzenie Nr 113/2005 z 24.11.2005 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek 22/30 i 22/59, położonych w obrębie 2 miasta Chojnowa (11.49 kB)
2005-12-21 11:06:31 - Zarządzenie Nr 114/2005 z 24.11.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (120.07 kB)
2005-12-21 11:08:05 - Zarządzenie Nr 115/2005 z 30.11.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (136.78 kB)
2005-12-21 11:09:16 - Zarządzenie Nr 116/2005 z 30.11.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dot. zmiany dokonanej Uchwałą RM Chojnowa Nr L/236/05 z dnia 30.11.2005 r. (92.36 kB)
2005-12-21 11:11:35 - Zarządzenie Nr 117/2005 z 30.11.2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (36.90 kB)
2005-12-21 11:13:07 - Zarządzenie Nr 118/2005 z 01.12.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym... (26.17 kB)
2005-12-21 11:15:17 - Zarządzenie Nr 119/2005 z 06.12.2005 w sprawie powołania Rady Sportu w Chojnowie (21.09 kB)
2006-01-12 10:28:03 - Zarządzenie Nr 120/2005 z 19.12.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej,oznaczonej nr geodez. 42/1,położonej przy ul. Dąbrowskiego Nr 10 w Chojnowie... (21.50 kB)
2006-01-12 10:36:16 - Zarządzenie Nr 121/2005 z 21.12.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (65.38 kB)
2006-01-12 10:38:13 - Zarządzenie Nr 122/2005 z 29.12.2005 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr L/247/05... (84.03 kB)
2006-01-12 10:42:36 - Zarządzenie Nr 123/2005 z 29.12.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (116.53 kB)
2006-01-12 10:44:19 - Zarządzenie Nr 124/2005 z 30.12.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (120.51 kB)
2006-02-02 10:48:10 - Zarządzenie Nr 125/2005 z 30.12.2005 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Chojnowa obowiązków koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (13.05 kB)
2006-02-02 10:50:52 - Zarządzenie Nr 126/2005 z 30.12.2005 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (32.22 kB)

Ilość odwiedzin: 27059
Nazwa dokumentu: Rok 2005
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2005-01-18 10:24:25
Data udostępnienia informacji: 2005-01-18 10:24:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:22:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner