logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   minus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
      minus Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
      minus Zarządzenia Burmistrza
         minus Rok 2004
         minus Rok 2005
      minus Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
      minus Przejęcie nieruchomości
      plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
      plus Informacje o wywieszeniu wykazów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-10-28 09:18:42 - Zarządzenie Nr 1/2005 z 13.01.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Witosa ... (34.27 kB)
2005-10-28 09:23:27 - Zarządzenie Nr 8/2005 z 01.02.2005 zmieniające Uchwałę Nr 6/98 Zarządu Miasta Chojnowa w sprawie szczegółowego trybu i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (14.37 kB)
2005-10-28 12:41:11 - Zarządzenie Nr 9/2005 z 01.02.2005 zmieniające Zarządzenie nr 56/03 Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży stanowiących mienie komunalne ... (13.30 kB)
2005-10-28 12:53:03 - Zarządzenie Nr 10/2005 z 7.02.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Legnickiej... (48.66 kB)
2005-10-28 12:54:00 - Zarządzenie Nr 11/2005 z 7.02.2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 175/9 z obrębu 6 m. Chojnowa (14.36 kB)
2005-10-28 12:54:29 - Zarządzenie Nr 26/2005 z 2.03.2005 w sprawie ogłoszenie wykazu garażu stanowiącego mienie komunalne, usytuowaneZarządzenie Nr 26/2005 z 2.03.2005 w sprawie ogłoszenie wykazu garażu stanowiącego mienie (24.84 kB)
2005-10-28 12:55:47 - Zarządzenie Nr 29/2005 z 10.03.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Kolejowej,... (29.77 kB)
2005-10-28 12:56:35 - Zarządzenie Nr 32/2005 z 21.03.2005 w sprawie ustalenia zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych na rok 2005 (45.94 kB)
2005-10-28 12:58:48 - Zarządzenie Nr 40/2005 z 18.04.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem działki 35/3 (13.16 kB)
2005-10-28 13:00:11 - Zarządzenie Nr 41/2005 z 18.04.2005 w sprawie ustanowienia służebności, polegajacej na prawie przejazdu i przechodu w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 13/10, położonej przy ul. W.Pol.. (14.93 kB)
2005-10-28 13:01:20 - Zarządzenie Nr 42/2005 z 22.04.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Chmielnej - dz. nr 327/3 oraz ogłoszenia jej wykazu (22.60 kB)
2005-10-28 13:02:24 - Zarządzenie Nr 43/2005 z 22.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Dąbrowskiego... (47.95 kB)
2005-10-28 13:03:22 - Zarządzenie Nr 46/2005 z 6.05.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - dz. nr 22/12 położona w obrębie 4 przy ul. Witosa... (24.62 kB)
2005-10-28 13:04:10 - Zarządzenie Nr 47/2005 z 9.05.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Drzymały, oznaczonych numerami działek:209/31, 209/32 i 209/33 (15.68 kB)
2005-10-28 13:05:05 - Zarządzenie Nr 49/2005 z 27.05.2005 w sprawie ustanowienia służebności, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 21/21, położoną w obrębie 4 miasta Choj (13.65 kB)
2005-10-28 13:06:13 - Zarządzenie Nr 50/2005 z 30.05.2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie własności nieruchomości, oznaczonej numerem działki 21/21 z obrębu 4 miasta Chojnowa, na rzecz... (27.72 kB)
2005-10-28 13:07:24 - Zarządzenie Nr 52/2005 z 30.05.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ... (29.14 kB)
2005-10-28 13:08:11 - Zarządzenie Nr 52/2005 z 30.05.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ... (22.50 kB)
2005-10-28 13:08:56 - Zarządzenie Nr 55/2005 z 6.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 34/4 położonej w Chojnowie przy ul. Witosa oraz ogłoszenia... (22.11 kB)
2005-10-28 13:09:43 - Zarządzenie Nr 56/2005 z 8.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 379/1 położonej w Chojnowie przy ul. Solskiego oraz ogłoszenia.. (22.28 kB)
2005-10-28 13:10:22 - Zarządzenie Nr 57/2005 z 10.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynku położonym ... (27.78 kB)
2005-10-28 13:10:49 - Zarządzenie Nr 58/2005 z 22.06.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ... (29.18 kB)
2005-10-28 13:12:06 - Zarządzenie Nr 59/2005 z 24.06.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 135/8 położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej oraz ogłosz... (22.44 kB)
2005-10-28 13:12:54 - Zarządzenie Nr 60/2005 z 30.06.205 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. nr 275/1 położona przy ul. Łokietka ... (22.02 kB)
2005-10-28 13:13:44 - Zarządzenie Nr 66/2005 z 01.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych numerami działek 366, 367 i 375, położonych przy ul. Samorządowej ... (23.05 kB)
2005-10-28 15:17:45 - Zarządzenie Nr 67/2005 z 01.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 12/13, położonej przy ul. Okrzei w Chojnowie ... (22.04 kB)
2005-10-28 15:18:31 - Zarządzenie Nr 75/2005 z 08.08.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach ... (31.35 kB)
2005-10-28 15:19:26 - Zarządzenie Nr 76/2005 z 09.08.2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-dz.nr 12/56 położona przy ul. Okrzei w Chojnowie (21.23 kB)
2005-10-28 15:20:11 - Zarzadzenie Nr 83/2005 z 25.08.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Chojnowie przy ul. Parkowej-cz.dz. nr 30/3 i ul. Cichej-cz.dz.381/2 (27.68 kB)
2005-10-28 15:20:53 - Zarządzenie Nr 84/2005 z 25.08.2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrebie 1 miasta Chojnowa-działka nr 12 (21.44 kB)
2005-12-19 12:34:10 - Zarządzenie Nr 108/2005 z 14.11.2005 w sprawie przedłożenia budżetu miasta Chojnowa na rok 2006 (1010.51 kB)

Ilość odwiedzin: 7802
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Wiszniewska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-27 09:50:18
Data udostępnienia informacji: 2005-01-27 09:50:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19 12:34:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner