logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-02-10 13:44:59 - Uchwała Nr XXXVI/176/05 RM Chojnowa z dnia 26.01.2005 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (35.69 kB)
2005-02-10 13:47:51 - Uchwała Nr XXXVI/177/05 RM Chojnowa z dnia 26.01.2005 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnowie (24.37 kB)
2005-04-26 14:21:25 - Uchwała Nr XXXVII/178/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego... (115.66 kB)
2005-04-26 14:33:15 - Uchwała Nr XXXVII/179/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (49.44 kB)
2005-04-26 14:35:02 - Uchwała Nr XXXVII/180/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (13.63 kB)
2005-04-26 14:38:03 - Uchwała Nr XXXVII/181/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (11.59 kB)
2005-04-26 14:40:30 - Uchwała Nr XXXVII/182/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa (11.59 kB)
2005-04-26 14:42:20 - Uchwała Nr XXXVII/183/05 RM Chojnowa z dnia 23.02.2005 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy (12.16 kB)
2005-04-26 14:44:33 - Uchwała Nr XXXVIII/184/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa (46.08 kB)
2005-04-26 14:49:15 - Uchwała Nr XXXVIII/185/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja na rachunek dochodów własnych (25.32 kB)
2005-04-26 14:57:17 - Uchwała Nr XXXVIII/186/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez świetlice szkolne na rachunek dochodów własnych (23.82 kB)
2005-04-26 15:00:08 - Uchwała Nr XXXVIII/187/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2005 rok (36.15 kB)
2005-04-26 15:01:56 - Uchwała Nr XXXVIII/188/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (61.67 kB)
2005-04-26 15:05:03 - Uchwała Nr XXXVIII/189/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkan... (20.57 kB)
2005-04-26 15:08:23 - Uchwała Nr XXXIX/190/05 RM Chojnowa z dnia 6.04.2005 w sprawie listu kondolencyjnego (12.97 kB)
2005-04-27 11:32:44 - Uchwała Nr XL/191/05 RM Chojnowa z dnia 14.04.2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok (506.27 kB)
2005-06-28 12:51:46 - Uchwała Nr XLI/192/05 RM Chojnowa z dnia 27.04.2005 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2004 rok (13.01 kB)
2005-06-28 12:54:57 - Uchwała Nr XLII/193/05 RM Chojnowa z dnia 18.05.2005 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju lokalnego miasta Chojnowa" (27.09 kB)
2005-06-28 12:57:23 - Uchwała Nr XLIII/194/05 RM Chojnowa z dnia 25.05.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zab.. (385.86 kB)
2005-06-28 13:00:13 - Uchwała Nr XLIII/195/05 RM Chojnowa z dnia 25.05.2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (141.03 kB)
2005-06-28 13:05:13 - Uchwała Nr XLIII/196/05 RM Chojnowa z dnia 25.05.2005 w sprawie podjęcia współpracy (na zasadach miast partnerskich) z miastem Egelsbach (12.90 kB)
2005-06-28 13:07:49 - Uchwała Nr XLIII/197/05 RM Chojnowa z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (31.34 kB)
2005-06-28 13:10:06 - Uchwała Nr XLIII/198/05 RM Chojnowa z dnia 25.05.2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi (38.69 kB)
2005-07-20 13:29:04 - Uchwała Nr XLIV/199/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Przychodni Rejonowej w Chojnowie (12.12 kB)
2005-07-20 13:32:33 - Uchwała Nr XLIV/200/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji ... (22.53 kB)
2005-07-20 13:36:58 - Uchwała Nr XLIV/201/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ... (11.87 kB)
2005-07-20 13:39:47 - Uchwała Nr XLIV/202/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (11.89 kB)
2005-07-20 13:41:38 - Uchwała Nr XLIV/203/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie (15.74 kB)
2005-07-20 13:43:30 - Uchwała Nr XLIV/204/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie podjęcia współpracy (na zasadach miast partnerskich) z miastem Commentry (14.90 kB)
2005-07-20 13:45:26 - Uchwała Nr XLIV/205/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chojnowa (626.45 kB)
2005-07-20 13:47:44 - Uchwała Nr XLIV/206/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, . (163.30 kB)
2005-07-20 13:50:23 - Uchwała Nr XLIV/207/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (70.95 kB)
2005-07-20 13:53:10 - Uchwała Nr XLIV/208/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz ustalenia regulaminu targowiska (38.08 kB)
2005-07-20 13:54:44 - Uchwała Nr XLIV/209/05 RM Chojnowa z dnia 29.06.2005 wsprawie zasad ustalenia i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej ... (21.16 kB)
2005-08-26 10:02:47 - Uchwała Nr XLV/210/05 RM Chojnowa z dnia 21.07.2005 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (20.85 kB)
2005-08-26 10:05:22 - Uchwała Nr XLV/211/05 RM Chojnowa z dnia 21.07.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (44.78 kB)
2005-11-04 12:27:13 - Uchwała Nr XLVI/212/05 RM Chojnowa z dnia 31.08.2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (10.42 kB)
2005-11-04 12:29:44 - Uchwała Nr XLVI/213/05 RM Chojnowa z 31.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (48.78 kB)
2005-11-04 12:31:06 - Uchwała Nr XLVI/214/05 RM Chojnowa z dnia 31.08.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2005 (12.93 kB)
2005-11-04 12:32:34 - Uchwała Nr XLVI/215/05 RM Chojnowa z dnia 31.08.2005 w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco (11.67 kB)
2005-11-04 12:33:56 - Uchwała Nr XLVI/216/05 RM Chojnowa z dnia 31.08.2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Rejonowej w Chojnowie (18.87 kB)
2005-11-04 12:35:36 - Uchwała Nr XLVI/217/05 RM Chojnowa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Rejonową w Chojnowie (11.95 kB)
2005-11-04 12:37:24 - Uchwała Nr XLVII/218/05 RM Chojnowa z dnia 28.09.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników... (13.33 kB)
2005-11-04 12:41:23 - Uchwała Nr XLVII/219/05 RM Chojnowa z dnia 28.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (38.98 kB)
2005-11-04 12:42:37 - Uchwała Nr XLVII/220/05 RM Chojnowa z dnia 28.09.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (146.62 kB)
2005-11-04 12:44:27 - Uchwała Nr XLVII/221/05 RM Chojnowa z dnia 28.09.2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/184/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socj... (17.34 kB)
2005-11-04 12:47:25 - Uchwała Nr XLVIII/222/05 RM Chojnowa z dnia 26.10.2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa (2.11 MB)
2005-11-04 12:51:14 - Uchwała Nr XLVIII/223/05 RM Chojnowa z dnia 26.10.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników... (13.94 kB)
2005-11-04 12:53:18 - Uchwała Nr XLVIII/224/05 RM Chojnowa z dnia 26.10.2005 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własn... (20.11 kB)
2005-11-04 12:56:21 - Uchwała Nr XLVIII/225/05 RM Chojnowa z dnia 26.10.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (17.76 kB)
2005-11-29 11:31:54 - Uchwała Nr XLIX/226/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (18.75 kB)
2005-11-29 11:34:37 - Uchwała Nr XLIX/227/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (58.75 kB)
2005-11-29 11:39:54 - Uchwała Nr XLIX/228/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (12.61 kB)
2005-11-29 11:41:10 - Uchwała Nr XLIX/229/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (203.06 kB)
2005-11-29 11:42:51 - Uchwała Nr XLIX/230/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego (151.83 kB)
2005-11-29 11:44:21 - Uchwała Nr XLIX/231/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (35.99 kB)
2005-11-29 11:45:39 - Uchwała Nr XLIX/232/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (18.01 kB)
2005-11-29 11:48:21 - Uchwała Nr XLIX/233/05 RM Chojnowa z dnia 18.11.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (16.57 kB)
2005-12-27 11:26:48 - Uchwała Nr L/234/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (12.31 kB)
2005-12-27 11:29:23 - Uchwała Nr L/235/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych... (13.30 kB)
2005-12-27 11:37:16 - Uchwała Nr L/236/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (70.68 kB)
2005-12-27 11:39:01 - Uchwała Nr L/237/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (12.34 kB)
2005-12-27 11:40:55 - Uchwała Nr L/238/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (11.28 kB)
2005-12-27 11:42:51 - Uchwała Nr L/239/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/184/05 RM Chojnowa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej... (14.53 kB)
2005-12-27 11:44:58 - Uchwała Nr L/240/05 RM Chojnowa z dnia 30.11.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (154.72 kB)
2006-01-10 11:43:37 - Uchwała Nr LI/241/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 (40.93 kB)
2006-01-10 11:46:29 - Uchwała Nr LI/242/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (12.69 kB)
2006-01-10 11:47:55 - Uchwała Nr LI/243/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (71.83 kB)
2006-01-10 11:51:04 - Uchwała Nr LI/244/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (18.33 kB)
2006-01-10 11:57:13 - Uchwała Nr LI/245/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie wnoszenia udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (12.12 kB)
2006-01-10 12:05:42 - Uchwała Nr LI/246/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (12.20 kB)
2006-01-10 12:07:49 - Uchwała Nr LI/247/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2005 (83.41 kB)
2006-01-10 12:09:08 - Uchwała Nr LI/248/05 RM Chojnowa z dnia 29.12.2005 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok (647.50 kB)

Ilość odwiedzin: 17841
Nazwa dokumentu: Rok 2005
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2005-02-03 13:53:24
Data udostępnienia informacji: 2005-02-03 13:53:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:18:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner