logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-02-21 14:56:15 - Uchwała Nr LII/249/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (1.37 MB)
2006-02-21 15:01:39 - Uchwała Nr LII/250/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97ZP (243.31 kB)
2006-02-21 15:03:53 - Uchwała Nr LII/251/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łużyckiej w zakresie jednostki bilansowej 2TDL1/2(Z1/2) (287.99 kB)
2006-02-21 15:06:28 - Uchwała Nr LII/252/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków (121.26 kB)
2006-02-21 15:07:47 - Uchwała Nr LII/253/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 (33.90 kB)
2006-02-21 15:09:48 - Uchwała Nr LII/254/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa (23.06 kB)
2006-02-21 15:11:20 - Uchwała Nr LII/255/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Miejskiej do rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnow (11.95 kB)
2006-02-21 15:13:25 - Uchwała Nr LII/256/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sparwie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (12.54 kB)
2006-02-21 15:15:40 - Uchwała Nr LII/257/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ... (93.33 kB)
2006-02-21 15:18:22 - Uchwała Nr LII/258/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie umorzenia części pożyczek udzielonych przez Gminę Miejską Chojnów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni... (13.33 kB)
2006-03-28 14:18:55 - Uchwała Nr LIII/259/06 RM Chojnowa z dnia 22.02.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (311.88 kB)
2006-03-28 14:22:00 - Uchwała Nr LIII/260/06 RM Chojnowa z dnia 22.02.2006 w sprawie wzniesienia pomnika (11.79 kB)
2006-04-10 14:07:08 - Uchwała Nr LIV/261/06 RM Chojnowa z dnia 29.03.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki... (15.58 kB)
2006-04-10 14:12:32 - Uchwała Nr LIV/262/06 RM Chojnowa z dnia 29.03.2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (11.46 kB)
2006-04-10 14:18:58 - Uchwała Nr LIV/263/06 RM Chojnowa z dnia 29.03.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (39.36 kB)
2006-04-25 13:20:28 - Uchwała Nr LV/264/06 RM Chojnowa z dnia 12.04.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (251.98 kB)
2006-05-30 13:40:33 - Uchwała Nr LVI/265/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (375.04 kB)
2006-05-30 13:43:27 - Uchwała Nr LVI/266/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (23.41 kB)
2006-05-30 13:44:34 - Uchwała Nr LVI/267/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 w sprawie przystąpienia Miasta Chojnów do Stowarzyszenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (12.15 kB)
2006-05-30 13:45:57 - Uchwała Nr LVI/268/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (11.67 kB)
2006-05-30 13:47:12 - Uchwała LVI/269/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej (16.35 kB)
2006-05-30 13:49:19 - Uchwała Nr LVI/270/06 RM Chojnowa z dnia 26.04.2006 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2005 rok (11.95 kB)
2006-07-07 13:12:50 - Uchwała Nr LVII/271/06 RM Chojnowa z dnia 31.05.2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (157.50 kB)
2006-07-07 13:18:42 - Uchwała Nr LVII/272/06 RM Chojnowa z dnia 31.05.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (39.21 kB)
2006-07-07 13:22:40 - Uchwała Nr LVII/273/06 RM Chojnowa z dnia 31.05.2006 w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco (12.61 kB)
2006-07-07 13:24:14 - Uchwała Nr LVII/274/06 RM Chojnowa z dnia 31.05.2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006 (13.96 kB)
2006-07-07 13:25:51 - Uchwała Nr LVII/275/06 RM Chojnowa z dnia 31.05.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (12.92 kB)
2006-07-07 13:28:03 - Uchwała Nr LVIII/276/06 RM Chojnowa z dnia 28.06.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (51.84 kB)
2006-07-07 13:29:42 - Uchwała Nr LVIII/277/06 RM Chojnowa z dnia 28.06.2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu... (29.81 kB)
2006-07-07 13:32:48 - Uchwała Nr LVIII/278/06 RM Chojnowa z dnia 28.06.2006 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" (15.25 kB)
2006-07-07 13:34:26 - Uchwała Nr LVIII/279/06 RM Chojnowa z dnia 28.06.2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych (129.08 kB)
2006-07-07 13:36:48 - Uchwała Nr LVIII/280/06 RM Chojnowa z dnia 28.06.2006 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (41.55 kB)
2006-11-23 10:18:54 - Uchwała Nr LIX/281/06 RM Chojnowa z dnia 07.07.206 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (39.05 kB)
2006-11-23 10:21:15 - Uchwała Nr LX/282/06 RM Chojnowa z dnia 30.08.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (161.79 kB)
2006-11-23 10:27:28 - Uchwała Nr LX/283/06 RM Chojnowa z dnia 30.08.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (16.00 kB)
2006-11-23 10:32:34 - Uchwała Nr LX/284/06 RM Chojnowa z dnia 30.08.2006 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006 (14.04 kB)
2006-11-23 10:35:12 - Uchwała Nr LXI/285/06 RM Chojnowa z dnia 20.09.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (26.99 kB)
2006-11-23 10:36:41 - Uchwała Nr LXI/286/06 RM Chojnowa z dnia 20.09.206 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa boiska... (15.62 kB)
2006-11-23 10:40:22 - Uchwała Nr LXI/287/06 RM Chojnowa z dnia 20.09.2006 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa boiska.. (16.51 kB)
2006-11-23 10:43:36 - Uchwała Nr LXII/288/06 RM Chojnowa z dnia 26.09.2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Chojnowie (13.98 kB)
2006-11-23 10:45:20 - Uchwała Nr LXII/289/06 RM Chojnowa z dnia 26.09.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa (561.46 kB)
2006-11-23 10:48:47 - Uchwała Nr LXII/290/06 RM Chojnowa z dnia 26.09.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (28.86 kB)
2006-11-23 10:52:56 - Uchwała Nr LXII/291/06 RM Chojnowa z dnia 26.09.2006 w sprawie udzielenia Miastu Piechowice pomocy finansowej w związku ze stratami powstałymi w wyniku powodzi (14.61 kB)
2006-11-23 10:55:25 - Uchwała Nr LXIII/292/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 w sprawie odpowiedzi na skargę (18.93 kB)
2006-11-23 10:56:52 - Uchwała Nr LXIII/293/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Chojnowie (47.69 kB)
2006-11-23 11:03:08 - Uchwała Nr LXIII/294/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy ... (91.80 kB)
2006-11-23 11:07:34 - Uchwała NR LXIII/295/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco prawidłowej realizacji Umowy o ... (13.86 kB)
2006-11-23 11:10:54 - Uchwała Nr LXIII/296/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco prawidłowej realizacji Umowy o ... (14.31 kB)
2006-11-23 11:13:32 - Uchwała Nr LXIII/297/06 RM Chojnowa z dnia 18.10.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (62.85 kB)
2006-12-01 11:12:37 - Uchwała Nr I/1/06 RM Chojnowa z dnia 27.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej Chojnowa (10.33 kB)
2006-12-01 11:15:23 - Uchwała Nr I/2/06 RM Chojnowa z dnia 27.11.2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (10.53 kB)
2006-12-28 10:24:02 - Uchwała Nr II/3/06 RM Chojnowa z dnia 29.11.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (16.65 kB)
2006-12-28 10:41:16 - Uchwała Nr II/4/06 RM Chojnowa z dnia 29.11.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (55.02 kB)
2006-12-28 10:44:58 - Uchwała Nr II/5/06 RM Chojnowa z dnia 29.11.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (11.16 kB)
2006-12-28 10:47:54 - Uchwała Nr III/6/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa (12.47 kB)
2006-12-28 10:49:41 - Uchwała Nr III/7/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (14.50 kB)
2006-12-28 10:51:51 - Uchwała Nr III/8/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (16.64 kB)
2006-12-28 10:56:18 - Uchwała Nr III/9/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (14.08 kB)
2006-12-28 10:58:31 - Uchwała Nr III/10/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Północnej Jednostki Produkcyjnej w Chojnowie (137.33 kB)
2006-12-28 11:00:55 - Uchwała Nr III/11/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa (15.94 kB)
2006-12-28 11:02:22 - Uchwała Nr III/12/06 RM Chojnowa z dnia 05.12.2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta (13.69 kB)
2007-01-23 12:12:58 - Uchwała Nr IV/13/06 RM Chojnowa z dnia 28.12.2006 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 (32.89 kB)
2007-01-23 12:14:57 - Uchwała Nr IV/14/06 RM Chojnowa z dnia 28.12.2006 w sprawie reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy (11.99 kB)
2007-01-23 12:17:17 - Uchwała Nr IV/15/06 RM Chojnowa zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa... (13.29 kB)
2007-01-23 12:21:03 - Uchwała Nr IV/16/06 RM Chojnowa z dnia 28.12.2006 w sprawie umorzenia pożyczek udzielonych przez Gminę Miejską Chojnów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej (13.06 kB)
2007-01-23 12:30:07 - Uchwała Nr IV/17/06 RM Chojnowa z dnia 28.12.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (106.29 kB)
2007-01-23 12:31:44 - Uchwała Nr IV/18/06 RM Chojnowa z dnia 28.12.2006 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2007 rok (1.05 MB)

Ilość odwiedzin: 13918
Nazwa dokumentu: Rok 2006
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:19:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner