logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-02-15 10:07:40 - Zarządzenie Nr 1/2006 z 05.01.2006 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie Regulaminu Pracy (13.61 kB)
2006-02-15 10:09:13 - Zarządzenie Nr 2/2006 z 09.01.2006 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (25.52 kB)
2006-02-15 10:11:05 - Zarządzenie Nr 3/2006 z 10.01.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku... (26.55 kB)
2006-02-15 10:13:22 - Zarządzenie Nr 4/2006 z 13.01.2006 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (11.99 kB)
2006-02-15 10:15:10 - Zarządzenie Nr 5/2006 z 18.01.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2006. (516.40 kB)
2006-02-15 10:17:21 - Zarządzenie Nr 7/2006 z 25.01.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (65.84 kB)
2006-02-15 10:26:49 - Zarządzenie Nr 8/2006 z 30.01.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 337/4,położonej przy ul. Głowackiego... (20.59 kB)
2006-02-15 10:29:11 - Zarządzenie Nr 9/2006 z 01.02.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (40.11 kB)
2006-02-15 10:31:28 - Zarządzenie Nr 10/2006 z 06.02.2006 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006 (19.31 kB)
2006-03-30 11:54:23 - Zarządzenie Nr 11/2006 z 15.02.2006 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (13.15 kB)
2006-03-30 11:59:24 - Zarządzenie Nr 12/2006 z 27.02.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych.... (33.98 kB)
2006-03-30 12:02:42 - Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 27.02.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (66.81 kB)
2006-03-30 12:08:10 - Zarządzenie Nr 14/2006 z 27.02.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (74.10 kB)
2006-03-30 12:09:26 - Zarządzenie Nr 15/2006 z 28.02.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (25.49 kB)
2006-03-30 12:12:11 - Zarządzenie Nr 16/2006 z 28.02.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym... (26.21 kB)
2006-03-30 12:25:20 - Zarządzenie Nr 17/2006 z 06.03.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/04 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii.... (10.49 kB)
2006-03-30 12:28:33 - Zarządzenie Nr 18/2006 z 13.03.2006 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (12.20 kB)
2006-03-30 12:29:53 - Zarządzenie Nr 19/2006 z 16.03.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodez. 75/1, położonej przy ul. Paderewskiego... (18.89 kB)
2006-03-30 12:32:10 - Zarządzenie Nr 20/2006 z 16.03.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geodez. 173/93 i 173/94, położonych w obrebie 6 m. Chojnowa... (19.65 kB)
2006-03-30 12:34:12 - Zarządzenie Nr 21/2006 z 16.03.2006 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (19.46 kB)
2006-03-30 12:37:30 - Zarządzenie Nr 22/2006 z 17.03.2006 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2005 (14.76 kB)
2006-03-30 12:38:58 - Zarządzenie Nr 23/2006 z 22.03.2006 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (16.23 kB)
2006-03-30 12:40:25 - Zarządzenie Nr 24/2006 z 22.03.2006 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (14.02 kB)
2006-03-30 12:41:40 - Zarządzenie Nr 25/2006 z 23.03.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Chojnowa - działki nr 14, 15 i 19. (26.05 kB)
2006-03-30 12:43:39 - Zarządzenie Nr 26/2006 z 24.03.2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów... (78.52 kB)
2006-03-30 12:50:19 - Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.68 kB)
2006-03-30 12:51:46 - Zarządzenie Nr 28/2006 z 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.84 kB)
2006-03-30 12:53:03 - Zarządzenie Nr 29/2006 z 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.80 kB)
2006-03-30 12:54:10 - Zarządzenie Nr 30/2006 z 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (14.51 kB)
2006-03-30 12:55:19 - Zarządzenie Nr 31/2006 z 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.77 kB)
2006-03-30 12:56:36 - Zarządzenie Nr 32/2006 z 27.03.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.88 kB)
2006-03-30 12:58:01 - Zarządzenie Nr 33/2006 z 28.03.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (98.06 kB)
2006-04-25 13:30:15 - Zarządzenie Nr 34/2006 z 30.03.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (27.98 kB)
2006-04-25 13:56:36 - Zarządzenie Nr 35/2006 z 30.03.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym... (22.82 kB)
2006-04-25 13:58:48 - Zarządzenie Nr 36/2006 z 31.03.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (27.18 kB)
2006-04-25 14:37:09 - Zarządzenie Nr 37/2006 z 31.03.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (43.63 kB)
2006-04-25 14:40:02 - Zarządzenie Nr 38/2006 z 06.04.2006 w sprawie nabycia od "Kaz-Dolzamet" Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Chojnowie prawa własności działki nr 28/5 oraz prawa własności budynków i budowli... (14.77 kB)
2006-04-25 14:44:13 - Zarządzenie Nr 39/2006 z 10.04.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1a, położonego w budynku przy ul. Legnickiej 81 w Chojnowie wraz... (23.86 kB)
2006-04-25 14:47:25 - Zarządzenie Nr 40/2006 z 10.04.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (13.65 kB)
2006-04-25 14:49:29 - Zarządzenie Nr 41/2006 z 10.04.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (13.75 kB)
2006-04-25 14:50:48 - Zarządzenie Nr 42/2006 z 10.04.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (13.66 kB)
2006-04-25 14:52:32 - Zarządzenie Nr 43/2006 z 10.04.2006 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (13.21 kB)
2006-04-25 14:55:26 - Zarządzenie Nr 44/2006 z 10.04.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 12/18, 12/19 i 12/52, położonych przy ul. Okrzei (33.68 kB)
2006-04-25 14:56:49 - Zarządzenie Nr 45/2006 z 18.04.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej... (22.26 kB)
2006-04-25 15:00:10 - Zarządzenie Nr 46/2006 z 18.04.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych ... (40.24 kB)
2006-05-30 15:28:25 - Zarządzenie Nr 47/2006 z 27.04.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (25.16 kB)
2006-05-30 15:30:07 - Zarządzenie Nr 48/2006 z 28.04.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (73.53 kB)
2006-05-30 15:31:12 - Zarządzenie Nr 49/2006 z 04.05.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Wyspiańskiego - część działki nr 12/13 (21.01 kB)
2006-05-30 15:32:54 - Zarządzenie Nr 50/2006 z 12.05.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 331/2, położonej w obrebie 4 miasta Chojnowa przy ul. Ogrodowej.... (20.21 kB)
2006-05-30 15:34:47 - Zarządzenia Nr 51/2006 z 12.05.2006 w sparwie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej - część działki nr 48/2 (21.21 kB)
2006-05-30 15:36:25 - Zarządzenie Nr 52/2006 z 16.05.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujący się w budynku położonym... (27.46 kB)
2006-06-12 10:13:41 - Zarządzenie Nr 53/2006 z 31.05.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (64.49 kB)
2006-06-12 10:15:19 - Zarządzenie Nr 54/2006 z 06.06.2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (34.44 kB)
2006-06-12 10:16:52 - Zarządzenie Nr 55/2006 z 06.06.2006 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (10.68 kB)
2006-06-12 10:18:40 - Zarządzenie Nr 56/2006 z 06.06.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą RM Chojnowa... (43.21 kB)
2006-06-26 13:17:50 - Zarządzenie Nr 57/2006 z 07.06.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Kościuszki - część działki nr 62 i 63/5 (22.61 kB)
2006-06-26 13:20:00 - Zarządzenie Nr 58/2006 z 08.06.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym w .... (25.55 kB)
2006-06-26 13:23:24 - Zarządzenie Nr 59/2006 z 12.06.2006 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (11.86 kB)
2006-06-26 13:25:10 - Zarządzenie Nr 60/2006 z 12.06.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych.... (47.40 kB)
2006-07-07 11:50:26 - Zarządzenie Nr 61/2006 z 28.06.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych,będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów,znajdujących się w budynkach położonych... (40.05 kB)
2006-07-07 11:52:52 - Zarządzenie Nr 62/2006 z 29.06.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (36.19 kB)
2006-07-07 11:54:19 - Zarządzenie Nr 63/2006 z 30.06.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr LVIII/276/06 ... (65.62 kB)
2006-07-07 11:58:27 - Zarządzenie Nr 64/2006 z 30.06.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (86.35 kB)
2006-07-07 11:59:13 - Zarządzenie Nr 65/2006 z 30.06.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (13.03 kB)
2006-07-07 12:01:02 - Zarządzenie Nr 66/2006 z 30.06.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Małachowskiego - część działki nr 12/3, 13/4 i ... (21.91 kB)
2006-08-04 11:32:30 - Zarządzenie Nr 67/2006 z 10.07.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/04 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii ... (11.47 kB)
2006-08-04 11:36:13 - Zarządzenie Nr 68/2006 z 10.07.2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-działka nr 12/56 połozona przy ul. Okrzei w Chojnowie (19.42 kB)
2006-08-04 11:38:34 - Zarządzenie Nr 69/2006 z 10.07.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dot. zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr LIX/281/06 z dnia 7 lipca 2006 (48.77 kB)
2006-08-04 11:53:07 - Zarządzenie Nr 70/2006 z 12.07.2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (34.81 kB)
2006-08-04 11:54:56 - Zarządzenie Nr 71/2006 z 12.07.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Wyspiańskiego - część działki 12/13 (21.00 kB)
2006-08-04 11:57:13 - Zarządzenie Nr 72/2006 z 17.07.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Dąbrowskiego 5 (27.89 kB)
2006-08-04 12:00:13 - Zarządzenie Nr 73/2006 z 27.07.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 454/2 i 454/3, położonych przy ul. Zielonej i 377/3 ... (35.10 kB)
2006-08-04 12:04:08 - Zarządzenie Nr 74/2006 z 28.07.2006 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (14.11 kB)
2006-08-04 12:06:15 - Zarządzenie Nr 75/2006 z 31.07.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (70.90 kB)
2006-08-04 12:07:46 - Zarządzenie Nr 76/2006 z 31.07.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (58.35 kB)
2006-11-23 12:33:04 - Zarządzenie Nr 77/2006 z 08.08.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (12.86 kB)
2006-11-23 12:35:28 - Zarządzenie Nr 78/2006 z 09.08.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Chęsia, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciala mianowanego (11.74 kB)
2006-11-23 12:39:57 - Zarządzenie Nr 79/2006 z 09.08.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Piróg, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.51 kB)
2006-11-23 12:42:05 - Zarządzenie Nr 80/2006 z 09.08.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Barszczyk, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.37 kB)
2006-11-23 12:48:30 - Zarządzenie Nr 81/2006 z 09.08.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bernardy Borkowskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (11.82 kB)
2006-11-23 12:51:01 - Zarządzenie Nr 82/2006 z 11.08.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (35.90 kB)
2006-11-23 12:56:38 - Zarządzenie Nr 83/2006 z 24.08.2006 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (16.20 kB)
2006-11-23 12:59:50 - Zarządzenie Nr 84/2006 z 30.08.2006 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2006 r. (12.21 kB)
2006-11-23 13:03:58 - Zarządzenie Nr 85/2006 z 30.08.2006 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. (11.86 kB)
2006-11-23 13:05:49 - Zarządzenie Nr 86/2006 z 30.08.2006 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (10.64 kB)
2006-11-23 13:09:24 - Zarządzenie Nr 87/2006 z 30.08.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (11.88 kB)
2006-11-23 13:19:14 - Zarządzenie Nr 88/2006 z 30.08.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (33.07 kB)
2006-11-23 13:22:58 - Zarządzenie Nr 89/2006 z 30.08.2006 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (10.89 kB)
2006-11-23 13:25:13 - Zarządzenie Nr 90/2006 z 30.08.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (12.34 kB)
2006-11-24 10:59:34 - Zarządzenie Nr 91/2006 z 30.08.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (32.40 kB)
2006-11-24 11:01:30 - Zarządzenie Nr 92/2006 z 30.08.2006 w sprawie dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (15.22 kB)
2006-11-24 11:03:10 - Zarządzenie Nr 93/2006 z 30.08.2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 377/1 położona przy ul. Parkowej w ... (19.75 kB)
2006-11-24 11:08:44 - Zarządzenie Nr 94/2006 z 31.08.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (32.21 kB)
2006-11-24 11:10:21 - Zarządzenie Nr 95/2006 z 04.09.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (39.92 kB)
2006-11-24 11:11:39 - Zarządzenie Nr 96/2006 z 04.09.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach.... (48.80 kB)
2006-11-24 11:13:48 - Zarządzenie Nr 97/2006 z 05.09.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (68.33 kB)
2006-11-24 11:15:49 - Zarządzenie Nr 98/2006 z 07.09.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej - część działki nr 48/2 (21.63 kB)
2006-11-24 11:17:56 - Zarządzenie Nr 99/2006 z 07.09.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, będących w uzytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonych numerami działek... (13.69 kB)
2006-11-24 11:20:30 - Zarządzenie Nr 100/2006 z 11.09.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1a, położonego w budynku przy ul. Legnickiej 38 w Chojnowie wraz ze sprzedażą... (25.55 kB)
2006-11-28 14:54:52 - Zarządzenie Nr 101/2006 z 11.09.2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ... (81.31 kB)
2006-11-28 14:59:51 - Zarządzenie Nr 102/2006 z 25.09.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (46.24 kB)
2006-11-28 15:01:54 - Zarządzenie Nr 103/2006 z 26.09.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (28.41 kB)
2006-11-28 15:05:04 - Zarządzenie Nr 104/2006 z 27.09.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach ... (27.45 kB)
2006-11-30 10:36:35 - Zarządzenie Nr 105/2006 z 28.09.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (34.28 kB)
2006-11-30 10:40:21 - Zarządzenie Nr 106/2006 z 29.09.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (144.87 kB)
2006-11-30 10:42:19 - Zarządzenie Nr 107/2006 z 05.10.2006 zmieniające Zarządzenie Nr 119/2005 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Chojnowie (10.09 kB)
2006-11-30 10:48:16 - Zarządzenie Nr 108/2006 z 06.10.2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 278/66, 278/75, 278/77, 278/100, ... (19.47 kB)
2006-11-30 10:54:05 - Zarządzenie Nr 109/2006 z 16.10.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (66.40 kB)
2006-11-30 10:55:43 - Zarządzenie Nr 110/2006 z 20.10.2006 w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego w obwodach utworzonych na obszarze miasta Chojnowa w związku z wyborami zarządzonymi .... (11.22 kB)
2006-11-30 13:38:05 - Zarządzenie Nr 111/2006 z 23.10.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w uzytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonej ... (12.14 kB)
2006-11-30 13:41:17 - Zarządzenie Nr 112/2006 z 24.10.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul.Okrzei - działki nr 12/18 i 12/19. (21.62 kB)
2006-11-30 13:43:34 - Zarządzenie Nr 113/2006 z 25.10.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (85.19 kB)
2006-11-30 13:45:40 - Zarządzenie Nr 114/2006 z 30.10.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (55.75 kB)
2006-11-30 13:47:47 - Zarządzenie Nr 115/2006 z 31.10.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (46.78 kB)
2006-11-30 13:49:46 - Zarządzenie Nr 116/2006 z 03.11.2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej - część działki nr 224 (20.92 kB)
2006-11-30 13:53:05 - Zarządzenie Nr 117/2006 z 03.11.2006 w sprawie przejęcia od "Kaz-Dolzamet" S.A. w upadłości z siedzibą w Chojnowie pięciu studni wierconych ujęcia wody we wsi Piotrowice 3, obręb Konradówka wraz... (12.12 kB)
2006-11-30 13:58:42 - Zarządzenie Nr 118/2006 z 03.11.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (33.09 kB)
2006-11-30 14:02:02 - Zarządzenie 119/2006 z 14.11.2006 w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2007 (1.32 MB)
2006-11-30 14:05:34 - Zarządzenie Nr 120/2006 z 14.11.2006 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów prawa użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod ulicę Tuwima w Chojnowie, oznaczonego numerami działek ... (12.48 kB)
2006-11-30 14:15:44 - Zarządzenie Nr 121/2006 z 17.11.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (107.13 kB)
2006-11-30 14:17:35 - Zarządzenie Nr 122/2006 z 24.11.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Lewickiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.06 kB)
2006-11-30 14:20:39 - Zarządzenie Nr 123/2006 z 24.11.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Czapskiej, nauczycielki ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.01 kB)
2006-12-28 14:31:13 - Zarządzenie Nr 124/2006 z 30.11.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (114.09 kB)
2006-12-28 14:34:34 - Zarządzenie Nr 125/2006 z 30.11.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 1c, znajdującego się w budynku położonym przy Rynek 23... (26.13 kB)
2006-12-28 14:36:50 - Zarządzenie Nr 126/2006 z 01.12.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (41.45 kB)
2006-12-28 14:39:47 - Zarządzenie Nr 127/2006 z 01.12.2006 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 154/1 i 155/1... (11.54 kB)
2006-12-28 14:42:17 - Zarządzenie Nr 128/2006 z 06.12.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (33.03 kB)
2006-12-28 14:44:58 - Zarządzenie Nr 130/2006 z 14.12.2006 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie (321.98 kB)
2006-12-28 14:46:45 - Zarządzenie Nr 131/2006 z 18.12.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.92 kB)
2006-12-28 14:48:18 - Zarządzenie Nr 132/2006 z 18.12.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (15.85 kB)
2006-12-28 14:49:39 - Zarządzenie Nr 133/2006 z 18.12.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (15.42 kB)
2006-12-28 14:51:33 - Zarządzenie Nr 134/2006 z 18.12.2006 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (15.68 kB)
2006-12-28 14:53:33 - Zarządzenie Nr 135/2006 z 20.12.2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych .. (40.53 kB)
2006-12-28 14:56:46 - Zarządzenie Nr 136/2006 z 20.12.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (103.95 kB)
2007-01-10 10:38:35 - Zarządzenie Nr 137/2006 z 28.12.2006 w sprawie przejęcia od "Kaz-Dolzamet" S.A. w upadłości z siedzibą w Chojnowie pięciu studni wierconych ujęcia wody we wsi Piotrowice, obręb Konradówka wraz ... (14.74 kB)
2007-01-10 10:43:47 - Zarządzenie Nr 138/2006 z 28.12.2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (86.48 kB)
2007-01-10 10:56:43 - Zarządzenie Nr 139/2006 z 28.12.2006 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (219.70 kB)
2007-01-10 10:59:23 - Zarządzenie Nr 140/2006 z 29.12.2006 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2006 (178.34 kB)

Ilość odwiedzin: 15193
Nazwa dokumentu: Rok 2006
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 15:03:53
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 15:03:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:23:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner