logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Sposób załatwiania spraw obywateli
2. Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
3. Statut
4. Schemat organizacyjny

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2021-05-31 10:13:02 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie. (431.90 kB)
2021-06-10 10:31:45 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (6.21 MB)
2021-06-10 10:35:07 - Przedmiar robót - dach papowy, ceramiczny i okapy ul. Kolejowa 14 (2.21 MB)
2021-06-10 10:35:17 - Przedmiar robót - ściana szczytowa, izolacja pionowa fundamentów ul. Kolejowa 14 (1.18 MB)
2021-06-10 10:35:57 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Kole (333.51 kB)
2021-06-10 10:36:12 - Opinia DWKZ - Remont dachu papowego, ceramicznego i okapów, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (176.69 kB)
2021-06-10 13:30:11 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 15 w Chojnowie. (275.51 kB)
2021-06-16 09:39:21 - Informacja o kwocie - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (226.22 kB)
2021-06-16 13:10:46 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (254.94 kB)
2021-06-25 14:45:07 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.20 MB)
2021-06-25 14:49:48 - Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (146.56 kB)
2021-07-02 08:42:26 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy u (1.01 MB)
2021-07-05 09:28:50 - Zaproszenie do złożenia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (5.25 MB)
2021-07-05 09:29:59 - Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM - załącznik nr 1 do umowy ( (3.14 MB)
2021-07-08 10:51:20 - Uwaga dotyczy - Wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM w Chojnowie (297.91 kB)
2021-07-14 12:47:16 - Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (232.55 kB)
2021-07-19 11:50:03 - Ogłoszenie o zamówieniu - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (4.10 MB)
2021-07-19 11:51:07 - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (16.02 MB)
2021-07-19 11:51:20 - Przedmiar robót - dach ul. Staszica 1 w Chojnowie (2.19 MB)
2021-07-19 11:51:29 - Przedmiar robót - wzmocnienia ścian - ul. Staszica 1 w Chojnowie (421.86 kB)
2021-07-19 11:52:02 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (6.59 MB)
2021-07-19 11:52:48 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (15.12 MB)
2021-07-19 11:53:03 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (1.63 MB)
2021-07-19 12:22:50 - Zapytanie ofertowe - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (7.47 MB)
2021-07-19 12:25:22 - Załącznik nr 1 A - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (1.36 MB)
2021-07-19 13:55:44 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych przez ChZGKiM . (280.48 kB)
2021-07-21 11:45:11 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (6.07 MB)
2021-07-21 11:45:21 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (1.60 MB)
2021-07-21 11:45:36 - Projekt budowlany cz. opisowa - ul. Wolności 1-3-5 (2.73 MB)
2021-07-21 11:45:47 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - ul. Wolności 1-3-5 (2.60 MB)
2021-07-21 11:45:58 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (327.79 kB)
2021-07-21 11:46:15 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (755.26 kB)
2021-07-22 10:24:37 - UWAGA DOTYCZY - Wymiany istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (275.50 kB)
2021-07-22 12:54:10 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu, wymiana tynków na ścianach szczytowych oraz izolacja pionowa fundamentów w budynku przy ul. Kolejowej 14 w Chojnowie (290.26 kB)
2021-08-03 10:01:49 - Informacja o kwocie - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (215.06 kB)
2021-08-03 12:41:59 - Informacja z otwarcia ofert - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (241.94 kB)
2021-08-09 10:09:41 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.00 MB)
2021-08-09 10:09:55 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-08-09 10:10:28 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-08-09 10:10:59 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-08-09 10:11:12 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-08-12 12:04:35 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (372.20 kB)
2021-08-13 13:28:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (193.97 kB)
2021-08-17 08:01:00 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (6.04 MB)
2021-08-17 08:01:40 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (1.60 MB)
2021-08-17 08:02:34 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.73 MB)
2021-08-17 08:03:28 - Projekt budowlany część rysunkowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.60 MB)
2021-08-17 08:04:10 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (327.79 kB)
2021-08-17 08:04:43 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (755.26 kB)
2021-08-19 07:46:54 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (260.96 kB)
2021-08-30 12:51:32 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie. (334.29 kB)
2021-09-03 11:42:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (209.60 kB)
2021-09-06 09:11:52 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.04 MB)
2021-09-06 09:12:13 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-09-06 09:13:08 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-09-06 09:13:47 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-09-06 09:14:03 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-09-06 12:51:12 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (201.24 kB)
2021-09-10 09:29:34 - Zapytanie ofertowe - Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (6.14 MB)
2021-09-10 09:31:34 - Przedmiar robót - Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (1.60 MB)
2021-09-10 09:37:14 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.73 MB)
2021-09-10 09:39:10 - Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.60 MB)
2021-09-10 09:40:54 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (755.26 kB)
2021-09-10 09:41:56 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (327.79 kB)
2021-09-22 12:00:55 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (209.26 kB)
2021-09-23 12:41:19 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (5.95 MB)
2021-09-23 12:41:32 - Przedmiar robót - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.67 MB)
2021-09-23 12:41:57 - Projekt budowlany cz. opisowa - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (4.02 MB)
2021-09-23 12:42:18 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (6.35 MB)
2021-09-23 12:42:27 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.67 MB)
2021-09-23 12:42:43 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (1.03 MB)
2021-09-23 13:11:43 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (6.02 MB)
2021-09-23 13:12:13 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2021-09-23 13:14:04 - Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2021-09-23 13:14:36 - Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2021-09-23 13:14:54 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2021-09-24 10:24:10 - Zapytanie ofertowe - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (5.86 MB)
2021-09-24 10:24:29 - Przedmiar robót - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (2.16 MB)
2021-09-24 10:24:42 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (280.86 kB)
2021-09-24 10:24:57 - Decyzja DWKZ - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie (962.83 kB)
2021-09-29 11:05:59 - Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (218.99 kB)
2021-10-06 08:44:54 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (199.62 kB)
2021-10-15 13:26:44 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (206.41 kB)
2021-10-15 13:27:06 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji z naprawą uszkodzeń ścian zewnętrznych w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Rynek 23 w Chojnowie (202.89 kB)
2021-10-21 12:20:34 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont kapitalny dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie. (237.05 kB)
2021-10-28 12:53:53 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.37 MB)
2021-11-03 11:30:47 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (2.60 MB)
2021-11-17 11:29:33 - Zapytanie ofertowe - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie. (6.33 MB)
2021-11-17 11:30:46 - Przedmiar robót - ocieplenie ścian zewnętrznych ul. Legnicka 89 w Chojnowie. (1.48 MB)
2021-11-17 11:31:54 - Przedmiar robót - remont i ocieplenie dachu ul. Legnicka 89 w Chojnowie. (2.44 MB)
2021-11-17 11:33:03 - Przedmiar robót - wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia ul. Legnicka 89 w Chojnowie. (1.06 MB)
2021-11-17 11:34:26 - Przedmiar robót - wzmocnienie ścian zewnętrznych ul. Legnicka 89 w Chojnowie. (654.30 kB)
2021-11-17 11:37:02 - Projekt budowlany - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie. (4.46 MB)
2021-11-17 11:38:29 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (1.14 MB)
2021-11-23 12:34:50 - Zaproszenie do składania ofert + wykaz budynków - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (7.55 MB)
2021-11-23 14:16:08 - UWAGA DOTYCZY - Remontu i ocieplenia dachu, wzmocnienia i ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonania izolacji pionowej ścian przyziemia w budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie. (217.71 kB)
2021-11-24 11:06:48 - Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (6.81 MB)
2021-11-24 11:07:09 - Wykaz budynków - załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (2.32 MB)
2021-11-24 11:07:22 - Wykaz budynków - załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (252.93 kB)
2021-11-24 11:07:45 - Protokół - załącznik nr 3 do umowy - Obsługa kominiarska - przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (1.17 MB)
2021-11-24 13:56:39 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (220.08 kB)
2021-11-29 09:19:00 - Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez ChZGKiM (4.21 MB)
2021-11-29 12:33:42 - Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (3.92 MB)
2021-11-29 12:34:58 - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (10.31 MB)
2021-12-01 13:45:21 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (2.58 MB)
2021-12-01 13:49:16 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (268.91 kB)
2021-12-07 12:32:14 - Zapytanie ofertowe + przedmiar robót - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie (4.09 MB)
2021-12-13 09:42:48 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych przez ChZGKiM (292.19 kB)
2021-12-13 09:50:58 - Informacja o kwocie - Dostawa paliw płynnych ( Olej napędowy i etylina 95 ) w 2022 roku (190.83 kB)
2021-12-13 12:39:02 - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (265.45 kB)
2021-12-20 10:24:46 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (326.19 kB)
2021-12-20 10:50:18 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ChZGKiM. (256.15 kB)
2021-12-21 13:09:14 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez ChZGKiM (270.53 kB)
2021-12-28 08:53:36 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie (227.94 kB)
2022-01-03 10:34:11 - Zapytanie ofertowe - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (1.16 MB)
2022-01-03 10:34:26 - Przedmiar robót - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (1.22 MB)
2022-01-03 10:34:54 - Projekt budowlany część opisowa - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (4.20 MB)
2022-01-03 10:35:17 - Projekt budowlany część rysunkowa - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (3.60 MB)
2022-01-03 10:35:38 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (1.81 MB)
2022-01-04 09:20:09 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 25b w Chojnowie. (6.02 MB)
2022-01-04 09:24:42 - Przedmiar robót - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 25b w Chojnowie. (1.18 MB)
2022-01-04 11:33:09 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (219.86 kB)
2022-01-04 14:03:09 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku, ul. Legnicka 89 w Chojnowie (247.55 kB)
2022-01-13 09:39:45 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (6.27 MB)
2022-01-13 09:40:51 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (1.60 MB)
2022-01-13 09:41:50 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.73 MB)
2022-01-13 09:43:01 - Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (2.60 MB)
2022-01-13 09:44:08 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (327.79 kB)
2022-01-13 09:44:49 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (755.26 kB)
2022-01-13 10:33:26 - Zapytanie ofertowe - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (6.40 MB)
2022-01-13 10:29:38 - Przedmiar robót - ocieplenie ścian zewnętrznych ul. Legnicka 89 w Chojnowie (1.48 MB)
2022-01-13 10:29:56 - Przedmiar robót - remont i ocieplenie dachu ul. Legnicka 89 w Chojnowie (2.44 MB)
2022-01-13 10:30:09 - Przedmiar robót - wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia ul. Legnicka 89 w Chojnowie (1.06 MB)
2022-01-13 10:30:26 - Przedmiar robót - wzmocnienie ścian zewnętrznych ul. Legnicka 89 w Chojnowie (654.30 kB)
2022-01-13 10:34:52 - Projekt budowlany - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (4.46 MB)
2022-01-13 10:35:16 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnow (1.14 MB)
2022-01-20 12:20:02 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE: Przebudowy instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (357.60 kB)
2022-01-31 10:35:25 - Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (6.53 MB)
2022-01-31 14:09:21 - Informacja o unieważnieniu postępowania-Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Legnickiej 89 w Chojnowie (215.46 kB)
2022-01-31 14:09:43 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 26 w Chojnowie (200.35 kB)
2022-02-01 11:10:53 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (201.46 kB)
2022-02-02 10:41:11 - Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (324.82 kB)
2022-02-02 13:27:14 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 25b w Chojnowie (285.99 kB)
2022-02-11 12:18:16 - Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M.Drzymały 30 w Chojnowie (582.75 kB)
2022-02-15 12:23:43 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (269.02 kB)
2022-02-16 11:44:08 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie (5.98 MB)
2022-02-16 11:44:21 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie (1.88 MB)
2022-02-16 11:44:42 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie (314.87 kB)
2022-02-16 11:44:58 - Opinia DWKZ - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie (594.71 kB)
2022-02-16 14:21:06 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (6.21 MB)
2022-02-16 14:22:05 - Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (7.87 MB)
2022-02-16 14:23:06 - Projekt budowlany część rysunkowa - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (1.28 MB)
2022-02-16 14:23:55 - Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (2.31 MB)
2022-02-16 14:25:34 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (1.54 MB)
2022-02-16 14:26:33 - Zaopiniowanie DWKZ - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie. (787.98 kB)
2022-02-21 12:05:25 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (312.49 kB)
2022-02-24 13:58:38 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (5.98 MB)
2022-02-24 13:59:47 - Projekt budowlany część opisowa - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (1.75 MB)
2022-02-24 14:00:48 - Projekt budowlany część graficzna - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (3.25 MB)
2022-02-24 14:01:30 - Przedmiar robót - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (2.13 MB)
2022-02-24 14:02:13 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie. (187.08 kB)
2022-03-08 09:52:18 - Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (6.03 MB)
2022-03-08 09:53:33 - Projekt budowlany część opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (9.56 MB)
2022-03-08 09:54:30 - Projekt budowlany część graficzna - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (8.87 MB)
2022-03-08 09:55:19 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (1.70 MB)
2022-03-08 09:56:15 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (4.46 MB)
2022-03-16 08:56:44 - Zapytanie ofertowe - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (6.78 MB)
2022-03-16 08:57:54 - Załącznik nr 1A - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (890.20 kB)
2022-03-17 11:33:10 - UWAGA DOTYCZY - Wymiany istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (347.54 kB)
2022-03-24 13:32:11 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Chojnowie (285.15 kB)
2022-03-28 13:25:15 - Zapytanie ofertowe - Rozbiórka z budową odcinka przyłącza gazowego , oraz rozbiórka z budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (5.45 MB)
2022-03-28 13:26:16 - Projekt budowlany - Rozbiórka z budową odcinka przyłącza gazowego , oraz rozbiórka z budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (5.41 MB)
2022-03-28 13:26:57 - Decyzja Starosty Legnickiego - Rozbiórka z budową odcinka przyłącza gazowego , oraz rozbiórka z budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (1.21 MB)
2022-03-28 13:28:04 - Przedmiar robót - Rozbiórka z budową odcinka przyłącza gazowego , oraz rozbiórka z budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (569.34 kB)
2022-03-29 12:06:21 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 4 w Chojnowie (229.78 kB)
2022-03-29 12:24:44 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno - usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (208.92 kB)
2022-03-29 12:25:40 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4 w Chojnowie (204.00 kB)
2022-04-11 08:45:21 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (263.74 kB)
2022-04-13 09:13:33 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (2.57 MB)
2022-04-21 12:42:09 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbiórka z budową odcinka przyłącza gazowego , oraz rozbiórka z budową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (248.55 kB)
2022-04-27 10:20:20 - SWZ - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (15.42 MB)
2022-04-27 10:20:58 - Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (3.01 MB)
2022-04-27 10:22:06 - Przedmiar robót - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (2.14 MB)
2022-04-27 10:22:30 - Projekt budowlany część opisowa - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (3.78 MB)
2022-04-27 10:23:02 - Projekt budowlany część rysunkowa - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (5.70 MB)
2022-04-27 10:23:19 - Decyzja Starosty Legnickiego - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (1.21 MB)
2022-04-27 13:51:53 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (2.19 MB)
2022-04-27 13:53:56 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. mieszkaniowych (2.01 MB)
2022-05-11 11:28:56 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (229.56 kB)
2022-05-11 11:31:10 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych (2.70 MB)
2022-05-12 09:48:41 - Informacja o kwocie - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (213.06 kB)
2022-05-12 13:33:26 - Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (235.23 kB)
2022-05-18 12:48:54 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (218.17 kB)

Ilość odwiedzin: 253565
Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-18 13:04:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner