logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      minus Sposób załatwiania spraw obywateli
      minus Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
      minus Statut
      minus Schemat organizacyjny
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Sposób załatwiania spraw obywateli
2. Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
3. Statut
4. Schemat organizacyjny

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Drzymały 30        59-225 Chojnów

Dyrektor: Edward Kośnik

forma prawna: jednostka organizacyjna jednostki samorządowej

własność samorządowa

podstawa prawna funkcjonowania jednostki: Uchwała Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 24 sierpnia 1999 r.
 
NIP 694-14-97-183      REGON   390401722

tel/fax   76 8188372
tel.    76 8188371

tel. alarmowy 994

godziny pracy administracji: 7.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

godziny przyjęć dyrektora: każda środa 12.00 - 15.00

Załączniki do pobrania: 2022-06-15 11:56:35 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.33 MB)
2022-06-15 11:59:11 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (2.06 MB)
2022-06-23 10:27:11 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (5.77 MB)
2022-06-23 10:27:19 - Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (376.08 kB)
2022-06-23 10:27:43 - Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (877.17 kB)
2022-06-23 10:27:55 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (296.73 kB)
2022-06-23 10:28:09 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (988.78 kB)
2022-06-23 10:28:20 - Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (970.73 kB)
2022-06-29 12:20:55 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (215.55 kB)
2022-06-29 12:23:09 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (218.20 kB)
2022-07-05 08:07:58 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (2.06 MB)
2022-07-05 08:10:58 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.34 MB)
2022-07-14 13:12:44 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 57 w Chojnowie (267.37 kB)
2022-07-29 14:33:08 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych (263.97 kB)
2022-07-29 14:55:47 - informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (232.43 kB)
2022-08-08 07:48:00 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/ Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (225.29 kB)
2022-08-25 11:42:13 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.17 MB)
2022-08-25 11:45:06 - Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (3.60 MB)
2022-08-30 12:24:00 - Zapytanie ofertowe - Remont kapitalny dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 21 w Chojnowie (6.37 MB)
2022-08-30 12:24:12 - Przedmiar robót - Remont kapitalny dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 21 w Chojnowie (1.83 MB)
2022-09-05 13:34:18 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (323.54 kB)
2022-09-08 13:35:50 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (298.38 kB)
2022-09-09 10:02:57 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (6.20 MB)
2022-09-09 10:09:42 - Przedmiar robót elewacja - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (862.73 kB)
2022-09-09 10:12:24 - Przedmiar robót wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (346.22 kB)
2022-09-09 10:13:12 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (967.30 kB)
2022-09-09 10:14:59 - Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (995.71 kB)
2022-09-09 10:16:06 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (291.52 kB)
2022-09-21 10:00:34 - Ogłoszenie o zamówieniu - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (2.64 MB)
2022-09-21 10:01:45 - SWZ - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (15.78 MB)
2022-09-21 10:02:03 - Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 MB)
2022-09-21 10:02:45 - Projekt bud. cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 MB)
2022-09-21 10:03:36 - Projekt bud. cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB)
2022-09-21 10:03:50 - Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB)
2022-09-21 10:40:15 - Zmiana SWZ - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (243.76 kB)
2022-09-21 10:41:03 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (4.88 MB)
2022-10-05 09:22:46 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (2.33 MB)
2022-10-07 11:02:09 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont kapitalny dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki 21 w Chojnowie (276.66 kB)
2022-10-14 11:09:29 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (302.49 kB)
2022-10-24 11:03:55 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (241.32 kB)
2022-11-03 14:17:21 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (267.36 kB)
2022-11-16 14:20:03 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. technicznych (1.99 MB)
2022-11-18 12:25:11 - Zapytanie ofertowe - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (6.30 MB)
2022-11-18 12:22:10 - Przedmiar robót - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (1.09 MB)
2022-11-24 09:16:08 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (6.37 MB)
2022-11-24 09:17:17 - Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.73 MB)
2022-11-24 09:18:36 - Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.60 MB)
2022-11-24 09:19:48 - Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (1.60 MB)
2022-11-24 09:23:28 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (327.79 kB)
2022-11-24 09:24:33 - Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (755.26 kB)
2022-12-05 11:09:15 - Ogłoszenie o zamówieniu - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (3.20 MB)
2022-12-05 11:10:27 - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (15.49 MB)
2022-12-06 12:13:53 - Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (7.41 MB)
2022-12-06 12:15:23 - Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (2.39 MB)
2022-12-06 12:16:40 - Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (269.95 kB)
2022-12-06 12:19:00 - Załącznik nr 3 do umowy - Obsługę kominiarską – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (1.24 MB)
2022-12-06 14:01:22 - Zapytanie ofertowe - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.61 MB)
2022-12-06 14:02:27 - Załącznik nr 1 do umowy - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.23 MB)
2022-12-08 11:04:20 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.17 kB)
2022-12-08 11:06:45 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 MB)
2022-12-12 08:00:06 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (228.46 kB)
2022-12-12 09:31:50 - Zapytanie ofertowe - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (6.66 MB)
2022-12-12 09:32:02 - Przedmiar robót - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (1.09 MB)
2022-12-13 10:07:04 - Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (2.98 MB)
2022-12-14 08:54:23 - Informacja o kwocie - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (208.84 kB)
2022-12-14 14:33:37 - Informacja z otwarcia ofert - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (269.96 kB)
2022-12-15 08:18:07 - Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez ChZGKiM. (4.71 MB)
2022-12-16 07:54:40 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (6.63 MB)
2022-12-16 07:55:32 - Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (346.22 kB)
2022-12-16 07:56:29 - Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (862.73 kB)
2022-12-16 07:57:36 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (291.52 kB)
2022-12-16 07:59:22 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (967.30 kB)
2022-12-16 08:00:59 - Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (995.71 kB)
2022-12-20 09:14:33 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (310.99 kB)
2022-12-28 09:26:09 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego ChZGKiM w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 (387.73 kB)
2022-12-28 14:40:19 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk (497.46 kB)
2022-12-29 12:34:45 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (260.84 kB)
2022-12-30 09:04:56 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie (269.36 kB)
2023-01-04 08:36:56 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.68 kB)
2023-01-05 11:31:41 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez ChZGKiM (270.66 kB)
2023-01-10 12:48:03 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (217.62 kB)
2023-01-12 09:43:17 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.38 MB)
2023-01-12 09:44:18 - Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (3.36 MB)
2023-01-24 12:57:43 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (402.54 kB)
2023-01-30 11:46:52 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (430.86 kB)
2023-02-01 10:39:54 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (219.14 kB)
2023-02-01 12:04:35 - Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (6.66 MB)
2023-02-08 11:21:00 - Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Drzymały 30 w Chojnowie (324.10 kB)
2023-02-08 11:41:36 - Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Drzymały 30 w Chojnowie (764.80 kB)
2023-02-14 13:07:57 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (250.11 kB)
2023-02-17 12:08:34 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (309.60 kB)
2023-02-27 14:13:31 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.41 MB)
2023-02-27 14:16:19 - Wykaz budynków załącznik nr 1 - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.19 MB)
2023-03-08 07:57:05 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 MB)
2023-03-08 10:09:38 - Dotyczy: Wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (165.49 kB)
2023-03-09 14:07:44 - Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (294.94 kB)
2023-03-15 12:06:30 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (383.40 kB)
2023-03-29 09:20:19 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (216.58 kB)
2023-03-29 09:23:43 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 MB)
2023-04-19 10:51:12 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (217.81 kB)
2023-04-19 10:53:01 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.98 MB)
2023-04-28 13:06:02 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (6.46 MB)
2023-04-28 13:08:23 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (2.49 MB)
2023-04-28 13:10:04 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie (318.86 kB)
2023-04-28 13:10:41 - Opinia DWKZ - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie (734.61 kB)
2023-04-28 13:12:40 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część opisowa -Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie (1.33 MB)
2023-04-28 13:14:42 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część rysunkowa i orientacyjna -Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie (2.78 MB)
2023-05-02 11:36:07 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (6.44 MB)
2023-05-02 11:36:52 - Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.12 MB)
2023-05-02 11:37:44 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (307.46 kB)
2023-05-02 11:38:23 - Opinia DWKZ - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (678.32 kB)
2023-05-02 11:40:25 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część opisowa -Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.52 MB)
2023-05-02 11:42:56 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część rysunkowa i orientacyjna - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.77 MB)
2023-05-08 10:00:09 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (6.20 MB)
2023-05-08 10:00:26 - Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (346.22 kB)
2023-05-08 10:00:49 - Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (862.73 kB)
2023-05-08 10:01:08 - Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (291.52 kB)
2023-05-08 10:01:30 - Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (967.30 kB)
2023-05-08 10:01:52 - Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1/Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (995.71 kB)
2023-05-17 11:42:54 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (217.30 kB)

Ilość odwiedzin: 264810
Nazwa dokumentu: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 17:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-17 11:43:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner