logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-03-28 12:21:09 - Uchwała Nr V/19/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 (45.32 kB)
2007-03-28 12:24:24 - Uchwała Nr V/20/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe... (103.31 kB)
2007-03-28 12:36:40 - Uchwała Nr V/21/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie ustalenia wysokości kosztów przejazdu dla radnych (13.67 kB)
2007-03-28 12:41:40 - Uchwała Nr V/22/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (15.59 kB)
2007-03-28 12:45:20 - Uchwała Nr V/23/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (33.57 kB)
2007-03-28 12:47:32 - Uchwała Nr V/24/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa (10.92 kB)
2007-03-28 13:17:42 - Uchwała Nr V/25/07 RM Chojnowa z dnia 25.01.2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków... (12.64 kB)
2007-03-28 13:20:06 - Uchwała Nr VI/26/07 RM Chojnowa z dnia 22.02.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (86.10 kB)
2007-03-28 13:28:07 - Uchwała Nr VI/27/07 RM Chojnowa z dnia 22.02.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (62.68 kB)
2007-04-24 15:02:47 - Uchwała Nr VII/28/07 RM Chojnowa z dnia 29.03.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (47.34 kB)
2007-04-24 15:04:48 - Uchwała Nr VII/29/07 RM Chojnowa z dnia 29.03.2007 w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (15.11 kB)
2007-05-28 10:19:05 - Uchwała Nr VIII/30/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.207 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli (60.87 kB)
2007-05-28 10:22:05 - Uchwała Nr VIII/31/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (34.05 kB)
2007-05-28 10:24:24 - Uchwała Nr VIII/32/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (11.30 kB)
2007-05-28 10:26:59 - Uchwała Nr VIII/33/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (19.55 kB)
2007-05-28 10:30:05 - Uchwała Nr VIII/34/07 RM Chojnowa z dnia 24.04.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (51.83 kB)
2007-05-28 10:31:54 - Uchwała Nr VIII/35/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.207 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie (12.15 kB)
2007-05-28 10:36:11 - Uchwała Nr VIII/36/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (11.94 kB)
2007-05-28 10:38:44 - Uchwała Nr VIII/37/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2006 rok. (11.78 kB)
2007-05-28 10:41:16 - Uchwała Nr VIII/38/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę (23.22 kB)
2007-05-28 10:43:00 - Uchwała Nr VIII/39/07 RM Chojnowa z dnia 26.04.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę (20.13 kB)
2007-08-03 12:45:06 - Uchwała Nr IX/40/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego"UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy (11.16 kB)
2007-08-03 12:48:57 - Uchwała Nr IX/41/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi (13.02 kB)
2007-08-03 12:52:16 - Uchwała Nr IX/42/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzacym jest miasto Chojnów (26.64 kB)
2007-08-03 12:54:25 - Uchwała Nr IX/43/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów... (13.41 kB)
2007-08-03 13:01:57 - Uchwała Nr IX/44/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (102.58 kB)
2007-08-03 13:06:19 - Uchwała Nr IX/45/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie w jednostkę budżetową (13.41 kB)
2007-08-03 13:10:05 - Uchwała Nr IX/46/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie w jednostkę budżetową (12.90 kB)
2007-08-03 13:12:23 - Uchwała Nr IX/47/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe Miasta Chojnów na rachunku dochodów własnych (22.77 kB)
2007-08-03 13:14:51 - Uchwała Nr IX/48/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (16.89 kB)
2007-08-03 13:17:15 - Uchwała Nr IX/49/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (11.99 kB)
2007-08-03 13:21:09 - Uchwała Nr IX/50/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (11.56 kB)
2007-08-03 13:23:21 - Uchwała Nr IX/51/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (78.34 kB)
2007-08-03 13:25:08 - Uchwała Nr IX/52/07 RM Chojnowa z dnia 21.06.2007 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym (15.05 kB)
2007-08-30 10:20:46 - Uchwała Nr X/53/07 RM Chojnowa z dnia 23.08.2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (62.08 kB)
2007-08-30 10:27:58 - Uchwała Nr X/54/07 RM Chojnowa z dnia 23.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (35.08 kB)
2007-09-14 11:25:21 - Uchwała Nr XI/55/07 RM Chojnowa z dnia 30.08.2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (79.99 kB)
2007-09-14 11:27:52 - Uchwała Nr XI/56/07 RM Chojnowa z dnia 30.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (21.81 kB)
2007-09-14 11:29:37 - Uchwała Nr XII/57/07 RM Chojnowa z dnia 12.09.2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych.... (21.60 kB)
2007-09-14 11:32:45 - Uchwała Nr XII/58/07 RM Chojnowa z dnia 12.09.2007 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.... (10.81 kB)
2007-11-07 14:45:40 - Uchwała Nr XIII/59/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (10.54 kB)
2007-11-07 14:49:34 - Uchwała Nr XIII/60/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika "Golgota Wschodu" (11.50 kB)
2007-11-07 14:52:00 - Uchwała Nr XIII/61/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie zaopiniowania projektu "Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy" (11.74 kB)
2007-11-07 14:54:26 - Uchwała Nr XIII/62/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (85.58 kB)
2007-11-07 14:59:27 - Uchwała Nr XIII/63/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (35.18 kB)
2007-11-07 15:02:24 - Uchwała Nr XIII/64/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa (48.15 kB)
2007-11-07 15:04:08 - Uchwała Nr XIII/65/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy (11.21 kB)
2007-11-07 15:06:01 - Uchwała Nr XIII/66/07 RM Chojnowa z dnia 25.10.2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi (12.63 kB)
2007-12-13 10:53:20 - Uchwała Nr XIV/67/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów (14.94 kB)
2007-12-13 10:55:27 - Uchwała Nr XIV/68/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników.... (14.37 kB)
2007-12-13 11:00:02 - Uchwała Nr XIV/69/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników .... (13.38 kB)
2007-12-13 11:30:37 - Uchwała Nr XIV/70/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (18.23 kB)
2007-12-13 11:32:14 - Uchwała Nr XIV/71/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (56.20 kB)
2007-12-13 11:34:13 - Uchwała Nr XIV/72/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 w sprawie opłaty od posiadania psów (17.19 kB)
2007-12-13 11:36:02 - Uchwała Nr XIV/73/07 RM Chojnowa z dnia 20.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe Miasta Chojnów na rachunku dochodów własnych (12.41 kB)
2007-12-20 12:59:20 - Uchwała Nr XV/74/07 RM Chojnowa z dnia 11.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (41.43 kB)
2008-01-15 13:46:02 - Uchwała Nr XVI/75/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 (30.47 kB)
2008-01-15 13:48:01 - Uchwała Nr XVI/76/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 (58.71 kB)
2008-01-15 13:51:08 - Uchwała Nr XVI/77/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych.... (13.28 kB)
2008-01-15 13:53:41 - Uchwała Nr XVI/78/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Chojnów... (92.02 kB)
2008-02-01 12:13:05 - Uchwała Nr XVI/79/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju lokalnego miasta Chojnowa na lata 2007-2013" (870.83 kB)
2008-02-01 12:16:01 - Uchwała Nr XVI/80/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (93.06 kB)
2008-02-01 12:17:36 - Uchwała Nr XVI/81/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (47.21 kB)
2008-02-01 12:19:21 - Uchwała Nr XVI/82/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru ... (12.77 kB)
2008-02-01 12:23:14 - Uchwała Nr XVI/83/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2008 rok (770.07 kB)
2008-02-01 12:25:41 - Uchwała Nr XVI/84/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie skargi Pana Stanisława Kieliś na Burmistrza Miasta Chojnów (17.84 kB)
2008-02-01 12:27:20 - Uchwała Nr XVI/85/07 RM Chojnowa z dnia 27.12.2007 w sprawie skargi Pana Stanisława Kieliś na Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (25.17 kB)
2008-02-01 12:29:50 - Uchwała Nr XVII/86/07 RM Chojnowa z dnia 31.12.2007 w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" (11.33 kB)
2008-02-01 12:33:10 - Uchwała Nr XVII/87/07 RM Chojnowa z dnia 31.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (31.93 kB)
2008-02-01 12:34:36 - Uchwała Nr XVII/88/07 RM Chojnowa z dnia 31.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (44.06 kB)

Ilość odwiedzin: 14703
Nazwa dokumentu: Rok 2007
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2007-01-10 08:39:07
Data udostępnienia informacji: 2007-01-10 08:39:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:19:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner