logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-01-22 15:52:49 - Zarządzenie Nr 1/2007 z 15.01.2007 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (12.00 kB)
2007-01-22 15:54:41 - Zarządzenie Nr 2/2007 z 15.01.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2007. (532.72 kB)
2007-01-22 15:56:45 - Zarządzenie Nr 3/2007 z 15.01.2007 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości... (11.88 kB)
2007-03-21 10:58:47 - Zarządzenie Nr 4/2007 z 15.01.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (37.02 kB)
2007-03-21 11:00:17 - Zarządzenie Nr 5/2007 z 19.01.2007 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (II kadencja) (12.27 kB)
2007-03-21 12:26:52 - Zarządzenie Nr 6/2007 z 26.01.2007 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007. (21.64 kB)
2007-03-21 12:28:50 - Zarządzenie Nr 7/2007 z 30.01.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007. (29.39 kB)
2007-03-21 12:30:05 - Zarządzenie Nr 8/2007 z 31.01.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (37.30 kB)
2007-03-21 12:32:05 - Zarządzenie Nr 9/2007 z 31.01.2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2006 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości... (11.19 kB)
2007-03-21 12:37:01 - Zarządzenie Nr 10/2007 z 01.02.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007. (30.26 kB)
2007-03-21 12:39:16 - Zarządzenie Nr 11/2007 z 01.02.2007 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Chojnowa obowiązków koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. (12.27 kB)
2007-03-21 12:42:01 - Zarządzenie Nr 12/2007 z 01.02.2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno - Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (28.92 kB)
2007-03-21 12:44:08 - Zarządzenie Nr 13/2007 z 13.02.2007 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (17.61 kB)
2007-03-21 12:46:11 - Zarzadzenie Nr 14/2007 z 13.02.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007. (33.88 kB)
2007-03-21 12:47:35 - Zarządzenie Nr 15/2007 z 21.02.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007. (30.98 kB)
2007-03-21 12:49:20 - Zarządzenie Nr 16/2007 z 27.02.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (88.30 kB)
2007-03-21 12:51:48 - Zarządzenie Nr 17/2007 z 28.02.2007 zmieniające Zarządzenie Nr 119/2005 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Chojnowie (10.32 kB)
2007-03-21 12:54:03 - Zarządzenie Nr 18/2007 z 01.03.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (73.78 kB)
2007-03-21 12:55:56 - Zarządzenie Nr 19/2007 z 12.03.2007 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: * Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, * Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie (34.13 kB)
2007-03-21 12:59:04 - Zarządzenie Nr 20/2007 z 14.03.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (29.46 kB)
2007-03-21 13:00:29 - Zarządzenie Nr 21/2007 z 19.03.2007 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2006 (11.46 kB)
2007-03-29 10:05:54 - Zarządzenie Nr 22/2007 z 19.03.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (51.44 kB)
2007-03-29 10:09:01 - Zarządzenie Nr 23/2007 z 19.03.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 1a, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Legnickiej... (28.79 kB)
2007-03-29 10:11:53 - Zarządzenie Nr 24/2007 z 19.03.2007 w sprawie przejęcia prawa własności budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie 2 miasta Chojnowa przy ul. Fabrycznej... (13.30 kB)
2007-03-29 10:14:13 - Zarządzenie Nr 25/2007 z 19.03.2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 22/12 położona przy ul. Witosa w Chojnowa (22.25 kB)
2007-03-29 10:17:00 - Zarządzenie Nr 26/2007 z 19.03.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3, położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa oraz ogłoszenia jej (23.99 kB)
2007-03-29 10:20:22 - Zarządzenie Nr 27/2007 z 21.03.2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) oraz hasła promującego miasto Chojnów (27.10 kB)
2007-04-24 15:27:26 - Zarządzenie Nr 28/2007 z 26.03.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujący się w budynkach położonych przy... (27.55 kB)
2007-04-24 15:31:08 - Zarządzenie Nr 29/2007 z 28.03.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (25.33 kB)
2007-04-24 15:32:44 - Zarządzenie Nr 30/2007 z 29.03.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (104.31 kB)
2007-04-24 15:34:08 - Zarządzenie Nr 31/2007 z 30.03.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (62.19 kB)
2007-04-26 12:54:06 - Zarządzenie Nr 33/2007 z 30.03.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (23.49 kB)
2007-04-26 12:56:04 - Zarządzenie Nr 34/2007 z 04.04.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (62.08 kB)
2007-04-26 13:02:19 - Zarządzenie Nr 35/2007 z 11.04.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (23.01 kB)
2007-04-26 13:03:32 - Zarządzenie Nr 36/2007 z 11.04.2007 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (13.45 kB)
2007-04-26 13:05:43 - Zarządzenie Nr 37/2007 z 11.04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.00 kB)
2007-04-26 13:07:06 - Zarządzenie Nr 38/2007 z 11.04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.21 kB)
2007-04-26 13:08:29 - Zarządzenie Nr 39/2007 z 11.04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (14.58 kB)
2007-04-26 13:10:03 - Zarządzenie Nr 40/2007 z 11/04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.65 kB)
2007-04-26 13:11:43 - Zarządzenie Nr 41/2007 z 11.04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.35 kB)
2007-04-26 13:15:08 - Zarządzenie Nr 42/2007 z 11.04.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.43 kB)
2007-04-26 13:16:54 - Zarządzenie Nr 43/2007 z 11.04.2007 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (15.52 kB)
2007-04-26 13:18:30 - Zarządzenie Nr 44/2007 z 18.04.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (42.70 kB)
2007-04-26 13:20:51 - Zarządzenie Nr 45/2007 z 18.04.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 12/51 i 12/52, położonej w obrębie 5 miasta Chojnowa... (25.61 kB)
2007-05-14 12:46:52 - Zarządzenie Nr 46/2007 z 23.04.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (76.81 kB)
2007-05-14 13:06:25 - Zarządzenie Nr 47/2007 z 27.04.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (14.00 kB)
2007-05-14 13:14:51 - Zarządzenie Nr 48/2007 z 27.04.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (14.33 kB)
2007-05-14 13:21:01 - Zarządzenie Nr 49/2007 z 27.04.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (14.14 kB)
2007-05-14 13:23:15 - Zarządzenie Nr 50/2007 z 30.04.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (12.92 kB)
2007-05-14 13:26:08 - Zarządzenie Nr 51/2007 z 30.04.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (13.36 kB)
2007-05-14 13:30:52 - Zarządzenie Nr 52/2007 z 30.04.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr VIII/34/07 ... (68.73 kB)
2007-05-16 10:36:44 - Zarządzenie Nr 53/2007 z 08.05.2007 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (16.15 kB)
2007-05-16 10:40:18 - Zarządzenie Nr 54/2007 z 10.05.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (63.06 kB)
2007-05-23 12:04:48 - Zarządzenie Nr 55/2007 z 10.05.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej - część działki nr 48/2 (20.68 kB)
2007-05-23 12:08:28 - Zarządzenie Nr 56/2007 z 10.05.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej - część działki nr 50/4 (20.25 kB)
2007-05-23 12:10:59 - Zarządzenie Nr 57/2007 z 11.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 12/10 i 12/11, położonej przy ul. Wyspiańskiego ... (21.76 kB)
2007-05-23 12:14:42 - Zarządzenie Nr 58/2007 z 14.05.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej - część działki nr 224 (20.70 kB)
2007-05-23 12:20:06 - Zarządzenie Nr 59/2007 z 16.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 16, położonej przy ul. Łużyckiej w Chojnowie... (22.15 kB)
2007-05-23 12:24:54 - Zarządzenie Nr 60/2007 z 17.05.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (82.65 kB)
2007-05-23 12:28:47 - Zarządzenie Nr 61/2007 z 21.05.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (73.24 kB)
2007-05-23 12:30:14 - Zarządzenie Nr 62/2007 z 22.05.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (183.62 kB)
2007-05-28 13:02:10 - Zarządzenie Nr 63/2007 z 23.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będacych własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (45.17 kB)
2007-05-28 13:06:10 - Zarządzenie Nr 64/2007 z 23.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 35/6, położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa oraz ogłoszenia... (25.06 kB)
2007-06-21 13:03:44 - Zarządzenie Nr 65/2007 z 28.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 44/1, położonej przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5 ... (20.64 kB)
2007-06-21 13:09:20 - Zarządzenie Nr 66/2007 z 28.05.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu wolnego lokalu mieszkalnego nr 6, połozonego w budynku przy ul. Krasickiego 2 w Chojnowie oraz ogłoszenia .. (21.43 kB)
2007-06-21 13:13:41 - Zarządzenie Nr 67/2007 z 28.05.2007 w sprawie nadania "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych... (133.01 kB)
2007-06-21 13:18:08 - Zarządzenie Nr 68/2007 z 31.05.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (49.77 kB)
2007-06-21 13:20:18 - Zarządzenie Nr 69/2007 z 04.06.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położonych... (44.00 kB)
2007-06-21 13:23:04 - Zarządzenie Nr 70/2007 z 06.06.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (60.92 kB)
2007-06-21 13:24:50 - Zarządzenie Nr 71/2007 z 11.06.2007 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2007 r. (11.99 kB)
2007-06-21 13:26:56 - Zarządzenie Nr 72/2007 z 11.06.2007 w sprawie przejęcia prawa własności budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie 2 miasta Chojnowa przy ul. Fabrycznej... (16.86 kB)
2007-08-02 13:35:09 - Zarządzenie Nr 73/2007 z 11.06.2007 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Chojnowie (103.54 kB)
2007-08-02 13:37:29 - Zarządzenie Nr 74/2007 z 15.06.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (22.41 kB)
2007-08-02 13:38:59 - Zarządzenie Nr 75/2007 z 22.06.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach po (49.00 kB)
2007-08-02 13:41:36 - Zarządzenie Nr 76/2007 z 26.06.2007 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa dotyczącego zmiany dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa... (117.79 kB)
2007-08-02 13:43:42 - Zarządzenie Nr 77/2007 z 27.06.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15, położonej przy ul. Kościuszki 26 w Chojnowie... (0.00 B)
2007-08-02 13:46:07 - Zarządzenie Nr 78/2007 z 29.06.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (59.52 kB)
2007-08-02 13:47:38 - Zarządzenie Nr 79/2007 z 29.06.2007 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu (40.44 kB)
2007-08-02 13:49:20 - Zarządzenie Nr 80/2007 z 02.07.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (41.08 kB)
2007-08-02 13:53:47 - Zarządzenie Nr 81/2007 z 09.07.2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 52/15, 52/16, udział 17/31 w dzia (21.38 kB)
2007-08-02 13:56:40 - Zarządzenie Nr 82/2007 z 09.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach po (27.99 kB)
2007-08-02 13:58:59 - Zarządzenie Nr 83/2007 z 12.07.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Mikołaja Reja - część działki nr 321/11 (22.56 kB)
2007-08-02 14:01:02 - Zarządzenie Nr 84/2007 z 12.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynku... (25.41 kB)
2007-08-02 14:03:10 - Zarządzenie Nr 85/2007 z 12.07.2007 w sprawie ustanawiania hipotek kaucyjnych na zabezpieczenie zwrotu udzielanych bonifikat (12.55 kB)
2007-08-02 14:04:47 - Zarządzenie Nr 86/2007 z 17.07.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (52.89 kB)
2007-08-02 14:06:25 - Zarządzenie Nr 87/2007 z 27.07.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (28.01 kB)
2007-08-30 12:58:38 - Zarządzenie Nr 88/2007 z 06.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (27.26 kB)
2007-08-30 13:07:39 - Zarządzenie Nr 89/2007 z 07.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (20.65 kB)
2007-08-30 13:15:48 - Zarządzenie Nr 90/2007 z 07.08.2007 w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Chojnowie (13.71 kB)
2007-08-30 13:25:25 - Zarządzenie Nr 91/2007 z 13.08.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (11.08 kB)
2007-08-30 13:29:38 - Zarządzenie Nr 92/2007 z 13.08.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.06 kB)
2007-08-30 13:33:39 - Zarządzenie Nr 93/2007 z 13.08.2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (11.54 kB)
2007-08-30 13:45:04 - Zarządzenie Nr 94/2007 z 13.08.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (12.51 kB)
2007-08-30 13:46:53 - Zarządzenie Nr 95/2007 z 13.08.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chojnowie (12.75 kB)
2007-08-30 13:52:45 - Zarządzenie Nr 96/2007 z 13.08.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (37.65 kB)
2007-08-30 13:55:55 - Zarządzenie Nr 97/2007 z 13.08.2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (34.31 kB)
2007-08-30 13:58:49 - Zarządzenie Nr 98/2007 z 13.08.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1a, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 18 w Chojnowie wraz z oddaniem w użyt (29.38 kB)
2007-08-30 14:03:35 - Zarządzenie Nr 99/2007 z 20.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (37.92 kB)
2007-09-28 10:54:15 - Zarządzenie Nr 100/2007 z 20.08.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będacych własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujacych się w budynkach.... (46.12 kB)
2007-09-28 11:03:43 - Zarządzenie Nr 101/2007 z 20.08.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku... (23.94 kB)
2007-09-28 11:24:00 - Zarządzenie Nr 102/2007 z 20.08.2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (10.90 kB)
2007-09-28 11:25:42 - Zarządzenie Nr 103/2007 z 20.08.2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnów.... (11.69 kB)
2007-09-28 11:27:57 - Zarządzenie Nr 104/2007 z 20.08.2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 50/1, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa (11.48 kB)
2007-09-28 11:30:02 - Zarządzenie Nr 105/2007 z 28.08.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (50.21 kB)
2007-11-13 13:38:34 - Zarządzenie Nr 106/2007 z 30.08.2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. (1.85 MB)
2007-11-13 13:43:11 - Zarządzenie Nr 107/2007 z 31.08.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (29.38 kB)
2007-11-13 13:44:31 - Zarządzenie Nr 108/2007 z 31.08.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.09 kB)
2007-11-13 13:46:41 - Zarządzenie Nr 109/2007 z 04.09.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (20.91 kB)
2007-11-13 13:48:01 - Zarządzenie Nr 110/2007 z 06.09.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie Goliszów - działki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10 (27.76 kB)
2007-11-13 13:52:49 - Zarządzenie Nr 111/2007 z 11.09.2007 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Słowackiego (24.47 kB)
2007-11-13 13:55:12 - Zarządzenie Nr 112/2007 z 11.09.2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych (11.08 kB)
2007-11-13 13:56:50 - Zarządzenie Nr 113/2007 z 11.09.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ul. Legnickiej - część działki (20.69 kB)
2007-11-13 13:59:34 - Zarządzenie Nr 114/2007 z 17.09.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (57.06 kB)
2007-11-13 14:01:07 - Zarządzenie Nr 115/2007 z 25.09.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (99.43 kB)
2007-11-13 14:02:32 - Zarządzenie Nr 116/2007 z 28.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP .... (32.27 kB)
2007-11-13 14:05:05 - Zarządzenie Nr 117/2007 z 28.09.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (48.85 kB)
2007-11-13 14:06:24 - Zarządzenie Nr 118/2007 z 28.09.2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 12/51, 12/52, ... (22.15 kB)
2007-11-13 14:57:35 - Zarządzenie Nr 119/2007 z 01.10.2007 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.... (19.15 kB)
2007-11-13 14:59:34 - Zarządzenie Nr 120/2007 z 01.10.2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) oraz hasła promującego miasto Chojnów (26.40 kB)
2007-11-13 15:01:34 - Zarządzenie Nr 121/2007 z 08.10.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.50 kB)
2007-11-13 15:03:34 - Zarządzenie Nr 122/2007 z 08.10.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach... (41.73 kB)
2007-11-16 14:28:16 - Zarządzenie Nr 123/2007 z 11.10.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (61.84 kB)
2007-11-16 14:29:51 - Zarządzenie Nr 124/2007 z 11.10.2007 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy (13.33 kB)
2007-11-16 14:31:48 - Zarządzenie Nr 125/2007 z 16.10.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (46.05 kB)
2007-11-16 14:33:14 - Zarządzenie Nr 126/2007 z 18.10.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach... (48.32 kB)
2007-11-16 14:35:32 - Zarządzenie Nr 127/2007 z 29.10.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (51.22 kB)
2007-11-16 14:40:34 - Zarządzenie Nr 128/2007 z 30.10.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (46.50 kB)
2007-11-16 14:42:32 - Zarządzenie Nr 129/2007 z 05.11.2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 308/1, położonej w obrębie 3 miasta Chojnowa (12.62 kB)
2007-11-16 14:44:17 - Zarządzenie Nr 130/2007 z 07.11.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (24.74 kB)
2007-12-19 14:24:06 - Zarządzenie Nr 131/2007 z 12.11.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (66.98 kB)
2007-12-19 14:25:44 - Zarządzenie Nr 132/2007 z 14.11.2007 w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2008 (1.33 MB)
2007-12-19 14:29:02 - Zarządzenie Nr 133/2007 z 14.11.2007 w sprawie wysokości stawek za 1 km przebiegu używania pojazdów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych (12.29 kB)
2007-12-19 14:33:57 - Zarządzenie Nr 134/2007 z 21.11.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (51.89 kB)
2007-12-19 14:35:26 - Zarządzenie Nr 135/2007 z 28.11.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (63.75 kB)
2007-12-19 14:36:44 - Zarządzenie Nr 136/2007 z 29.11.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.44 kB)
2007-12-19 14:38:21 - Zarządzenie Nr 137/2007 z 29.11.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.16 kB)
2007-12-19 14:40:14 - Zarządzenie Nr 138/2007 z 29.11.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.09 kB)
2007-12-19 14:41:30 - Zarządzenie Nr 139/2007 z 29.11.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (13.82 kB)
2007-12-19 14:42:47 - Zarządzenie Nr 140/2007 z 29.11.2007 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (13.77 kB)
2007-12-19 14:44:10 - Zarządzenie Nr 141/2007 z 29.11.2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrebie 6 miasta Chojnowa przy ul. parkowej - część działki... (20.48 kB)
2007-12-19 14:47:25 - Zarządzenie Nr 142/2007 z 30.11.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 53, położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa... (21.46 kB)
2007-12-19 14:49:35 - Zarządzenie Nr 143/2007 z 30.11.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, bedących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach... (44.42 kB)
2007-12-19 14:52:08 - Zarządzenie Nr 144/2007 z 03.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (40.58 kB)
2007-12-20 13:27:17 - Zarządzenie Nr 145/2007 z 12.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (42.49 kB)
2007-12-20 13:30:55 - Zarządzenie Nr 146/2007 z 12.12.2007 w sprawie zamiany nieruchomości, oznaczonych numerami działek 235/1, 260/1, 260/3, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów na nieruchomość... (12.31 kB)
2007-12-20 13:33:28 - Zarządzenie Nr 147/2007 z 14.12.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (74.29 kB)
2007-12-20 13:34:50 - Zarządzenie Nr 148/2007 z 17.12.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (92.72 kB)
2008-01-14 14:01:09 - Zarządzenie Nr 149/2007 z 19.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (50.57 kB)
2008-01-14 14:03:58 - Zarządzenie Nr 150/2007 z 19.12.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach... (27.43 kB)
2008-01-14 15:04:12 - Zarządzenie Nr 151/2007 z 19.12.2007 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów prawa własności odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowanych w ulicy Łużyckiej... (12.38 kB)
2008-01-14 15:08:45 - Zarządzenie Nr 152/2007 z 21.12.2007 w sprawie opinii dotyczącej opłat za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie ich na wysypisku (12.70 kB)
2008-01-14 15:11:02 - Zarządzenie Nr 153/2007 z 28.12.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (119.74 kB)
2008-01-14 15:12:37 - Zarządzenie Nr 154/2007 z 31.12.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego (32.15 kB)
2008-01-14 15:13:51 - Zarządzenie Nr 155/2007 z 31.12.2007 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2007 (123.61 kB)

Ilość odwiedzin: 20711
Nazwa dokumentu: Rok 2007
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2007-01-10 08:39:48
Data udostępnienia informacji: 2007-01-10 08:39:48
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:23:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner