logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   minus Warsztat Terapii Zajęciowej
      minus RODO
      plus Regulamin
      minus Uczestnicy WTZ
      minus Kadra WTZ
      minus Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
      minus Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
      minus Metody pracy
      minus Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu
      minus Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
      minus Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
      minus Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
      minus Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
      minus Działalność Rady Programowej WTZ
      minus Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników
      minus Współpraca ze środowiskiem lokalnym
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  • WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych w pracowniach terapeutycznych:

- stolarsko – ślusarskiej,

- ogrodniczej,

- gospodarstwa domowego,

- komputerowej,

- plastycznej,

- kulturalno – oświatowej.       

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej oceny.Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb.​

  • Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna oraz rehabilitacja lecznicza.
  • Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku
  • W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu.
  • Realizowane w WTZ indywidualne programy rehabilitacji i terapii są autorskimi programami tej placówki. Zostały one podzielone na działy: zaradność osobista, samodzielność społeczna - wypełnianie ról społecznych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, rehabilitacja funkcjonalna, formy pracy, metody pracy, wskazania do zajęć dodatkowych, formy współpracy z rodzicami lub opiekunami (lub alternatywne).
  • W każdym dziale jest kilka podrozdziałów, które umożliwiają uszczegółowienie, skonkretyzowanie i zindywidualizowanie programów dla poszczególnych uczestników.
  • Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone
  • Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku. Na półrocze roku kalendarzowego jest sporządzany arkusz diagnostyczny dla każdego uczestnika, a na koniec roku - ocena punktowa.
  • Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji
  • Ocena półroczna przeprowadzona jest w czerwcu, a roczna w styczniu.

Ilość odwiedzin: 10909
Nazwa dokumentu: Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
Osoba, która wytworzyła informację: Alina
Osoba, która odpowiada za treść: Alina
Osoba, która wprowadzała dane: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 12:47:00
Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 11:58:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner