logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   minus Warsztat Terapii Zajęciowej
      minus RODO
      plus Regulamin
      minus Uczestnicy WTZ
      minus Kadra WTZ
      minus Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
      minus Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
      minus Metody pracy
      minus Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu
      minus Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
      minus Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
      minus Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
      minus Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
      minus Działalność Rady Programowej WTZ
      minus Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników
      minus Współpraca ze środowiskiem lokalnym
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogólne usprawnianie, formy zajęć :

 • terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa,
 • arteterapia,
 • muzyko-, choreo- i teatroterapia,
 • filmoterapia,
 • poezjoterapia,
 • estetoterapia,
 • biblioterapia,
 • socjoterapia,
 • aromatoterapia,
 • kinezyterapia,
 • terapia przez kontakt z przyrodą, sylvo- i talasoterapia,
 • przygotowanie do pracy,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • konkursy,
 • spotkania religijne.

Rozwijanie umiejętności życia codziennego, formy zajęć :

 • trening w zakresie czynności życia codziennego,
 • ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
 • zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audio- wizualnych,
 • rozwój umiejętności ogrodniczych,
 • trening ekonomiczny,
 • umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivre'u.

Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, formy zajęć :

 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • trening wiedzy o sobie samym,
 • trening asertywności,
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych,
 • ćwiczenia umiejętności komunikowania się przez Internet,
 • ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych,
 • ćwiczenia z orientacji przestrzennej,
 • ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, klienta, katolika, obywatela i pracownika.

Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, formy zajęć :

 • trening przygotowania do podjęcia pracy,
 • trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonane zadanie,
 • rozwijanie motywacji i tempa pracy,
 • podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej,
 • ćwiczenia koncentracji i pamięci,
 • ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do końca,
 • ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy,
 • ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania.

Rozwijanie umiejętności zawodowych, formy zajęć :

 • stosowanie technik komputerowych i multimedialnych, w tym stosowanie specjalistycznych programów użytkowych i Internetu. Przygotowanie do telepracy.
 • zajęcia krawieckie, hafciarskie i tkackie,
 • zajęcia z rękodzieła artystycznego,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia gastronomiczne i kuchenne,
 • zajęcia dekoracji i estetycznego wystroju wnętrz,
 • zajęcia ogrodnicze,
 • warsztaty zawodowe,
 • zajęcia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii, formy zajęć :

 • ćwiczenia umiejętności posługiwania się głosem,
 • ćwiczenia rozwijania wrażliwości słuchowej,
 • ćwiczenia rozwijania wrażliwości dotykowej,
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenia zmysłów propriocepcji i przedsionkowego,
 • ćwiczenia kompleksowego odbierania wrażeń zmysłowych,
 • ćwiczenia mowy i dykcji,
 • ćwiczenia wyobraźni,
 • ćwiczenia orientacji kierunkowej i przestrzennej,
 • ćwiczenia umiejętności poznawania, nazywania i odzwierciedlania uczuć.

Ilość odwiedzin: 6654
Nazwa dokumentu: Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł
Osoba, która wprowadzała dane: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 13:03:00
Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 11:58:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner