logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   minus Warsztat Terapii Zajęciowej
      minus RODO
      plus Regulamin
      minus Uczestnicy WTZ
      minus Kadra WTZ
      minus Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
      minus Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
      minus Metody pracy
      minus Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu
      minus Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
      minus Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
      minus Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
      minus Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
      minus Działalność Rady Programowej WTZ
      minus Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników
      minus Współpraca ze środowiskiem lokalnym
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Działalność Rady Programowej WTZ w roku 2015

 • Radę tworzą następujący pracownicy Warsztatu:

  • kierownik,

  • terapeuci,

  • instruktor terapii zajęciowej,

  • rehabilitant,

  • psycholog.

Przewodniczącym Rady Programowej jest Kierownik Warsztatu.

 

Zadania Rady Programowej:

- Przygotowywanie rocznych Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) dla uczestników Warsztatu.

- Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji IPR;

- Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji IPR;

- Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

- Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz         ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

- Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu;

- Inne sprawy oraz bieżące wydarzenia – w miarę potrzeb.

 

Posiedzenia Rady Programowej

Spotkania Rady Programowej WTZ odbywają się systematycznie i są udokumentowane w formie protokołów.

 

W roku 2015 odbyło się 8 posiedzeń Rady Programowej.

1/ 15. 01. 2015 – dokonano oraz zatwierdzono okresową ocenę postępów w rehabilitacji i terapii uczestników WTZ za II półrocze 2014 roku. Podjęto także decyzję o włączeniu, do dokumentacji uczestników, druku dotyczącego zgody na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych.

2/ 30. 04. 2015 – przedstawiono pracownikom Regulamin Pracy (wprowadzony Zarządzeniem kierownika nr 4/2015). Pracownicy pisemnie poświadczyli o przyjęciu i akceptacji Regulaminu. Wprowadzono także druk „Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej”, który został przyjęty i podpisany. Poruszone zostały sprawy organizacyjne placówki – ustalono, że placówka zorganizuje Konkurs Karaoke dla osób niepełnosprawnych z regionu dolnego śląska.

3/ 09. 07. 2015 – dokonano oraz zatwierdzono okresową ocenę postępów w rehabilitacji i terapii uczestników WTZ za I półrocze. Poruszono sprawy organizacyjne placówki – ustalono organizację I Pikniku Rodzinnego na dzień 24. lipca b. r. oraz dokonano podziału obowiązków dla każdego pracownika.

4/ 03. 09. 2015 – dokonano trzyletnią ocenę Indywidualnych Efektów Rehabilitacji oraz Terapii uczestniczki D.M. Rada Programowa zdecydowała o przedłużeniu procesu terapii i rehabilitacji.

5/ 27. 10. 2015 – dokonano oraz zatwierdzono trzyletnią ocenę Indywidualnych Efektów Rehabilitacji oraz Terapii uczestnika D.W. Decyzją Rady Programowej przedłużono pobyt uczestnika w WTZ. Dokonano rocznej oceny uczestnika E.Z.

Rada Programowa dokonała analizy dokumentacji dotyczącej uczestników WTZ: listy obecności, karta kontaktów z rodziną, karty kwalifikacyjnej do WTZ, wprowadzono druk oświadczenia dla rodzica/opiekuna osób nie posiadających dokumentacji szkolnej. Wprowadzono zmiany w drukach obowiązujących w WTZ. Określono termin sporządzenia planów pracowni na rok 2016.

6/ 30. 11. 2015 – wnioskowano o skreślenie z listy uczestników uczestniczki I.S. z powodu jej trzymiesięcznej absencji w zajęciach. Wniosek przyjęto.

7/ 01. 12. 2015 – wnioskowano o zaopiniowanie kandydatki E.A. jako uczestniczki WTZ. Wniosek przyjęto.

8/ 28. 12. 2015 – dokonano trzyletnią ocenę Indywidualnych Efektów Rehabilitacji oraz Terapii dla grupy 15 uczestników. Rada Programowa zdecydowała o pozostawieniu wszystkich uczestników na kolejny etap terapeutyczny. Kilkoro uczestników ze względu na okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, jednak większość ze względu na konieczność dalszej pracy terapeutycznej w poszczególnych zakresach. Ustalono także nowe składy grup terapeutycznych wraz z oznaczeniem terapeuty prowadzącego. Ustalono, że miesiącem wolnym od zajęć w roku 2016 będzie miesiąc sierpień. Ustalono, że każdy terapeuta prowadzący będzie posiadał teczki uczestników swojej grupy. Dokumenty będą znajdowały się w szafkach zamkniętych.

Wszelkie dokumenty oraz Protokoły znajdują się w placówce w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Kolejowa 9, w Chojnowie.

  

 

1. Radę tworzą następujący pracownicy Warsztatu:
- kierownik,
- instruktorzy terapii zajęciowej i instruktorzy zawodu,
- specjalista ds. rehabilitacji,
Przewodniczącym Rady Programowej jest Kierownik Warsztatu.

2. Zadania Rady Programowej:

- Przygotowywanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla uczestników Warsztatu.
- Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
- Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
- Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.
- Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.
- Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

Ilość odwiedzin: 7561
Nazwa dokumentu: Działalność Rady Programowej WTZ
Osoba, która wytworzyła informację: Alina
Osoba, która odpowiada za treść: Alina
Osoba, która wprowadzała dane: Warsztaty Terapii Zajęciowej
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 13:52:00
Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 12:00:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner