logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-03-05 11:19:43 - Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 07.01.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się ... (49.29 kB)
2008-03-05 11:24:28 - Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 (19.91 kB)
2008-03-05 11:25:56 - Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 17.01.2008 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2008 (397.80 kB)
2008-03-05 11:27:58 - Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 23.01.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (25.42 kB)
2008-03-05 11:30:08 - Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (34.75 kB)
2008-03-05 11:32:04 - Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 275/6, położonej przy ul. Łokietka w Chojnowie. (22.02 kB)
2008-03-05 11:37:49 - Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 12/6 i 13/2, położonej przy ul. Małachow.... (22.63 kB)
2008-03-05 13:11:26 - Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 13/5 przy ul. Małachowskiego... (31.31 kB)
2008-03-05 13:20:13 - Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 05.02.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Chojnowie... (22.77 kB)
2008-03-05 13:22:23 - Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 05.02.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 54 i 22/74... (29.71 kB)
2008-03-05 13:28:17 - Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 05.02.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Chojnowa... (32.44 kB)
2008-03-05 13:30:08 - Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej... (26.57 kB)
2008-03-05 13:32:58 - Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 279/1 w udziałach przypadajacych właścicielom lokali ... (26.92 kB)
2008-03-05 13:41:47 - Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się ... (30.72 kB)
2008-03-06 14:51:43 - Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 08.02.2008 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Reja 4.. (26.97 kB)
2008-03-06 15:00:22 - Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie (23.23 kB)
2008-03-06 15:04:43 - Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (23.41 kB)
2008-03-06 15:06:44 - Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (23.59 kB)
2008-03-06 15:08:26 - Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (11.55 kB)
2008-03-06 15:10:54 - Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (21.39 kB)
2008-03-06 15:12:22 - Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 19.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (22.53 kB)
2008-03-06 15:18:50 - Zarzadzenie Nr 23/2008 z dnia 21.02.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (52.53 kB)
2008-03-06 15:20:55 - Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 29.02.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowana rok 2008 (34.33 kB)
2008-03-06 15:22:06 - Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 28.02.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (14.13 kB)
2008-03-06 15:24:23 - Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (21.53 kB)
2008-03-19 13:46:47 - Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 53, położonej przy ul. Lubińskiej... (20.88 kB)
2008-03-19 14:00:23 - Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 209/80, położonej przy ul. Drzymały... (24.47 kB)
2008-03-19 14:03:30 - Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 03.03.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 377/3 położona przy.... (21.12 kB)
2008-03-19 14:05:57 - Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 05.03.2008 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy (13.79 kB)
2008-03-19 14:07:48 - Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 05.03.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 222/21 i 222/22... (19.39 kB)
2008-03-26 13:17:15 - Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu przez bramę wejściową znajdującą się w przybudówce budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego (13.92 kB)
2008-03-26 13:20:23 - Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się .... (13.92 kB)
2008-03-26 13:25:33 - Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 11.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (24.39 kB)
2008-04-02 12:47:43 - Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2007 (1.54 MB)
2008-04-02 12:51:50 - Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 26.03.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (12.17 kB)
2008-04-02 12:53:54 - Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 26.03.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 275/6 położona.... (20.82 kB)
2008-04-02 12:57:47 - Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (11.19 kB)
2008-04-02 13:00:21 - Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (11.26 kB)
2008-04-02 13:01:54 - Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.00 kB)
2008-04-02 13:03:13 - Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (11.05 kB)
2008-04-02 13:04:55 - Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (11.46 kB)
2008-04-02 13:09:16 - Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (11.21 kB)
2008-04-02 13:10:40 - Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 28.03.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (45.15 kB)
2008-04-02 13:12:09 - Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 28.03.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie - część działki nr 11/6 (19.63 kB)
2008-04-02 13:14:14 - Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 28.03.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej w Chojnowie - działka nr 327/3 (21.23 kB)
2008-04-02 13:15:26 - Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 31.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (0.00 B)
2008-04-02 13:16:33 - Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 01.04.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (51.08 kB)
2008-05-23 12:07:35 - Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 04.10.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (19.90 kB)
2008-05-23 12:09:40 - Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (47.78 kB)
2008-05-23 12:17:49 - Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się ...... (42.32 kB)
2008-05-23 12:23:52 - Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Witosa 14 w Chojnowie oraz ogłoszenia... (24.01 kB)
2008-05-23 12:30:13 - Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 10.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (21.05 kB)
2008-05-23 12:31:48 - Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (53.57 kB)
2008-05-23 12:33:41 - Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/1, ..... (21.85 kB)
2008-05-23 12:35:43 - Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie ustanawiania hipotek kaucyjnych na zabezpieczenie zwrotu udzielanych bonifikat (12.79 kB)
2008-05-23 14:30:36 - Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 15.04.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej w Chojnowie - część działki nr 271/4.. (21.50 kB)
2008-05-23 14:37:03 - Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 18.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (40.33 kB)
2008-05-23 14:38:43 - Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 22.04.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (40.82 kB)
2008-05-23 14:40:05 - Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 24.04.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (49.01 kB)
2008-05-23 14:41:56 - Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (47.06 kB)
2008-05-23 14:43:48 - Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Czapskiej pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.12 kB)
2008-05-23 14:45:21 - Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla po. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.86 kB)
2008-05-23 14:46:54 - Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia po. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (31.17 kB)
2008-05-23 14:48:14 - Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (51.22 kB)
2008-05-23 14:49:27 - Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (28.97 kB)
2008-05-23 14:50:52 - Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 30.04.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 173/92, położonej... (23.01 kB)
2008-05-23 15:01:37 - Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie (34.30 kB)
2008-05-23 15:03:22 - Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (13.93 kB)
2008-05-23 15:04:46 - Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (14.17 kB)
2008-05-23 15:06:19 - Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (13.92 kB)
2008-05-23 15:07:42 - Zarządzenie Nr 72/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.23 kB)
2008-05-23 15:09:12 - Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (13.84 kB)
2008-05-23 15:12:54 - Zarządzenie Nr 74/2008 z dnia 5.05.2008 w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Chojnowie przy ul. Witosa 10-16 i ul. Boh.Getta Warsz... (19.29 kB)
2008-05-23 15:15:49 - Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zmianą udziałów i zbyciem lokalu użytkowego.. (36.65 kB)
2008-05-23 15:18:18 - Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 06.05.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu-działka nr 277/5 .... (19.95 kB)
2008-05-23 15:20:05 - Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (14.64 kB)
2008-05-23 15:21:00 - Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ul. Parkowej 2 w Chojnowie... (22.75 kB)
2008-05-23 15:22:55 - Zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 12.05.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości połozonej przy ul. Młynarskiej w Chojnowie... (21.74 kB)
2008-05-23 15:24:40 - Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 14.05.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (60.02 kB)
2008-05-23 15:26:05 - Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (13.39 kB)
2008-05-23 15:26:56 - Zarządzenie Nr 82/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.45 kB)
2008-05-29 10:33:43 - Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 19.05.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w bud. ... (58.22 kB)
2008-05-29 10:34:46 - Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (13.12 kB)
2008-07-04 12:32:19 - Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 28.05.2008 zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży stanowiących mienie komunalne... (15.39 kB)
2008-07-04 12:35:06 - Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy Placu Dworcowym w Chojnowie - część działki nr 50/1 (21.42 kB)
2008-07-04 12:37:49 - Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 30.05.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (39.96 kB)
2008-07-04 12:39:17 - Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 03.06.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (13.21 kB)
2008-07-04 12:41:46 - Zarządzenie Nr 89/2008 z dnia 03.06.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380/2.. (35.28 kB)
2008-07-04 12:46:52 - Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 06.06.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (23.63 kB)
2008-07-04 12:49:08 - Zarządzenie Nr 91/2008 z dnia 06.06.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa - część działek nr 64, 65 i (28.09 kB)
2008-07-04 12:51:17 - Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 09.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (19.03 kB)
2008-07-04 12:53:03 - Zarządzenie Nr 93/2008 z dnia 09.06.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się... (29.76 kB)
2008-07-04 12:55:07 - Zarządzenie Nr 94/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (22.60 kB)
2008-07-04 12:56:52 - Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - działki nr 278/81.... (20.04 kB)
2008-07-04 12:59:35 - Zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 460/4, położonej przy ul. Chmielnej w Chojnowie (23.24 kB)
2008-07-04 13:02:11 - Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 16.08.2008 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (11.92 kB)
2008-07-04 13:03:59 - Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 27.06.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (120.57 kB)
2008-07-04 13:05:41 - Zarządzenie Nr 99/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (60.40 kB)
2008-07-04 13:08:30 - Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych na terenie miasta Chojnowa (14.39 kB)
2008-07-31 14:46:19 - Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 07.07.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej w Chojnowie (11.41 kB)
2008-07-31 14:47:18 - Zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 10.07.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w ..... (50.77 kB)
2008-07-31 14:47:48 - Zarządzenie Nr 103/2008 z dnia 10.07.2008 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynku położonym przy.... (25.68 kB)
2008-07-31 14:48:17 - Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 17.07.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (48.27 kB)
2008-07-31 14:48:51 - Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 18.07.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 62/08 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Czapskiej pełnienia..... (11.36 kB)
2008-07-31 14:49:20 - Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 22.07.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w ... (47.49 kB)
2008-07-31 14:49:54 - Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 22.07.2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Złotoryjskiej w Chojnowie (19.89 kB)
2008-08-19 12:21:13 - Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 22.07.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (22.98 kB)
2008-08-19 12:22:57 - Zarządzenie Nr 109/2008 z dnia 31.07.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (60.83 kB)
2008-08-19 12:24:17 - Zarządzenie Nr 110/2008 z dnia 08.08.2008 w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Fałat pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.29 kB)
2008-08-19 12:25:52 - Zarządzenie Nr 111/20008 z dnia 08.08.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (32.47 kB)
2008-08-19 12:27:52 - Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 08.08.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (11.75 kB)
2008-08-19 12:29:31 - Zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 11.08.2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Rejonowej w Chojnowie (22.32 kB)
2008-08-19 12:30:59 - Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 11.08.2008 w sprawie dokonania w drodze zamiany wzajemnego przeniesienia prawa własności nowo wydzielonych działek nr 458/7 i 458/8, stanowiących własność... (13.61 kB)
2008-09-05 12:00:58 - Zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 28.08.2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. (1.11 MB)
2008-09-05 12:02:49 - Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 28.08.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (14.11 kB)
2008-09-05 12:03:48 - Zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (65.11 kB)
2008-09-05 12:05:11 - Zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 01.09.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynka (58.26 kB)
2008-09-05 12:07:05 - Zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 01.09.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (36.26 kB)
2008-09-16 10:10:35 - Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 04.09.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 154/8, połozonej przy ul. Broniewskie (22.09 kB)
2008-09-16 10:12:58 - Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (13.61 kB)
2008-09-16 10:14:09 - Zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 09.09.2008 w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (18.67 kB)
2008-09-17 14:50:52 - Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 10.09.2008 w sprawie złożenia oświadczenia woli w zwiazku z przyszłą zamianą części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów... (13.49 kB)
2008-09-17 14:51:46 - Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Legnickiego w granichach działek oznaczonych.... (12.79 kB)
2008-09-17 14:52:32 - Zarządzenie nr 125/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (61.30 kB)
2008-09-17 14:53:28 - Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodez. 460/5, położonej przy ul. Chmielnej.... (22.48 kB)
2008-09-17 14:55:46 - Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrebie 6 miasta Chojnowa przy ul. Parkowej ... (22.25 kB)
2008-09-17 14:57:41 - Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 17.09.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (50.35 kB)
2008-10-14 11:49:06 - Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (13.89 kB)
2008-10-14 11:51:34 - Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (43.79 kB)
2008-10-14 11:52:51 - Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (88.12 kB)
2008-10-14 11:56:53 - Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 30.09.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 ... (12.16 kB)
2008-10-14 11:59:52 - Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 02.10.2008 w sprawie dokonania,w drodze zamiany,wzajemnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów... (13.94 kB)
2008-10-14 12:05:02 - Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 03.10.2008 zmieniające Zarządzenie w sprawie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów (59.98 kB)
2008-10-14 12:09:12 - Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w .... (44.09 kB)
2008-10-14 12:10:59 - Zarządzenie Nr 136/2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 159/3, położonej w obrębie 3 ... (22.32 kB)
2008-10-29 12:59:12 - Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 20.10.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (68.96 kB)
2008-10-29 13:01:05 - Zarządzenie Nr 138/2008 z dnia 22.10.2008 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2008 r. (13.60 kB)
2008-10-29 13:04:36 - Zarządzenie Nr 139/2008 z dnia 22.10.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora MOKSiR w Chojnowie (12.42 kB)
2008-10-29 13:14:21 - Zarządzenie Nr 140/2008 z dnia 22.10.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora MBP w Chojnowie (11.27 kB)
2008-10-29 13:18:33 - Zarządzenie Nr 141/2008 z dnia 22.10.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego (13.44 kB)
2008-11-04 10:44:03 - Zarządzenie Nr 142/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (44.43 kB)
2008-11-04 11:51:53 - Zarządzenie Nr 143/2008 z dnia 03.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budyn.. (56.93 kB)
2008-11-07 09:31:06 - Zarządzenie Nr 144/2008 z dnia 03.11.2008 w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Chojnowie przy ulicy Legnickiej 64 (13.07 kB)
2008-11-07 09:33:16 - Zarządzenie Nr 145/2008 z dnia 05.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w bud. .. (35.79 kB)
2008-11-07 09:40:27 - Zarządzenie Nr 146/2008 z dnia 05.11.2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (9.82 kB)
2008-11-18 12:24:08 - Zarządzenie Nr 147/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (39.86 kB)
2008-11-18 12:27:28 - Zarządzenie Nr 148/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2009 (1.22 MB)
2008-11-18 12:36:47 - Zarządzenie Nr 149/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 1a,znajdującego się w bud. położonym przy Rynek 24. (29.33 kB)
2008-11-18 12:38:59 - Zarządzenie Nr 150/2008 z dnia 13.11.2008 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.86 kB)
2008-12-04 10:05:30 - Zarządzenie Nr 151/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (51.35 kB)
2008-12-04 10:11:38 - Zarządzenie Nr 152/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zmianą udziałów i zbyciem jednego pokoju... (28.68 kB)
2008-12-04 10:14:06 - Zarządzenie Nr 153/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony udziału wynoszącego 1/5 w działce nr 211/3... (21.07 kB)
2008-12-30 12:01:55 - Zarządzenie Nr 154/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 458/9 i 6/4.... (91.64 kB)
2008-12-04 10:31:33 - Zarządzenie Nr 155/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 67/4, .... (21.83 kB)
2009-01-09 10:29:02 - Zarządzenie Nr 156/2008 z dnia 18.11.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 377/8, położonej... (41.31 kB)
2008-12-04 10:36:19 - Zarządzenie Nr 157/2008 z dnia 19.11.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Gabrieli Seweryniak, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (13.60 kB)
2008-12-04 10:38:21 - Zarządzenie Nr 158/2008 z dnia 24.11.2008 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (12.01 kB)
2008-12-08 10:28:03 - Zarządzenie Nr 159/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (104.70 kB)
2008-12-08 10:59:05 - Zarządzenie Nr 160/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (11.57 kB)
2008-12-08 11:09:06 - Zarządzenie Nr 161/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla po. Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (15.57 kB)
2008-12-08 11:11:23 - Zarządzenie Nr 162/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia po. Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (14.25 kB)
2008-12-08 11:13:22 - Zarządzenie Nr 163/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie udzielenia upoważnienia dla po. Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (12.61 kB)
2008-12-04 11:00:41 - Zarządzenie Nr 164/2008 z dnia 02.12.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (44.12 kB)
2008-12-11 11:24:44 - Zarządzenie Nr 165/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 457/7... (24.02 kB)
2008-12-17 10:42:32 - Zarządzenie Nr 166/2008 z dnia 08.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (91.63 kB)
2009-01-08 11:02:22 - Zarządzenie Nr 167/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (64.26 kB)
2009-01-08 11:03:57 - Zarządzenie Nr 168/2008 z dnia 19.12.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (66.43 kB)
2009-01-22 12:29:24 - Zarządzenie Nr 169/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie opinii dotyczącej opłat za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie ich na składowisku odpadów (12.57 kB)
2009-01-22 12:31:16 - Zarządzenie Nr 170/2008 z dnia 22.12.2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (11.73 kB)
2009-01-08 11:11:27 - Zarządzenie Nr 171/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się .... (64.37 kB)
2009-01-08 11:14:04 - Zarządzenie Nr 172/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/05 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26.08.2005 w sprawie wprowadzenia procedur naboru pracowników... (11.74 kB)
2009-01-08 11:16:48 - Zarządzenie Nr 173/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego (52.87 kB)
2009-01-08 11:18:25 - Zarządzenie Nr 174/2008 z dnia 31.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (124.83 kB)
2009-03-04 10:05:31 - Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych i ustalenia wykazu stanowisk, z którymi może łączyć sie dostęp do informacji niejawnych... (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 15207
Nazwa dokumentu: Rok 2008
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2008-02-08 15:44:54
Data udostępnienia informacji: 2008-02-08 15:44:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:24:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner