logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-03-04 13:17:10 - Uchwała Nr XVIII/89/08 RM Chojnowa z dnia 31.01.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia wysokości kosztów przejazdu dla radnych (13.72 kB)
2008-03-04 13:20:44 - Uchwała Nr XVIII/90/08 RM Chojnowa z dnia 31.01.2008 w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach prowadzonych przez szkoły... (16.49 kB)
2008-03-04 13:24:15 - Uchwała Nr XVIII/91/08 RM Chojnowa z dnia 31.01.2008 w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Chojnowie (44.38 kB)
2008-03-04 13:26:29 - Uchwała Nr XVIII/92/08 RM Chojnowa z dnia 31.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .... (14.40 kB)
2008-03-18 14:19:15 - Uchwała Nr XIX/93/08 RM Chojnowa z dnia 28.02.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego... (72.86 kB)
2008-03-18 14:23:04 - Uchwała Nr XIX/94/08 RM Chojnowa z dnia 28.02.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (22.12 kB)
2008-03-18 14:25:58 - Uchwała Nr XIX/95/08 RM Chojnowa z dnia 28.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe Miasta Chojnów na rachunku dochodów własnych (12.92 kB)
2008-03-18 14:28:32 - Uchwała Nr XIX/96/08 RM Chojnowa z dnia 28.02.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa.. (73.06 kB)
2008-03-18 14:32:23 - Uchwała Nr XIX/97/08 RM Chojnowa z dnia 28.02.2008 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. (trzynastki) dla Burmistrza Miasta Chojnowa (16.45 kB)
2008-04-03 10:57:34 - Uchwała Nr XX/98/08 RM Chojnowa z dnia 27.03.2008 w sprawie przekształcenia Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie w Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (24.55 kB)
2008-04-03 11:00:36 - Uchwała Nr XX/99/08 RM Chojnowa z dnia 27.03.2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (20.99 kB)
2008-04-03 11:02:27 - Uchwała Nr XX/100/08 RM Chojnowa z dnia 27.03.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (33.74 kB)
2008-04-03 11:03:56 - Uchwała Nr XX/101/08 RM Chojnowa z dnia 27.03.2008 w sprawie skargi Pana Krzysztofa Wołyńca na decyzję Burmistrza Miasta (24.91 kB)
2008-04-03 11:05:40 - Uchwała Nr XX/102/08 RM Chojnowa z dnia 27.03.2008 w sprawie skargi Pani Wiesławy Tit na bezczynność Burmistrza Miasta (19.02 kB)
2008-05-19 12:09:49 - Uchwała Nr XXI/103/08 RM Chojnowa z dnia 18.04.2008 w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2008-2012" (765.37 kB)
2008-05-19 12:13:15 - Uchwała Nr XXI/104/08 RM Chojnowa z dnia 18.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (36.33 kB)
2008-05-19 12:14:58 - Uchwała Nr XXII/105/08 RM Chojnowa z dnia 24.04.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie (17.84 kB)
2008-05-19 12:17:02 - Uchwała Nr XXII/106/08 RM Chojnowa z dnia 24.04.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (17.05 kB)
2008-05-19 12:20:34 - Uchwała Nr XXII/107/08 RM Chojnowa z dnia 24.04.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (31.46 kB)
2008-05-19 12:22:08 - Uchwała Nr XXII/108/08 RM Chojnowa z dnia 24.04.2008 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2007r. (11.38 kB)
2008-08-21 15:08:09 - Uchwała Nr XXIII/109/08 RM Chojnowa z dnia 03.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta chojnowa na rok 2008 (22.72 kB)
2008-08-21 15:10:34 - Uchwała Nr XXIV/110/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie przyjecia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2008-2013 (1.13 MB)
2008-08-21 15:12:41 - Uchwała Nr XXIV/111/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Chojnowa na lata 2008-2013 (310.52 kB)
2008-08-21 15:20:54 - Uchwała Nr XXIV/112/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 zmieniająca uchwałę nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 marca 1992 r. w sprawie powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej (27.96 kB)
2008-08-22 11:51:25 - Uchwała Nr XXIV/113/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie (16.38 kB)
2008-08-22 11:53:37 - Uchwała Nr XXIV/114/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (16.37 kB)
2008-08-22 11:59:43 - Uchwała Nr XXIV/115/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie... (25.58 kB)
2008-08-22 12:03:01 - Uchwała Nr XXIV/116/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów (60.29 kB)
2008-08-22 12:05:09 - Uchwała Nr XXIV/117/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (69.06 kB)
2008-08-22 12:07:14 - Uchwała Nr XXIV/118/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych (12.54 kB)
2008-08-22 12:08:47 - Uchwała Nr XXIV/119/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie (10.83 kB)
2008-08-22 12:11:18 - Uchwała Nr XXIV/120/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych (14.67 kB)
2008-08-22 12:13:19 - Uchwała Nr XXIV/121/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (48.79 kB)
2008-08-22 12:14:44 - Uchwała Nr XXIV/122/08 RM Chojnowa z dnia 26.06.2008 w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa (21.04 kB)
2008-09-23 11:01:08 - Uchwała Nr XXV/123/08 RM Chojnowa z dnia 28.08.2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych... (24.22 kB)
2008-09-23 12:17:45 - Uchwała Nr XXV/124/08 RM Chojnowa z dnia 28.08.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (40.67 kB)
2008-09-23 12:20:22 - Uchwała Nr XXV/125/08 RM Chojnowa z dnia 28.08.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (16.16 kB)
2008-09-23 12:22:32 - Uchwała Nr XXV/126/08 RM Chojnowa z dnia 28.08.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa (16.42 kB)
2008-11-20 12:40:27 - Uchwała Nr XXVI/127/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (20.37 kB)
2008-11-20 12:42:52 - Uchwała Nr XXVI/128/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Chojnowa na lata 2008 - 2012 (71.29 kB)
2008-11-20 12:45:31 - Uchwała Nr XXVI/129/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (36.30 kB)
2008-11-20 12:47:50 - Uchwała Nr XXVI/130/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (54.93 kB)
2008-11-20 12:49:40 - Uchwała Nr XXVI/131/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (19.67 kB)
2008-11-20 12:51:51 - Uchwała Nr XXVI/132/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie skargi Pani Ewy Małeckiej na decyzję Burmistrza Miasta (34.32 kB)
2008-11-20 12:53:36 - Uchwała Nr XXVI/133/08 RM Chojnowa z dnia 25.09.2008 w sprawie skargi Pani Wiktorii Śmiałek na Burmistrza Miasta (25.40 kB)
2008-11-20 12:57:54 - Uchwała Nr XXVII/134/08 RM Chojnowa z dnia 30.09.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (135.86 kB)
2008-11-20 13:01:33 - Uchwała Nr XXVII/135/08 RM Chojnowa z dnia 30.09.2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (94.36 kB)
2008-11-20 13:03:11 - Uchwała Nr XXVIII/136/08 RM Chojnowa z dnia 05.11.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (19.48 kB)
2008-11-20 13:05:14 - Uchwała Nr XXVIII/137/08 RM Chojnowa z dnia 05.11.2008 w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych (54.37 kB)
2008-11-20 13:06:45 - Uchwała Nr XXVIII/138/08 RM Chojnowa z dnia 05.11.2008 w sprawie opłaty od posiadania psów (18.48 kB)
2008-11-20 13:08:35 - Uchwała Nr XXVIII/139/08 RM Chojnowa z dnia 05.11.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (32.82 kB)
2008-11-24 12:06:14 - Uchwała Nr XXIX/140/08 RM Chojnowa z dnia 20.11.2008 w sprawie realizacji zadania "Modernizacja ciągów pieszych w ulicach: Paderewskiego i Wojska Polskiego w związku z przystąpieniem do Programu (12.56 kB)
2008-12-11 12:30:58 - Uchwała Nr XXX/141/08 RM Chojnowa z dnia 27.11.2008 w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa (20.49 kB)
2008-12-11 12:37:42 - Uchwała Nr XXX/142/08 RM Chojnowa z dnia 27.11.2008 w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Chojnów o środki Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego na realizację przez MOKSiR w Chojnowie projektu (12.91 kB)
2008-12-11 12:41:01 - Uchwała Nr XXX/143/08 RM Chojnowa z dnia 27.11.2008 w sprawie skargi Pana Antoniego Kuleszy na dyrektora ChZGKiM (25.88 kB)
2008-12-11 12:48:11 - Uchwała Nr XXX/144/08 RM Chojnowa z dnia 27.11.2008 w sprawie skargi Pani Genowefy Krische na Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego (31.10 kB)
2008-12-11 12:51:29 - Uchwała Nr XXX/145/08 RM Chojnowa z dnia 27.11.2008 w sprawie skargi Pani Wiesławy Tit na Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przydzielenia poza kolejnością mieszkania komunalnego (32.77 kB)
2009-01-14 10:12:28 - Uchwała Nr XXXI/146/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 (36.25 kB)
2009-01-14 10:17:51 - Uchwała Nr XXXI/147/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 (27.75 kB)
2009-01-14 10:19:53 - Uchwała Nr XXXI/148/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Chojnowa na lata 2008 - 2013" (63.32 kB)
2009-01-14 10:26:48 - Uchwała Nr XXXI/149/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Chojnowie do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji... (12.27 kB)
2009-01-14 10:28:40 - Uchwała Nr XXXI/150/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy Ludwika Solskiego w mieście Chojnów (60.25 kB)
2009-01-14 10:31:39 - Uchwała Nr XXXI/151/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.Św.Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (14.44 kB)
2009-01-14 10:37:06 - Uchwała Nr XXXI/152/08 RM Chojnowa z dnia 18.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (45.26 kB)
2009-01-14 10:43:01 - Uchwała Nr XXXII/153/08 RM Chojnowa z dnia 30.12.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie... (58.21 kB)
2009-01-14 10:44:50 - Uchwała Nr XXXII/154/08 RM Chojnowa z dnia 30.12.2008 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (56.88 kB)
2009-01-14 10:46:28 - Uchwała Nr XXXII/155/08 RM Chojnowa z dnia 30.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2008 (48.55 kB)
2009-01-14 10:53:35 - Uchwała Nr XXXII/156/08 RM Chojnowa z dnia 30.12.2008 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (39.83 kB)
2009-01-14 11:36:13 - Uchwała Nr XXXII/157/08 RM Chojnowa z dnia 30.12.2008 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2009 rok (703.17 kB)

Ilość odwiedzin: 11629
Nazwa dokumentu: Rok 2008
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2008-02-08 15:47:00
Data udostępnienia informacji: 2008-02-08 15:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:20:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner