logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-01-22 13:28:58 - Uchwała Nr XXXIII/158/09 RM Chojnowa z dnia 19.01.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w okresie ... (112.90 kB)
2009-03-04 10:25:54 - Uchwała Nr XXXIV/159/09 RM Chojnowa z dnia 29.01.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Chojnowa na lata 2008-2013" (11.97 kB)
2009-03-04 10:27:57 - Uchwała Nr XXXIV/160/09 RM Chojnowa z dnia 29.01.2009 w sprawie skargi Pani Marty Kwapisz na decyzję Burmistrza Miasta Chojnowa (24.48 kB)
2009-03-20 11:11:30 - Uchwała Nr XXXV/161/09 RM Chojnowa z dnia 24.02.2009 w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 - 2013" (4.17 MB)
2009-03-20 11:17:22 - Uchwała Nr XXXV/162/09 RM Chojnowa z dnia 24.02.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.... (19.30 kB)
2009-03-31 10:36:48 - Uchwała Nr XXXVI/163/09 RM Chojnowa z dnia 26.03.2009 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (14.63 kB)
2009-03-31 10:38:26 - Uchwała Nr XXXVI/164/09 RM Chojnowa z dnia 26.03.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (136.44 kB)
2009-03-31 10:42:00 - Uchwała Nr XXXVI/165/09 RM Chojnowa z dnia 26.03.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej.... (13.58 kB)
2009-04-27 11:30:57 - Uchwała Nr XXXVII/166/09 RM Chojnowa z dnia 21.04.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.. (70.06 kB)
2009-04-27 11:33:24 - Uchwała Nr XXXVII/167/09 RM Chojnowa z dnia 21.04.2009 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. (12.12 kB)
2009-04-27 11:34:59 - Uchwała Nr XXXVII/168/09 RM Chojnowa z dnia 21.04.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu (14.56 kB)
2009-04-27 11:36:26 - Uchwała Nr XXXVII/169/09 RM Chojnowa z dnia 21.04.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (114.29 kB)
2009-06-17 12:45:58 - Uchwała Nr XXXVIII/170/09 RM Chojnowa z dnia 30.04.2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnow (160.57 kB)
2009-06-17 12:48:23 - Uchwała Nr XXXVIII/171/09 RM Chojnowa z dnia 30.04.2009 w sprawie zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (14.76 kB)
2009-06-17 12:49:48 - Uchwała Nr XXXVIII/172/09 RM Chojnowa z dnia 30.04.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (137.59 kB)
2009-06-17 12:51:55 - Uchwała Nr XXXVIII/173/09 RM Chojnowa z dnia 30.04.2009 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2008 r. (10.86 kB)
2009-06-23 10:13:01 - Uchwała Nr XXXVIII/174/09 RM Chojnowa z dnia 30.04.2009 w sprawie skargi Pana Janusza Fiebicha na dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (21.01 kB)
2009-06-23 10:23:08 - Uchwała Nr XXXIX/175/09 RM Chojnowa z dnia 01.06.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013" (12.52 kB)
2009-06-23 10:37:27 - Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/175/09 RM Chojnowa z dnia 01.06.2009 (9.01 MB)
2009-08-12 13:17:18 - Uchwała Nr XL/176/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (12.51 kB)
2009-08-12 13:21:51 - Uchwała Nr XL/177/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Chojnowa (22.38 kB)
2009-08-12 13:24:17 - Uchwała Nr XL/178/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom... (16.71 kB)
2009-08-12 13:26:40 - Uchwała Nr XL/179/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki... (19.77 kB)
2009-08-12 13:28:26 - Uchwała Nr XL/180/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (43.50 kB)
2009-08-12 13:30:22 - Uchwała Nr XL/181/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie zabezpieczenia w formie "WEKSLA IN BLANCO" (12.83 kB)
2009-08-12 13:33:03 - Uchwała Nr XL/182/09 RM Chojnowa z dnia 25.06.2009 w sprawie skargi Pani Renaty Drożdżal na Burmistrza Miasta Chojnowa i dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (31.10 kB)
2009-09-18 13:54:37 - Uchwała Nr XLI/183/09 RM Chojnowa z dnia 27.08.2009 w sprawie ustanowienia logo Miasta Chojnowa (67.19 kB)
2009-09-18 13:56:48 - Uchwała Nr XLI/184/09 RM Chojnowa z dnia 27.08.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (147.46 kB)
2009-09-18 13:59:16 - Uchwała Nr XLI/185/09 RM Chojnowa z dnia 27.08.2009 w sprawie zabezpieczenia w formie "WEKSLA IN BLANCO" (12.71 kB)
2009-09-18 14:02:36 - Uchwała Nr XLI/186/09 RM Chojnowa z dnia 27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Chojnowa (52.63 kB)
2009-09-18 14:04:05 - Uchwała Nr XLII/187/09 RM Chojnowa z dnia 15.09.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (227.31 kB)
2009-10-16 12:31:55 - Uchwała Nr XLIII/188/09 RM Chojnowa z dnia 24.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania-remont ul. Legnickiej i ul. Kolejowej w Chojnowie... (15.77 kB)
2009-10-16 12:33:12 - Uchwała Nr XLIII/189/09 RM Chojnowa z dnia 24.09.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (26.21 kB)
2009-11-09 13:08:50 - Uchwała Nr XLIV/190/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów (11.93 kB)
2009-11-09 13:17:20 - Uchwała Nr XLIV/191/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (16.34 kB)
2009-11-09 13:19:10 - Uchwała Nr XLIV/192/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (250.51 kB)
2009-11-09 13:21:20 - Uchwała Nr XLIV/193/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (19.61 kB)
2009-11-09 13:23:21 - Uchwała Nr XLIV/194/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (52.00 kB)
2009-11-09 13:24:25 - Uchwała Nr XLIV/195/09 RM Chojnowa z dnia 29.10.2009 w sprawie opłaty od posiadania psów (19.54 kB)
2009-12-08 12:20:02 - Uchwała Nr XLV/196/09 RM Chojnowa z dnia 26.11.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ... (54.03 kB)
2009-12-08 12:21:20 - Uchwała Nr XLV/197/09 RM Chojnowa z dnia 26.11.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (97.52 kB)
2009-12-21 10:28:55 - Uchwała Nr XLVI/198/09 RM Chojnowa z dnia 15.12.2009 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków (14.08 kB)
2010-01-05 10:24:59 - Uchwała Nr XLVII/199/09 RM Chojnowa z dnia 22.12.2009 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Chojnów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 (34.67 kB)
2010-01-05 10:37:23 - Uchwała Nr XLVII/200/09 RM Chojnowa z dnia 22.12.2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 (25.38 kB)
2010-01-05 10:38:40 - Uchwała Nr XLVII/201/09 RM Chojnowa z dnia 22.12.2009 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych (11.87 kB)
2010-01-18 09:43:08 - Uchwała Nr XLVII/202/09 RM Chojnowa z dnia 22.12.2009 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2010 rok (360.06 kB)
2010-01-18 13:48:11 - Uchwała Nr XLVIII/203/09 RM Chojnowa z dnia 30.12.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (165.35 kB)
2010-01-18 13:50:20 - Uchwała Nr XLVIII/204/09 RM Chojnowa z dnia 30.12.2009 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (32.49 kB)

Ilość odwiedzin: 10417
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2009-01-13 09:52:25
Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 09:52:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:20:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner