logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-01-13 14:37:01 - Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 07.01.2009 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 (19.52 kB)
2009-01-13 14:38:37 - Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 13.01.2009 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora CHZGK i M w Chojnowie (38.39 kB)
2009-01-23 12:02:10 - Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 13.01.2009 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (11.44 kB)
2009-01-23 12:08:53 - Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 13.01.2009 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2009 (515.12 kB)
2009-01-23 12:10:40 - Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 14.01.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (33.56 kB)
2009-01-23 12:12:46 - Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 14.01.2009 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (III kadencja) (12.12 kB)
2009-01-23 12:16:38 - Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 20.01.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 182/5,... (26.91 kB)
2009-01-23 12:18:29 - Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 20.01.2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 dot. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora CHZGKiM w Chojnowie (13.51 kB)
2009-01-23 12:20:23 - Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 21.01.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (81.20 kB)
2009-01-27 11:27:44 - Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 26.01.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (40.49 kB)
2009-03-05 12:11:35 - Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie wysokości opłat za najem sali widowiskowej w "Domu Schrama" (16.19 kB)
2009-03-05 12:13:03 - Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 30.01.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (27.72 kB)
2009-03-05 12:15:38 - Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 04.02.2009 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (24.88 kB)
2009-03-05 12:17:43 - Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 09.02.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się.... (30.37 kB)
2009-03-05 12:20:28 - Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 13.02.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wolności 1... (30.23 kB)
2009-03-05 12:22:33 - Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 16.02.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy miejskiej Chojnów, znajdujących się... (40.57 kB)
2009-03-05 12:25:51 - Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 16.02.2009 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, w związku ze zmianą udziału i zbyciem korytarza... (28.70 kB)
2009-03-05 12:28:32 - Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 23.02.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy (14.29 kB)
2009-03-18 10:57:26 - Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 25.02.2009 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (14.07 kB)
2009-03-05 12:32:27 - Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (15.31 kB)
2009-03-05 12:34:46 - Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (11.18 kB)
2009-03-09 11:16:23 - Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (29.68 kB)
2009-03-09 11:18:09 - Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 27.02.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (39.10 kB)
2009-03-05 12:36:55 - Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 11... (27.05 kB)
2009-03-05 12:42:44 - Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek... (35.74 kB)
2009-03-05 12:45:49 - Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 03.03.2009 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zmianą udziału i zbyciem korytarza... (29.20 kB)
2009-03-24 12:44:28 - Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 18.03.2009 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2008 (1.20 MB)
2009-03-24 14:14:07 - Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 18.03.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów.... (27.89 kB)
2009-03-24 12:52:49 - Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 23.03.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora CHZGKiM w Chojnowie (16.34 kB)
2009-04-24 13:33:03 - Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 26.03.2009 w sprawie wykazu budynków i lokali mieszkaniowych wyłączonych ze sprzedaży (10.71 kB)
2009-04-24 13:34:23 - Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 30.03.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (51.77 kB)
2009-04-24 13:36:06 - Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (42.88 kB)
2009-04-24 13:42:17 - Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 08.04.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych,będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów,znajdujących się w budynkach. (76.04 kB)
2009-04-24 13:44:36 - Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (13.97 kB)
2009-04-24 13:46:24 - Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (14.17 kB)
2009-04-24 13:48:43 - Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (14.02 kB)
2009-04-24 13:50:01 - Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (14.27 kB)
2009-04-24 13:53:23 - Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (14.04 kB)
2009-04-24 13:51:44 - Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 20.04.2009 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (14.62 kB)
2009-04-24 13:55:50 - Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (61.44 kB)
2009-04-24 13:58:22 - Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (93.12 kB)
2009-04-24 14:00:37 - Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie wprowadzenia procedur naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (244.24 kB)
2009-04-30 12:00:01 - Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.... (11.74 kB)
2009-04-30 12:01:52 - Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 22.04.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5,... (22.44 kB)
2009-04-30 12:03:47 - Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 24.04.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców loklai mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się.... (30.85 kB)
2009-04-30 12:05:42 - Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 24.04.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (49.44 kB)
2009-04-30 12:06:56 - Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (20.87 kB)
2009-04-30 12:14:27 - Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek... (10.15 kB)
2009-06-10 10:47:27 - Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa (53.28 kB)
2009-06-10 10:51:55 - Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (73.31 kB)
2009-06-10 10:54:58 - Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 213/16 i 214/19,... (22.31 kB)
2009-06-10 10:58:54 - Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (36.82 kB)
2009-06-10 11:01:00 - Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (14.79 kB)
2009-06-10 11:02:41 - Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (16.33 kB)
2009-06-10 11:04:53 - Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie (14.62 kB)
2009-06-10 11:08:46 - Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (31.96 kB)
2009-06-10 11:10:53 - Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 22.05.2009 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (16.50 kB)
2009-06-10 11:13:00 - Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 22.05.2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (13.27 kB)
2009-06-10 11:14:27 - Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 22.05.2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie (15.10 kB)
2009-06-10 11:15:58 - Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (42.08 kB)
2009-06-10 11:18:00 - Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie cennika reklam, ogłoszeń, nekrologów, wkładek reklamowych i stron sponsorowanych w "Gazecie Chojnowskiej" (21.86 kB)
2009-06-10 11:19:53 - Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego... (9.14 kB)
2009-06-10 11:24:34 - Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 01.06.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących sie w ... (74.53 kB)
2009-06-10 11:27:24 - Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ... (18.80 kB)
2009-06-16 10:49:35 - Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 05.06.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (42.70 kB)
2009-06-10 11:34:11 - Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 08.06.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu uzytkowego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 27..... (23.80 kB)
2009-06-23 09:40:41 - Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12.06.2009 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (11.83 kB)
2009-06-23 09:42:59 - Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku... (26.57 kB)
2009-06-23 09:45:10 - Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 16.06.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (24.29 kB)
2009-06-23 09:48:25 - Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 17.06.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (48.81 kB)
2009-06-23 09:51:00 - Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 17.06.2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych, na których posadowione są garaże.... (21.72 kB)
2009-08-13 13:03:18 - Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku.... (28.75 kB)
2009-08-13 13:05:39 - Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej numerami działek 170/8 i 173/96, położonej... (22.59 kB)
2009-08-13 13:07:28 - Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 29.06.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (106.34 kB)
2009-08-13 13:09:03 - Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zmiany w budżecie Masta Chojnowa na rok 2009 (57.72 kB)
2009-08-13 13:11:05 - Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 02.07.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości połozonej przy ul. Mikołaja Reja w Chojnowie-część działki nr 321/11 (20.65 kB)
2009-08-13 13:13:40 - Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 02.07.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Chojnowie-część działki nr 23/34 (20.54 kB)
2009-08-13 13:16:35 - Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 03.07.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Chojnowie-część działki nr 12/13 (20.44 kB)
2009-08-13 13:18:58 - Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 06.07.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu uzytkowego nr 1a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej... (26.94 kB)
2009-08-13 13:21:12 - Zarządzenie Nr 81/2009 z dnia 15.07.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów,... (43.60 kB)
2009-08-13 13:24:04 - Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 21.07.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 68/8 i 68/9,... (22.81 kB)
2009-08-13 13:26:41 - Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 22.07.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 19/1,19/2,20,21,23,24/4... (23.70 kB)
2009-08-13 13:28:50 - Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Bodnar, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.22 kB)
2009-08-13 13:31:11 - Zarządzenie Nr 85/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jarosławy Koczańskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.19 kB)
2009-08-13 13:33:26 - Zarządzenie Nr 86/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Hanny Kupczyńskiej-Kaczyńskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowan (12.41 kB)
2009-08-13 13:36:16 - Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Hibner, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (12.17 kB)
2009-08-13 13:38:16 - Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 23.07.2009 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (15.98 kB)
2009-08-13 13:40:05 - Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 31.07.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (50.79 kB)
2009-08-13 13:42:25 - Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 03.08.2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-działka nr 64/15,... (21.80 kB)
2009-09-21 14:19:19 - Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 11.08.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku... (29.81 kB)
2009-09-21 14:22:58 - Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 27.08.2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. (1.06 MB)
2009-09-21 14:27:11 - Zarządzenie Nr 93/2009 z dnia 28.08.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza... (27.47 kB)
2009-09-21 14:32:01 - Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 28.08.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (66.53 kB)
2009-09-21 14:33:53 - Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 31.08.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta chojnowa na rok 2009 (50.56 kB)
2009-09-21 14:37:26 - Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 31.08.2009 zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych... (13.72 kB)
2009-09-21 14:39:15 - Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 31.08.2009 w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Chojnowie przy ul. Kościuszki 16 (12.16 kB)
2009-09-21 14:41:31 - Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (17.49 kB)
2009-09-21 14:46:41 - Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 01.09.2009 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (13.21 kB)
2009-09-21 14:49:09 - Zarządzenie Nr 100/2009 z dnia 02.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych budynku nieruchomości położonej w Chojnowie przy Rynek 39 części strychu... (24.40 kB)
2009-09-21 14:53:01 - Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 07.09.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 12 (część działki), położonej w obrębie 1 (24.43 kB)
2009-09-21 14:55:05 - Zarządzenie Nr 102/2009 z dnia 11.09.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się... (54.90 kB)
2009-09-21 14:57:36 - Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 15.09.2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 22/74,... (23.83 kB)
2009-09-22 08:19:02 - Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 18.09.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (30.98 kB)
2009-10-16 12:12:42 - Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (31.32 kB)
2009-10-16 12:14:29 - Zarządzenie Nr 106/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (44.34 kB)
2009-10-16 12:16:16 - Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 29.09.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów.... (39.97 kB)
2009-10-16 12:17:23 - Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (105.62 kB)
2009-10-16 12:21:56 - Zarządzenie Nr 109/2009 z dnia 09.10.2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych... (24.67 kB)
2009-10-29 11:48:07 - Zarządzenie Nr 110/2009 z dnia 19.10.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców loklai mieszkalnych, bedących włsnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się .... (60.42 kB)
2009-10-29 11:50:30 - Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1, połozonego w budynku przy ul. Samorządowej 4B... (22.34 kB)
2009-10-29 11:52:46 - Zarządzenie Nr 112/2009 z dnia 23.10.2009 z sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszklanych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, .... (35.78 kB)
2009-10-29 11:53:38 - Zarządzenie Nr 113/2009 z dnia 27.10.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (47.32 kB)
2009-11-17 11:27:27 - Zarządzenie Nr 114/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego sie w budynku... (27.88 kB)
2009-11-17 11:32:16 - Zarządzenie Nr 115/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2009 r. (12.07 kB)
2009-11-17 11:33:12 - Zarządzenie Nr 116/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (76.33 kB)
2009-11-17 11:35:15 - Zarządzenie Nr 117/2009 z dnia 03.11.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwiklińskiej-część działki nr 48/2 (20.55 kB)
2009-11-17 11:37:01 - Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 04.11.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się ... (53.27 kB)
2009-11-17 11:53:44 - Zarządzenie Nr 119/2009 z dnia 12.11.2009 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2010 rok (564.69 kB)
2009-11-20 13:20:47 - Zarządzenie Nr 120/2009 z dnia 17.11.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, .... (28.65 kB)
2009-12-03 11:12:48 - Zarządzenie Nr 121/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (74.24 kB)
2009-12-03 11:14:48 - Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 27.11.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (42.49 kB)
2009-12-03 11:18:12 - Zarządzenie Nr 123/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu- działki nr 278/1 ... (19.67 kB)
2009-12-08 10:58:38 - Zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (89.66 kB)
2009-12-22 11:19:10 - Zarządzenie Nr 126/09 z dnia 14.12.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (57.71 kB)
2010-01-15 13:25:27 - Zarządzenie Nr 127/2009 z dnia 23.12.2009 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości połozonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej-część działki nr 224 (22.07 kB)
2010-01-15 13:29:06 - Zarządzenie Nr 128/2009 z dnia 28.12.2009 w sprawie przeznaczenia na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach.... (94.52 kB)
2010-01-15 13:30:30 - Zarządzenie Nr 129/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego (54.21 kB)
2010-01-15 13:31:50 - Zarządzenie Nr 130/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2009 (128.67 kB)
2010-01-15 13:40:05 - Zarządzenie Nr 131/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Kolejow (26.69 kB)
2010-01-15 13:43:45 - Zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonej numerem działki 338/1 na nieruchomość stanowiącą ... (12.42 kB)
2010-01-15 13:51:21 - Zarządzenie Nr 133/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2010 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia (44.45 kB)
2010-01-27 10:48:22 - Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2010. (468.81 kB)

Ilość odwiedzin: 8163
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2009-01-13 09:52:54
Data udostępnienia informacji: 2009-01-13 09:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner