logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-02-05 11:12:19 - Uchwała Nr XLIX/205/10 RM Chojnowa z dnia 28.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Chojnowa przy sprzedaży lokalu mieszk. (13.32 kB)
2010-02-05 11:15:34 - Uchwała Nr XLIX/206/10 RM Chojnowa z dnia 28.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (11.55 kB)
2010-02-05 11:16:45 - Uchwała Nr XLIX/207/10 RM Chojnowa z dnia 28.01.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (107.29 kB)
2010-03-10 11:01:47 - Uchwała Nr L/208/10 RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 w sprawie zatwierdzenia teryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa... (19.19 kB)
2010-03-10 11:03:15 - Uchwała Nr L/209/10 RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów (152.46 kB)
2010-03-10 11:04:48 - Uchwała Nr L/210/10 RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Chojnowa (11.73 kB)
2010-04-07 10:10:07 - Uchwała Nr LI/211/10 RM Chojnowa z dnia 25.03.2010 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (101.02 kB)
2010-04-07 10:11:19 - Uchwała Nr LI/212/10 RM Chojnowa z dnia 25.03.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (131.12 kB)
2010-05-07 12:56:57 - Uchwała Nr LII/213/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie (417.14 kB)
2010-05-07 12:57:51 - Uchwała Nr LII/214/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (259.82 kB)
2010-05-07 12:58:58 - Uchwała Nr LII/215/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania w mieście Chojnowie (23.70 kB)
2010-05-07 12:59:26 - Uchwała Nr LII/216/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (11.89 kB)
2010-05-07 13:02:02 - Uchwała Nr LII/217/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie podziału miasta Chojnowa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w ...... (24.03 kB)
2010-05-07 13:03:34 - Uchwała Nr LII/218/10 RM Chojnowa z dnia 29.04.2010 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2009 r. (12.38 kB)
2010-06-02 11:03:59 - Uchwała Nr LIII/219/10 RM Chojnowa z dnia 31.05.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (79.94 kB)
2010-06-02 11:08:22 - Uchwała Nr LIII/220/10 RM Chojnowa z dnia 31.05.2010 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Chojnowa na lata 2007-2013 (52.32 kB)
2010-08-23 12:56:07 - Uchwała LIV/221/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej.... (715.51 kB)
2010-08-23 12:56:41 - Uchwała Nr LIV/222/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 zmieniajaca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz ustalenia regulaminu targowiska (449.16 kB)
2010-08-23 13:27:10 - Uchwała Nr LIV/223/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Chojnów (519.02 kB)
2010-08-23 13:30:06 - Uchwała Nr LIV/224/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (3.96 MB)
2010-08-23 13:35:38 - Uchwała Nr LIV/225/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 zmieniająca uchwałę RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... (9.33 MB)
2010-08-23 13:40:01 - Uchwała Nr LIV/226/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 zmieniająca uchwałę RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań... (5.94 MB)
2010-08-23 13:41:55 - Uchwała Nr LIV/227/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (443.84 kB)
2010-09-03 12:42:36 - Uchwała Nr LV/228/10 RM Chojnowa z dnia 26.08.2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego.... (1.10 MB)
2010-09-28 10:36:23 - Uchwała Nr LV/229/10 RM Chojnowa z dnia 26.08.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (3.42 MB)
2010-10-26 12:08:01 - Uchwała Nr LVI/230/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskotalickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (445.81 kB)
2010-10-26 12:08:49 - Uchwała Nr LVI/231/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (956.52 kB)
2010-10-26 12:10:14 - Uchwała Nr LVI/232/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie opłaty od posiadania psów (935.47 kB)
2010-10-26 12:12:18 - Uchwała Nr LVI/233/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (426.37 kB)
2010-10-26 12:15:36 - Uchwała Nr LVI/234/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (3.64 MB)
2010-12-03 12:37:07 - Uchwała Nr LVII/235/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 (1.49 MB)
2010-12-03 12:39:50 - Uchwała Nr LVII/236/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1.04 MB)
2010-12-03 12:42:14 - Uchwała Nr LVII/237/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funk (830.05 kB)
2010-12-03 12:46:07 - Uchwała Nr LVII/238/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk (2.95 MB)
2010-12-03 12:52:11 - Uchwała Nr LVII/239/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/226/10 RM Chojnowa z dnia 23.06.2010 zmieniającą uchwałę RM Chojnowa z dnia 04.03.2010 w sprawie przystapi (400.14 kB)
2010-12-03 12:54:24 - Uchwała Nr LVII/240/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (1.72 MB)
2010-12-03 12:56:32 - Uchwała Nr LVII/241/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (1.41 MB)
2010-12-03 12:58:52 - Uchwała Nr LVII/242/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (2.20 MB)
2010-12-03 13:00:28 - Uchwała Nr LVII/243/10 RM Chojnowa z dnia 10.11.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej.... (549.12 kB)
2010-12-06 11:24:05 - Uchwała Nr I/1/10 RM Chojnowa z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (263.11 kB)
2010-12-06 11:25:15 - Uchwała Nr I/2/10 RM Chojnowa z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (268.15 kB)
2011-01-26 14:38:22 - Uchwała Nr II/3/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa (340.29 kB)
2011-01-26 14:38:49 - Uchwała Nr II/4/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa (315.50 kB)
2011-01-26 14:39:24 - Uchwała Nr II/5/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (492.92 kB)
2011-01-26 14:39:56 - Uchwała Nr II/6/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (494.40 kB)
2011-01-26 14:40:50 - Uchwała Nr II/7/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (451.45 kB)
2011-01-26 14:41:32 - Uchwała Nr II/8/10 RM Chojnowa z dnia 09.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa (389.53 kB)
2011-01-26 14:42:05 - Uchwała Nr III/9/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/231/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (550.96 kB)
2011-01-26 14:44:03 - Uchwała Nr III/10/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2010 rok (4.62 MB)
2011-01-26 14:44:53 - Uchwała Nr III/11/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków.... (663.36 kB)
2011-01-26 14:45:39 - Uchwała Nr III/12/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie okreslenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.... (1.32 MB)
2011-01-26 14:46:18 - Uchwała Nr III/13/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (376.82 kB)
2011-01-26 14:47:04 - Uchwała Nr III/14/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 (945.38 kB)
2011-01-26 14:49:57 - Uchwała Nr III/15/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (9.01 MB)
2011-01-26 14:51:15 - Uchwała Nr III/16/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa (3.43 MB)
2011-01-26 14:55:30 - Uchwała Nr III/17/10 RM Chojnowa z dnia 30.12.2010 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2011 rok (13.20 MB)

Ilość odwiedzin: 10064
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2010-01-18 13:50:17
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 13:50:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:21:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner