logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-03-07 09:59:29 - Uchwała Nr IV/18/11 RM Chojnowa z 27.01.2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym... (3.86 MB)
2011-03-07 10:00:31 - Uchwała Nr IV/19/11 RM Chojnowa z 27.01.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu (331.99 kB)
2011-03-07 10:03:59 - Uchwała Nr IV/20/11 RM Chojnowa z 27.01.2011 w sprawie skargi Pani Ireny Urbaniak na działalność CHZGKiM w zakresie zaniedbań w odśnieżaniu i posypywaniu żwirem oblodzonych chodników... (1.11 MB)
2011-04-19 10:43:13 - Uchwała Nr V/21/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa" i "Zasłużony dla Miasta (374.39 kB)
2011-04-19 10:51:40 - Uchwała Nr V/22/11 RM Chojnowa z 31.01.2011 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów (6.14 MB)
2011-04-19 10:53:40 - Uchwała Nr V/23/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/149/04 RM Chojnowa z 27.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego .... (1022.67 kB)
2011-04-19 10:55:11 - Uchwała Nr V/24/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (1.48 MB)
2011-04-19 10:56:48 - Uchwała Nr V/25/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ... (588.31 kB)
2011-04-19 10:58:59 - Uchwała Nr V/26/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów ... (1.22 MB)
2011-04-19 11:02:39 - Uchwała Nr V/27/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (3.21 MB)
2011-04-19 11:05:38 - Uchwała Nr V/28/11 RM Chojnowa z 31.03.2011 w sprawie skargi Pani Ireny Urbaniak na tryb postępowania dyrektora CHZGK i M (871.23 kB)
2011-04-20 10:37:45 - Uchwała Nr VI/29/11 RM Chojnowa z 14.04.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (1.58 MB)
2011-05-11 08:53:21 - Uchwała Nr VII/30/11 RM Chojnowa z 28.04.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie (4.77 MB)
2011-05-11 08:54:26 - Uchwała Nr VII/31/11 RM Chojnowa z 28.04.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni w Chojnowie (423.56 kB)
2011-05-11 08:57:10 - Uchwała Nr VII/32/11 RM Chojnowa z 28.04.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów (1.32 MB)
2011-05-11 08:58:30 - Uchwała Nr VII/33/11 RM Chojnowa z 28.04.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (325.89 kB)
2011-08-10 13:03:24 - Uchwała Nr VIII/34/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi (421.50 kB)
2011-08-10 13:04:31 - Uchwała Nr VIII/35/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa (267.46 kB)
2011-08-10 13:09:44 - Uchwała Nr VIII/36/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy... (1.10 MB)
2011-08-10 13:11:59 - Uchwała Nr VIII/37/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (4.99 MB)
2011-08-10 13:15:12 - Uchwała Nr VIII/38/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu za rok 2010 (352.90 kB)
2011-08-10 13:16:31 - Uchwała Nr VIII/39/11 RM Chojnowa z 16.06.2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2010 r. (360.29 kB)
2011-08-10 13:31:45 - Uchwała Nr IX/40/11 RM Chojnowa z 30.06.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (52.60 MB)
2011-08-10 13:41:39 - Uchwała Nr IX/41/11 RM Chojnowa z 30.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów (31.72 MB)
2013-01-28 12:33:24 - Załączniki do Uchwały Nr IX/41/11 (16.56 MB)
2011-08-10 13:45:53 - Uchwała Nr IX/42/11 RM Chojnowa z 30.06.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (454.36 kB)
2011-10-27 10:22:43 - Uchwała Nr X/43/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.... (370.63 kB)
2011-10-27 10:23:50 - Uchwała Nr X/44/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej w Chojnowie (515.03 kB)
2011-10-27 10:25:51 - Uchwała Nr X/45/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 zmieniająca uchwałę RM Chojnowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów (388.01 kB)
2011-10-27 10:27:27 - Uchwała Nr X/46/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (437.92 kB)
2011-10-27 10:29:07 - Uchwała Nr X/47/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa (1.21 MB)
2011-10-27 10:30:59 - Uchwała Nr X/48/11 RM Chojnowa z 25.08.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (2.41 MB)
2011-10-27 10:32:37 - Uchwała Nr XI/49/11 RM Chojnowa z 29.09.2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy (286.49 kB)
2011-10-27 10:34:15 - Uchwała Nr XI/50/11 RM Chojnowa z 29.09.2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legnicy (328.56 kB)
2011-10-27 10:37:05 - Uchwała Nr XI/51/11 RM Chojnowa z 29.09.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (3.23 MB)
2011-10-27 10:39:01 - Uchwała Nr XI/52/11 RM Chojnowa z dnia 29.09.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa (2.04 MB)
2011-12-01 10:46:22 - Uchwała Nr XII/53/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/231/10 RM Chojnowa z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (550.20 kB)
2011-12-01 10:49:02 - Uchwała Nr XII/54/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (3.46 MB)
2011-12-01 11:09:30 - Uchwała Nr XII/55/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/211/10 RM Chojnowa z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pom (519.88 kB)
2011-12-01 11:10:57 - Uchwała Nr XII/56/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (446.68 kB)
2011-12-01 11:13:55 - Uchwała Nr XII/57/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (858.88 kB)
2011-12-01 11:15:12 - Uchwała Nr XII/58/11 RM Chojnowa z dnia 3.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (996.69 kB)
2011-12-01 11:18:53 - Uchwała Nr XIII/59/11 RM Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 (585.12 kB)
2011-12-01 11:22:18 - Uchwała Nr XIII/60/11 RM Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży (1.20 MB)
2011-12-01 11:23:44 - Uchwała Nr XIII/61/11 RM Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (338.97 kB)
2011-12-01 11:26:44 - Uchwała Nr XIII/62/11 RM Chojnowa w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (412.67 kB)
2011-12-01 11:32:11 - Uchwała Nr XIII/63/11 RM Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Chojnów" (178.83 kB)
2011-12-01 11:34:55 - Uchwała Nr XIII/64/11 RM Chojnowa z dnia 24.11.2011 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (202.50 kB)
2011-12-21 11:50:19 - Uchwała Nr XIV/65/11 RM Chojnowa z 19.12.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (4.97 MB)
2011-12-21 11:52:39 - Uchwała Nr XIV/66/11 RM Chojnowa z 19.12.2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa (4.58 MB)
2011-12-21 11:54:10 - Uchwała Nr XIV/67/11 RM Chojnowa z 19.12.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (428.15 kB)
2012-01-30 14:04:45 - Uchwała Nr XV/68/2011 RM Chojnowa z 29.12.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2011 rok (1.80 MB)
2012-01-30 14:07:33 - Uchwała Nr XV/69/2011 RM Chojnowa z 29.12.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa (4.24 MB)
2012-01-31 13:15:51 - Uchwała Nr XV/70/11 RM Chojnowa z 29.12.2011 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2012 rok (15.44 MB)

Ilość odwiedzin: 9399
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2011-01-25 14:03:02
Data udostępnienia informacji: 2011-01-25 14:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-28 12:38:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner