logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-03-04 11:21:08 - Zarządzenie Nr 1/2011 z 04.01.2011 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011 (813.22 kB)
2011-03-04 11:22:51 - Zarządzenie Nr 2/2011 z 04.01.2011 uchylające Zarządzenie Nr 124/2010 z 19.11.2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny... (537.05 kB)
2011-03-04 11:24:17 - Zarządzenie Nr 3/2011 z 10.01.2011 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (IV kadencja) (459.14 kB)
2011-03-04 11:26:28 - Zarządzenie Nr 4/2011 z 18.01.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2.60 MB)
2011-03-04 11:29:25 - Zarządzenie Nr 5/2011 z 20.01.2011 zmieniające Zarządzenie Nr 118/2010 z 12.11.2010 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w obrębie.... (1.06 MB)
2011-03-04 11:33:34 - Zarządzenie Nr 6/2011z 21.01.2011 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2011 (10.71 MB)
2011-03-04 11:39:55 - Zarządzenie Nr 7/2011 z 14.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania .... (2.25 MB)
2011-04-18 11:28:16 - Zarządzenie Nr 8/2011 z 14.02.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert... (1.98 MB)
2011-03-04 11:41:33 - Zarządzenie Nr 9/2011 z 16.02.2011 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 roku (490.00 kB)
2011-03-04 11:44:25 - Zarządzenie Nr 10/2011 z 16.02.2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych,będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (619.17 kB)
2011-03-04 11:46:12 - Zarządzenie Nr 11/2011 z 16.02.2011 w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych (369.37 kB)
2011-03-10 11:02:45 - Zarządzenie Nr 12/2011 z 02.03.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (2.03 MB)
2011-03-29 11:54:58 - Zarządzenie Nr 13/2011 z 11.03.2011 w sprawie ustanawiania hipotek na zabezpieczenie zwrotu udzielanych bonifikat (503.48 kB)
2011-03-29 11:57:27 - Zarządzenie Nr 14/2011 z 11.03.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (668.79 kB)
2011-03-29 11:59:35 - Zarządzenie Nr 15/2011 z 14.03.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (3.22 MB)
2011-03-29 12:02:04 - Zarządzenie Nr 16/2011 z 16.03.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 r. (2.09 MB)
2011-03-29 12:04:40 - Zarządzenie Nr 17/2011 z 17.03.2011 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EU (3.71 MB)
2011-03-29 12:23:55 - Zarządzenie Nr 18/2011 z 21.03.2011 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 roku (444.54 kB)
2011-03-29 12:29:00 - Zarządzenie Nr 19/2011 z 22.03.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (2.25 MB)
2011-03-29 12:30:31 - Zarządzenie Nr 20/2011 z 24.03.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 5, połozonego w budynku przy ul. Legnickiej 16 w Chojnowie... (1.21 MB)
2011-03-31 10:05:49 - Zarządzenie Nr 21/2011 z 24.03.2011 w sprawie likwidacji Kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie oraz powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej (1.03 MB)
2011-03-31 10:09:18 - Zarządzenie Nr 22/2011 z 28.03.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 222/32,... (1.07 MB)
2011-03-31 10:10:58 - Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu-dz. nr 460/5,... (1006.15 kB)
2011-04-06 11:13:40 - Zarządzenie Nr 24/2011 z 30.03.2011 w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2010 (51.12 MB)
2011-04-08 10:18:26 - Zarządzenie Nr 25/2011 z 31.03.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie (399.10 kB)
2011-04-08 10:19:37 - Zarządzenie Nr 26/2011 z 31.03.2011 w sprawie wyboru systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (427.66 kB)
2011-04-08 10:21:46 - Zarządzenie Nr 27/2011 z 31.03.2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (371.79 kB)
2011-04-08 10:23:26 - Zarządzenie Nr 28/2011 z 31.03.2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego (2.88 MB)
2011-04-18 12:20:07 - Zarządzenie Nr 29/2011 z 05.04.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów,... (1.19 MB)
2011-04-08 10:24:56 - Zarządzenie Nr 30/2011 z 05.04.2011 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych,... (615.42 kB)
2011-04-18 12:21:54 - Zarządzenie Nr 31/2011 z 06.04.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (2.59 MB)
2011-04-20 10:33:57 - Zarządzenie Nr 32/2011 z 13.04.2011 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych... (609.63 kB)
2011-05-11 09:32:27 - Zarządzenie Nr 33/2011 z 15.04.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych... (1.73 MB)
2011-05-11 09:33:51 - Zarządzenie Nr 34/2011 z 26.04.2011 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2011 roku (495.72 kB)
2011-05-11 09:35:22 - Zarządzenie Nr 35/2011 z 29.04.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (2.28 MB)
2011-06-09 10:13:09 - Zarządzenie Nr 36/2011 z 09.05.2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta chojnowa za rok 2010 (9.22 MB)
2011-06-09 10:22:06 - Zarządzenie Nr 37/2011 z 11.05.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (2.89 MB)
2011-06-09 10:23:40 - Zarządzenie Nr 38/2011 z 17.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej... (977.38 kB)
2011-06-09 10:25:20 - Zarządzenie Nr 39/2011 z 20.05.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (1.41 MB)
2011-06-09 10:27:00 - Zarządzenie Nr 41/2011 z 30.05.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (2.14 MB)
2011-05-31 11:58:21 - Zarządzenie Nr 42/2011 z 30.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. a,c,d,f,g. (576.29 kB)
2011-06-09 10:28:11 - Zarządzenie Nr 43/2011 z 31.05.2011 w sprawie poszerzenia składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (399.30 kB)
2011-06-09 10:30:26 - Zarządzenie Nr 44/2011 z 02.06.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanych garażami, oznaczonych numerami geodezyjnymi 21/22 i 21/23... (1.14 MB)
2011-06-16 12:23:58 - Zarządzenie Nr 45/2011 z 02.06.2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie miasta Chojnowa (1.88 MB)
2011-08-12 09:54:53 - Zarządzenie Nr 46/2011 z 06.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez UM w Chojnowie (1.18 MB)
2011-08-12 09:57:43 - Zarządzenie Nr 47/2011 z 06.06.2011 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Chojnowie (3.02 MB)
2011-06-16 12:26:01 - Zarządzenie Nr 48/2011 z 14.06.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu... (1.30 MB)
2011-08-12 10:00:12 - Zarządzenie Nr 49/2011 z 14.06.2011 w sprawie ustalenia wysokości kary porządkowej (743.31 kB)
2011-08-12 10:01:27 - Zarządzenie Nr 50/2011 z 21.06.2011 w sprawie zmiany układy wykonawczego (1.78 MB)
2011-08-12 10:03:14 - Zarządzenie Nr 51/2011 z 21.06.2011 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych... (541.33 kB)
2011-08-12 10:05:24 - Zarządzenie Nr 52/2011 z 30.06.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (4.84 MB)
2011-08-12 10:27:48 - Zarządzenie Nr 53/2011 z 30.06.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. MOKSiR, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne za 2010 r. (7.68 MB)
2011-08-12 10:29:43 - Zarządzenie Nr 54/2011 z 01.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (2.09 MB)
2011-08-12 10:31:23 - Zarządzenie Nr 55/2011 z 06.06.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 340/5,... (1.03 MB)
2011-08-12 10:33:02 - Zarządzenie Nr 56/2011 z 06.07.2011 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych..... (660.10 kB)
2011-08-12 10:34:11 - Zarządzenie Nr 58/2011 z 15.07.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (1.46 MB)
2011-08-12 10:35:45 - Zarządzenie Nr 59/2011 z 20.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu położonego przy ul. Samorządowej - obręb 3 m. Chojnowa.... (1002.90 kB)
2011-08-12 10:37:44 - Zarządzenie Nr 60/2011 z 20.07.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się... (1.99 MB)
2011-08-12 10:41:31 - Zarządzenie Nr 61/2011 z 21.07.2011 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Gminy Miejskiej Chojnów (334.16 kB)
2011-08-12 10:43:21 - Zarządzenie Nr 62/2011 z 27.07.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Rynek 25-Niemcewicza 2-Niemcewicza 2a... (1.02 MB)
2011-08-12 10:44:39 - Zarządzenie Nr 63/2011 z 29.07.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (1.91 MB)
2011-08-12 10:46:04 - Zarządzenie Nr 64/2011 z 01.08.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 277/1... (1.03 MB)
2011-10-27 11:57:01 - Zarządzenie Nr 65/2011 z 01.08.2011 w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości .... (3.30 MB)
2011-08-12 10:47:32 - Zarządzenie Nr 66/2011 z 01.08.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Kolejowej-cześć działki nr 450/11 (1.00 MB)
2011-08-12 10:49:44 - Zarządzenie Nr 67/2011 z 02.08.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (3.35 MB)
2011-08-12 10:51:33 - Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Chojnowa... (1.53 MB)
2011-08-12 10:53:17 - Zarządzenie Nr 69/2011 z 02.08.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości połozonej w Chojnowie przy ul. M. Ćwiklińskiej-część działki nr 50/4 (1.04 MB)
2011-08-12 10:55:00 - Zarządzenie Nr 70/2011 z 02.08.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości połozonych w Chojnowie przy ul. S. Wyspiańskiego... (1.34 MB)
2011-08-12 10:56:45 - Zarządzenie Nr 71/2011 z 02.08.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Adama Mickiewicza-część działki nr 21/13 (1.09 MB)
2011-08-12 10:58:12 - Zarządzenie Nr 72/2011 z 03.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Justyny Dudy, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (484.86 kB)
2011-08-12 10:59:15 - Zarządzenie Nr 73/2011 z 09.08.2011 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (512.96 kB)
2011-08-12 11:00:12 - Zarządzenie Nr 74/2011 z 09.08.2011 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (505.49 kB)
2011-08-12 11:01:14 - Zarządzenie Nr 75/2011 z 09.08.2011 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (506.54 kB)
2011-08-12 11:02:10 - Zarządzenie Nr 76/2011 z 09.08.2011 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (534.75 kB)
2011-08-19 11:29:23 - Zarządzenie Nr 77/2011 z 10.08.2011 w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (3.66 MB)
2011-10-27 13:03:24 - Zarządzenie Nr 78/2011 z 19.08.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (1.51 MB)
2011-10-27 13:04:42 - Zarządzenie Nr 79/2011 z 19.08.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (555.89 kB)
2011-10-27 13:07:20 - Zarządzenie Nr 80/2011 z 19.08.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (558.22 kB)
2011-10-27 13:19:55 - Zarządzenie Nr 82/2011 z 30.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.... (42.38 MB)
2011-10-27 13:20:58 - Zarządzenie Nr 83/2011 z 30.08.2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego (828.93 kB)
2011-11-09 09:38:49 - Zarządzenie Nr 84/11 z 31.08.2011 r. w sprawie korekty Zarządzenia Nr 78/11 z 19.08.2011 r. (1.10 MB)
2011-11-09 09:48:05 - Zarządzenie Nr 85/2011 z 31.08.2011 r. w sprawie zmany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (476.04 kB)
2011-11-09 09:51:08 - Zarządzenie Nr 86/2011 z 31.08.2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 (409.17 kB)
2011-11-09 10:15:03 - Zarządzenie Nr87/2011 z 5.09.2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr. dz. 340/2 obr. 4 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. (12.03 MB)
2011-11-09 10:18:54 - Zarządzenie Nr 88/2011 z 6.09.2011 r. w spawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych (1.87 MB)
2011-11-09 10:21:02 - Zarządzenie Nr 89/2011 z 7.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Wincentego Witosa 9 w Chojnow (149.29 kB)
2011-11-09 10:29:32 - Zarządzenie NR 90/2011 z 7.09.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 . (648.30 kB)
2011-11-09 10:24:55 - Zarządzenie Nr 91/2011 z 13.09.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (731.88 kB)
2011-11-09 10:32:54 - Zarządzenie Nr 92/2011 z 13.09.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2011 z 13.07.2011 r. dot. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych ... (247.55 kB)
2011-11-09 10:38:03 - Zarządzenie Nr 93/2011 z 16.09.2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu RP i Senaty RP zarządz (1.19 MB)
2011-11-09 10:39:33 - Zarządzenie Nr 94/2011 z 19.09.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (911.70 kB)
2011-11-09 10:45:47 - Zarządzenie Nr 95/2011 z 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r. (552.97 kB)
2011-11-09 10:47:11 - Zarządzenie Nr 96/2011 z 29.09.2011 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego (913.84 kB)
2011-11-09 10:49:01 - Zarządzenie 97/2011 z 30.09.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (1.25 MB)
2011-11-09 11:02:05 - Zarządzenie Nr 98/2011 z 5.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych ... (847.17 kB)
2011-11-09 10:53:41 - Zarządzenie Nr 99/2011 z 6.10.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (1.27 MB)
2011-11-09 11:07:23 - Zarządzenie Nr 100/2011 z 7.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (263.68 kB)
2011-11-09 11:08:33 - Zarządzenie Nr 101/2011 z 7.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu spisowego. (186.63 kB)
2011-11-09 11:11:19 - Zarządzenie Nr 103/2011 z 10.10.2011 r. w sprawie poszerzenia składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (200.89 kB)
2011-11-09 11:39:06 - Zarządzenie Nr 104/2011 z 11.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót instalacyjnych związanych z remontem kolektorów w kotłowni gazowej w budynku Rynek 20 (182.04 kB)
2011-11-09 11:19:00 - Zarządzenie Nr 105/2011 z 17.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ul: Asnyka ... (186.38 kB)
2011-11-09 11:41:39 - Zarządzenie Nr 106/2011 z 17.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi. (851.11 kB)
2011-11-09 11:43:23 - Zarządzenie Nr 107/2011 z 20.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów ... (380.63 kB)
2011-11-09 11:55:48 - Zarządzenie Nr 108/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (629.79 kB)
2011-11-09 11:58:19 - Zarządzenie Nr 109/2011 z 31.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej nr. dz. 185/25 ... (600.12 kB)
2011-11-09 12:02:21 - Zarządzenie Nr 110/2011 z 31.10.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011. (438.17 kB)
2011-11-15 13:22:20 - Zarządzenie Nr 111/2011 z 4.11.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/07 z 26.09.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (149.29 kB)
2011-11-09 12:06:37 - Zarządzenie Nr 112/2011 z 4.11.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Wincentego Witosa - część dz. 21/24. (489.09 kB)
2011-11-09 12:08:47 - Zarządzenie Nr 113/2011 z 4.11.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Chojnowie przy ul. Parkowej - część dz. nr 30/3 (650.25 kB)
2011-12-20 11:58:24 - Zarządzenie Nr 114/2011 z 08.11.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (2.30 MB)
2011-11-15 12:51:23 - Zarządzenie Nr 115/2011 z 8.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów znajdującego się w budynku przy ul. Legnickiej 75 ... (476.04 kB)
2011-11-15 12:53:42 - Zarządzenie Nr 116/2011 z 9.11.2011 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego (409.17 kB)
2011-11-15 12:58:38 - Zarządzenie Nr 117/2011 z 14.11.2011 r. w sprawie przedłożenia budżetu Miasta Chojnowa na 2012 rok (12.03 MB)
2011-11-15 13:25:55 - Zarządzenie Nr 118/2011 z 14.11.2011 r. w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa (1.87 MB)
2011-12-28 11:33:08 - Zarządzenie Nr 119/2011 z 16.11.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (4.63 MB)
2011-12-28 11:39:09 - Zarządzenie Nr 120/2011 z 15.11.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (1.92 MB)
2011-12-28 11:41:13 - Zarządzenie Nr 121/2011 z 22.11.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 380/8.... (1.02 MB)
2011-12-28 11:42:53 - Zarządzenie Nr 122/2011 z 23.11.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanego zadania pod nazwą"Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego.... (466.79 kB)
2011-12-28 11:46:05 - Zarzązdenie Nr 123/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargu lokalu uzytkowego nr 1A, połozonego w budynku przy ul. Samorządowej 4 A,B,C... (1.03 MB)
2011-12-28 11:47:49 - Zarządzenie Nr 124/2011 z 24.11.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu... (991.25 kB)
2011-12-28 11:49:16 - Zarządzenie Nr 125/2011 z 28.11.2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego (859.92 kB)
2011-12-28 11:53:45 - Zarządzenie Nr 126/2011 z 30.11.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (5.58 MB)
2011-12-28 11:55:23 - Zarządzenie Nr 127/2011 z 01.12.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej .... (388.72 kB)
2011-12-28 11:57:17 - Zarządzenie Nr 129/2011 z 19.12.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (3.98 MB)
2011-12-28 11:58:58 - Zarządzenie Nr 130/2011 z 20.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wymianą inst.elektrycznej.... (383.82 kB)
2012-01-30 12:45:28 - Zarządzenie Nr 131/2011 z 22.12.2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego (1.15 MB)
2012-01-30 12:47:40 - Zarządzenie Nr 132/2011 z 22.12.2011 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC (493.85 kB)
2012-01-30 12:57:22 - Zarządzenie Nr 133/2011 z 28.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku usługowego "Dom Schrama"... (453.90 kB)
2012-01-30 12:59:51 - Zarządzenie Nr 134/2011 z 29.12.2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego (1.11 MB)
2012-01-30 13:01:09 - Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie powołania komisji ds. wyceny środków trwałych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnowie (341.68 kB)
2012-01-30 13:02:42 - Zarządzenie Nr 136/2011 z 29.12.2011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia dodatkowego spisu pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (248.88 kB)
2012-01-30 13:05:24 - Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcówlokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów,... (1.67 MB)
2012-01-30 13:07:27 - Zarządzenie Nr 138/2011 z 30.12.2011 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2011 (4.88 MB)
2012-01-30 13:08:47 - Zarządzenie Nr 140/2011 z 30.12.2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (409.18 kB)
2012-01-30 13:10:27 - Zarządzenie Nr 141/2011 z 30.12.2011 w sprawie zlecenia MOPS w Chojnowie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (321.67 kB)

Ilość odwiedzin: 8394
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2011-01-25 14:03:51
Data udostępnienia informacji: 2011-01-25 14:03:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:14:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner