logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-02-02 12:46:50 - Uchwała Nr XVI/71/12 RM Chojnowa z 26.01.2012 w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Michała Sładkiewicza na dyrektora CHZGKiM (880.31 kB)
2012-04-10 13:06:05 - Uchwała Nr XVII/72/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (439.61 kB)
2012-04-10 13:07:26 - Uchwała nr XVII/73/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (311.99 kB)
2012-04-10 13:08:16 - Uchwała nr XVII/74/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach ini (409.72 kB)
2012-04-10 13:09:04 - Uchwała nr XVII/75/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania (568.23 kB)
2012-04-10 13:10:20 - Uchwała nr XVII/76/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Cho (3.18 MB)
2012-04-10 13:11:11 - Uchwała nr XVII/77/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na tereni (528.02 kB)
2012-04-10 13:12:31 - Uchwała nr XVII/78/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa (4.18 MB)
2012-04-10 13:13:40 - Uchwała nr XVII/79/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok (4.00 MB)
2012-07-03 10:34:59 - Uchwała Nr XVIII/80/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok (83.94 kB)
2012-07-03 10:36:32 - Uchwała Nr XIX/81/12 Rady MIejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną (12.35 kB)
2012-07-03 10:38:00 - Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (14.55 kB)
2012-07-03 10:39:27 - Uchwała Nr XIX/83/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie (138.17 kB)
2012-07-03 10:41:38 - Uchwała Nr XIX/84/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (20.92 kB)
2012-07-03 10:43:10 - Uchwała Nr XIX/85/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (122.31 kB)
2012-07-03 10:45:48 - Uchwała Nr XIX/86/12 Rady MIejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa. (176.60 kB)
2012-09-24 12:55:54 - Uchwała Nr XX/87/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012r. (271.54 kB)
2012-09-24 12:56:37 - Uchwała Nr XX/88/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa. (174.85 kB)
2012-09-24 12:57:04 - Uchwała Nr XX/89/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu (15.92 kB)
2012-09-24 12:57:25 - Uchwała Nr XX/90/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za rok 2011r. (16.30 kB)
2012-09-24 12:57:48 - Uchwała Nr XXI/91/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.08.2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Chojnów. (32.24 kB)
2012-09-24 12:58:18 - Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (197.25 kB)
2012-09-24 12:58:48 - Uchwała XXI/93/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/241/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (17.30 kB)
2012-10-24 12:49:53 - Uchwała Nr XXII/94/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. (2.24 MB)
2012-10-24 12:50:26 - Uchwała Nr XXII/95/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej w Chojnowie (107.57 kB)
2012-10-24 12:51:16 - Uchwała Nr XXII/96/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Rejonowej w Chojnowie (17.46 kB)
2012-10-24 12:51:56 - Uchwała Nr XXII/97/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Gminie i Miastu Gryfów Śląski pomocy finansowej w związku ze stratami powstałymi w wyniku powodzi. (18.35 kB)
2012-10-24 12:52:31 - Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (26.55 kB)
2012-10-24 12:53:09 - Uchwała Nr XXII/99/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa (25.40 kB)
2012-10-24 12:53:37 - Uchwała Nr XXII/100/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (57.25 kB)
2012-12-12 10:03:26 - Uchwała Nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Chojnowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranyc (294.08 kB)
2012-12-12 10:04:17 - Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (554.54 kB)
2012-12-12 10:04:49 - Uchwała XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (195.27 kB)
2012-12-12 10:05:20 - Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (482.15 kB)
2012-12-12 10:05:53 - Uchwała Nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego (135.17 kB)
2012-12-12 10:06:32 - Uchwała Nr XXIV/106/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi (776.33 kB)
2012-12-12 10:07:02 - Uchwała Nr XXIV107/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. (406.33 kB)
2012-12-12 10:07:30 - Uchwała Nr XXIV/108/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych ko (291.28 kB)
2012-12-12 10:08:14 - Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i roliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na te (140.12 kB)
2012-12-12 10:08:43 - Uchwała Nr XXIV/110/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (108.42 kB)
2012-12-12 10:09:24 - Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa. (1.14 MB)
2012-12-12 10:09:56 - Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2012 rok. (559.20 kB)
2013-01-14 13:04:14 - Uchwała Nr XXV/113/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie włączenia do Gminy Miejskiej Chojnów do polsko – niemieckiej współpracy przygranicznej. (62.23 kB)
2013-01-14 13:04:58 - Uchwała Nr XXV/114/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (1.27 MB)
2013-01-14 13:05:26 - Uchwała Nr XXV/115/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowago kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. (123.52 kB)
2013-01-14 13:06:28 - Uchwała Nr XXV/116/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019 Miasta Chojnowa. (1.22 MB)
2013-01-14 13:07:10 - Uchwała Nr XXV/ 117/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa. (760.94 kB)
2013-01-14 13:07:45 - Uchwała Nr XXV/118/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 Miasta Chojnowa. (1.01 MB)
2013-01-14 13:08:46 - Uchwała Nr XXV/119/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2013. (2.97 MB)

Ilość odwiedzin: 8981
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 08:37:48
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 08:37:48
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 10:13:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner