logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-01-31 14:56:42 - Zarządzenie Nr 1/2012 z 03.01.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21... (1.15 MB)
2012-01-31 15:00:34 - Zarządzenie Nr 2/2012 z 05.01.2012 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2012 (9.55 MB)
2012-01-31 15:04:25 - Zarządzenie Nr 3/2012 z 10.01.2012 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Dąbrowskiego - część działki nr 11/6 (1.00 MB)
2012-01-31 15:05:41 - Zarządzenie Nr 4/2012 z 10.01.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1006.65 kB)
2012-01-31 15:07:07 - Zarządzenie Nr 5/2012 z 16.01.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego... (423.61 kB)
2012-01-31 15:09:21 - Zarządzenie Nr 6/2012 z 17.01.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (2.64 MB)
2013-01-15 13:30:13 - Zarządzenie Nr 7/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenia miasta Chojnowa na 2012 rok. (656.99 kB)
2012-01-31 15:10:48 - Zarządzenie Nr 8/2012 z 25.01.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1... (1.01 MB)
2012-02-02 12:48:57 - Zarządzenie Nr 9/2012 z 25.01.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie (967.54 kB)
2012-02-22 11:14:52 - Zarządzenie Nr 10/2012 z 30.01.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów.... (2.60 MB)
2012-02-22 11:15:37 - Zarządzenie Nr 11/2012 z 30.01.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży położonych przy ul. Dąbrowskiego i Drzymały .... (1017.02 kB)
2012-02-22 11:17:02 - Zarządzenie Nr 12/2012 z 31.12.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1.23 MB)
2012-02-22 11:21:56 - Zarządzenie Nr 13/2012 z 02.02.2012 w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 (757.47 kB)
2012-02-22 11:22:53 - Zarządzenie Nr 14/2012 z 02.02.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów... (1.46 MB)
2012-02-22 11:23:40 - Zarządzenie Nr 15/2012 z 10.02.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych.... (1.31 MB)
2012-02-22 11:24:22 - Zarządzenie Nr 16/2012 z 15.02.2012 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (1.19 MB)
2012-02-27 14:15:25 - Zarządzenie Nr 17/2012 z 27.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Chojnowa określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadan (255.75 kB)
2012-03-26 11:27:57 - Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 27.02.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na tereni (1.45 MB)
2012-03-26 11:30:24 - Zarządzenie Nr 19/2012 z 27.02.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie mia (1.50 MB)
2012-03-26 11:32:20 - Zarządzenie Nr 20/2012 z 29.02.2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (2.97 MB)
2012-03-26 11:33:47 - Zarządzenie Nr 21/2012 z 29.02.2012 w sprawie wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2012 roku (470.75 kB)
2012-03-26 11:36:29 - Zarządzenie Nr 22/2012 z 6.03.2012r. zmieniające Zarządzenie w sparwie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów znajduj (509.35 kB)
2012-03-26 11:38:18 - Zarządzenie Nr 23/2012 z 20.03.2012r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2012 r. (1.63 MB)
2012-03-26 11:41:09 - Zarządzenie Nr 24/2012 z 20.03.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części elewacji budynku przy ul. Chmielnej 2 w Choj (400.64 kB)
2012-06-15 08:44:49 - Zarządzenie Nr 25/2012 z 09.05.2012r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2011 (14.15 MB)
2012-06-15 09:08:01 - Zarządzenie Nr 26/2012 z 26.03.2012 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Miasto Ch (55.63 kB)
2012-06-15 12:43:19 - Zarządzenie Nr 27/2012 z 28.03.2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03.01.2011 r. (13.50 kB)
2012-06-15 12:44:39 - Zarządzenie Nr 28/2012 z 28.03.2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (72.12 kB)
2012-06-15 12:45:28 - Zarządzenie Nr 29/2012 z 30.03.2012 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego (59.16 kB)
2012-06-15 12:48:50 - Zarządzenie Nr 30/2012 z 11.04.2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców garaży stanowiących mienie komunalne, (45.84 kB)
2012-06-15 12:52:01 - Zarządzenie Nr 31/2012 z 16.04.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 25.04.2012 r. dla postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki (18.97 kB)
2012-06-15 12:53:38 - Zarządzenie Nr 32/2012 z 16.04.2012 r. w spr. wyboru oferty o otwartym konkursie ofert na realiz. zadan.publ. na terenie miasta Chojnowa w 2012 r. (18.49 kB)
2012-06-15 12:55:39 - Zarządzenie Nr 33/2012 z 17.04.2012 r. zmieniające Zarządzenie Burm. Miasta Chojnowa w sprawie wykazu budynków i lokali mieszk. wyłączonych ze sprzedaży (22.83 kB)
2012-06-15 12:56:44 - Zarządzenie Nr 34/2012 z 23.04.2012 r. w sprawie zmiany w Budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (165.78 kB)
2012-06-15 12:58:32 - Zarządzenie Nr 35/2012 z 26.04.2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchom. zabudow. garażem, oznaczonej nr geodezyjnym 342 (47.49 kB)
2012-06-15 13:00:55 - Zarządzenie Nr 36/2012 z 26.04.2012 r. w spr. przezn. do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkal., będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (142.76 kB)
2012-06-15 13:02:28 - Zarządzenie Nr 37/2012 z 8.05.2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2011 (191.94 kB)
2012-06-15 13:06:18 - Zarządzenie Nr 38/2012 z 9.05.2012 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie (21.32 kB)
2012-06-15 13:26:31 - Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie (21.47 kB)
2012-06-15 13:27:58 - Zarządzenie Nr 40/2012 z 01.05.2012 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (20.86 kB)
2012-06-15 13:29:14 - Zarządzenie Nr 41/2012 z 9.05.2012 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. (19.07 kB)
2012-06-15 13:32:01 - Zarządzenie Nr 42/2012 z 11.05.2012 r. w spr. złożenia oświad. woli w związku z przyszłą zamianą części nieruchom. stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów, w zamian za części ni (32.94 kB)
2012-06-15 13:32:56 - Zarządzenie Nr 43/2012 z 15.05.2012 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego (33.66 kB)
2012-06-15 13:35:01 - Zarządzenie Nr 44/2012 z 16.05.2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 7, położonego w budynku przy ul. Drzymały 2 w Chojnowie wraz ze sprzedażą grunt (50.17 kB)
2012-06-15 13:39:03 - Zarządzenie Nr 45/2012 z 16.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchom. niezabudowanych, oznaczonych nr geodezyjnymi 466/1, 466/2 ... (52.43 kB)
2012-06-15 13:40:50 - Zarządzenie Nr 46/2012 z 17.05.2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (80.91 kB)
2012-06-15 13:42:41 - Zarządzenie Nr 47/2012 z 21.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchom. położonej w Chojnowie przy ul. M. Reja - część działki nr 321/13 (46.75 kB)
2012-06-15 13:44:43 - Zarządzenie Nr 48/2012 z 23.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finans. Instytucji Kultury tj. MOKSiR, Miejskiej Biblioteki Pub. i Muzeum Regionalnego za 2011 r. (275.85 kB)
2012-06-15 13:47:31 - Zarządzenie Nr 49/2012 z 29.05.2012 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót bud. związanych z budową sieci wodociąg., kanaliz. sanit. i deszczowej na terenie projektowanego (21.21 kB)
2012-05-31 12:13:44 - Zarządzenie Nr 50/2012 z 30.05.2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust.1, pkt 2 lit. a,b,c,d,f,g. (65.06 kB)
2012-06-18 08:23:33 - Zarządzenie Nr 51/2012 z 31.05.2012 r. w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (69.94 kB)
2012-06-18 08:25:39 - Zarządzenie Nr 52/2012 z 01.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie. (41.82 kB)
2012-06-18 08:34:44 - Zarządzenie Nr 53/2012 z 5.06.2012 r. w spr. podania do publ.wiadom. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu (48.74 kB)
2012-06-18 08:37:19 - Zarządzenie Nr 54/2012 z 5.06.2012 r. w spr. podania do publ. wiadom. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - lokal użytkowy nr 1A, położony w budynku przy ul. Drzym (50.25 kB)
2012-06-18 08:38:53 - Zarządzenie Nr 55/2012 z 5.06.2012 r. w spr. podania do publ. wiadom. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 377/3 (43.11 kB)
2012-06-18 08:42:04 - Zarządzenie Nr 56/2012 z 5.06.2012 r. w spr. podania do publ. wiadom. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu - działka nr 457/7 (43.11 kB)
2012-06-18 08:43:00 - Zarządzenie Nr 58/2012 z 5.06.2012 r. w sprzwie zmiany układu wykonawczego. (32.62 kB)
2012-06-18 08:44:49 - Zarządzenie Nr 59/2012 z 6.06.2012 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkal., będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach położ (90.92 kB)
2012-09-04 16:03:21 - Zarządzenie Nr 60/2012 z 19.06.2012r. w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchom.położonej w Chojnowie (23.09 kB)
2012-09-04 16:05:05 - Zarządzenie Nr 61/2012 z 28.06.2012 r. w spr. zmiany układu wykonawczego (91.92 kB)
2012-09-04 16:06:48 - Zarządzenie Nr 62/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (324.52 kB)
2012-09-04 16:08:42 - Zarządzenie Nr 63/2012 z 02.07.2012 r. w spr.powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budow.związanych z rozbudową cmentarza (12.21 kB)
2012-09-04 16:10:37 - Zarządzenie Nr 64/2012 z 02.07.2012 r. w spr.przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkal. będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów (41.35 kB)
2012-09-04 16:14:34 - Zarządzenie Nr 65/2012 z 06.07.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkal. będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w budynkach poł (28.26 kB)
2012-09-04 16:15:58 - Zarządzenie Nr 66/2012 z 10.07.2012 r. w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości poł. w Chojnowie (23.88 kB)
2012-09-04 16:17:29 - Zarządzenie Nr 67/2012 z 10.07.2012 r. w spr.wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchom.poł. w Chojnowie przy ul. Chmielnej (16.10 kB)
2012-09-04 16:19:00 - Zarządzenie Nr 68/2012 z 10.07.2012 r. w spr. dokonania w drodze zamiany wzajemnego przeniesienia prawa własności części nieruchom. stanowiących własność Gminy (14.73 kB)
2012-09-04 16:20:12 - Zarządzenie Nr 69/2012 z 13.07.2012 r. w spr.powołania komisji egzamin. dla Pani Dominiki Iwanickiej-Mastalerz (12.10 kB)
2012-09-04 16:22:48 - Zarządzenie Nr 70/2012 z 13.07.2012 r. w spr.powołania komisji egzam.dla Pani Agnieszki Perchaluk (11.95 kB)
2012-09-04 16:24:06 - Zarządzenie Nr 71/2012 z 13.07.2012 r. w spr. powołania komisji egzam. dla Pani Anety Czapskiej (11.97 kB)
2012-09-04 16:25:04 - Zarządzenie Nr 72/2012 z 13.07.2012 r. w spr. powołania komisji egzam. dla Ks. Jarosława Góreckiego (12.48 kB)
2012-09-04 16:26:06 - Zarządzenie Nr 73/2012 z 13.07.2012 r. w spr. tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta Chojnowa (14.34 kB)
2012-09-04 16:27:14 - Zarządzenie Nr 74/2012 z 16.07.2012 r. w spr.przeniesienia prawa własności nieruchom. stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów (13.56 kB)
2012-09-04 16:28:17 - Zarządzenie Nr 75/2012 z 17.07.2012 r. w spr. zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (104.23 kB)
2012-09-04 16:29:31 - Zarządzenie Nr 77/2012 z 25.07.2012 r. w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości (20.90 kB)
2012-09-04 16:31:00 - Zarządzenie Nr 78/2012 z 31.07.2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012 (56.74 kB)
2012-09-04 16:32:57 - Zarządzenie Nr 79/2012 w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę (30.77 kB)
2012-09-04 16:34:20 - Zarządzenie Nr 80/2012 z 02.08.2012 r. w spr. przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchom. (21.37 kB)
2012-09-24 10:32:45 - Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (28.49 kB)
2012-09-24 10:33:45 - Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (28.10 kB)
2012-09-24 10:34:55 - Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (25.11 kB)
2012-09-24 10:35:25 - Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (25.12 kB)
2012-09-24 10:36:02 - Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie (25.65 kB)
2012-09-24 10:36:31 - Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnó (51.21 kB)
2012-09-24 10:37:15 - Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zagórniak. (17.78 kB)
2012-09-24 10:37:52 - Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elenie Kiełbasińskiej (17.76 kB)
2012-09-24 10:38:28 - Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Banaś (17.87 kB)
2012-09-24 10:39:06 - Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (47.25 kB)
2012-09-24 10:39:37 - Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (105.17 kB)
2012-09-24 10:40:04 - Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (28.83 kB)
2012-09-24 10:58:01 - Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej (627.33 kB)
2012-09-24 10:59:01 - Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (36.59 kB)
2012-09-24 10:59:39 - Zarządzenie Nr 952012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.08.2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (57.60 kB)
2012-09-24 11:01:29 - Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.08.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych zawiązanych z modernizacja instalacji wody zimnej, ci (18.80 kB)
2013-01-15 13:50:07 - Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenia miasta Chojnowa na 2012 r. (462.38 kB)
2012-09-24 11:01:58 - Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (58.07 kB)
2012-11-08 13:31:13 - Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Choj (238.36 kB)
2012-11-08 13:31:48 - Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa dnia 25 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Choj (291.83 kB)
2012-11-08 13:32:17 - Zarządzenie Burmistrza Nr 102/2012 z dnia 26.09.2012r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z rewitalizacją/rewaloryzacją obszaru Rynku miejskiego (125.28 kB)
2012-11-08 13:32:47 - Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie wymiany układu wykonawczego. (189.50 kB)
2012-11-08 13:33:23 - Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (803.47 kB)
2012-11-08 13:33:59 - Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Chojno (474.00 kB)
2012-11-08 13:34:44 - Zarządzenie Nr106/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 października 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w formie przetargu nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Cho (391.88 kB)
2012-11-08 13:35:19 - Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 października 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. (266.34 kB)
2012-11-08 13:46:40 - Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 października 2012r. w sprawie opinii dotyczącej opłat za wywóz nieczystości stałych oraz składowanie ich na składowisku odpadów. (117.62 kB)
2012-11-08 13:47:26 - Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 października 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony położonej w Chojnowie przy ul. Wojska Polskieg (267.80 kB)
2012-11-08 13:48:05 - Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 października 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. (273.39 kB)
2012-11-08 13:52:16 - Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (3.54 MB)
2013-01-15 14:00:58 - Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi (170.62 kB)
2012-11-08 14:27:29 - Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2012r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Chojnowie przy ul (291.64 kB)
2012-11-08 14:28:02 - Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z wyrównaniem terenu przy ul. Kraszewskiego działka Nr 22/59 o pow (88.45 kB)
2013-01-15 14:45:07 - Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia opłat z tytułu wypozyczenia wyposażenia w "Domu Schrama" w Chojnowie przy ul. Rynek 20. (753.32 kB)
2012-11-08 14:28:37 - Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta chojnowa z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskie (683.36 kB)
2012-11-23 13:58:31 - Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (1004.40 kB)
2012-11-23 14:02:31 - Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostepnienia sal i pomieszczeń w "Domu Schrama" w Chojnowie. (1.45 MB)
2012-11-23 14:03:18 - Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (166.82 kB)
2012-11-23 14:03:54 - Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (289.20 kB)
2012-11-23 14:06:21 - Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedłożenia projektu budzetu Miasta Chojnowa na 2013 rok. (6.80 MB)
2012-11-23 14:07:22 - Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (1.08 MB)
2012-12-13 13:34:40 - Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (412.61 kB)
2012-12-13 13:35:26 - Zarządzenie Burmistrza Nr 124/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 prz (98.78 kB)
2012-12-13 13:36:01 - Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1 (322.30 kB)
2012-12-13 13:36:33 - Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji użyczonego sprzętu o oprogramowania stanowiska w systemie obsługi obywatela. (143.54 kB)
2012-12-13 13:37:07 - Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. (68.29 kB)
2012-12-13 13:37:42 - Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/12, (411.29 kB)
2012-12-13 13:38:14 - Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (356.17 kB)
2012-12-13 13:38:48 - Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1A, położonego w budynku przy ul. Kośc (324.38 kB)
2012-12-13 13:39:59 - Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Mista Chojnowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (711.02 kB)
2013-01-15 14:51:21 - Zarządzenie Nr 132/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zagospodarowania mienia w postaci znalezionych srebrnych monet niemieckich III Rzeszy. (106.67 kB)
2012-12-13 13:40:33 - Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie z miany Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (409.64 kB)
2013-01-14 13:11:28 - Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (635.44 kB)
2013-01-15 14:54:05 - Zarządenie Nr 135/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (315.57 kB)
2013-01-14 13:12:40 - Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (539.69 kB)
2013-01-14 13:13:18 - Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (242.04 kB)
2013-01-15 14:55:35 - Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w gospodarce majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za p (70.81 kB)
2013-01-23 12:08:13 - Zarządzenie Nr 139/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego (155.76 kB)
2013-01-15 14:57:50 - Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2012. (900.90 kB)
2013-01-15 14:58:52 - Zarządzenie Nr 141/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (127.18 kB)
2013-01-15 14:59:39 - Zarządzenia Nr 142/12 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. (83.52 kB)
2013-01-14 13:14:04 - Zarządzenie Nr143/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC. (123.71 kB)

Ilość odwiedzin: 8308
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 08:38:44
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 08:38:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-23 12:09:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner