logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-02-04 14:10:11 - Uchwała Nr XXVI/120/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi d (794.49 kB)
2013-02-04 14:11:09 - Uchwała Nr XXVI/121/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013. (76.23 kB)
2013-02-04 14:25:27 - Załącznik do Uchwała Nr XXVI/121/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013 (3.69 MB)
2013-02-04 14:27:13 - Uchwała Nr XXVI/122/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie do załatwiania in (288.80 kB)
2013-02-04 14:27:39 - Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta (83.47 kB)
2013-02-04 14:28:11 - Uchwała Nr XXVI/124/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie (497.42 kB)
2013-02-04 14:28:40 - Uchwała Nr XXVI/125/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (121.24 kB)
2013-02-04 14:29:07 - Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów k (334.88 kB)
2013-02-04 14:29:41 - Uchwała Nr XXVI/127/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stwaki (144.64 kB)
2013-02-04 14:30:06 - Uchwała Nr XXVI/128/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (145.25 kB)
2013-02-04 14:30:32 - Uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego doprowadzania ścieków obowiązujących n (152.17 kB)
2013-04-15 09:59:16 - Uchwała Nr XXVII/ 130/ 13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w (608.96 kB)
2013-04-15 10:00:15 - Uchwała Nr XXVII/131/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w C (597.29 kB)
2013-04-15 10:01:13 - Uchwała Nr XXVII/132/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (668.59 kB)
2013-04-15 10:15:39 - Uchwała Nr XXVII/133/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie złożenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (629.98 kB)
2013-04-15 10:16:37 - Uchwała Nr XXVII/134/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013r. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzan (548.87 kB)
2013-04-15 10:18:17 - Uchwała Nr XXVII/135/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (809.72 kB)
2013-04-15 10:21:45 - Uchwała Nr XXVII/136/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (5.86 MB)
2013-04-15 13:10:20 - Uchwała Nr XX/VII/137/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (3.60 MB)
2013-04-15 13:11:16 - Uchwała Nr XXVII/138/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (2.49 MB)
2013-04-15 13:12:48 - Uchwała Nr XXVII/139/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007-2013. (5.86 MB)
2013-04-15 13:13:23 - Uchwała Nr XXVII/140/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na tere (486.96 kB)
2013-04-15 13:14:03 - Uchwała Nr XXVII/141/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Juliana Mrozika Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie (947.27 kB)
2013-04-25 12:08:41 - Uchwała Nr XXVIII/142/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki ta (502.96 kB)
2013-04-25 12:10:41 - Uchwała Nr XXVIII/143/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2013 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk (450.84 kB)
2013-04-25 12:11:39 - Uchwała Nr XXVIII/144/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2013 r. W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (438.99 kB)
2013-06-24 10:56:28 - Uchwała Nr XXIX/145/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2012. (795.50 kB)
2013-06-24 10:58:19 - Uchwała Nr XXIX/146/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechniania herbu Miasta Chojnowa. (177.60 kB)
2013-06-24 10:59:49 - Uchwała Nr XXIX/147/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), Przeznaczonyc (420.84 kB)
2013-11-21 09:37:28 - Uchwała Nr XXIX/148/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki n (440.80 kB)
2013-06-24 11:01:31 - Uchwała Nr XXIX/149/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (378.50 kB)
2013-06-24 11:02:37 - Uchwała Nr XXIX/150/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (3.07 MB)
2013-06-24 11:03:42 - Uchwała Nr XXIX/151/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (1.67 MB)
2013-11-26 09:40:19 - Uchwała Nr XXIX/152/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 maja 2013r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną. (662.85 kB)
2013-07-09 13:33:15 - Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżet (341.64 kB)
2013-07-09 13:34:35 - Uchwała Nr XXX/154/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2012 r. (363.98 kB)
2013-07-09 13:35:09 - Uchwała Nr XXX/155/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa (785.01 kB)
2013-07-09 13:35:56 - Uchwała Nr XXX/156/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (1.78 MB)
2013-07-09 13:36:49 - Uchwała Nr XXX/157/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komun (200.53 kB)
2013-07-09 13:38:13 - Uchwała Nr XXX/158/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata2013-2019 Miasta Chojnowa. (3.16 MB)
2013-07-09 13:39:41 - Uchwała Nr XXX/159/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (1.62 MB)
2013-07-09 13:40:21 - Uchwała Nr XXX 160/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Kłosa na dyrektora ChZGKiM. (489.06 kB)
2013-07-09 13:40:51 - Uchwała Nr XXXI/161/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania Ks. Prałatowi Tadeuszowi Jurkowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa”. (187.92 kB)
2013-10-10 10:58:10 - Uchwała Nr XXXII/162/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojno (16.12 kB)
2013-10-10 10:58:47 - Uchwała Nr XXXII/163/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarz (27.34 kB)
2013-10-10 10:59:35 - Uchwała Nr XXXII/164/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (308.83 kB)
2013-10-10 11:00:09 - Uchwała Nr XXXII/165/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasięgnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (27.56 kB)
2013-10-10 11:00:53 - Uchwała Nr XXXIII/166/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (263.20 kB)
2013-10-10 11:01:26 - Uchwała Nr XXXIII/167/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (174.34 kB)
2013-11-21 08:36:24 - Uchwała Nr XXXIV/168/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (129.54 kB)
2013-11-21 08:37:15 - Uchwała Nr XXXIV/169/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (235.04 kB)
2013-11-21 08:38:09 - Uchwała Nr XXXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (31.63 kB)
2013-11-21 08:40:03 - Uchwała Nr XXXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (64.19 kB)
2013-12-17 08:31:00 - Uchwała Nr XXXV/172/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi d (127.01 kB)
2013-12-17 08:31:39 - Uchwała Nr XXXV/173/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (14.44 kB)
2013-12-17 08:32:19 - Uchwała Nr XXXV/174/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa. (296.79 kB)
2013-12-17 08:42:36 - Uchwała Nr XXXV/175/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i (49.53 kB)
2013-12-17 08:43:23 - Uchwała Nr XXXV/176/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. (44.70 kB)
2013-12-17 08:44:49 - Uchwała Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonyc (23.86 kB)
2013-12-17 08:45:27 - Uchwała Nr XXXV/178/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (22.15 kB)
2013-12-17 08:46:04 - Uchwała Nr XXXV/179/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (227.25 kB)
2013-12-17 08:46:29 - Uchwała Nr XXXV/180/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (177.81 kB)
2014-01-13 09:38:19 - Uchwała Nr XXXVI/181/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2014-2020. (4.40 MB)
2014-01-13 09:39:34 - Uchwała Nr XXXVI/182/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących n (27.61 kB)
2014-01-13 09:39:58 - Uchwała Nr XXXVI/183/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Statutu Miasta Chojnowa. (25.67 kB)
2014-01-13 09:41:18 - Uchwała Nr XXXVI/184/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustalenia dyżurów radnych. (27.83 kB)
2014-01-13 09:41:40 - Uchwała Nr XXXVI/185/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. (148.24 kB)
2014-01-13 09:42:30 - Uchwała Nr XXXVI/186/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa. (275.47 kB)
2014-01-31 08:04:21 - Uchwała Nr XXXVI/187/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2014r. (3.92 MB)

Ilość odwiedzin: 10210
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07 08:16:48
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07 08:16:48
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 08:04:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner