logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-01-14 13:16:17 - Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (565.41 kB)
2013-01-24 09:29:15 - Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innym (168.35 kB)
2013-01-14 13:16:53 - Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie określenia opłat z tytułu wypozyczenia wyposażenia w "Domu Schrama" w Chojnowie przy ul. Rynek 20. (763.45 kB)
2013-01-24 09:31:35 - Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 222/33, poło (273.03 kB)
2013-01-24 09:32:18 - Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013. (181.84 kB)
2013-01-24 09:34:00 - Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (369.89 kB)
2013-02-05 13:24:52 - Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjny (280.86 kB)
2013-02-05 13:25:23 - Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany powierzchni użytkowej budynku oraz zmienay wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej p (415.84 kB)
2013-02-05 13:25:52 - Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenia miasta Chojnowa na 2013 rok. (560.25 kB)
2013-02-05 13:26:18 - Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Chojnów od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa uży (174.25 kB)
2013-02-05 13:26:54 - Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Spacerowej Nr 3 (194.48 kB)
2013-02-05 13:27:26 - Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w budynku przy ul. Grunwaldz (318.42 kB)
2013-02-05 13:27:54 - Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Sobieskiego Nr 9. (192.22 kB)
2013-02-13 08:37:02 - Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (134.40 kB)
2013-02-22 07:24:03 - Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lutego 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnó (536.49 kB)
2013-02-27 12:57:55 - Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lutego 2013r w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (208.59 kB)
2013-03-05 08:16:49 - Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2013r. W sprzawie oddania w trybie bezprzetargowym przynalezności do części lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy (1.24 MB)
2013-03-05 14:14:18 - Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 27.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożnych w otwartych konkursach ofert na realizację z (306.40 kB)
2013-03-05 14:16:31 - Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wnisków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację (315.52 kB)
2013-03-05 14:16:57 - Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 rok (110.56 kB)
2013-03-05 14:17:30 - Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (253.46 kB)
2013-03-05 14:18:05 - Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013 (500.10 kB)
2013-04-02 11:50:51 - Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie poszerzenia składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (92.90 kB)
2013-04-03 10:36:09 - Zarządzenie Nr 26/ 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Parkow (887.99 kB)
2013-04-03 10:37:58 - Zarządzenie Nr 27/ 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie : wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych. (2.66 MB)
2013-04-03 10:38:45 - Zarządzenie Nr 28/ 2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.90 MB)
2013-04-03 10:39:24 - Zarządzenie Nr 29/ 2013 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyłączenie z części wspólnych budynku nieruchomości położonej w Chojnowie przy pl. Ko (990.69 kB)
2013-04-03 11:17:20 - Zarządzenie Nr 30 / 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012. (9.27 MB)
2013-04-03 10:41:45 - Zarządzenie Nr 31/ 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze do bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 222/38, po (1.08 MB)
2013-04-03 14:29:02 - Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (1.69 MB)
2013-04-03 14:28:04 - Zarządzenie Nr 33/ 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. T. Ko (1.03 MB)
2013-04-15 13:55:40 - Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. M. Ćwi (1.01 MB)
2013-04-10 12:49:11 - Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.40 MB)
2013-04-15 13:56:52 - Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2013r. W sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w bud (1.08 MB)
2013-04-10 12:49:51 - Zarządzenie Nr 37/ 2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z remontem sieci wodociągowej na ul. Lubińsk (363.75 kB)
2013-04-15 13:21:34 - Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 kwietnia 2013 r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2013. (1.66 MB)
2013-04-15 13:22:01 - Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2013 rok (494.36 kB)
2013-04-15 13:58:13 - Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.52 MB)
2013-04-24 08:55:18 - Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalnie ścieków w Goliszowie”. (2.94 MB)
2013-05-16 13:11:56 - Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Racła (1.01 MB)
2013-05-16 13:13:05 - Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (2.80 MB)
2013-05-16 13:13:48 - Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2013r. W sprawie przedłużenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2012. (731.35 kB)
2013-05-16 13:14:20 - Zarządzenie Nr 45/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 maja 2013 r. W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w2013 roku. (452.95 kB)
2013-05-16 13:14:55 - Zarządzenie Nr 46/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2013r. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu – lokal mieszka (1.11 MB)
2013-05-16 13:15:44 - Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2013r. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu – prawo użytko (999.91 kB)
2013-05-29 11:56:45 - Zarządzenie Nr 48/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (697.15 kB)
2013-05-29 11:57:24 - Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Grodzkiej (502.11 kB)
2013-05-29 11:58:05 - Zarządzenia Nr 50/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (886.54 kB)
2013-05-29 11:58:38 - Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar (179.05 kB)
2013-05-29 11:59:18 - Zarządzenie Nr 52/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (824.98 kB)
2013-06-06 13:45:05 - Zarządzenie Nr 54/13 Burmistrza Miasta Chojnów z dnia 03 czerwca 2013r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędz (1.79 MB)
2013-06-24 10:54:10 - Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miej (3.47 MB)
2013-06-14 11:54:16 - Zarządzenie Nr 56/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia13 czerwca 2013r. zmieniające zarządz. w sprawie zagospodarowania mienia w postaci znalezionych srebrnych monet niemieckich III Rzeszy (239.05 kB)
2013-07-09 13:42:14 - Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży rzeczy najemcy lokal mieszkalny , będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, miesz (505.62 kB)
2013-07-09 13:42:52 - Zarządzenie Nr 58/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (866.83 kB)
2013-07-09 13:43:39 - Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.18 MB)
2013-07-24 12:01:06 - Zarządzenie Nr 60/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Giersok, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyc (248.46 kB)
2013-07-24 12:01:49 - Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kanabrockiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nau (248.21 kB)
2013-07-24 12:02:39 - Zarządzenie Nr 62/13 – korekta Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany z budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.18 MB)
2013-07-24 12:03:43 - Zarządzenie Nr 63/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mie (1.08 MB)
2013-07-24 12:04:33 - Zarządzenie Nr 64/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 33 (587.38 kB)
2013-07-24 12:05:21 - Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany z budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.68 MB)
2013-07-24 12:06:00 - Zarządzenie Nr 66/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. M. Ćwikl (545.98 kB)
2013-07-24 12:06:35 - Zarządzenie Nr 67/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia18 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legnickiej (562.69 kB)
2013-07-24 12:08:28 - Zarządzenie Nr 68/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony położonej w Chojnowie przy ul. Kolejowej – działki nr (552.60 kB)
2013-08-22 09:04:31 - Zarządzenia Nr 69/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (1.01 MB)
2013-08-22 09:05:35 - Zarządzenie Nr 70/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (1.08 MB)
2013-08-22 09:06:11 - Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (309.38 kB)
2013-08-22 09:06:41 - Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (281.88 kB)
2013-08-22 09:07:12 - Zarządzenie Nr 73/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (279.93 kB)
2013-08-22 09:07:54 - Zarządzenie Nr 74/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wynagrodzenia dla Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (274.81 kB)
2013-08-22 09:08:24 - Zarządzenie Nr 75/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r.w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. (280.10 kB)
2013-08-22 09:08:53 - Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (280.57 kB)
2013-08-22 09:09:32 - Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 sierpnia 2013. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (701.05 kB)
2013-10-10 10:08:16 - Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (68.90 kB)
2013-10-10 10:09:04 - Zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany niezabudowanej działki gruntu numer 360/1, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów na niezabudowa (36.91 kB)
2013-10-10 10:12:52 - Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej pr (18.10 MB)
2013-10-10 10:14:14 - Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (99.59 kB)
2013-10-10 10:15:04 - Zarządzenie Nr 82/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 września 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową nawierzchni drogowej, sieci (23.86 kB)
2013-10-10 10:15:54 - Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 450/1 (47.82 kB)
2013-10-10 10:16:50 - Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pięciu sztuk witaczy (u (17.41 kB)
2013-10-10 10:17:31 - Zarządzenie Nr 85/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Jarosław (57.89 kB)
2013-10-10 10:18:15 - Zarządzenie Nr 86/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy Rynku 34 w Ch (55.23 kB)
2013-10-10 10:18:58 - Zarządzenie Nr 87/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1A, położonego w budynku przy ul. Wincenteg (54.82 kB)
2013-10-10 10:19:37 - Zarządzenie Nr 88/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego nr 1A, położonego w budynku przy ul. Kolejowej (50.28 kB)
2013-10-10 10:20:27 - Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (109.55 kB)
2013-10-10 10:21:17 - Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Grodzk (50.58 kB)
2013-10-10 10:21:55 - Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ignace (62.24 kB)
2013-10-10 10:22:48 - Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 września 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej na (19.14 kB)
2013-10-10 10:43:01 - Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (128.23 kB)
2013-10-10 10:43:39 - Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (63.37 kB)
2013-10-10 10:51:47 - Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (102.32 kB)
2013-10-10 10:52:34 - Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. M. Kop (51.39 kB)
2013-10-10 10:53:41 - Zarządzenie Nr 97/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z dociepleniem elewacji budynku Przed (18.83 kB)
2013-10-17 09:02:56 - Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. (18.37 kB)
2013-10-17 09:04:59 - Zarządzenie Nr 99/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (17.47 kB)
2013-10-17 09:05:38 - Zarządzenie Nr 100/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (17.23 kB)
2013-10-17 09:06:15 - Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie. (17.52 kB)
2013-10-17 09:07:42 - Zarządzenie Nr 102/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdujących się w (53.11 kB)
2013-11-08 11:43:15 - Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa. (199.82 kB)
2013-11-08 11:44:46 - Zarządzenie Nr 104/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu kapitalnego (16.11 kB)
2013-11-08 11:45:29 - Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (86.59 kB)
2013-11-08 11:47:12 - Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi (30.58 kB)
2013-11-08 11:47:50 - Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie (101.69 kB)
2013-11-08 11:49:18 - Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z pracami konserwatorsko-remonto (18.19 kB)
2013-11-08 11:50:51 - Zarządzenie Nr 109/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (115.52 kB)
2013-11-08 11:51:33 - Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. T (74.85 kB)
2013-11-08 11:53:20 - Zarządzenie Nr 111/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem (56.70 kB)
2013-11-08 11:54:38 - Zarządzenie Nr 112/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (60.67 kB)
2013-11-08 11:55:21 - Zarządzenie Nr 113/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Choj (50.63 kB)
2013-11-21 08:41:31 - Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 listopada 2013r. w sprawie: obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczo (25.84 kB)
2013-11-21 08:42:29 - Zarządzenie Nr 115/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (81.20 kB)
2013-11-21 08:44:29 - Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (100.00 kB)
2013-12-18 11:28:04 - Zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok. (8.69 MB)
2013-12-18 11:28:45 - Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa. (430.47 kB)
2013-12-18 11:31:22 - Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (123.80 kB)
2013-12-18 11:32:04 - Zarządzenie Nr 120/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową dróg w ulicach: Konopnick (17.41 kB)
2013-12-18 11:40:16 - Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem szkolnego placu zabaw p (18.83 kB)
2013-12-18 11:40:52 - Zarządzenie Nr 122/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Legni (46.77 kB)
2013-12-18 11:41:57 - Zarządzenie Nr 123/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (43.96 kB)
2013-12-18 11:42:33 - Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (88.06 kB)
2013-12-18 11:43:21 - Zarządzenie Nr 125/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (157.92 kB)
2013-12-18 11:43:50 - Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Chojnowie przy ul. Wincentego Witosa 4, (30.25 kB)
2014-01-09 08:48:40 - Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2013. (63.71 kB)
2014-01-09 08:49:13 - Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd M (19.56 kB)
2014-01-09 08:49:37 - Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (45.21 kB)
2014-01-09 08:51:10 - Zarządzenie Nr 130/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz rejestru ryzyk w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. (95.82 kB)
2014-01-09 08:51:44 - Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Ch (53.05 kB)
2014-01-09 08:52:22 - Zarządzenie Nr 132/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (17.31 kB)
2014-01-09 08:52:58 - Zarządzenie Nr 133/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją alejek na cmentarzu ko (17.26 kB)
2014-01-09 08:53:18 - Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową zespołu zatok parkingowych (16.99 kB)
2014-01-09 08:53:42 - Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. (65.26 kB)

Ilość odwiedzin: 8542
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07 08:17:12
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07 08:17:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 08:53:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner