logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
minus Finanse gminy
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
   minus 2020
   minus 2021
   minus 2022
   minus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Finanse gminy > 2014

Załączniki do pobrania: 2014-02-25 12:01:12 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (74.50 kB)
2014-02-25 12:02:00 - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (56.21 kB)
2014-02-25 12:02:59 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie (38.49 kB)
2014-02-25 12:02:35 - Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (591.04 kB)
2014-02-25 12:03:26 - Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (287.01 kB)
2014-02-26 08:42:17 - Uchwała Nr II/50/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa. (60.89 kB)
2014-02-26 08:44:51 - Uchwała Nr II/48/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnowa. (294.63 kB)
2014-10-29 12:58:15 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI (65.47 kB)
2014-10-29 12:59:23 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (61.19 kB)
2014-10-29 13:00:20 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (460.02 kB)
2014-10-29 13:00:58 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (326.22 kB)
2014-10-29 13:01:39 - Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE (64.22 kB)
2015-02-23 12:48:19 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4.88 MB)
2015-02-23 12:53:52 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst (28.17 MB)
2015-02-23 12:55:43 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (2.28 MB)
2015-02-23 12:57:28 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych (1.76 MB)
2015-02-23 13:01:27 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst (16.35 MB)

Ilość odwiedzin: 5434
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 13:42:31
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 13:42:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 13:02:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner