logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-02-03 10:57:54 - Uchwała Nr XXXVIII/188/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa. (13.27 kB)
2014-02-03 10:58:18 - Uchwała Nr XXXVIII/189/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (12.58 kB)
2014-02-03 10:58:43 - Uchwała Nr XXXVIII/190/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2014 r. (66.86 kB)
2014-04-08 12:32:24 - Uchwała Nr XXXIX/191/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja (17.59 kB)
2014-04-08 12:33:04 - Uchwała Nr XXXIX/192/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. (23.58 kB)
2014-04-08 12:33:38 - Uchwała Nr XXXIX/193/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta C (166.56 kB)
2014-04-08 12:34:13 - Uchwała Nr XXXIX/194/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (14.54 kB)
2014-04-08 12:34:48 - Uchwała Nr XXXIX/195/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio (20.75 kB)
2014-04-08 12:35:37 - Uchwała Nr XXXIX/196/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów. (82.54 kB)
2014-04-08 12:36:25 - Uchwała Nr XXXIX/197/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzan (28.21 kB)
2014-04-08 12:37:11 - Uchwała Nr XXXIX/198/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa. (279.52 kB)
2014-04-08 12:37:49 - Uchwała Nr XXXIX/199/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (118.64 kB)
2014-04-08 12:38:26 - Uchwała Nr XXXIX/200/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad przyznawania nagrody sportowej dla uczniów. (72.45 kB)
2014-05-21 11:46:38 - Uchwała Nr XL/201/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (345.60 kB)
2014-05-21 11:47:21 - Uchwała Nr XL/202/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (163.67 kB)
2014-07-22 09:08:49 - Uchwała Nr XL/203/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa. (37.43 kB)
2014-07-22 09:09:36 - Uchwała Nr XL/204/14/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa. (104.10 kB)
2014-07-22 09:10:16 - Uchwała Nr XL/205/14/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów. (104.86 kB)
2014-07-22 09:10:56 - Uchwała Nr XL/206/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Rejonowej w Chojnowie. (23.72 kB)
2014-07-22 09:11:49 - Uchwała Nr XL/207/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2013. (192.51 kB)
2014-07-22 09:12:33 - Uchwała Nr XL/208/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (145.71 kB)
2014-07-22 09:13:04 - Uchwała Nr XL/209/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (362.24 kB)
2014-07-22 09:13:38 - Uchwała Nr XL/210/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (239.32 kB)
2014-07-22 09:14:12 - Uchwała Nr XL/211/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ch (28.06 kB)
2014-07-22 09:14:47 - Uchwała Nr XL/212/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania budżetu (30.47 kB)
2014-07-22 09:15:43 - Uchwała Nr XL/213/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za rok 2013. (30.90 kB)
2014-09-19 12:16:50 - Uchwała nr XLIII/214/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego. (104.14 kB)
2014-09-19 12:17:23 - Uchwała nr XLIII/215/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cho (685.19 kB)
2014-09-19 12:18:03 - Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w (1.04 MB)
2014-09-19 12:18:49 - Uchwała nr XLIII/217/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa. (2.12 MB)
2014-09-19 12:19:24 - Uchwała nr XLIII/218/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (1.11 MB)
2014-10-03 11:09:36 - Uchwała nr XLIV/219/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w (406.78 kB)
2014-10-03 11:10:24 - Uchwała nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. (414.78 kB)
2014-10-03 11:11:01 - Uchwała nr XLIV/221/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zago (957.08 kB)
2014-10-03 11:11:40 - Uchwała nr XLIV/222/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarz (540.78 kB)
2014-10-03 11:12:14 - Uchwała nr XLIV/223/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. (430.01 kB)
2014-10-03 11:13:12 - Uchwała nr XLIV/224/14 Rady Miejskiej Choinowa z dnia 25 września 2014r. W sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (3.77 MB)
2014-12-01 11:02:08 - Uchwała Nr XLV/225/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi (14.59 kB)
2014-12-01 11:02:56 - Uchwała NR XLV/226/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący (52.65 kB)
2014-12-01 11:03:50 - Uchwała NR XLV/227/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Legnica a Gminą Miejską Chojnów w sprawi (15.27 kB)
2014-12-01 11:04:21 - Uchwała NR XLV/228/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (188.47 kB)
2014-12-01 11:04:59 - Uchwała NR XLV/229/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (17.76 kB)
2014-12-01 11:05:31 - Uchwała NR XLV/230/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (57.37 kB)
2014-12-01 11:06:12 - Uchwała NR XLV/231/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (59.26 kB)
2015-01-27 10:26:04 - Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa. (13.19 kB)
2015-01-27 10:26:33 - Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa. (13.31 kB)
2015-01-27 10:27:04 - Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa. (13.57 kB)
2015-01-27 10:27:34 - Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa. (13.57 kB)
2015-01-27 10:28:05 - Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury. (16.13 kB)
2015-01-27 10:28:29 - Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa. (16.87 kB)
2015-01-27 10:29:06 - Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych. (15.38 kB)
2015-01-27 10:29:32 - Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (94.16 kB)
2015-01-27 10:29:58 - Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa. (14.18 kB)
2015-01-27 10:30:26 - Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (19.14 kB)
2015-01-27 10:31:00 - Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa. (193.03 kB)
2015-01-27 10:31:31 - Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (188.40 kB)
2015-01-27 10:32:01 - Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na te (17.06 kB)
2015-01-27 10:32:33 - Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzi (21.12 kB)
2015-01-27 10:33:01 - Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (187.19 kB)
2015-01-27 10:33:38 - Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (211.82 kB)
2015-10-16 10:02:57 - Uchwała Nr IV/17/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2015 rok. (372.18 kB)

Ilość odwiedzin: 8794
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 14:32:45
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 14:32:45
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 10:03:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner