logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-02-13 12:45:56 - Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczon (50.65 kB)
2014-02-13 12:47:31 - Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 4 (55.51 kB)
2014-02-13 12:48:48 - Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realiza (53.21 kB)
2014-02-25 14:32:58 - Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok. (3.06 MB)
2014-02-13 12:49:57 - Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (26.50 kB)
2014-02-13 12:50:25 - Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (55.97 kB)
2014-02-13 12:50:50 - Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (18.28 kB)
2014-02-13 12:51:19 - Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i inny (30.53 kB)
2014-02-13 12:51:46 - Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Chojnowa w 2014 roku. (21.97 kB)
2014-02-13 12:52:16 - Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014. (30.40 kB)
2014-02-13 12:52:59 - Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa (V kadencja). (131.40 kB)
2014-02-13 12:54:29 - Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie. (357.62 kB)
2014-02-13 12:55:02 - Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/III/190/14 z dnia 23 stycznia 2014r. (355.41 kB)
2014-02-13 12:55:41 - Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (801.27 kB)
2014-02-13 12:56:50 - Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w (117.62 kB)
2014-02-13 12:57:21 - Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Miko (333.16 kB)
2014-02-13 12:57:56 - Zarządzenie Nr18/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Adama Mi (332.08 kB)
2014-02-26 12:19:00 - Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny i klasyfikacji dokumentów przeznaczonych do brakowania. (20.01 kB)
2014-02-13 12:58:34 - Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Tadeusz (354.14 kB)
2014-03-10 07:51:38 - Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (84.02 kB)
2014-03-10 07:53:30 - Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 12/21, położonej (46.44 kB)
2014-03-10 07:54:28 - Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy Rynku – cz (46.10 kB)
2014-03-10 07:55:05 - Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa w 2014 roku. (21.44 kB)
2014-03-21 12:28:22 - Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 06 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację (51.57 kB)
2014-03-21 12:29:01 - Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 marca 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014r. (20.66 kB)
2014-03-21 12:29:39 - Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23,24/4 (48.49 kB)
2014-03-21 12:30:14 - Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (79.87 kB)
2014-03-21 12:30:48 - Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2014r. w sparwie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mi (91.83 kB)
2014-04-08 11:55:56 - Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa w 2014r. (22.16 kB)
2014-04-08 12:00:49 - Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2013. (21.68 MB)
2014-04-08 12:14:02 - Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, m (52.10 kB)
2014-04-08 12:16:10 - Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (99.16 kB)
2014-04-08 12:16:48 - Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/199/14 z dnia 27 marca 2014r. (68.87 kB)
2014-05-07 08:47:37 - Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejskie (230.15 kB)
2014-05-07 08:49:09 - Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (104.89 kB)
2014-05-07 08:49:52 - Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Grodzki (50.25 kB)
2014-05-07 08:50:32 - Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (16.05 kB)
2014-05-07 08:51:17 - Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Tadeusz (58.42 kB)
2014-05-07 08:51:51 - Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejs (12.59 kB)
2014-05-07 08:52:37 - Zarządzenie Nr 41/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego (51.30 kB)
2014-05-07 10:05:46 - Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (111.80 kB)
2014-05-07 10:06:39 - Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informacyjnej w wyborach do (141.32 kB)
2014-05-07 10:07:27 - Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (65.30 kB)
2014-05-07 10:08:18 - Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznacz (45.83 kB)
2014-05-07 10:09:29 - Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym (53.55 kB)
2014-05-07 10:10:31 - Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2014r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2014 roku. (22.48 kB)
2014-05-07 10:12:28 - Zarządzenie Nr 48/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 175/6, poł (44.15 kB)
2014-05-07 10:13:32 - Zarządzenie Nr 49/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego za (46.55 kB)
2014-05-12 09:10:26 - Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty (167.06 kB)
2014-05-15 10:28:55 - Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (92.01 kB)
2014-05-21 11:49:00 - Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mi (68.26 kB)
2014-05-30 09:29:56 - Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XL/202/14 z dnia 14 maja 2014 r. (85.06 kB)
2014-05-30 09:30:45 - Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (147.04 kB)
2014-05-30 09:31:53 - Zarządzenie Nr 56/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów i wydawania decyz (18.86 kB)
2014-05-30 09:32:33 - Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów i wydawania decyz (19.66 kB)
2014-05-30 10:46:52 - Zarządzenie Nr 59/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit a, b, c, d, f, g ustawy o fi (93.96 kB)
2014-06-10 10:16:03 - Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (42.15 kB)
2014-06-10 10:16:50 - Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLI/208/14 z dnia 29 maja 2014. (77.31 kB)
2014-06-10 10:17:42 - Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (56.32 kB)
2014-06-10 10:18:34 - Zarządzenie Nr 62/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową kładki dla pieszych nad rzeką (21.79 kB)
2014-06-13 09:03:37 - Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2013. (333.40 kB)
2014-06-26 08:53:58 - Zarządzenie Nr 63/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 czerwca 2014r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Chojnowie. (36.11 kB)
2014-06-26 08:55:05 - Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 czerwca 2014r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia (27.39 kB)
2014-06-26 08:55:58 - Zarządzenie Nr 65/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 386/1, p (57.84 kB)
2014-06-26 08:56:59 - Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. (280.51 kB)
2014-06-26 08:58:20 - Zarządzenie Nr 67/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 469, po (59.57 kB)
2014-06-26 09:00:06 - Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (42.16 kB)
2014-06-26 09:00:53 - Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. (72.39 kB)
2014-07-03 08:53:09 - Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66/14 z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata (24.43 kB)
2014-07-03 08:54:01 - Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLII/210/14 z dnia 27 czerwca 2014r. (130.53 kB)
2014-07-03 08:55:02 - Zarządzenie Nr 72/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (18.04 kB)
2014-07-11 09:51:40 - Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (136.81 kB)
2014-07-22 09:17:17 - Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (88.27 kB)
2014-07-22 09:17:50 - Zarządzenie Nr 76/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Rogulskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień naucz (28.22 kB)
2014-07-22 09:18:22 - Zarządzenie Nr 77/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Holdenmajer, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczy (27.82 kB)
2014-08-04 08:42:05 - Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie. (17.58 kB)
2014-08-04 08:42:35 - Zarządzenie Nr 81/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie. (17.46 kB)
2014-08-04 08:43:24 - Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie. (17.87 kB)
2014-08-18 12:26:27 - Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 25.04.2014 r. (17.80 kB)
2014-08-04 08:44:27 - Zarządzenie Nr 83/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. (18.61 kB)
2014-08-11 11:14:04 - Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Miasta Chojnowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Chojnowa. (31.72 kB)
2014-08-11 11:14:39 - Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (178.01 kB)
2014-08-11 11:15:16 - Zarządzenie Nr 84/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa w 2014r. (39.26 kB)
2014-08-11 11:15:47 - Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa w 2014r. (30.91 kB)
2014-08-18 12:30:43 - Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (68.22 kB)
2014-08-11 11:16:16 - Zarządzenie Nr 86/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (48.90 kB)
2014-08-18 13:23:43 - Zarządzenie Nr 87/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (31.37 kB)
2014-08-18 13:25:00 - Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (31.15 kB)
2014-08-18 13:25:52 - Zarządzenie Nr 89/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (30.66 kB)
2014-08-18 13:26:30 - Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (30.92 kB)
2014-08-18 13:27:13 - Zarządzenie Nr 91/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. (31.45 kB)
2014-08-18 13:27:54 - Zarządzenie Nr 92/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 01 sierpnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (31.44 kB)
2014-08-18 13:29:18 - Zarządzenie Nr 93/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (103.50 kB)
2014-08-27 11:21:32 - Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Chojnów od Polskich kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytk (35.96 kB)
2014-08-27 11:22:10 - Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (57.17 kB)
2014-09-19 11:24:42 - Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r., kształtowaniu się wieloletniej pro (11.18 MB)
2014-09-19 10:56:50 - Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Choj (994.31 kB)
2014-09-19 10:58:03 - Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLIII/218/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. (1.96 MB)
2014-09-19 10:59:01 - Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (2.76 MB)
2014-09-19 10:59:47 - Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2014r. (210.90 kB)
2014-09-19 11:00:35 - Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.09.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową nawierzchni ulicy Krótkiej w C (286.56 kB)
2014-09-19 11:07:31 - Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (1.91 MB)
2014-09-19 11:10:33 - Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Chrystiana Serkiesa, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nau (475.38 kB)
2014-09-19 11:14:06 - Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z rewaloryzacją terenów zielonych przy ulicy Ki (418.04 kB)
2014-10-03 10:36:47 - Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września w sprawie powołania komisji do oceny i klasyfikacji dokumentów przeznaczonych do brakowania. (407.53 kB)
2014-10-03 10:37:28 - Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 września zmieniające zarządzenie w sprawie koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. (444.54 kB)
2014-10-03 10:38:12 - Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Brzozowej i ulicy Racławicki (449.44 kB)
2014-10-03 10:38:59 - Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 września w sprawie zmiany układu wykonawczego uchwały Nr XLIV/224/14 z dnia 25 września 2014r. (1.79 MB)
2014-10-20 13:52:14 - Zarządzenie Nr 112/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (253.93 kB)
2014-10-20 13:53:28 - Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 października 2014. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Chojn (44.27 kB)
2014-10-20 13:54:06 - Zarządenie Nr 114/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (143.76 kB)
2014-10-20 13:54:45 - Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Jaros (27.07 kB)
2014-10-20 13:55:21 - Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 października 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości dokonywanej w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę – ulicę B (14.07 kB)
2014-10-20 13:55:53 - Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową linii energetycznych n (14.81 kB)
2014-10-20 13:56:25 - Zarzązenie Nr 118/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 października 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (10.93 kB)
2014-11-14 10:09:50 - Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2014. (63.13 kB)
2014-11-14 10:10:30 - Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wybo (39.61 kB)
2014-11-14 10:11:08 - Zarządzenie Nr 121/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/228/14 z dnia 23 października 2014 r. (176.92 kB)
2014-11-14 10:11:48 - Zarządzenie Nr 122/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (363.36 kB)
2014-11-14 10:12:24 - Zarządzenie Nr 123/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 114/14 z dnia 3 października 2014 r. (14.07 kB)
2014-11-14 10:12:58 - Zarządzenie Nr 124/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 122/14 z dnia 24 października 2014 r. (13.64 kB)
2014-11-14 10:13:39 - Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (240.32 kB)
2014-11-14 10:14:13 - Zarządzenie Nr 126/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Chojnowa i w obrębie Goliszów, (20.58 kB)
2014-12-02 12:06:53 - Zarządzenie Nr 127/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.48 MB)
2014-12-02 12:08:16 - Zarządzenie Nr 128/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przedłożenia Budżetu Miasta Chojnowa na rok 2015. (6.31 MB)
2014-12-02 12:08:48 - Zarządzenie Nr 129/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (137.63 kB)
2014-12-02 12:09:20 - Zarządzenie Nr 130/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XLVI/231/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 13 listopada 2014 r. (45.23 kB)
2014-12-02 12:09:54 - Zarządzenie Nr 131/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej i (12.60 kB)
2014-12-02 12:10:24 - Zarządzenie Nr 132/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową placu zabaw wg programu R (12.69 kB)
2014-12-02 12:11:06 - Zarządzenie Nr 133/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (44.71 kB)
2014-12-02 12:11:51 - Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 75/ (22.46 kB)
2014-12-02 12:13:03 - Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy Rynku nr 6 w (22.91 kB)
2014-12-29 09:19:10 - Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (155.88 kB)
2014-12-29 09:20:48 - Zarządzenie Nr 137/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Adamek, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nau (12.09 kB)
2014-12-29 09:21:22 - Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03.12.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową obiektu lekkoatletycznego wraz z (12.32 kB)
2014-12-29 09:21:56 - Zarządzenie Nr 139/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04.12.2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (131.31 kB)
2014-12-29 09:22:38 - Zarządzenie Nr 140/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05.12.2014r. w sprawie owołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z oświetleniem ulicznym – ulice Kościusz (15.53 kB)
2014-12-29 09:23:13 - Zarządzenie Nr 142/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05.12.2014r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie. (11.39 kB)
2014-12-29 09:23:50 - Zarządzenie Nr 143/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.12.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (9.66 kB)
2014-12-29 09:24:32 - Zarządzenie Nr 144/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.12.2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (11.28 kB)
2014-12-29 09:25:07 - Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.12.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia p.o Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (10.84 kB)
2014-12-29 09:25:46 - Zarządzenie Nr 146/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11.12.2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr II/8/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 9 grudnia 2014 r. (48.32 kB)
2014-12-29 09:26:20 - Zarządzenie Nr 147/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15.12.2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi, oznaczonych num (33.50 kB)
2014-12-29 09:27:00 - Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.12.2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Mikołaja Ko (23.33 kB)
2015-01-15 09:29:07 - Zarządzenie Nr 141/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05.12.2014r. w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (11.37 kB)
2015-01-15 09:29:49 - Zarządzenie Nr 149/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18.12.2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Chmielnej (22.76 kB)
2015-01-15 09:30:39 - Zarządzenie Nr 150/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19.12.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Południowej w Chojnowi (14.46 kB)
2015-01-15 09:31:15 - Zarządzenie Nr 151/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19.12.2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2014r. (210.53 kB)
2015-01-15 09:32:05 - Zarządzenie Nr 152/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22.12.2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mieszcz (26.02 kB)
2015-01-15 09:32:43 - Zarządzenie Nr 153/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22.12.2014r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr IV/15/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014r. (206.60 kB)
2015-01-15 09:33:23 - Zarządzenie Nr 154/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.12.2014r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014. (133.48 kB)
2015-01-15 09:33:57 - Zarządzenie Nr 155/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.12.2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. (10.31 kB)
2015-01-15 09:34:43 - Zarządzenie Nr 156/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (11.96 kB)
2015-01-15 09:35:19 - Zarządzenie Nr 157/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.12.2014r. w sprawie powołania zespołu spisowego. (9.99 kB)
2015-01-15 09:35:55 - Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji użyczonego sprzętu i oprogramowania stanowiska w systemie obsługi obywatela. (12.79 kB)

Ilość odwiedzin: 7419
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2014-01-02 14:33:14
Data udostępnienia informacji: 2014-01-02 14:33:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-15 09:36:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner