logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Wzory wniosków do pobrania
   plus OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-11-03 14:05:26 - Uchwała Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 07.07.1997r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużyckiej (1.87 MB)
2014-11-03 14:07:22 - Uchwała Nr XLIV/181/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15.06.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POŁUDNIOWEJ JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE (401.95 kB)
2014-11-03 14:08:32 - Uchwała Nr XLIV/182/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15.06.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ JEDNOSTKI PRODUKCYJNEJW CHOJNOWIE (348.25 kB)
2014-11-03 14:10:36 - UCHWAŁA Nr IV/27/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowo-składowej na działce nr 327/2 w obr. nr 4 w Chojnowie (426.64 kB)
2014-11-03 14:11:45 - UCHWAŁA Nr IV/28/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospod. przestrz. zabudowy jednorodzinnej na działkach nr 230/1 i 230/2 w obr. nr 4 w Chojnowie (477.59 kB)
2014-11-03 14:12:34 - UHWAŁA Nr IV/29/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr.uchw. miejsc. planu zagospod. przestrz. zabudowy jednorodz. na działkach nr 154/1,154/2,155/1,155/2,156,157/1,157/2 w obr. nr 3 i nr 3, 4, (265.41 kB)
2014-11-03 14:13:11 - UCHWAŁA Nr IV/30/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospod. przestrz.zabudowy rzemieślniczej na działce nr 131/4 w obrębie nr 4 w Chojnowie (402.58 kB)
2014-11-03 14:13:49 - UCHWAŁA Nr IV/31/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr. uchwalenia miejsc. planu zagospod. przestrz. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 177/3 w obr. nr 3 w Chojnowie (438.71 kB)
2016-01-13 10:04:25 - UCHWAŁA Nr IV/32/98 RM w Chojnowie z dn.30.12.1998r. w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospod. przestrz. zabudowy usługowej - rzemieśln. na działkach nr 135/4 i 135/7 w obr. nr 6 w Chojnowie (1.08 MB)
2015-01-05 09:57:39 - UCHWAŁA Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta (6.39 MB)
2014-11-03 14:20:07 - Uchwała Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dn. 30.01.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa (7.18 MB)
2014-11-03 14:20:31 - Uchwała Nr XX/88/04 RM Chojnowa z dnia 28.01.2004 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki w rejonie ulic Samorządowej i Parkowej miasta Chojnowa (289.99 kB)
2014-11-03 14:40:19 - Uchwała Nr XLVIII/222/05 RM Chojnowa z dn. 26 października 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa (3.84 MB)
2017-11-06 12:19:33 - Uchwała Nr LII/250/06 RM Chojnowa z dnia 25.01.2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97ZP (1.07 MB)
2014-11-03 14:42:45 - Uchwała Nr LII/251/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dn. 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospod. przetrz. rejonu ul. Łużyckiej w zakresie jednostki bilansowej 2TDL1/1(Z1/2) (1.36 MB)
2017-11-06 12:26:42 - Uchwała Nr LVI/269/06 RM Chojnowa z 26.04.2006 zmieniająca uchw. RM Chojnowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki bilansowej 97ZP (393.10 kB)
2014-11-03 14:52:17 - Uchwała Nr LXII/289/06 RM Chojnowa z dnia 26.09.2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa (561.46 kB)
2015-06-08 11:51:21 - Uchwała Nr III/10/06 RM Chojnowa z dn. 05.12.2006 r. w spr. miejscowego planu zagospod. przestrz. wybranych terenów Pólnocnej Jedn. Produkcyjnej w Chojnowie (1.49 MB)
2014-11-03 15:12:27 - Uchwała Nr IX/41/11 RM Chojnowa z 30.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów (14.38 MB)
2016-06-24 11:04:37 - UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (52.98 MB)
2016-10-10 09:40:30 - UCHWAŁA NR XXIII/110/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (1.20 MB)
2023-01-24 16:11:46 - Uchwała Nr LXVIII/311/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.11.2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (39.76 MB)

Ilość odwiedzin: 11880
Nazwa dokumentu: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Dominik Krężel
Data wytworzenia informacji: 2014-11-03 13:41:26
Data udostępnienia informacji: 2014-11-03 13:41:26
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-24 16:16:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner