logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-02-18 09:24:53 - Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (192.81 kB)
2015-02-18 09:25:25 - Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (89.38 kB)
2015-02-18 09:25:54 - Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. (27.22 kB)
2015-02-18 09:26:19 - Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie. (14.25 kB)
2015-02-18 09:27:08 - Uchwała Nr VI/22/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowa (86.24 kB)
2015-02-18 09:27:35 - Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacji (II etap) do publicznych przedszkoli na terenie miasta Chojnowa oraz dokumentów niezbędnych do (29.59 kB)
2015-02-18 09:28:07 - Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa. (13.39 kB)
2015-02-18 09:28:37 - Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie (39.15 kB)
2015-02-18 09:29:09 - Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (18.06 kB)
2015-05-18 10:08:10 - Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do publicznych przedszkoli na terenie miasta Chojnowa (17.14 kB)
2015-05-18 10:12:28 - Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 (15.83 kB)
2015-05-18 10:13:19 - Uchwała Nr VII/29/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Moniki Łagoda na dyrektora ChZGKiM. (28.41 kB)
2015-05-18 10:14:48 - Uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. (40.19 kB)
2015-05-18 10:15:45 - Uchwała Nr VII/31/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojn (63.00 kB)
2015-05-18 10:17:31 - Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (287.66 kB)
2015-05-18 10:18:35 - Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (186.90 kB)
2015-05-18 10:19:20 - Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania (19.05 kB)
2015-05-18 10:20:12 - Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II. (14.60 kB)
2015-05-18 10:21:25 - Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na ter (18.49 kB)
2015-05-22 10:46:22 - Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (92.71 kB)
2015-06-03 11:43:12 - Uchwała Nr X/38/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2014. (18.26 kB)
2015-06-03 11:43:48 - Uchwała Nr X/39/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z (16.74 kB)
2015-06-03 11:44:22 - Uchwała Nr X/40/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (178.47 kB)
2015-07-06 09:58:51 - Uchwała Nr XI/41/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ch (15.88 kB)
2015-07-06 09:59:28 - Uchwała Nr XI/42/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od Miasta Chojnów lokalu miesz (14.97 kB)
2015-07-06 10:00:03 - Uchwała Nr XI/43/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (121.90 kB)
2015-07-06 10:00:49 - Uchwała Nr XI/44/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Chojnów. (108.20 kB)
2015-07-06 10:01:20 - Uchwała Nr XI/45/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądy Rejonowego w Zł (15.31 kB)
2015-07-06 10:01:59 - Uchwała Nr XI/46/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. (14.75 kB)
2015-07-06 10:02:36 - Uchwała Nr XI/47/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2014 r. (18.86 kB)
2015-08-04 13:30:29 - Uchwała Nr XII/48/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (15.34 kB)
2015-09-02 09:55:34 - Uchwała Nr XIII/49/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (127.31 kB)
2015-09-02 09:56:10 - Uchwała Nr XIII/50/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania (17.80 kB)
2015-09-02 09:57:47 - Uchwała Nr XIII/51/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i s (29.70 kB)
2015-09-02 09:58:34 - Uchwała Nr XIII/52/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych (14.95 kB)
2015-09-02 09:59:08 - Uchwała Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnienie herbu Miasta Chojnowa. (13.53 kB)
2015-10-13 12:55:33 - Uchwała Nr XIV/54/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. (66.99 kB)
2015-10-13 12:56:00 - Uchwała Nr XIV/55/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udziału Gminy Miejskiej Chojnów w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna G (16.04 kB)
2015-10-13 12:57:24 - Uchwała Nr XIV/56/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (122.39 kB)
2015-10-13 12:57:55 - Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (205.71 kB)
2015-10-13 12:58:30 - Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (20.86 kB)
2015-10-13 13:07:00 - Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. (26.88 MB)
2015-10-13 12:59:00 - Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Chojnów. (27.72 kB)
2015-10-13 12:59:41 - Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy. (13.21 kB)
2015-10-13 13:00:32 - Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi. (13.06 kB)
2015-11-13 09:56:32 - Uchwała Nr XV/63/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. (57.90 kB)
2015-11-13 09:57:12 - Uchwała Nr XV/64/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (127.94 kB)
2015-12-08 11:08:24 - Uchwała Nr XVI/65/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządz (18.71 kB)
2015-12-08 11:08:58 - Uchwała Nr XVI/66/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dz (54.67 kB)
2015-12-08 11:09:34 - Uchwała Nr XVI/67/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 20. (53.46 kB)
2015-12-08 11:09:58 - Uchwała Nr XVI/68/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa. (23.94 kB)
2015-12-08 11:10:27 - Uchwała Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowa (83.82 kB)
2015-12-08 11:10:53 - Uchwała Nr XVI/70/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (109.91 kB)
2015-12-08 11:11:27 - Uchwała Nr XVI/71/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (27.64 kB)
2015-12-08 11:11:58 - Uchwała Nr XVI/72/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (58.26 kB)
2016-01-22 13:50:17 - Uchwała Nr XVII/73/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na (18.66 kB)
2016-01-22 13:50:50 - Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Mia (15.90 kB)
2016-01-22 13:51:32 - Uchwała Nr XVII/75/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania. (18.73 kB)
2016-01-22 13:52:16 - Uchwała Nr XVII/76/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej. (24.27 kB)
2016-01-22 13:52:58 - Uchwała Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (290.12 kB)
2016-01-22 13:53:56 - Uchwała Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określania wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. (663.68 kB)
2016-01-22 13:55:33 - Uchwała Nr XVII/79/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (252.38 kB)
2016-01-22 13:56:24 - Uchwała Nr XVII/80/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (268.84 kB)
2016-01-22 13:57:22 - Uchwała Nr XVII/81/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016. (528.12 kB)

Ilość odwiedzin: 7726
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 10:28:41
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:28:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-22 13:58:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner