logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-15 09:41:44 - Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przejęcia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15, położonej w obrębie 3 miasta Chojnowa w zamian za (15.00 kB)
2015-01-27 11:52:48 - Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (80.47 kB)
2015-01-27 11:53:12 - Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2015. (540.03 kB)
2015-01-27 11:53:53 - Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2015r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garaży st (15.40 kB)
2015-02-09 09:55:04 - Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (146.94 kB)
2015-02-09 09:55:33 - Zarządzenie Nr 5a/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr V/19/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015 r. (61.39 kB)
2015-02-09 09:56:04 - Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (31.50 kB)
2015-02-09 09:56:34 - Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (22.41 kB)
2015-02-09 09:57:07 - Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. L (104.24 kB)
2015-02-09 09:58:04 - Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatantom (11.29 kB)
2015-02-09 09:58:32 - Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu przyznawania pomocy pieniężnej kombatanto (11.24 kB)
2015-02-09 09:59:11 - Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przeprowadzeniu z dłużn (10.81 kB)
2015-02-09 09:59:33 - Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiąz (12.29 kB)
2015-02-09 10:00:00 - Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. (18.08 kB)
2015-02-17 09:06:10 - Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Miejs (12.94 kB)
2015-02-17 09:06:38 - Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. (91.85 kB)
2015-02-17 09:07:16 - Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, oznaczonej numerem (23.10 kB)
2015-02-17 09:07:46 - Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (74.35 kB)
2015-03-10 11:15:52 - Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (19.90 kB)
2015-03-10 11:16:20 - Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego mienie komunalne, położonegp przy ul. W (20.89 kB)
2015-03-10 11:16:52 - Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (171.50 kB)
2015-03-10 11:17:19 - Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej n (26.88 kB)
2015-04-09 13:33:34 - Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 roku (444.53 kB)
2015-04-09 13:34:25 - Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wymiana 11 sztuk słupów oświetl (357.12 kB)
2015-04-09 13:35:08 - Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi dzi (1.04 MB)
2015-04-09 13:36:01 - Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (2.67 MB)
2015-04-09 13:36:44 - Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnó (1.11 MB)
2015-04-09 13:37:20 - Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dow (477.27 kB)
2015-04-09 14:21:24 - Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego (376.77 kB)
2015-04-09 13:38:08 - Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (1.15 MB)
2015-04-09 13:39:56 - Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realiza (1.79 MB)
2015-04-09 13:40:57 - Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 roku. (414.76 kB)
2015-04-09 13:41:36 - Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. MOKSiR, MBP i Muzeum Regionalnego za 2014r. (394.53 kB)
2015-04-09 13:44:32 - Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2014. (14.54 MB)
2015-04-09 13:45:32 - Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i p (2.09 MB)
2015-04-09 13:46:45 - Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015r. (4.20 MB)
2015-04-09 13:47:30 - Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Chojnowie regulaminu okresowej oceny pracowników. (362.04 kB)
2015-04-09 13:48:26 - Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (2.55 MB)
2015-04-09 13:49:08 - Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne. (492.53 kB)
2015-04-09 13:49:45 - Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową automatycznego systemu (462.11 kB)
2015-04-09 13:50:37 - Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji (1.96 MB)
2015-04-09 13:51:40 - Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie określenia opłat z tytułu wypożyczenia wyposażenia w (765.10 kB)
2015-05-18 10:47:28 - Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (95.78 kB)
2015-05-18 10:48:25 - Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 ro (14.06 kB)
2015-05-18 10:49:35 - Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2015 ro (13.01 kB)
2015-05-18 10:50:38 - Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Cho (23.26 kB)
2015-05-18 10:52:51 - Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej P (32.22 kB)
2015-05-18 10:54:11 - Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wybor (44.89 kB)
2015-05-18 10:55:51 - Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising Officer) p n. „Modernizacja oc (36.79 kB)
2015-05-18 10:56:47 - Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (138.59 kB)
2015-05-22 10:48:19 - Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (59.18 kB)
2015-05-18 10:58:13 - Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej części lokalu mieszkalnego, jego sprzedaż wraz ze (49.82 kB)
2015-05-18 10:59:43 - Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem wnętrza kwartału (12.75 kB)
2015-05-22 10:50:11 - Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Dąbro (23.15 kB)
2015-05-28 12:53:12 - Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta Chojnowa na rok 2014. (206.37 kB)
2015-05-28 12:54:12 - Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (61.13 kB)
2015-05-28 12:54:58 - Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37, ust. 1, pkt 2 lit a, b, c, d, f, g ustawy (59.46 kB)
2015-06-22 09:11:15 - Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (44.80 kB)
2015-06-22 09:12:17 - Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr X/40/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2015 r. (178.27 kB)
2015-07-01 12:48:42 - Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Cho (42.70 kB)
2015-06-22 09:13:07 - Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. (21.22 kB)
2015-07-01 12:49:42 - Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (126.47 kB)
2015-07-01 12:50:24 - Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych (12.72 kB)
2015-07-01 12:51:10 - Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z naprawami cząstkowymi nawierzch (12.90 kB)
2015-07-01 12:51:55 - Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją dachu budynku Prze (12.72 kB)
2015-07-01 12:52:37 - Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie prz (80.42 kB)
2015-07-01 12:53:36 - Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (25.76 kB)
2015-07-14 10:01:05 - Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr XI/43/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2015 r. (103.48 kB)
2015-07-01 12:54:19 - Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. M. (71.12 kB)
2015-07-14 10:02:10 - Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (145.10 kB)
2015-07-14 10:04:07 - Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy u (56.02 kB)
2015-07-14 10:04:45 - Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (38.09 kB)
2015-07-14 10:05:32 - Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych. (16.95 kB)
2015-07-14 10:06:09 - Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (58.99 kB)
2015-08-03 12:45:45 - Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2015 r. (18.81 kB)
2015-08-03 12:47:16 - Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2015 r. (14.04 kB)
2015-08-03 12:49:29 - Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczon (14.45 kB)
2015-08-03 12:52:00 - Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i budową wewnętrznej (13.10 kB)
2015-08-03 12:55:11 - Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (11.82 kB)
2015-08-03 12:57:01 - Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: „Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kinowego s (12.84 kB)
2015-08-24 10:29:21 - Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (134.21 kB)
2015-08-24 10:30:03 - Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym (23.42 kB)
2015-08-24 10:30:47 - Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Choj (32.36 kB)
2015-08-24 10:31:28 - Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Samorządowej 4c (23.35 kB)
2015-08-24 10:32:08 - Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (30.77 kB)
2015-08-24 10:32:44 - Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego. (28.89 kB)
2015-08-24 10:33:14 - Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji ds. referendum. (12.63 kB)
2015-08-24 10:33:47 - Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum. (25.18 kB)
2015-08-24 10:34:23 - Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Susmęda, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopie (14.56 kB)
2015-08-24 10:35:16 - Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Chojnowie, do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (28.60 kB)
2015-09-22 10:20:24 - Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2015. (50.13 kB)
2015-09-22 10:21:02 - Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (16.62 kB)
2015-09-22 10:21:50 - Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. (16.65 kB)
2015-09-22 10:22:32 - Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. (16.53 kB)
2015-09-22 10:23:18 - Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (16.54 kB)
2015-09-22 10:24:25 - Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie. (16.58 kB)
2015-09-22 10:25:03 - Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (17.10 kB)
2015-09-22 10:26:28 - Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wi (1.30 MB)
2015-09-22 10:27:14 - Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej części lokalu mieszkalnego, jego sprzedaż wr (37.13 kB)
2015-09-22 10:27:50 - Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały XIII/49/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia. (87.28 kB)
2015-09-22 10:28:42 - Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (151.86 kB)
2015-09-22 10:29:28 - Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (80.32 kB)
2015-09-22 10:30:17 - Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (41.65 kB)
2015-10-12 10:40:49 - Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (67.08 kB)
2015-09-22 10:31:09 - Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodez (23.70 kB)
2015-09-22 10:32:06 - Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania ma (11.59 kB)
2015-10-12 10:42:48 - Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego dla uchwały XIV/56/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015. (98.33 kB)
2015-10-12 10:43:32 - Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (158.57 kB)
2015-10-12 10:44:17 - Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej (23.75 kB)
2015-10-12 10:44:56 - Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządow (14.09 kB)
2015-10-27 10:02:28 - Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego obsługi informatycznej w (35.48 kB)
2015-10-27 10:03:14 - Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborców do Sejmu Rzeczypospolit (29.20 kB)
2015-10-27 10:03:54 - Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (94.19 kB)
2015-10-27 10:04:30 - Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Chojno (96.57 kB)
2015-10-27 10:05:06 - Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (14.69 kB)
2015-10-27 10:05:43 - Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/11 z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjne (11.55 kB)
2015-10-27 10:06:25 - Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania zespołu spisowego. (12.55 kB)
2015-10-27 10:07:04 - Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (239.51 kB)
2015-11-12 12:01:41 - Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 października 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej. (13.02 kB)
2015-11-12 12:02:17 - Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały XV/64/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 października. (97.07 kB)
2015-11-12 12:03:00 - Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miej (32.83 kB)
2015-11-12 12:03:53 - Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (151.03 kB)
2015-11-12 12:04:29 - Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 listopada 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Chojnów od (13.44 kB)
2015-11-12 12:05:05 - Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej (31.67 kB)
2015-11-27 11:28:33 - Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (219.04 kB)
2015-11-27 11:29:23 - Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok. (634.34 kB)
2015-12-09 11:18:49 - Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (108.47 kB)
2015-12-09 11:19:37 - Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów ozn (103.73 kB)
2015-12-09 11:20:15 - Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały XVI/70/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. (57.58 kB)
2015-12-09 11:21:05 - Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (249.84 kB)
2015-12-09 11:21:44 - Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru systemu monitorowania miasta Chojnowa. (12.15 kB)
2015-12-30 10:05:06 - Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny i likwidacji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych ora (45.63 kB)
2015-12-09 11:22:24 - Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomośc (80.23 kB)
2015-12-09 11:22:59 - Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. podatków i kontroli po (39.21 kB)
2015-12-09 11:23:40 - Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych oz budową żłobka miejskiego prz (12.78 kB)
2015-12-30 10:07:43 - Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (11.02 kB)
2015-12-30 10:08:25 - Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (222.83 kB)
2015-12-30 10:08:57 - Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chojnowie. (12.59 kB)
2015-12-30 10:09:39 - Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Cho (28.49 kB)
2015-12-30 10:10:19 - Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (180.47 kB)
2015-12-30 10:10:57 - Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Chojnów od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości. (13.52 kB)
2016-01-27 10:29:03 - Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i i (14.89 kB)
2016-01-27 10:29:39 - Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do uchwały XVII/77/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. (213.48 kB)
2016-01-27 10:30:18 - Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2015. (244.93 kB)
2016-01-27 10:30:56 - Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. (11.44 kB)
2016-01-27 10:31:32 - Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (14.62 kB)
2016-01-27 10:32:03 - Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia dodatkowego spisu pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Chojnow (10.17 kB)
2016-05-11 13:10:21 - Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Miejsk (436.60 kB)

Ilość odwiedzin: 7568
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:30:35
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 13:10:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner