logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   minus Przetargi
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-04-27 15:10:26 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa, stanowią (63.00 kB)
2016-04-27 15:13:50 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażami - ul. Parkowa-Łokietka dz.278/13,278/19,278/52 -obr.6 m-to Chojnów (35.50 kB)
2016-04-27 15:17:58 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Samorządowej 4C miasto Chojnów (40.00 kB)
2016-04-27 15:21:25 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy Rynek 6, miasto Chojnó (40.50 kB)
2016-04-28 10:52:04 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, oznaczonej nr działki 204/15, położonej przy ul. Złotoryjskiej, obręb 3, miasto Chojnów (33.00 kB)
2016-04-28 10:55:29 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie (73.00 kB)
2016-04-28 10:56:59 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz (38.00 kB)
2016-04-28 10:57:54 - Przetarg nieograniczony na modernizację dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie (67.00 kB)
2016-04-28 10:59:27 - Przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2016 r. (93.50 kB)
2016-04-28 11:03:30 - Przetarg nieograniczony ustny na najem garaży przy ul. Tkackiej 4, ul. Legnickiej 89 (19.00 kB)
2016-04-28 11:05:07 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. REJTANA ORAZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI UL. BRONIEWSKIEGO W CHOJNOWIE (79.00 kB)
2016-04-28 11:06:13 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, oznaczonej nr działki 204/15, położonej przy ul. Złotoryjskiej, obręb 3, miasto Chojnów (1.05 MB)
2016-04-28 11:07:13 - Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy Rynek 6, miasto Chojnów (747.53 kB)
2016-04-28 11:09:48 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Samorządowej 4C miasto Chojnów, obręb 3 (715.85 kB)
2016-04-28 11:10:47 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 miasto Chojnów, obręb 6 (1.01 MB)
2016-04-28 11:11:37 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażami - ul. Parkowa-Łokietka dz.278/13,278/19,278/52 -obr.6 m-to Chojnów (689.59 kB)
2016-05-09 15:47:15 - Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i niezamieszkałaych znajdujacych się w Chojnowie (131.07 kB)
2016-06-17 14:30:01 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa w Chojnowie (84.50 kB)
2016-07-01 12:36:17 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej czterema budynkami parterowymi, położonej przy ul. Wojska Polskiego 9a, w obrębie 6 miasta Chojnowa (3.28 MB)
2016-07-01 12:56:49 - Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Samorządowej 4c w Chojnowie (1.76 MB)
2016-07-01 13:00:25 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie (2.11 MB)
2016-07-01 13:04:38 - Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy Rynku nr 6 w Chojnowie (1.83 MB)
2016-07-01 13:09:29 - Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, nr działki 204/15 o pow. 1122 m2 - ul. Złotoryjska w Chojnowie (2.19 MB)
2016-07-12 16:22:37 - Przetarg nieograniczony na modernizację dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie. (69.00 kB)
2016-07-15 10:39:14 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (1.96 MB)
2016-07-21 15:22:54 - Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Kraszewskiego oraz w ulicy Wrzosowej w Chojnowie (71.00 kB)
2016-07-27 15:34:11 - Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchn chodnika przy ulicy Reja w Chojnowie (71.00 kB)
2016-07-28 13:13:55 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 127/6, położonej przy ul. Jana Kilińskiego (2.89 MB)
2016-08-08 08:51:15 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 306/28 o pow. 385 m2, położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie (2.56 MB)
2016-09-06 13:54:58 - Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, nr działki 204/15 o pow. 1122 m2 - ul. Złotoryjska w Chojnowie (35.50 kB)
2016-09-06 14:51:14 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (60.00 kB)
2016-09-06 15:18:13 - Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy Rynku nr 6 w Chojnowie (41.00 kB)
2016-09-23 12:14:17 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie (43.50 kB)
2016-09-23 12:31:37 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażami - ul. Parkowa-Łokietka dz.278/13,278/19,278/52 -obr.6 m-to Chojnów (37.00 kB)
2016-10-07 09:06:01 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażami - ul. Zielona dz.52/11, 52/12, 52/13, 52/14 i udz. 1/31 w dz. 52/32 -obr. 4 m-to Chojnów (1003.33 kB)
2016-10-19 19:02:05 - Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów-Chojnów (6.77 MB)
2016-11-15 12:06:52 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice) (2.41 MB)
2016-11-15 13:38:24 - Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym, nr działki 204/15 o pow. 1122 m2 - ul. Złotoryjska w Chojnowie (2.38 MB)
2016-11-15 13:59:51 - Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie (2.10 MB)
2016-12-29 14:46:38 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami położonymi przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Dąbrowskiego 18) (1.52 MB)
2016-12-29 14:49:34 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/3 o pow. 383 m2 położonej przy ul. Legnickiej, w obrębie 4 miasta Chojnowa (2.02 MB)

Ilość odwiedzin: 5284
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gadowska
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:34:08
Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:34:08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 14:49:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner