logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-31 09:23:09 - UCHWAŁA NR XXXI/149/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastrukt (195.16 kB)
2017-01-31 09:24:20 - UCHWAŁA NR XXXI/150/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.16 MB)
2017-01-31 09:25:43 - UCHWAŁA NR XXXI/151/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.66 MB)
2017-01-31 09:26:48 - UCHWAŁA NR XXXI/152/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2017-2019 (182.01 kB)
2017-02-01 09:27:22 - UCHWAŁA NR XXXII/153/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach pro (98.95 kB)
2017-02-01 09:28:22 - UCHWAŁA NR XXXII/154/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowa (98.26 kB)
2017-02-01 09:29:21 - UCHWAŁA NR XXXII/155/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (174.54 kB)
2017-02-01 09:30:08 - UCHWAŁA NR XXXII/156/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (172.09 kB)
2017-02-01 09:31:05 - UCHWAŁA NR XXXII/157/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (104.95 kB)
2017-02-01 09:32:37 - UCHWAŁA NR XXXII/158/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.56 MB)
2017-02-01 09:33:24 - UCHWAŁA NR XXXII/159/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami k (96.52 kB)
2017-02-01 09:34:22 - UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (100.98 kB)
2017-02-01 09:35:22 - UCHWAŁA NR XXXII/161/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skł (939.48 kB)
2017-02-01 09:36:11 - UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty targowej (90.79 kB)
2017-03-02 12:12:03 - UCHWAŁA NR XXXIII/163/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (464.50 kB)
2017-03-02 12:13:10 - UCHWAŁA NR XXXIII/164/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowa (98.17 kB)
2017-03-02 12:14:06 - UCHWAŁA NR XXXIII/165/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Choj (101.57 kB)
2017-03-02 12:15:47 - UCHWAŁA NR XXXIII/167/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (2.47 MB)
2017-03-02 12:16:51 - UCHWAŁA NR XXXIII/168/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.16 MB)
2017-03-02 12:21:55 - UCHWAŁA NR XXXIII/169/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku (188.80 kB)
2017-03-02 12:22:58 - UCHWAŁA NR XXXIII/170/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (91.90 kB)
2017-03-02 12:23:45 - UCHWAŁA NR XXXIII/171/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (90.93 kB)
2017-03-03 12:53:00 - UCHWAŁA NR XXXIII/166/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D.K.-L. na dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (135.55 kB)
2017-04-12 10:29:30 - UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (745.66 kB)
2017-04-12 10:31:14 - UCHWAŁA NR XXXIV/173/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów (187.02 kB)
2017-04-12 10:32:03 - UCHWAŁA NR XXXIV/174/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego (179.78 kB)
2017-04-12 10:33:00 - UCHWAŁA NR XXXIV/175/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (293.50 kB)
2017-04-12 10:34:00 - UCHWAŁA NR XXXIV/176/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (95.10 kB)
2017-04-12 10:35:03 - UCHWAŁA NR XXXIV/177/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli (938.33 kB)
2017-04-12 10:36:05 - UCHWAŁA NR XXXIV/178/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.92 MB)
2017-04-12 10:37:07 - UCHWAŁA NR XXXIV/179/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.15 MB)
2017-05-04 15:29:16 - UCHWAŁA NR XXXV/180/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na te (99.29 kB)
2017-05-04 15:30:34 - UCHWAŁA NR XXXV/181/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku (184.15 kB)
2017-05-04 15:32:44 - UCHWAŁA NR XXXV/182/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.79 MB)
2017-05-04 15:33:42 - UCHWAŁA NR XXXV/183/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2017-06-08 14:51:18 - UCHWAŁA NR XXXVI/184/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowią (191.61 kB)
2017-06-08 14:52:55 - UCHWAŁA NR XXXVI/185/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.75 MB)
2017-06-08 14:54:09 - UCHWAŁA NR XXXVI/186/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za po (95.03 kB)
2017-06-08 15:00:57 - UCHWAŁA NR XXXVI/187/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2016 rok (32.16 MB)
2017-06-09 10:55:06 - Stanowisko NR XXXVI/1/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności (359.35 kB)
2017-07-04 12:02:48 - UCHWAŁA NR XXXVII/188/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok (172.92 kB)
2017-07-04 12:04:46 - UCHWAŁA NR XXXVII/189/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok (179.12 kB)
2017-07-04 12:06:26 - UCHWAŁA NR XXXVII/190/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.61 MB)
2017-07-04 12:07:53 - UCHWAŁA NR XXXVII/191/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.14 MB)
2017-07-04 12:09:21 - UCHWAŁA NR XXXVII/192/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku (182.79 kB)
2017-07-04 12:11:43 - UCHWAŁA NR XXXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2016 rok (32.16 MB)
2017-07-04 12:13:53 - UCHWAŁA NR XXXVII/194/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (184.79 kB)
2017-07-04 12:15:52 - UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki z (195.09 kB)
2017-07-04 12:18:24 - UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n (2.37 MB)
2017-07-04 12:19:41 - UCHWAŁA NR XXXVII/197/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w rama (93.82 kB)
2017-08-08 09:24:49 - UCHWAŁA NR XXXVIII/198/17 RM CHOJNOWA z 25.07.2017 r. w sprawie przyjęcia regul. udziel. dotacji celowych osobom fiz. oraz wspólnotom mieszk. ze środk. budż. Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące (226.45 kB)
2017-08-08 09:26:35 - UCHWAŁA NR XXXVIII/199/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku. (159.63 kB)
2017-08-08 09:27:30 - UCHWAŁA NR XXXVIII/200/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku. (154.32 kB)
2017-08-08 09:28:12 - UCHWAŁA NR XXXVIII/201/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (803.75 kB)
2017-08-08 09:28:53 - UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.27 MB)
2017-09-06 08:48:48 - UCHWAŁA NR XXXIX/203/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.70 MB)
2017-09-06 08:50:48 - UCHWAŁA NR XXXIX/204/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.02 MB)
2017-09-06 08:52:26 - UCHWAŁA NR XXXIX/205/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia praw (191.97 kB)
2017-10-02 11:35:14 - UCHWAŁA NR XL/206/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (2.02 MB)
2017-10-02 11:36:19 - UCHWAŁA NR XL/207/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów (188.65 kB)
2017-11-24 09:56:20 - UCHWAŁA NR XLI/208/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (194.30 kB)
2017-11-24 09:57:12 - UCHWAŁA NR XLI/209/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (365.24 kB)
2017-12-04 17:54:27 - UCHWAŁA NR XLII/210/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie (90.35 kB)
2017-12-04 17:55:31 - UCHWAŁA NR XLII/211/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnow (700.34 kB)
2017-12-04 17:56:36 - UCHWAŁA NR XLII/212/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie (601.71 kB)
2017-12-04 17:57:44 - UCHWAŁA NR XLII/213/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pomnika przyrody (634.21 kB)
2017-12-04 17:58:39 - UCHWAŁA NR XLII/214/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dział (270.95 kB)
2017-12-04 17:59:30 - UCHWAŁA NR XLII/215/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części bud (361.59 kB)
2017-12-04 18:00:47 - UCHWAŁA NR XLII/216/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.82 MB)
2017-12-15 12:26:41 - UCHWAŁA NR XLIII/217/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.03 MB)
2017-12-15 12:28:15 - UCHWAŁA NR XLIII/218/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok (5.34 MB)
2017-12-15 12:29:44 - UCHWAŁA NR XLIII/219/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (176.69 kB)
2017-12-15 12:31:11 - UCHWAŁA NR XLIII/220/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.03 MB)
2017-12-15 12:33:19 - UCHWAŁA NR XLIII/221/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (2.40 MB)
2017-12-15 12:36:01 - UCHWAŁA NR XLIII/222/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (188.43 kB)
2018-01-03 11:17:55 - UCHWAŁA NR XLIV/223/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (419.00 kB)
2018-01-03 11:18:59 - UCHWAŁA NR XLIV/224/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.34 MB)
2018-01-03 11:20:21 - UCHWAŁA NR XLIV/225/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (91.84 kB)

Ilość odwiedzin: 8357
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 09:06:30
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 09:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 11:20:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner