logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-18 11:12:28 - Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formir przetargu niograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy.ul. Wince (75.55 kB)
2017-01-19 08:25:39 - Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (464.24 kB)
2017-01-19 08:27:04 - Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. (37.15 kB)
2017-01-19 08:28:41 - Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego (91.57 kB)
2017-01-19 08:30:40 - Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatel (35.80 kB)
2017-01-19 08:35:45 - Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2017 (25.12 kB)
2017-01-19 08:38:03 - Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu działki nr 202/4, położonej w obrębie 3 Miasta Chojnowa (33.67 kB)
2017-01-19 08:39:12 - Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (727.66 kB)
2017-01-19 08:43:28 - Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień pub (314.17 kB)
2017-01-19 08:45:26 - Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa na 2017 rok (166.73 kB)
2017-02-06 12:25:49 - Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Chojnowa na 2017 rok (113.06 kB)
2017-02-06 12:29:21 - Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania polegającego na budowie oświe (19.26 kB)
2017-02-06 12:32:35 - Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych, oznaczonych num (63.14 kB)
2017-02-06 12:34:16 - Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (700.06 kB)
2017-02-06 12:37:31 - Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznac (40.79 kB)
2017-02-14 09:57:35 - Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej loklali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskie (129.17 kB)
2017-02-14 09:59:57 - Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ulicy Sam (60.01 kB)
2017-03-03 11:21:15 - Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie Regulaminu przyznania o korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu teryt (158.85 kB)
2017-03-03 11:23:41 - Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych p (31.96 kB)
2017-03-03 11:25:36 - Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I prowadzonych przez Gmi (33.55 kB)
2017-03-03 11:36:44 - Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursch na realizacje zada (99.22 kB)
2017-03-03 11:37:24 - Zarządzenie Nr 22 /2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 roku w (33.84 kB)
2017-03-03 11:37:59 - Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2017 roku w (26.61 kB)
2017-03-03 11:39:57 - Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (377.82 kB)
2017-04-03 10:38:00 - Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Cho (58.03 kB)
2017-04-03 10:42:52 - Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony część nieruchomości połozonej w Chojnowie przy ul (109.54 kB)
2017-04-03 10:45:33 - Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydziale (127.65 kB)
2017-04-03 10:47:17 - Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (429.76 kB)
2017-04-03 10:49:15 - Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (88.43 kB)
2017-04-03 10:53:11 - Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn " Przebudowa sieci wodociąg (24.54 kB)
2017-04-03 11:00:13 - Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. budżetu i podatków w Wydzia (114.85 kB)
2017-04-03 11:25:30 - Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania polegającego na przebudowie zanii (24.63 kB)
2017-04-03 12:10:58 - Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok. (5.32 MB)
2017-05-09 09:31:52 - Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (451.36 kB)
2017-05-09 09:35:29 - Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieokreślonego nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 28 (82.90 kB)
2017-05-09 09:37:06 - Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2017 r. (116.13 kB)
2017-05-09 09:38:09 - Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (275.98 kB)
2017-05-09 09:40:25 - Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych garażami, po (66.57 kB)
2017-05-09 09:44:08 - Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (354.26 kB)
2017-05-09 09:47:06 - Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej llokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejski (66.69 kB)
2017-05-09 10:01:32 - Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej (20.09 kB)
2017-05-09 10:04:15 - Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowa (33.02 kB)
2017-05-09 10:05:47 - Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. (425.86 kB)
2017-05-09 10:09:07 - Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi (214.54 kB)
2017-06-14 10:30:20 - Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (602.86 kB)
2017-06-14 10:31:26 - Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 3/2017 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 201 (129.40 kB)
2017-06-14 10:32:50 - Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wyn (71.98 kB)
2017-06-14 10:34:45 - Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie, ul. Królowej Ja (263.40 kB)
2017-06-14 11:09:48 - Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Chojnów za rok 2016. (7.60 MB)
2017-06-27 10:37:11 - Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Chojnowa w 2017 roku w z (69.02 kB)
2017-06-14 10:36:20 - Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i (70.55 kB)
2017-06-14 10:37:19 - Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Ćwikliń (258.74 kB)
2017-06-14 09:11:25 - Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. (55.86 kB)
2017-06-14 09:13:32 - Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie. (56.54 kB)
2017-05-30 11:21:00 - Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2016. (801.57 kB)
2017-06-14 09:15:44 - Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwa (334.51 kB)
2017-06-27 11:16:18 - Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (771.60 kB)
2017-06-14 09:17:04 - Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, (243.73 kB)
2017-06-27 11:51:28 - Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej właność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej numerem geodezy (182.27 kB)
2017-06-14 09:18:09 - Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (570.58 kB)
2017-06-27 12:11:21 - Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (331.07 kB)
2017-06-27 13:06:04 - Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejska Bibliote (1.98 MB)
2017-06-27 13:07:11 - Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Muzeum Region (2.01 MB)
2017-06-27 13:08:26 - Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrod (1.89 MB)
2017-06-27 13:09:04 - Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wynajęcia na czas nieoznaczony budynku magazynowego położonego na działce nr 142/77 w Chojnowie przy ul. Parkowej (234.08 kB)
2017-06-27 13:09:47 - Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby (66.23 kB)
2017-06-27 13:10:15 - Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie. (246.83 kB)
2017-08-04 10:44:43 - Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użyt (164.51 kB)
2017-08-04 10:59:19 - Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i pozysk (331.80 kB)
2017-08-04 11:45:09 - Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (1.71 MB)
2017-08-04 11:52:23 - Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dojazdu do budynku n (60.08 kB)
2017-08-04 11:55:44 - Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (71.04 kB)
2017-08-04 12:23:58 - Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (1.20 MB)
2017-08-04 12:37:10 - Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numer (161.03 kB)
2017-08-07 11:48:29 - Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów (168.21 kB)
2017-08-07 11:49:12 - Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. podatków i kontroli p (327.56 kB)
2017-08-07 11:49:52 - Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. podatków i kontroli p (327.24 kB)
2017-08-07 11:50:38 - Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przeds (70.48 kB)
2017-08-07 11:51:23 - Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (436.86 kB)
2017-08-07 11:52:09 - Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych. (71.51 kB)
2017-08-07 11:52:48 - Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2017 r. (152.08 kB)
2017-08-07 11:53:25 - Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2017 r. (68.58 kB)
2017-08-07 11:54:10 - Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego objętego wychowaniem przedszkolnym i ucznia niepełnosprawn (231.56 kB)
2017-08-07 11:54:52 - Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz (65.50 kB)
2017-08-07 11:55:31 - Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzenia systemem informatycz (70.44 kB)
2017-08-07 11:56:39 - Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (1.52 MB)
2017-08-29 09:32:50 - Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2017 r. (54.40 kB)
2017-08-29 09:33:47 - Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Faluta - Borys pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (61.18 kB)
2017-08-29 09:34:49 - Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie (63.78 kB)
2017-08-29 09:36:38 - Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Kułacz, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyci (69.10 kB)
2017-08-29 09:37:26 - Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Chopkowicz, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauc (70.00 kB)
2017-08-29 09:38:18 - Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (1.08 MB)
2017-08-25 10:26:10 - Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na dofinansowa (8.37 MB)
2017-10-25 11:14:55 - Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 r. (24.59 MB)
2017-10-25 11:15:42 - Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. (588.17 kB)
2017-10-25 11:16:55 - Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 września 2017 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na (92.08 kB)
2017-10-25 11:17:49 - Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 września 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 7/3 i 8/1 w obrębie 4 miasta. (68.29 kB)
2017-10-25 11:18:35 - Zarządzenie Burmistrza Nr 104/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych w ramach zadania polegającego na budowie oświetlenia bieżni lekkoatlety (65.09 kB)
2017-10-25 11:19:20 - Zarządzenie Burmistrza Nr 105/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych w ramach zadania polegającego na budowie parkingu dla samochodó (63.25 kB)
2017-10-25 11:20:12 - Zarządzenie Burmistrza Nr 106/2017 z dnia 05.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych w ramach zadania polegającego na przebudowie i budowie miejsc p (66.82 kB)
2017-10-25 11:21:02 - Zarządzanie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego obojętnego wychowaniem przedszkolnym i ucznia niepełno (232.35 kB)
2017-10-25 11:21:45 - Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa Z dnia 08 września 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejski (60.96 kB)
2017-10-25 11:24:42 - Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów polonistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej (12.52 MB)
2017-10-25 11:26:03 - Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (1.64 MB)
2017-10-25 11:26:38 - Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej garażem, położone (163.61 kB)
2017-10-25 11:27:31 - Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Cho (261.57 kB)
2017-10-25 11:28:17 - Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budy (170.17 kB)
2017-10-25 11:29:22 - Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych, oznaczonych numer (317.04 kB)
2017-10-25 11:30:04 - Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych oznaczonych numer (316.48 kB)
2017-10-25 11:31:14 - Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja kotłowni obsługującej budynki Urzędu (59.06 kB)
2017-10-25 11:33:49 - Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 r. (11.41 MB)
2017-10-25 11:36:07 - Zarządzenie Burmistrza Nr 119/2017 z dnia 03.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Ocieplenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społ (57.81 kB)
2017-10-25 11:36:43 - Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego for (134.15 kB)
2018-02-26 10:57:59 - Zarządzenie Na 121/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i i (36.11 kB)
2017-10-25 11:38:41 - Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (7.91 MB)
2017-10-25 11:40:02 - Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospoda (80.21 kB)
2017-10-25 11:42:10 - Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017 (2.76 MB)
2017-10-25 11:42:54 - Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej (406.28 kB)
2017-10-25 11:44:14 - Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Chojnowie stałej Komisji Inwentaryzacyjnej (60.14 kB)
2017-10-25 11:45:21 - Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (347.75 kB)
2017-10-25 11:46:44 - Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pr (794.23 kB)
2017-10-25 11:47:26 - Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie (0.00 B)
2018-02-26 13:06:47 - Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (779.45 kB)
2018-02-28 10:14:35 - Zarządzenie Nr 130A/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko ds. infrastruktury m (132.06 kB)
2018-02-26 13:07:13 - Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji zwrotów "Gazety Chojnowskiej". (16.35 kB)
2018-02-26 13:07:44 - Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 14.11.2017 r. dla postępowania prowadzonego w trybie z (22.29 kB)
2018-02-26 13:19:18 - Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (747.45 kB)
2018-02-26 13:19:48 - Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanej garażem, położ (65.49 kB)
2018-02-26 13:20:19 - Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. G (101.81 kB)
2018-02-26 13:59:49 - Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/ (65.06 kB)
2018-02-26 14:00:19 - Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym przy u (72.97 kB)
2018-02-26 14:01:09 - Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35 (61.81 kB)
2018-01-22 10:17:51 - Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.49 MB)
2018-01-22 10:20:36 - Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2018 rok. (11.22 MB)
2018-01-25 11:40:15 - Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (997.25 kB)
2018-01-25 11:41:06 - Zarządzanie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjn (66.50 kB)
2018-01-25 11:41:46 - Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej (72.71 kB)
2018-01-25 11:42:34 - Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa parkingu z odwodn (19.78 kB)
2018-01-25 11:44:49 - Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej (86.29 kB)
2018-01-25 11:45:35 - Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (849.33 kB)
2018-01-25 11:46:51 - Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (4.45 MB)
2018-01-25 11:47:21 - Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja dachu budynku (20.12 kB)
2018-01-25 11:47:54 - Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Chojnowie do jedno (180.14 kB)
2018-01-25 11:48:23 - Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejski (22.19 kB)
2018-01-25 11:49:02 - Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału przypadającego Gminie Miejskiej Chojnów we współwłasności nieruchomoś (123.94 kB)
2018-01-25 11:49:33 - Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (152.19 kB)
2018-01-25 11:51:34 - Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (9.68 MB)
2018-01-25 11:53:39 - Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok. (10.24 MB)
2018-01-25 11:54:12 - Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (64.26 kB)
2018-01-25 11:54:41 - Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (45.17 kB)
2018-01-25 11:55:11 - Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym (59.60 kB)
2018-01-25 11:55:38 - Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia Parku Ś (20.65 kB)
2018-01-25 11:56:10 - Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Wykonanie, dostawa i monta (20.75 kB)
2018-02-28 10:16:20 - Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2018 r. (188.95 kB)
2018-01-25 11:58:13 - Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (9.18 MB)
2018-01-25 11:58:45 - Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru systemu monitorowania miasta Chojnowa. (21.42 kB)
2018-01-25 11:59:37 - Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zamian za dzień świ (21.42 kB)
2018-01-25 12:01:54 - Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017. (8.47 MB)
2018-01-25 12:02:27 - Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością Gm (28.82 kB)
2018-01-25 12:03:02 - Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali m (32.15 kB)
2018-02-28 10:18:30 - Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do przekazania Targowiska Miejskiego w Chojnowie. (23.19 kB)

Ilość odwiedzin: 7824
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 09:07:51
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 09:07:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 10:55:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner