logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
minus Finanse gminy
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
   minus 2020
   minus 2021
   minus 2022
   minus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Finanse gminy > 2018

Załączniki do pobrania: 2018-01-12 12:35:15 - Uchwała nr II/1/2018 Skł. Orzek. RIO we Wrocławiu z dn. 4.01.2018 w spr. opinii o możliw. sfinansow. deficytu budż. Miasta Chojnowa przedst. w uchw. RM Chojnowa nr XLIII/218/17 z 12.12.2017 w spr. bud (494.42 kB)
2018-01-12 12:37:54 - Uchwała nr II/2/2018 Skł. Orzek. RIO we Wrocławiu z dn. 4.01.2018 w spr. opinii o prawidłopwości planow. kwoty długu Miasta Chojnowa przedst. w uchw.RM Chojnowa nr XLIII/2017/17 z 12.12.2017 w spr. uc (491.43 kB)
2018-01-23 12:07:41 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018r. oraz statystyczne liczby dzieci w publicznych przedszkolach miasta Chojnowa (278.63 kB)
2018-05-07 10:08:00 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (674.13 kB)
2018-05-07 10:09:55 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (1.05 MB)
2018-05-07 10:11:15 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (262.72 kB)
2018-05-07 10:12:45 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (199.09 kB)
2018-05-07 10:13:31 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI (101.02 kB)
2018-05-09 08:53:15 - Uchw. nr IX/9/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 26.04.2018 w spr. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojnowa sprawozd. rocznym z wykon. budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok (1.74 MB)
2018-05-14 08:49:49 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018r. oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach miasta Chojnowa (273.82 kB)
2018-07-25 15:22:37 - Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI (101.27 kB)
2018-07-25 15:24:08 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (200.72 kB)
2018-07-25 15:24:51 - Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH (264.02 kB)
2018-07-25 15:26:29 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (1.10 MB)
2018-07-25 15:27:23 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (736.81 kB)
2018-10-29 13:03:41 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018r. oraz statystyczne liczby dzieci w publicznych przedszkolach miasta Chojnowa (396.60 kB)

Ilość odwiedzin: 5210
Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:19:59
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:19:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:03:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner