logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-12 14:10:49 - UCHWAŁA NR XLV/226/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (188.62 kB)
2018-01-12 14:11:59 - UCHWAŁA NR XLV/227/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.05 MB)
2018-01-12 14:12:55 - UCHWAŁA NR XLV/228/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.53 MB)
2018-02-02 09:16:57 - UCHWAŁA NR XLVI/229/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (190.12 kB)
2018-02-02 09:17:46 - UCHWAŁA NR XLVI/230/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzie (389.63 kB)
2018-02-02 09:18:39 - UCHWAŁA NR XLVI/231/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa (90.08 kB)
2018-02-02 09:19:33 - UCHWAŁA NR XLVI/232/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów (96.25 kB)
2018-02-02 09:20:17 - UCHWAŁA NR XLVI/233/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów (92.62 kB)
2018-04-03 11:31:24 - UCHWAŁA NR XLVII/234/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa (199.64 kB)
2018-04-03 11:32:18 - UCHWAŁA NR XLVII/235/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w (244.28 kB)
2018-04-03 11:33:10 - UCHWAŁA NR XLVII/236/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych kom (247.88 kB)
2018-04-03 11:34:01 - UCHWAŁA NR XLVII/237/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania prz (256.02 kB)
2018-04-03 11:34:49 - UCHWAŁA NR XLVII/238/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do koń (99.63 kB)
2018-04-03 11:35:47 - UCHWAŁA NR XLVII/239/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (575.88 kB)
2018-04-03 11:36:38 - UCHWAŁA NR XLVII/240/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskie (172.34 kB)
2018-04-03 11:37:32 - UCHWAŁA NR XLVII/241/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (694.40 kB)
2018-04-03 11:38:49 - UCHWAŁA NR XLVII/242/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.06 MB)
2018-04-03 11:39:42 - UCHWAŁA NR XLVII/243/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegający (196.63 kB)
2018-04-03 11:40:38 - UCHWAŁA NR XLVII/244/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (92.24 kB)
2018-04-03 11:41:38 - UCHWAŁA NR XLVII/245/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2 (192.49 kB)
2018-04-03 11:42:41 - UCHWAŁA NR XLVII/246/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (91.41 kB)
2018-06-04 15:47:18 - UCHWAŁA NR XLVIII/247/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (189.85 kB)
2018-06-04 15:51:05 - UCHWAŁA NR XLVIII/248/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (714.85 kB)
2018-06-04 15:52:13 - UCHWAŁA NR XLVIII/249/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (970.88 kB)
2018-06-04 15:53:17 - UCHWAŁA NR XLVIII/250/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tr (177.69 kB)
2018-06-04 15:54:08 - UCHWAŁA NR XLIX/251/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedsz (93.00 kB)
2018-06-04 15:55:09 - UCHWAŁA NR XLIX/252/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 r (615.97 kB)
2018-06-04 15:55:53 - UCHWAŁA NR XLIX/253/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, (93.01 kB)
2018-06-04 15:56:51 - UCHWAŁA NR XLIX/254/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, p (93.42 kB)
2018-06-04 15:57:41 - UCHWAŁA NR XLIX/255/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy (90.28 kB)
2018-06-04 16:00:54 - UCHWAŁA NR XLIX/256/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2017 rok (16.95 MB)
2018-06-04 16:02:04 - UCHWAŁA NR XLIX/257/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (91.24 kB)
2018-06-04 16:02:54 - UCHWAŁA NR XLIX/258/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego (171.58 kB)
2018-07-03 15:07:41 - UCHWAŁA NR L/259/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok (173.07 kB)
2018-07-03 15:08:30 - UCHWAŁA NR L/260/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok (178.34 kB)
2018-07-03 15:09:25 - UCHWAŁA NR L/261/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (179.36 kB)
2018-07-03 15:10:26 - UCHWAŁA NR L/262/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.06 MB)
2018-07-03 15:11:20 - UCHWAŁA NR L/263/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa (174.64 kB)
2018-08-30 14:00:47 - UCHWAŁA NR LI/264/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed (184.54 kB)
2018-08-30 14:02:14 - UCHWAŁA NR LI/265/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (809.87 kB)
2018-08-30 14:04:18 - UCHWAŁA NR LI/266/2018 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.39 MB)
2018-09-19 12:27:18 - UCHWAŁA NR LII/267/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. (96.88 kB)
2018-09-19 12:28:00 - UCHWAŁA NR LII/268/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (799.89 kB)
2018-10-01 09:33:37 - UCHWAŁA NR LIII/269/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków d (185.58 kB)
2018-10-01 09:35:15 - UCHWAŁA NR LIII/270/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (187.23 kB)
2018-10-01 09:36:00 - UCHWAŁA NR LIII/271/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (686.54 kB)
2018-10-01 09:37:53 - UCHWAŁA NR LIII/272/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.36 MB)
2018-10-01 09:39:55 - UCHWAŁA NR LIII/273/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów (94.07 kB)
2018-10-01 09:41:29 - UCHWAŁA NR LIII/274/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych Gminy Miejskiej Chojnów (333.34 kB)
2018-10-01 09:43:16 - UCHWAŁA NR LIII/275/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich w Chojnowie (434.46 kB)
2018-10-24 12:38:24 - UCHWAŁA NR LIV/276/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzi (457.35 kB)
2018-10-24 12:39:47 - UCHWAŁA NR LIV/277/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1023.36 kB)
2018-11-02 14:05:39 - UCHWAŁA NR LV/278/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (641.77 kB)
2018-11-02 14:06:49 - UCHWAŁA NR LV/279/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.11 MB)
2018-11-13 11:07:05 - UCHWAŁA NR LVI/280/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (192.78 kB)
2018-11-13 11:08:03 - UCHWAŁA NR LVI/281/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok (191.55 kB)
2018-11-22 14:23:29 - UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (317.64 kB)
2018-11-22 14:30:56 - UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa (86.83 kB)
2018-12-14 10:09:26 - UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa (90.23 kB)
2018-12-14 10:10:28 - UCHWAŁA NR II/4/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa (89.88 kB)
2018-12-14 10:14:45 - UCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa (87.32 kB)
2018-12-14 10:15:41 - UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury (95.50 kB)
2018-12-14 10:16:41 - UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa (95.77 kB)
2018-12-14 10:17:39 - UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych (93.70 kB)
2018-12-14 10:24:59 - UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym (94.56 kB)
2018-12-14 10:25:58 - UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa (178.92 kB)
2018-12-14 11:02:42 - UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek długoterminowych w 2018 roku (184.50 kB)
2018-12-14 11:03:49 - UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (641.28 kB)
2018-12-14 11:05:38 - UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.50 MB)
2018-12-14 11:06:31 - UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmi (300.19 kB)
2018-12-14 11:08:02 - Imienne wykazy gosowania radnych Rady Miejskiej Chojnowa na II sesji w dniu 29 listopada 2018 r. (4.97 MB)
2018-12-14 11:17:02 - UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok (178.25 kB)
2018-12-14 11:20:46 - Imienny wykazy gosowania radnych Rady Miejskiej Chojnowa na III sesji w dniu 4 grudnia 2018 r. (435.22 kB)
2018-12-21 13:49:44 - UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (644.76 kB)
2018-12-21 13:51:19 - UCHWAŁA Nr IV/17/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok (2.83 MB)
2018-12-21 13:52:31 - UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w 2019 roku (184.07 kB)
2018-12-21 13:58:09 - UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (643.41 kB)
2018-12-21 13:59:21 - UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.19 MB)
2019-01-04 13:18:01 - UCHWAŁA NR V/21/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa (585.38 kB)
2019-01-04 13:19:05 - UCHWAŁA NR V/22/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Śródmiejskiemu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (664.69 kB)
2019-01-04 13:20:44 - UCHWAŁA NR V/23/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (177.56 kB)
2019-01-04 13:22:24 - UCHWAŁA NR V/24/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (407.58 kB)
2019-01-04 13:23:38 - UCHWAŁA NR V/25/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa (168.87 kB)
2019-01-04 13:24:53 - UCHWAŁA NR V/26/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa (167.25 kB)

Ilość odwiedzin: 6361
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:20:34
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:20:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-04 13:25:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner