logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   minus Zarządzenia Burmistrza
      minus Rok 2004
      minus Rok 2005
      minus Rok 2006
      minus Rok 2007
      minus Rok 2008
      minus Rok 2009
      minus Rok 2010
      minus Rok 2011
      minus Rok 2012
      minus Rok 2013
      minus Rok 2014
      minus Rok 2015
      minus Rok 2016
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      minus Rok 2022
      minus Rok 2023
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-30 09:32:35 - Zarządzenie Burmistrza Nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejs (58.68 kB)
2018-01-30 09:33:29 - Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. (287.13 kB)
2018-01-30 09:35:10 - Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie określenia harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na ro (129.48 kB)
2018-01-30 09:35:52 - Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie głosowania na projekty dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2018 (66.71 kB)
2018-01-30 09:36:34 - Zarządzenie Burmistrza Nr 5/2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (803.12 kB)
2018-01-30 09:37:21 - Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Słowiańskiej z (57.78 kB)
2018-02-01 10:36:42 - Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizacj (101.17 kB)
2018-02-01 10:37:20 - Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. (35.43 kB)
2018-02-01 10:38:25 - Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie oferty na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2018 roku (32.09 kB)
2018-02-01 10:39:09 - Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi d (121.36 kB)
2018-02-01 10:40:14 - Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli pr (32.10 kB)
2018-02-01 10:40:59 - Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół p (33.27 kB)
2018-02-01 10:41:45 - Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. (137.74 kB)
2018-02-01 10:43:06 - Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Ch (147.86 kB)
2018-02-01 10:44:06 - Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej (85.98 kB)
2018-04-05 09:03:30 - Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (597.15 kB)
2018-04-05 09:04:09 - Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2018 roku (34.56 kB)
2018-04-05 09:05:09 - Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2018 rok. (117.71 kB)
2018-04-05 09:05:48 - Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (21.24 kB)
2018-04-05 09:06:23 - Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Drzymały-Chopina z połączen (19.81 kB)
2018-04-05 09:06:50 - Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (298.96 kB)
2018-04-05 09:07:22 - Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2018 rok. (114.25 kB)
2018-04-05 10:12:35 - Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 21.02.2018 r. dla postępowania prowadzonego w trybie z wol (22.92 kB)
2018-04-05 10:13:12 - Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (714.67 kB)
2018-04-05 10:13:44 - Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2018 roku w zakresie (27.75 kB)
2018-04-05 10:14:20 - Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. podatków i kontroli (137.55 kB)
2018-04-10 08:56:26 - Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Grodzk (110.78 kB)
2018-04-10 12:37:46 - Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa w 2018 roku w z (27.31 kB)
2018-04-10 12:38:29 - Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników sam (25.60 kB)
2018-04-10 12:39:12 - Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej num (86.33 kB)
2018-04-10 12:40:24 - Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (290.15 kB)
2018-04-10 12:40:48 - Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Portalu Podatkowego SIGID dla Gminy Miejskiej Chojnów. (98.44 kB)
2018-04-10 12:41:10 - Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojn (68.79 kB)
2018-04-10 12:41:39 - Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału przypadającego Gminie Miejskiej Chojnów we współwłasności nieruchomości (105.07 kB)
2018-04-10 13:00:43 - Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok. (95.17 MB)
2018-06-14 10:51:44 - Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (4.88 MB)
2018-06-14 10:51:59 - Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejski (354.61 kB)
2018-06-14 10:53:06 - Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (4.08 MB)
2018-06-14 10:53:57 - Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i R (3.83 MB)
2018-06-14 10:54:36 - Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Ch (2.24 MB)
2018-06-14 10:55:53 - Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (4.91 MB)
2018-06-14 10:56:39 - Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejsk (360.52 kB)
2018-06-14 10:57:41 - Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (4.78 MB)
2018-06-14 10:58:36 - Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (604.58 kB)
2018-06-14 11:00:24 - Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (10.16 MB)
2018-06-14 11:00:57 - Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżące na czas nieoznaczony cześć nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Krasic (1.69 MB)
2018-06-14 11:01:16 - Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej. (420.54 kB)
2018-06-14 11:01:32 - Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wy (457.43 kB)
2018-06-14 11:01:59 - Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w (324.34 kB)
2018-06-14 11:04:06 - Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na dofi (11.63 MB)
2018-06-14 11:05:09 - Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na dofin (670.36 kB)
2018-07-03 11:32:57 - Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikaj±cego z Miejskiego Programu Profilaktyki i (450.89 kB)
2018-06-14 11:05:45 - Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą „Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa” współfinans (2.24 MB)
2018-07-03 11:32:21 - Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblio (7.92 MB)
2018-07-03 11:34:49 - Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Muzeum Regional (7.68 MB)
2018-07-03 11:36:15 - Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrode (8.00 MB)
2018-07-03 11:37:30 - Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok budżetowy 2017. (6.98 MB)
2018-07-03 11:38:39 - Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa za rok 2018. (5.45 MB)
2018-07-03 11:38:56 - Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w dniu 30.05.2018 r. dla postępowania prowadzonego w trybie z wolne (354.65 kB)
2018-07-03 11:39:14 - Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu, dostawie i montażu okie (441.09 kB)
2018-07-03 11:39:37 - Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robór budowlanych w Chojnowie polegających na: 1. modernizacji dachu (463.95 kB)
2018-07-03 11:39:57 - Zarządzenie Ne 63/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. (396.37 kB)
2018-07-03 11:40:19 - Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w Chojnowie polegających na: modernizacji dachu ł (394.52 kB)
2018-07-03 11:41:42 - Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (7.96 MB)
2018-07-03 11:43:41 - Zarządznie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego m (1.29 MB)
2018-06-26 14:03:03 - Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie ul. Wojska Polskiego 18. (288.75 kB)
2018-08-01 09:22:07 - Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów (452.72 kB)
2018-08-02 13:16:59 - Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów (64.68 kB)
2018-08-08 12:35:21 - Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów (70.17 kB)
2018-11-28 14:47:32 - Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (2.02 MB)
2018-11-28 14:48:09 - Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów w 2018r. (65.62 kB)
2018-11-28 14:48:56 - Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Chojnów w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem dział (297.59 kB)
2018-11-28 14:49:38 - Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej obok budynku nr 26 przy ul (473.49 kB)
2018-11-28 14:50:18 - Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert w dniu 14.08.2018r. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograni (89.63 kB)
2018-11-28 14:51:04 - Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych, oznaczonych numer (544.85 kB)
2018-11-28 14:51:59 - Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.74 MB)
2018-11-28 14:52:34 - Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (294.50 kB)
2018-11-28 14:53:13 - Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojn (564.00 kB)
2018-11-28 14:53:48 - Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, (307.24 kB)
2018-11-28 15:02:28 - Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2018 roku (40.55 MB)
2018-11-28 15:05:14 - Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2018 (690.13 kB)
2018-11-28 15:05:52 - Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części działki nr 288/2 położonej przy ul. Komuny Parys (308.01 kB)
2018-11-28 15:06:30 - Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy miejs (200.94 kB)
2018-11-28 15:07:53 - Zarządzenie nr 109G/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 września 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie Umowy nr RG.272.18.2018: (91.32 kB)
2018-11-28 15:08:29 - Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ograniczonego, lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokal (188.26 kB)
2018-11-28 15:09:07 - Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ograniczonego, lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokal (193.30 kB)
2018-11-28 15:09:48 - Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni chodników (94.76 kB)
2018-11-28 15:10:21 - Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (273.99 kB)
2018-11-28 15:11:11 - Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.72 MB)
2018-11-28 15:11:57 - Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 września 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji admini (104.14 kB)
2018-11-28 15:12:28 - Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 07 września 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzj (89.98 kB)
2018-11-28 15:13:02 - Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 września 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, załączników do regulaminu, rejestru udostępnień oraz rejestru n (109.85 kB)
2018-11-28 15:13:49 - Zarządzenie nr 118/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.20 MB)
2018-11-28 15:14:36 - Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi p (113.88 kB)
2018-11-29 09:10:04 - Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 wrzesnia 2018r. w sprawie sposobu i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej (32.74 MB)
2018-11-29 09:13:53 - Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (1.28 MB)
2018-11-29 09:14:40 - Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem kuchni i stołówki przy SP4 (427.48 kB)
2018-11-29 09:15:23 - Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 września 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót związanych z rozbudową sieci Monitoringu Miejskiego (384.81 kB)
2018-11-29 09:18:28 - Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (12.82 MB)
2018-11-29 09:23:50 - Zarządzenie nr 127/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (15.04 MB)
2018-11-29 09:25:13 - Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (2.29 MB)
2018-11-29 09:26:52 - Zarządzenie nr 129/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów, mieszczących się w budynku (379.62 kB)
2018-11-29 09:27:30 - Zarządzenie nr 130/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w Chojnowie (96.88 kB)
2018-11-29 09:28:48 - Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (2.78 MB)
2018-11-29 09:29:23 - Zarządzenie nr 132/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników prz (82.24 kB)
2018-11-29 09:30:01 - Zarządzenie nr 133/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy M (580.83 kB)
2018-11-29 09:30:48 - Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (591.87 kB)
2018-11-29 09:32:57 - Zarządzenie nr 135/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (2.77 MB)
2018-11-29 09:34:13 - Zarządzenie nr 136/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 października 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miej (85.36 kB)
2018-11-29 09:34:44 - Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej (89.14 kB)
2018-11-29 09:44:16 - Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (3.82 MB)
2018-11-29 09:45:34 - Zarządzenie nr 139/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania „Przebudowa chodników przy ul. Sienkiewicza i (415.35 kB)
2018-11-29 09:48:26 - Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (10.37 MB)
2018-11-29 09:49:09 - Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia placu przy (437.47 kB)
2018-11-29 09:53:47 - Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (15.67 MB)
2018-11-29 09:54:32 - Zarządzenie nr 143/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych (549.99 kB)
2018-11-29 09:59:39 - Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 października 2018r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru robót końcowego zadania pod nazwą „Odmulenie i konser (516.86 kB)
2018-11-29 10:00:21 - Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania „Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojnów ul. Le (462.26 kB)
2018-11-29 10:03:12 - Zarządzenie nr 146/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018 (8.81 MB)
2018-11-29 10:03:58 - Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 listopada 2018r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 133/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 października 2018 (447.10 kB)
2018-11-29 10:05:23 - Zarządzenie nr 149/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (2.94 MB)
2018-11-29 10:06:44 - Zarządzenie nr 151/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku poło (177.97 kB)
2018-11-29 10:07:44 - Zarządzenie nr 152/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy Miejskiej Choj (188.29 kB)
2018-11-29 10:08:53 - Zarządzenie nr 153/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (2.05 MB)
2018-11-29 10:09:35 - Zarządzenie nr 154/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanej garażami położo (164.65 kB)
2018-11-29 10:11:15 - Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gm (299.52 kB)
2018-11-29 10:12:15 - Zarządzenie nr 156/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aliny Kozubskiej, nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauc (97.69 kB)
2018-12-20 13:33:14 - Zarządzenie nr 157/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (10.05 MB)
2018-12-20 13:34:04 - Zarządzenie nr 157a/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w Chojnowie (495.45 kB)
2018-12-20 13:35:00 - Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej nu (2.03 MB)
2018-12-20 13:35:37 - Zarządzenie nr 160/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych na (428.55 kB)
2018-12-20 13:36:35 - Zarządzenie nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami (3.13 MB)
2018-12-20 13:37:23 - Zarządzenie nr 162/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. podatków i kontroli podatkowej (2.69 MB)
2018-12-20 13:37:59 - Zarządzenie nr 163/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Dyrektora Mu (412.84 kB)
2019-01-25 10:56:09 - Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrz Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnowie. (1.40 MB)
2019-01-25 10:57:22 - Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru rob ot budowlanych w Chojnowie polegających na: „budowie sieci wodoc (505.09 kB)
2019-01-25 11:19:02 - Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (26.43 MB)
2019-01-25 11:27:25 - Zarządzenie Nr 167/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok. (20.28 MB)
2019-01-25 11:34:22 - Zarządzenie Nr 168/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (11.71 MB)
2019-01-25 11:45:40 - Zarządzenie Nr 169/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania inspektora ochrony danych osobowych (378.28 kB)
2019-01-25 11:47:47 - Zarządzenie Nr 170/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018. (3.76 MB)

Ilość odwiedzin: 6846
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Grześkowiak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:28:52
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:28:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-25 11:48:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner