logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD MIEJSKI
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
      INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
      Polityka prywatności
      Deklaracja dostępności
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
      Godziny przyjęć interesantów
      Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego
      Organizacja Urzędu
   Zakres Kompetencji
      Informacja w sprawie języka migowego
   Urząd Stanu Cywilnego
      Realizowane zadania
      Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
      Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
      KLAUZULA INFORMACYJNA
   Kontrole
      2019
      2020
         Kontrola zarządcza
      2021
         Kontrola zarządcza
   OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
   Przetwarzanie danych osobowych

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Miasta
      Sekretarz Miasta
      Skarbnik Miasta
   Rada Miejska Chojnowa
      Skład Rady Miejskiej
         Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja VII (2014-2018)
            M. CIEŚLA
            K. CZAPSKA
            P. GRABEK
            K. GRZECH
            R. KOPACKI
            M. KOWALCZYK
            B. KUŁACZ
            M. ŁUKASZEWSKI
            A. MATUSZEWSKI
            D. MATYS
            D. MORAWSKI
            J. POZNAR
            Ł. PTAK
            J. SKOWROŃSKI
            B. SZABAN
      Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023)
         Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja VIII (2018-2023)
            D.Barna
            K. Czapska
            K. Grzech
            R. Kopacki
            M. Kowalczyk
            P. Kulczyc
            B. Kułacz
            M. Łukaszewski
            A. Matuszewski
            J. Poznar
            Ł. Ptak
            A. Skalski
            J. Skowroński
            B. Szaban
            P. Tarkowska
      Komisja Rewizyjna
         Protokoły z posiedzeń Komisji
            Rok 2016
            Rok 2017
            Rok 2018
         Kadencja 2018-2023
            Komisja Rewizyjna
         Protokoły z posiedzeń Komisji
            Rok 2018
            Rok 2019
            Rok 2020
            Rok 2021
      Komisje stałe Rady Miejskiej
         Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
            Protokoły z posiedzeń Komisji
               Rok 2016
               Rok 2017
               Rok 2018
         Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
            Protokoły z posiedzeń Komisji
               Rok 2016
               Rok 2017
               Rok 2018
         Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
            Protokoły z posiedzeń Komisji
               Rok 2016
               Rok 2017
               Rok 2018
         Kadencja 2018-2023
            Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
               Protokoły z posiedzeń Komisji
                  Rok 2018
                  Rok 2019
                  Rok 2020
                  Rok 2021
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
               Protokoły z posiedzeń Komisji
                  Rok 2018
                  Rok 2019
                  Rok 2020
                  Rok 2021
            Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
               Protokoły z posiedzeń Komisji
                  Rok 2018
                  Rok 2019
                  Rok 2020
                  Rok 2021
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa
            Protokoły z posiedzeń Komisji
               Rok 2019
               Rok 2020
               Rok 2021
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
         Protokoły z sesji
            Rok 2004
            Rok 2005
            Rok 2006
            Rok 2007
            Rok 2008
            Rok 2009
            Rok 2010
            Rok 2011
            Rok 2012
            Rok 2013
            Rok 2014
            Rok 2015
            Rok 2016
            Rok 2017
            Rok 2018
            Rok 2019
            Rok 2020
            Rok 2021
      Imienne wykazy głosowań radnych
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Interpelacje i zapytania radnych
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Budżet
      Budżet 2003
         Zmiany w budżecie
      Budżet 2004
      Budżet 2005
      Budżet 2006
      Budżet 2007
      Budżet 2010
      Budżet 2011
      Budżet 2012
      Budżet 2013
      Budżet 2014
      Budżet 2015
      Budżet 2016
      Budżet 2017
   Finanse gminy
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      2019
      2020
      2021
   Uchwały Rady Miejskiej
      Rok 2002
      Rok 2003
      Rok 2004
      Rok 2005
      Rok 2006
      Rok 2007
      Rok 2008
      Rok 2009
      Rok 2010
      Rok 2011
      Rok 2012
      Rok 2013
      Rok 2014
      Rok 2015
      Rok 2016
      Rok 2017
      Rok 2018
      Rok 2019
      Rok 2020
      Rok 2021
   Informacje Urzędu
      Przetargi
         Rok 2016
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Zamówienia publiczne
         Rok 2020
         Rok 2021
      Ogłoszenia
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
         Konkursy ofert
            Rok 2018
            Rok 2019
            Rok 2020
            Rok 2021
         Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
         Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
         Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
      Raport o stanie miasta Chojnów
      Zarządzenia Burmistrza
         Rok 2004
         Rok 2005
         Rok 2006
         Rok 2007
         Rok 2008
         Rok 2009
         Rok 2010
         Rok 2011
         Rok 2012
         Rok 2013
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
         Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne
         Zarządzenia Burmistrza
            Rok 2004
            Rok 2005
         Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
         Przejęcie nieruchomości
         Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
            2017
            2018
            2019
            2020
            2021
         Informacje o wywieszeniu wykazów
            Rok 2008
            Rok 2009
            Rok 2010
            Rok 2011
            Rok 2012
            Rok 2013
            Rok 2014
            Rok 2015
            Rok 2016
            Rok 2017
            Rok 2018
            Rok 2019
            Rok 2020
            Rok 2021
      Obwieszczenia
      Rejestr Instytucji Kultury
      REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
      Informacja publiczna
      Rodzina 500 plus
      Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
      Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
      Alkohol - zezwolenia
      Analiza stanu gospodarki odpadami
      Wymiana pieców - Nabór wniosków
   Zagospodarowanie przestrzenne
      Plany obowiązujące
      Studium zagodpodarowania przestrzennego
      Wzory wniosków do pobrania
      OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
         UJEDNOLICONY PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHOJNOWA - V.2015
   Podatki i opłaty lokalne
      Wykaz umorzeń zaległości podatkowych
         Rok 2013
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
      Interpretacje podatkowe
      Zaświadczenia
      Podatek od nieruchomości
         Rok 2013
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         ROK 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Podatek rolny
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         ROK 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Podatek leśny
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         ROK 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Podatek od środków transportowych
         Rok 2013
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         ROK 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
      Opłata od posiadania psa
         Rok 2014
         Rok 2015
         Rok 2016
         ROK 2017
         Rok 2018
         Rok 2020
      Opłata Skarbowa
      Zmiana banku do wpłat podatków i opłat

INNE
   Nabór pracowników
      Rok 2020
      Rok 2021
      Oświadczenie do bieżącej rekrutacji
      Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej
   Wybory, referenda
      Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
      Informacje różne
      Wybory samorządowe 2018
      Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
      Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
      Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
         Materiały szkoleniowe dla OKW
   Jednostki organizacyjne
      Przedszkole Miejskie Nr 3
         Sposób załatwiania spraw
         Budżet jednostki
         Sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego nr 3 za rok 2020
            Bilans zysków i strat w PM3 za 2020 r.
            Zestawienie zmian w PM3 za 2020 r.
            Bilans PM 3 za 2020 r.- informacje dodatkowe
      Przedszkole Miejskie Nr 1
         Budżet PM1
         Statut PM1
         Pracownicy PM1
         Sprawozdanie finansowe 2020
      Szkoła Podstawowa Nr 3
         Budżet SP 3
         Regulamin SP3
         Statut SP3
         Pracownicy szkoły
         Zamówienia publiczne
         Nabór na stanowisko głównego księgowego.
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
         Regulaminy naboru.
      Szkoła Podstawowa Nr 4
         Budżet i majątek
            Rok 2019
            Rok 2020
         Statut
            schemat organizacyjny
      Miejska Biblioteka Publiczna
         Statut MBP
         Regulamin organizacyjny MBP
         Raport o stanie zapewnienia dostępności
      Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
      Muzeum Regionalne
         Statut MR
         Regulamin organizacyjny
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
         Organizacja jednostki
         Regulamin Organizacyjny
         Statut MOPS
         Informacje
         Budżet i majątek
            Rok 2019
            Rok 2020
            2020
      Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
         Sposób załatwiania spraw obywateli
         Podstawa prawna funkcjonowania ChZGKiM
         Statut
         Schemat organizacyjny
      Przychodnia Rejonowa
         Podstawa prawna funkcjonowania Przychodni
         Organy Przychodni
         Poradnie i ośrodki
         Budżet jednostki
      Żłobek Miejski
      Warsztat Terapii Zajęciowej
         RODO
         Regulamin
            regulamin
         Uczestnicy WTZ
         Kadra WTZ
         Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej
         Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych
         Metody pracy
         Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu
         Trening ekonomiczny i intrumenty motywacyjne
         Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaangażowanie, aktywność i osiągnięcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
         Ocena kontaktów uczestników z pracownikami Warsztatu
         Prowadzona w Warsztacie dokumentacja merytoryczna
         Działalność Rady Programowej WTZ
         Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników
         Współpraca ze środowiskiem lokalnym
   Rejestry i ewidencje
      Rejestry publiczne
      Oświadczenia majątkowe
         Burmistrz Miasta
         Sekretarz Miasta
         Skarbnik Miasta
         Pracownicy Urzędu Miejskiego
            Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
            Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta
         Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych
            Dyrektor Gimnazjum Nr 1
            Dyrektor Gimnazjum Nr 2
            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
            Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1
            Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3
            Dyrektor Muzeum Regionalnego
            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
            Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
            Kierownik Przychodni Rejonowej
            Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
            Zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
            Pracownicy MOPS
            Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
            Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
            Dyrektor Żłobka Miejskiego
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Przeglądarka dokumentów PDF
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

Urzędy Centralne
   Spis adresów

Akty prawne w wersji elektronicznej
   Akty prawne w wersji elektronicznej
corner   corner